Steg 1: Förarbete

Inför en solcellsinstallation är det klokt att göra ett mindre förarbete för att utvärdera dina produktionsförutsättningar. I vår guide hittar du matnyttiga tips och svaret på alla de vanligaste frågorna bakom ett lyckats solcellsprojekt.

 

Är ditt tak lämpligt för solceller?

De allra flesta tak lämpar sig för solceller. Optimalt för högsta möjliga elproduktion är att montera solpaneler i sydlig riktning. Skillnaden är däremot inte jättestor, solpaneler i öst eller väst producerar ungefär 15-20 % mindre el. Den minskade elproduktionen uppvägs samtidigt av att en större mängd el kan användas i det egna hushållet istället för att säljas till elnätet.

Du bör också ta hänsyn till skicket på ditt nuvarande tak. Solpaneler håller med största sannolikhet betydligt längre än ett vanligt tak. Så i vissa fall, och beroende på taktyp, kan det därför vara en god idé att slå två flugor i en smäll och lägga om taket samtidigt. Panelerna skyddar samtidigt taket och gör att det inte behöver bytas lika ofta.

Betydande skuggning av ditt tak i form av träd och bebyggelse kan i vissa fall vara ett hinder. Men i de allra flesta fallen går det att minimera dess konsekvenser med rätt produkter och placering av solpanelerna.

 

Hur stor anläggning behöver du?

Som tumregel innebär en större solcellsanläggning en lönsammare investering är en mindre. Det beror i huvudsak på att det finns många fasta kostnader relaterat till t ex installation och transport; i stort sett oberoende av dess storlek.

Även fast “större är bättre” så rekommenderar vi däremot alltid att anpassa anläggningens beräknade årliga produktion med din årsförbrukning av el. Detta till följd av ett par viktiga begränsningar du bör ta hänsyn till:

  • Producera inte mer el än du förbrukar per kalenderår
  • Din anläggnings maxeffekt får inte vara större än 43,5 kWp
  • Din huvudsäkring får inte vara större än 63A

Om någon av ovanstående begränsningar överskrids anses du inte längre vara en mikroproducent. Det innebär att man som elproducent går miste om den statliga skattereduktionen för försäljning av solel. För närvarande är denna 60 öre/kWh, vilket idag motsvarar nästan är hälften av intäkten vid försäljning.

Vi rekommenderar starkt att du använder vår solcellskalkyl för att få göra en komplett förstudie.

 

Vad säger elnätsägaren?

För att veta om det behövs göra några ändringar i elnätet bör du kontakta din elnätsägare. I Sverige är det skillnad på nätägare och elbolag. Nätägare äger t.ex. elledningar och elcentraler, medan elbolag är de du köper el av.

Vet du inte vem som äger ditt nät? Ta reda på det genom tjänsten Nätområden.se.

I kontakten med din elnätsägare ska du uppge att du vill installera en solcellsanläggning och vilken effekt denna har. Nätägaren kommer därefter utvärdera om nätet behöver förstärkas eller om din huvudsäkring måste bytas på grund av detta.

Om du hört talas om föranmälan så görs detta senare i processen och kan för den delen inte heller göras av en privatperson. Oroa dig däremot inte, din installatör sköter precis allt vad gäller föranmälan längre fram i installationsprocessen.

 

Vilka produkter behöver du?

Vanligtvis beslutar du tillsammans med den leverantör du väljer vilka komponenter som skall installeras. Därför är det klokt att du på förhand läser lite mer om vilka valmöjligheter som finns.

Några vanliga beslutspunkter

 

Krävs det bygglov för solceller?

I de absolut flesta fall slipper du ansöka om bygglov, men i dessa fall kan det ändå komma att krävas:

  • Vid installation av byggnads- eller takintegrerade solceller, s.k soltak
  • Vid installation på platta tak, eftersom solpanelerna bör vinklas upp mot solen och avviker därmed från husets form
  • Om ditt hus ingår i ett detaljplanerat område
  • Om ditt hus eller område är kulturklassat, dvs. har ett kulturhistoriskt skydd
  • Om ditt hus finns inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Vid osäkerhet rekommenderar vi dig att kontakta din kommun och fråga.