Tesla Solar Roof

Det blir allt vanligare att anlägga solceller på sitt tak. Enligt uppgifter från svenska Energimyndigheten kommer antalet solcellsanläggningar öka till 100 000 under det kommande året. Den som ska investera i solceller vet dock att det finns många olika alternativ att välja mellan. Ett av de mest omtalade alternativen är det sk ”Solar Roof” som byggs av Tesla.

 


Tesla Solar roof

Vad är Tesla Solar Roof?

Tesla saluför nu den tredje generationen av sitt soltak, kallad Solar Roof V3 eller ”Solarglass”. Till skillnad från konventionella solceller som installeras på ett existerande hustak utgör Solar Roof en helhetslösning som brukar kallas soltak. Som namnet antyder integrerar ett soltak solcellerna direkt i takpannorna.

Kärt barn har många namn. Soltak, Solar Roof, sunroof eller solcell-takpanna – alla dessa begrepp beskriver samma typ av tak med integrerade solceller. Tesla Solar Roof är ett av de ledande alternativen inom denna typ av solcellsanläggningar. Produkterna är dessutom utformade för att efterlikna konventionella takpannor. Detta innebär att de solpaneler Tesla säljer liknar vanliga takpannor som smälter in i de flesta grannskap, medan de kan generera energi för dig och din bostad.

Vad man bör komma ihåg är att soltak inte är ett komplement till ett existerande tak. Istället så utgör anläggningen även ett helt nytt tak till din bostad. På så vis kan det vara ett attraktivt alternativ för de som ändå planerar att lägga nytt tak. Samtidigt så tillåter ett solcellstak dig att generera gratis elektricitet under dygnets ljusa timmar.

Med en egen solcellsanläggning kan du själv bestämma huruvida du vill låta elen gå till egenanvändning, lagra överskottet i ett solcellsbatteri eller sälja tillbaka till elnätet. Detta kan  ge dig kontroll över din egen elförsörjning och -förbrukning, vilket brukar ha en avsevärd inverkan på elräkningen för ditt hushåll.

Intresserad av soltak på huset?

Eftersom Teslas solcellstak inte är tillgängligt i Sverige inom överskådlig framtid bör du jämföra alternativ. Hos oss kan du kostnadsfritt inhämta offerter från upp till 4 leverantörer enkelt. Gör vår solcellskalkyl och skicka in en förfrågan så kontaktar vi dig med mer info.

Hur fungerar Solar Roof?

Teslas solcellslösning kräver två nödvändiga komponenter. Den första, och viktigaste, är själva soltaket. Detta tillåter dig att ta tillvara på energi från solens strålar, som vilka solceller som helst. Den andra nödvändiga komponenten är solen. Det behöver visserligen inte vara strålande sol för att solceller ska kunna generera elektricitet, men det behöver i vilket fall vara ljust.

Om det inte behövs användas mer elektricitet i hushållet kan man istället sälja tillbaka elen man genererar till elnätet. Detta innebär enkelt sagt att du får betalt för den ström du själv har producerat. Den som vill ha en mer långsiktig energiförsörjning kan även investera i ett solcellsbatteri. Ett solcellsbatteri, såsom exempelvis Tesla Powerwall, tillåter dig att lagra överskottsenergi direkt i ditt hus.

Därigenom får du en lokal energireserv som garderar dig mot strömavbrott. Det kan också vara smidigt att ha överskottsenergi lokalt lagrad om du behöver använda ström när solen inte lyser. På så vis kan du använda el från din egenproducerade reserv istället för att behöva köpa el från elnätet om du behöver slå på en lampa på natten, eller ladda din elbil efter en lång mörk dag på vintern.

Tanken med Teslas sunroof-serie är att soltaket ska finnas tillgängligt i många olika stilar som påminner om konventionella takpannor. Därigenom ska man inte behöva kompromissa mellan form och funktion. Planen är att Tesla kommer släppa sina solar roof tiles som exempelvis välva takpannor, i terracotta-typ, takpannor i klassiska jordfärger liksom platta svarta takpannor. Den exakta tidsplanen för när dessa kommer lanseras är fortfarande oklar.

