Steg 5: Elavtal och underhåll

Nu är grovgörat gjort. Du har gjort skickat in all administration, installerat solcellsanläggningen, bytt elmätare och driftsatt anläggningen. Nu återstår endast valet av elhandelsbolag och grundläggande råd för underhåll.


Välj rätt elhandelsbolag

Ett elbolag, även kallat elhandelsbolag, är de du köper din el från. De är nödvändigtvis inte detsamma som din nätägare, vilka äger själva infrastrukturen i form av elledningar och elcentraler. I Sverige kan du välja vilken elhandlare du vill, så länge de erbjuder sina tjänster till din adress. 

Värt att tänka på

  • När du jämför ersättning mellan elhandelsbolag är det viktigt att också titta om ersättningen är inklusive elcertifikat och ursprungsgarantier. Det skulle nämligen innebära ett ytterligare moment för dig att på egen hand sälja dessa via ditt CESAR konto
  • De flesta elhandelsbolagen har som krav att du även köper den elen du använder ifrån dem

Jämför elbolag för mikroproduktion

I och med din roll som mikroproducent rekommenderar självklart att du jämför olika bolag för att få det bästa möjliga priset för din sålda el. Viktigt att ha i åtanke är det faktum att högsta möjliga försäljningspris av el är inte alltid det bästa. I många fall kan du istället tvingas köpa dyr el av samma bolag som ger dig bra betalt för såld el. Som tumregel kommer du förbruka 40% av den el du producerar själv och sälja 60% till elnätet.

Din elproduktion framåt

När du valt elhandelsbolag är du i stort sett i mål. Mycket av elproduktionen sköter sig självt:

  • Elhandelsbolaget sköter automatiskt försäljningen och ersättningen för överskottsel inkl. elcertifikat och ursprungsgarantier
  • Elnätsbolaget rapporterar total mängd såld el, och din skattereduktion förtrycks i din skattedeklaration
  • Elnätsbolaget sköter automatiskt försäljningen och ersättningen i form av nätnytta för överskottselen

Underhåll av solceller

Solceller till en villa kräver som nämnt mycket lite underhåll. Snö smuts och skräp på paneler försvinner i regel av sig självt, speciellt för taklutningar större än 30°. För flackare tak kan det däremot vara bra att tvätta dem med något års mellanrum. För att undvika skador på solpanelerna rekommenderar vi dig att läsa mer på solcellstillverkarens hemsida om rengöring för just din modell. Bara ett av många exempel är att du inte ska använda vanligt kranvatten vid rengöring. Läs därför på ordentligt om just din modell innan rengöring. Nästa distinkta insats kommer ske inom 10-20 år och gäller då byte av växelriktaren. De slits med tiden och vi rekommenderar därför att du diskuterar med leverantören om hur tillsyn av växelriktaren skall ske.

Med det sagt vill vi på HemSol tacka för att du läst vår guide och gratulera dig till en lysande investering! Vi önskar dig många år av bekymmersfri produktion av förnyelsebar solel!