Att producera egen el

Det blir allt vanligare för privatpersoner att producera egen el genom sol- eller vindkraft. Produktion av egen el ger både lägre elräkning och klimatavtryck, samtidigt som du får ersättning för all el du inte använder själv i bostaden. 

 


producera egen el coverbild

Få ersättning för egenproducerad el

För den som producerar sin egna el är det ovanligt att man använder all elektricitet i det egna hushållet. Vad som händer med den överskottsel som producerats är att den matas tillbaka ut på elnätet för att användas av exempelvis dina grannar.

Enligt mottagsplikten som gäller i Sverige måste ditt elhandelsbolag ta emot din överskottsel. Om du däremot ingår i ett elhandelsavtal kan du sälja den överskottsel du producerar och få ersättning för den.

Egen el från solenergi – solceller

Det vanligaste och enklaste sättet att göra sin egen solel är genom att installera solceller på villan. Faktum är att det finns uppskattningsvis 38 000 bostäder som har solceller på taket enligt Energimyndighetens kartläggning år 2019.

Hur vet jag om solelproduktion passar mig?

Det enklaste sättet att veta om solelsproduktion är något som passar din bostad är att göra en produktions- och investeringskalkyl. På så sätt kan du uppskatta både hur mycket el du kan producera, samt vad du förväntas tjäna på investeringen.

Testa vår solcellskalkyl - Skriv in din adress!

Egen el från vinden – vindkraftverk

För den som bor i ett område där det blåser mycket kan ett småskaligt vindkraftverk vara en bra lösning för att producera sin egna el. De som bor nära kusten, uppe på fjället eller ute i skärgården har generellt sett bäst förutsättningar för att producera el från vindkraft.

I Sverige fanns det under 2018 ca 3 500 vindkraftverk, vilket är en blandning av både större kommersiella vindkraftverk och mindre privata anläggningar.

Hur vet jag om det passar mig att producera el från vindkraft?

Det är tyvärr svårare att utreda potentialen att tillverka egen el från vindkraft än från solceller. Det är däremot inte omöjligt. För att se om ett vindkraftverk passar dig kan du bland annat:

  • Titta på vindkartor och lokal statistik för genomsnittlig årsvindhastighet
  • Beställa en vindmätning i ditt område, vilket däremot är dyrt
  • Titta på data från närliggande vindkraftverk

Årsmedelvindhastigheten i Sverige är ca 5 – 7 m/s. För vindkraftverk är det däremot extra viktigt att det blåser mycket, då effekten är 8 gånger så stor för en vindhastighet på 12,5 m/s jämfört med en hastighet på 6 m/s.

Viktiga faktorer gällande vindkraftverk

När det gäller vindkraftverk finns det några saker som är extra viktiga att hålla koll på. Vi har listat tre av dem nedan:

  • Vindkraftverk i Sverige måste vara CE-märkta
  • Vindkraftverk kan göra mycket ljud och oväsen
  • Det skall alltid finnas dokumentation på kraftverkens prestanda

Tre fördelar med att producera egen el

1. Du blir mindre beroende av elnätet

Genom att ha din egen elproduktion blir du mindre beroende av elnätet. Vid produktion av egen el använder du en stor del av det du producerar och behöver därför inte köpa lika mycket el av ditt elhandelsbolag.

2. Du får skattereduktion & ersättning för nätnytta

Som mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per kWh för elen du producerar. Utöver det får du ersättning i form av nätnytta från din nätägare.

Nätnyttan betalas ut eftersom att när du säljer el till dina grannar behöver nätbolaget inte transportera lika mycket el till ditt område.

3. Du bidrar till en bättre miljö

Både el från solen och vinden är förnyelsebart, vilket innebär att de är hållbara energiutvinningsmetoder. Genom att producera din egen el minskar du därmed ditt klimatavtryck och bidrar till ett grönare samhälle.