Fakta om solceller

Solceller är för många nytt och spännande. Därför har vi sammanställt 10 intressanta fakta om solceller som du kanske inte visste.

 


Fakta om solceller

10 fakta om solceller

1. Ungefär 38 000 villatak har solceller

Enligt energimyndighetens statistikdatabas för nätansluta solcellsanläggningar fanns det 37 656 anslutna solcellsanläggningar i Sverige med en totaleffekt under 20 kW i slutet på 2019. En stor del av dessa är villor med solceller, då företags- och kommersiella anläggningar i regel är större.

2. Solceller är bra för miljön

Solceller är en miljövänlig energikälla som är helt förnyelsebar. Utsläppsnivåerna för solenergi i Sverige motsvarar ca 28 – 35 gram koldioxid-ekvivalenter per producerad kWh.

För exempelvis kolkraft är samma tal ca 820 – 1 000 gram CO2-ekvivalenter per kWh enligt IPCC, vilket är nästan 30 gånger så mycket.

3. Medeleffekten för anläggningar är ca 9,59 kWp

Den genomsnittliga storleken för en solcellsanläggning i Sverige (under 20 kW) är enligt energimyndighetens statistikdatabas 9,59 kWp år 2020.

En solcellsanläggning på 9,59 kWp består av ca 26 stycken solpaneler, tar upp en takyta på ungefär 52 kvadratmeter och förväntas kosta ungefär 135 000 kronor innan bidrag.

Se vad en solcellsanläggning kostar på ditt tak

Genom vår investeringskalkyl för solceller kan du enkelt ta reda på hur mycket en anläggning producerar, kostar och avkastar på ditt tak. Genom kalkylen kan du dessutom enkelt jämföra upp till 4 solcellsofferter.

4. Första solcellen uppfanns 1839

Redan år 1839 listade fysikern Alexandre-Edmond Becquerel i sin fars laboratorium ut hur solceller fungerar, med resultatet att den första solcellen uppfanns. Det skulle dock ta så lång tid som 1954 innan den första kommersiella solpanelen kom ut på marknaden, som släpptes av Bell Laboratories.

5. Solceller betalar sig självt

Förutom att vara en miljövänlig och förnyelsebar energikälla är solceller en lönsam investering som betalar tillbaka sig själv. Återbetalningstiden för solceller är ungefär 10 – 15 år, och alla intäkter som genereras efter det är vanligtvis skattefri vinst.

6. Solceller idag är 99 % billigare än 1977

Enligt en undersökning från Solar Energy Industries Association (Solar Market Insight Report 2017) har priset på solpaneler (räknat i kostnad per effekt i Watt) sjunkit med så mycket som 99 % sedan 1977.

Den succesiva prisminskningen är en av de största anledningarna till att jättar såsom Tesla och IKEA numera är verksamma i branschen.

7. 95 % av alla solceller består av kisel

Ungefär 95 procent av alla solceller som finns idag är kristallina kiselsolceller. De solceller som inte är kiselsolceller är framförallt så kallade tunnfilmssolceller, som har något lägre effektivitet men högre formbarhet.

En fördel med detta är att kisel är ett väldigt vanligt förekommande ämne på jorden, och går även att återvinna till stor del.

8. Solceller behöver inte direkt solljus

Till skillnad från vad många tror producerar solceller solel även när solen inte lyser rakt på cellerna. Detta eftersom att solceller kan nyttja indirekt och reflekterad solinstrålning, vilket gör att solpaneler producerar el även när det exempelvis är molnigt.

9. Mindre än 1 % av Svensk el kommer från solceller

År 2018 var det endast 0,24 % av all Sveriges elektricitet som kom från solenergi enligt CSB. För samma år var motsvarande siffra i Tyskland 8,4 % enligt Franhofer ISE, trots att Sverige och Tyskland har liknande nivåer av solinstrålning.

I Sverige har vi alltså mycket potential för att installera fler solceller!

10. Solceller höjer fastighetsvärdet

Enligt studien pricing the sun (Bolin, Axel, 2019) ökar en bostads värde med i genomsnitt ca 300 000 kronor efter att man installerat solceller. Värdeökningen per kWp installerad effekt motsvarar i rapporten ca 40 000 kronor.

Eftersom att en solcellsanläggning kostar ca 15 – 20 000 kronor per kWp innebär det enligt studien att solceller betalar tillbaka sig direkt.