Detta innebär att man kan ha solceller på sitt tak utan att hustaket sticker ut gentemot omgivningen och grannskapet. Konventionella solceller har en tendens att synas väldigt mycket – något som många menar kan förstöra känslan i ett område. Teslas takpannor är däremot närmast omöjliga att skilja från vanliga takpannor.

Pris på Teslas soltak

Uppdatering 21-05-04: Enligt uttalande av Tesla har de gjort ”significant mistakes” vad gäller prissättningen på deras Solar Roof. I vissa fall har kunder sett ett faktiskt pris på 70 % högre än vad deras ursprungliga prismodell sade. Vi uppdaterar artikeln när vi har mer information.

Tesla säljer nu den tredje generationen av sitt soltak, kallat Solar Roof V3. Den största fördelen med den tredje generationens solcellstak är att priset nu ska ha fallit 40% från tidigare versioner av taket. Då Solar Roof V3 ännu inte har lanserats i Sverige finns det inga officiella svenska priser, men de amerikanska priserna ger en fingervisning om var slutpriset för Tesla solar roof i Sverige kommer landa.

I USA så kostar Tesla Solar Roof V3 just nu motsvarande 38 000 kr per kvadratmeter. Den minsta valbara anläggningsstorlek är 5 kW, vilket enligt Teslas estimering bör rymmas på ett envåningshus med en golvyta på ca 60 m².

2020 års priser för en envåningsvilla i USA

Priset är baserat på totalkostnaden exklusive avdrag för en enplansvills i Kalifornien, USA.
Storlek på anläggningGolvyta på husPris
5 kW57 m²189 973 kr
6 kW70 m²227 736 kr
8 kW76 m²263 321 kr
9 kW83 m²300 066 kr
9 kW109 m²340 040 kr
10 kW115 m²377 791 kr
11 kW122 m²415 537 kr
12 kW149 m²451 116 kr
13 kW162 m²491 101 kr
14 kW169 m²528 841 kr
15 kW175 m²565 576 kr
16 kW182 m²603 344 kr
17 kW188 m²641 106 kr
18 kW194 m²678 869 kr
19 kW201 m²718 859 kr
20 kW207 m²756 605 kr

Detta kan verka dyrt, men man ska hålla i åtanke att ett Solar Roof innefattar kostnaden för både vanliga solceller och att lägga ett nytt tak. För en solcellsanläggning av standardkvalité på 10 kW uppskattar vi på HemSol att priset är runt 155 000 kr före eventuella avdrag. I Sverige så finns det ett statligt investeringsstöd för solceller, vilket gör att man kan dra av 20% av beloppet. Oavsett det är stora belopp det handlar om, så gör den som planerar att investera i ett soltak rätt i att undersöka prisbilden för snarlika alternativ.

Det svenska företaget Soltech Energy har en liknande produkt som Tesla som de kallar ShingEl-pannor. Dessa är visserligen inte enskilda takplattor utan runt fem gånger så långa, och kostar enligt Solartech ”ungefär 1500 – 1800 kronor mer per kvadratmeter än ett motsvarande tak”. Om man utgår från en grundkostnad på runt 150 000 kronor för att anlägga ett tak på 186 kvadratmeter, så blir den totala kostnaden för Soltech Energys ShingEl-tak mellan 429 000 och 484 800 kronor. Takpannor med solceller har i regel ett relativt högt pris, och man får jämföra deras kostnad med den för att anlägga både ett nytt tak liksom köpa in solceller.

Köpa solceller från Tesla

För närvarande så säljer Tesla endast de platta svarta takpannorna från sin Solarglass-produktserie, men planerar att utöka sitt sortiment. Enligt Tesla så kommer snart även takpannor i jordtoner liksom välvda takpannor göras tillgängliga för installation. Tesla har redan börjat installera Solar Roof V3 i Kalifornien i USA.

