Solceller på marken

Det vanligaste är att installera solceller på taket. Om det av någon anledning inte går kan solceller på marken vara ett alternativ. Läs mer om installationen av markmonterade solceller och dess för- och nackdelar i denna artikel!


Bygglov för solceller på marken

Solceller på marken behöver aldrig något bygglov. Däremot kan det i vissa fall krävas tillstånd för fristående solceller. Några exempel på när det kan behövs tillstånd är:

 • Dispens från strandskydd
 • Tillstånd, anmälan och dispens inom vattenskyddsområde
 • Dispens från biotopsskydd
 • Tillstånd för åtgärder nära väg

LÄS MER: Bygglov för solceller.

Beräkna elproduktion för solceller på marken

Vår lönsamhetskalkyl är avsedd för takmonterade solceller. Däremot kan du använda vår solcellskalkyl för att enkelt beräkna hur mycket el solceller i en markställning kan producera på din address. Du kan även jämföra offerter på en markanläggning genom oss.

Så monteras solceller på marken

Solceller på marken kräver både annorlunda montage och elarbete jämfört med solceller på taket. Nedan beskriver vi förenklat hur du installerar solceller på marken.

 1. Solpanelerna monteras på ett montagesystem
 2. Beroende på anläggningsstorlek monteras solpanelerna i rader
 3. För att panelerna inte ska skugga varandra lämnas det utrymme mellan raderna
 4. Montagesystemet fästs eller borras ner i marken för att inte blåsa iväg
 5. Det grävs ett dike där kablage från solcellsanläggningen går till din elcentral

För- och nackdelar med solceller på marken

Fördelar

 • Valbar lutning och riktning. Med en markbaserad solcellsanläggning får du välja vilken riktning och lutning panelerna installeras i. På så vis kan du därför installera solcellerna i optimalt väderstreck och lutning, vilket i Sverige är 35 – 45 grader i sydlig riktning.
 • Undvik skuggning. Genom att skaffa solceller på marken kan du investera i solceller även om ditt tak är skuggat av närliggande träd och/eller byggnader. Eftersom att du har mer valfrihet kring solpanelernas placering är det också enkelt att undvika skuggade områden.
 • Påverkar inte husets utseende. Om du inte gillar utseendet av solceller på hustaket, eller bor i ett område där det krävs bygglov för solceller kan solceller på marken vara en bra lösning.

Nackdelar

 • Stöldrisken ökar. Med en markanläggning ökar stöldrisken på solpanelerna eftersom att de blir enklare att komma åt. I Sverige finns det flera exempel på stölder av solpaneler från markanläggningar.
 • Totalkostnaden ökar. På grund av det krävs extra montagematerial (i form av markstativ för solceller) vid en markbaserad solcellsanläggning ökar installationskostnaden. Detta kompenseras däremot till viss del av att du slipper hyra och rigga byggställning.
 • Kräver gott om plats på tomten. En solcellsanläggning på taket är inte i vägen i och med att ytan sällan nyttjas. Med solceller på marken är det däremot bra om du har gott om plats, eftersom de täcker en förhållandevis stor area.
 • Kräver rätt paneltyp. De fungerar inte att använda riktigt billiga solpaneler för en markbaserad solcellsanläggning eftersom dessa sannolikt inte klarar vindlasterna de kommer utsättas för. Beroende på hur stativ ser ut kan stora krafter påverka solcellerna vid storm. Detta kan medföra att det uppstår mikrosprickor (vilket försämras dess effektivitet) eller att de till och med knäcks.

Vanliga frågor

Kan man installera solceller på marken själv?

Du får bygga ihop montageställningen för en markbaserad anläggning, men du får inte utföra elarbete såsom kabeldragning.

För att garantier och försäkringar skall gälla är det viktigt att du följer tillverkarnas instruktioner samt gör en snö- och vindlastberäkning.

Krävs det bygglov för solceller på mark?

Det krävs inget bygglov för markbaserade solcellsanläggningar. Däremot kan det behövas tillstånd om anläggningen påverkar djur och natur, eller om den är nära en bilväg.

För att vara helt säker på vad som gäller kan du kontakta ditt lokala stadsbyggnadskontor.

Vad är bäst av solceller på mark och på tak?

Vad som är bäst beror på dina förutsättningar, men generellt sett är solceller på taket bäst. Investeringskostnaden för solceller på marken är högre än för solceller på taket.

Däremot kan markanläggningar ibland monteras till bättre produktionsförutsättningar, vilket kan kompromissa för den ökade installationskostnaden.

När är solceller på marken en bra idé?

Solceller på marken är en bra lösning om du har gott om plats på tomten och det inte passar bra på ditt tak på grund av ex. skuggning.