Solcellsanläggning – detta ingår

En solcellsanläggning, även kallat solcellssystem, är mer än bara de solpaneler som monteras på taket. Kompletta solcellsanläggningar säljs ofta i form av solcellspaket som inkluderar en lång rad komponenter, såsom växelriktaren, solpanelerna och i vissa fall optimerare. 

I den här artikeln berättar vi mer om solcellssystemets olika beståndsdelar, samt deras roll gällande produktionen av solel.

 


solcellsanläggning på tak

Komponenter i en solcellsanläggning

Så vad ingår egentligen i en solcellsanläggning? Här är samtliga beståndsdelar.

Solpaneler

Ingen solcellsanläggning är komplett utan solceller. Solcellerna samlas ihop i så kallade solpaneler som sedan omvandlar solenergi till elektricitet att använda i hemmet och sälja till elnätet. När du köper ett solcellssystem inkluderas solpaneler (seriekopplade solceller) som kapslats in en skyddande plast- eller glasbeläggning.

Den genomsnittliga solcellsanläggningen för 2020 var på 9,59 kWp, vilket till exempel kan vara 28 st solpaneler á 360 W. Detta innebär en tillgänglig takyta på ca 56 kvadratmeter.

Beräkna optimal storlek av en solcellsanläggning på ditt tak

Genom vårt smarta investeringsverktyg kan du beräkna hur många solpaneler du bör skaffa för att få optimal lönsamhet utifrån din egna förutsättning. Genom vår tjänst kan du även jämföra offerter på solcellsanläggningar från upp till 4 installatörer samtidigt.

Monteringssystem

För att fästa solpanelerna i taket krävs det montagesystem och fästningsanordningar. För solcellsanläggningar på platta tak vinklas panelerna i regel upp ca 15 grader, vilket kräver något dyrare montagesatser.

Växelriktare

Växelriktaren är solcellssystemets hjärta och har två huvudsakliga uppgifter: att omvandla solcellernas likström till växelström samt att optimera produktionen i solpanelerna.

På växelriktaren återfinns även två säkerhetsbrytare som installeras på både likströms- och växelströmssidan. Dessa säkringar måste installeras av behöriga elektriker.

Optimerare

Om träd, takkupor eller skorstenar bidrar till att din solcellsanläggning drabbas av skugga under delar av dagen, kan en optimerare vara behjälplig.

Optimeraren ser till att optimera varje solpanel på individuell nivå, istället för att göra det på strängnivå som växelriktaren gör. För vissa växelriktare såsom t.ex. SolarEdge krävs det optimerare.

Användning av ett solcellssystem

Mätarbyte

För att din elmätare ska klara av att mäta både köpt och såld el måste den i regel bytas ut. Utbytet är kostnadsfritt, och görs av nätägaren i ditt område. Om säkringsabonnemanget överstiger 63 ampere kan dock elnätsföretaget avkräva dig en avgift för bytet.

Installation och driftsättning

Driftsättningen samt all kabeldragning och ihopkoppling av solcellssystemet måste utföras av en certifierad elektriker. Du bör även kräva att få ett skriftligt intyg, som säger att din solcellsanläggning fungerar felfritt.

Du är skyldig att kontrollera att det företag du anlitat får utföra arbetet. Mer specifikt måste installationsföretaget vara registrerade för elproduktionsanläggningar. Utöver det bör du även kontrollera att samtliga delar såsom solpanelerna och växelriktaren är CE-märkta.

Automatisk övervakning

De flesta solcellsanläggningar innehåller ett övervakningssystem genom växelriktaren vilket gör att du kan kontrollera anläggningens prestanda via en app för iOS och/eller Android. I appen visas den mängd ström som din anläggning producerar just nu, samt relevant produktionshistorik.

Prisexempel för en solcellsanläggning

Ett komplett solcellsanläggning med 5 kWp i maxeffekt kostar ungefär 100 000 kronor innan eventuella bidrag eller stöd räknats in. För motsvarande storlek på anläggning men i form av integrerade solceller är kostnaden mångdubbelt så hög.

Solcellers pris kan dock variera generellt, då solpanelerna kan vara av olika kvalitet. Du behöver inte nödvändigtvis köpa någon av de solcellerna som är bäst i test, då det är pris per kWp-värdet som är viktigast för att för att återbetalningstiden ska bli så kort som möjligt.

Skräddarsy ditt egna solcellssystem

För att räkna ut vad solceller kan kosta på just ditt tak rekommenderar vi att du använder vår egna kalkylator för solceller. Ange din adress för att påbörja en kostnadsfri prisuppskattning.