Företagets nästa steg är att expandera till att anlägga solcellstak över hela USA och Kanada. Efter detta så har Teslas VD, Elon Musk, uttryckligen sagt att fokus kommer ligga på att introducera solcellstaket på de europeiska och kinesiska marknaderna. Elon Musk hävdar att Tesla solar roof i framtiden kommer utgöra en betydande del av företagets verksamhet.

Vad är Solarcity?

Teslas soltak är en produkt som först utvecklades av företaget Solarcity. Elon Musk satt med som styrelsemedlem i Solarcity, och det beslutades 2016 att företagen Tesla Motors och Solarcity skulle gå ihop. Därför hör man ibland talas om Solarcity när det gäller Teslas solceller. Tesla roof solar panels, eller Tesla Solar Roof, började utvecklas av Solarcity innan företaget gick ihop med Tesla.

Solarcity var framförallt aktivt på den amerikanska marknaden, och utförde aldrig storskaliga installationer i Skandinavien. Det hann aldrig grundas någon ”Solarcity Sverige”-avdelning, och utanför USA riktade sig Solarcity främst till storskaliga installationer. Detta är något som Tesla vill råda bot på med sitt Solar Roof. Numera så producerar Tesla tak med Solarcitys teknik, vilka istället är riktat till husägare.

Problem med Teslas solceller

Under det senaste året har Teslas solceller synts mycket i media. Det enskilt största problemet för företaget lär ha varit den serie av bränder som bröt ut på Walmarts takanläggningar. Innan Tesla gick ihop med Solarcity så installerade Solarcity solpaneler på hundratals Walmart-butiker i USA. Walmart uppger att det mellan 2012 och 2018 bröt ut totalt sju bränder på dessa tak. Walmart stämde inledningsvis Tesla för bristande rutiner, men de två företagen har sedan dess kommit överens om att jobba gemensamt för att lösa problemen kring solcellsinstallationerna.

Det ska dock understrykas att Tesla Solar Roof och de solcellspaneler som installerades på Walmart inte är samma produkt. Samtidigt finns det inga rapporterade fall om bränder som uppstått i samband med Teslas soltak, men det är bra att vara medveten om mediarapporteringen kring produkterna. Tesla har även haft problem med att skala upp sin produktion av solcellstak.

Tesla Solar Roof i Sverige

Tidigare har man kunnat förbeställa soltak genom Teslas hemsida i Sverige. Tyvärr har de idag backat på detta och inget soltak finns tillgänglig i Sverige.

Det finns fortfarande information publicerad på deras sajt, men det är oklart när dessa soltak kommer att börja anläggas – i synnerhet i Sverige. Tesla introducerade sin första version av sitt soltak redan 2016, och har därefter haft problem med att få upp tillverknings- och installationstakten på dessa.

Även om det nu ser ut som att Tesla har löst de flesta problemen gällande att producera sina solceller är tidslinjen för svensk lansering fortfarande oklar. Den som redan är övertygad om att den vill ha Tesla takpannor kan alltså lägga en beställning idag – men var beredd på att det kan ta en avsevärd tid innan solcellstaket installeras.

För- och nackdelar

Den som anlägger ett solcellstak från Tesla kommer kunna dra nytta av flera olika fördelar. Först och främst så innebär detta att man kan bedriva egen elproduktion, vilket blir billigare än att köpa el från elbolaget. Man kan även sälja sin överskottsproduktion tillbaka till elnätet. Samtidigt slår man även ett slag för miljön genom att producera ren el direkt från solens strålar.

Den enskilt största nackdelen med Tesla Solar Roof är att taket är dyrt. Det kan därför ta många år innan taket betalar för sig självt. Man bör dock hålla i åtanke att ett vanligt tak aldrig kommer betala för sig självt. På så sätt blir ett tak med integrerade solceller billigare på sikt – men det gäller att man tänker långsiktigt för att förstå denna besparing.