Steg 1: Förarbete

Inför en solcellsinstallation är det klokt att göra ett mindre förarbete för att utvärdera dina produktionsförutsättningar. I vår guide hittar du matnyttiga tips och svaret på alla de vanligaste frågorna bakom ett lyckats solcellsprojekt.


Är ditt tak lämpligt för solceller?

De allra flesta tak lämpar sig för solceller. Optimalt för högsta möjliga elproduktion är att montera solpaneler i sydlig riktning. Skillnaden är däremot inte jättestor, solpaneler i öst eller väst producerar ungefär 15-20 % mindre el. Den minskade elproduktionen uppvägs samtidigt av att en större mängd el kan användas i det egna hushållet istället för att säljas till elnätet.

Du bör också ta hänsyn till skicket på ditt nuvarande tak. Solpaneler förväntas hålla i åtminstone 25-30 år. Är du, eller förväntas inom de närmsta åren vara i behov av ett takbyte kan det därför vara en god idé att slå två flugor i en smäll och investera i ett så kallat soltak med takintegrerade solceller. Om ditt tak redan är i gott skick så skyddar solpanelerna takytan och gör att det inte behöver bytas ut lika snabbt som annars. Betydande skuggning av ditt tak i form av träd och bebyggelse kan i vissa fall vara ett hinder. Men i de allra flesta fallen går det att minimera dess konsekvenser med rätt produkter och placering av solpanelerna.

Hur stor anläggning behöver du?

Som tumregel innebär en större solcellsanläggning en lönsammare investering är en mindre. Det beror i huvudsak på att det finns många fasta kostnader relaterat till t ex installation och transport; i stort sett oberoende av dess storlek. Även fast “större är bättre” så rekommenderar vi däremot alltid att anpassa anläggningens storlek utifrån ett par viktiga begränsningar du bör ta hänsyn till:

  • Anläggningen bör inte producera mer solel än vad din bostad vanligtvis förbrukar på ett kalenderår
  • Undvik att installera en solcellsanläggning med en maxeffekt över 43,5 kWp
  • Din huvudsäkring ska idealt inte vara större än 63 A

Om någon av ovanstående begränsningar överskrids påverkar detta vilka förmåner du kan ta del av när du säljer överskottsel. Du kan läsa mer i detalj om vilka regler och restriktioner som gäller för mikroproduktion och försäljning av solel här.

Vi rekommenderar starkt att du använder vår solcellskalkyl för att göra en förstudie om dina produktionsförutsättningar. I kalkylen tas ovannämnda faktorer i beaktan.

Ange din adress för att påbörja en förstudie av ditt tak:

Vad säger elnätsägaren?

För att veta om det behövs göra några ändringar i elnätet bör du kontakta din elnätsägare. I Sverige är det skillnad på nätägare och elbolag. Nätägare äger t.ex. elledningar och elcentraler, medan elbolag är de du köper el av. Vet du inte vem som äger ditt nät? Ta reda på det genom tjänsten Nätområden.se. I kontakten med din elnätsägare ska du uppge att du vill installera en solcellsanläggning och vilken effekt denna har. Nätägaren kommer därefter utvärdera om nätet behöver förstärkas eller om din huvudsäkring måste bytas på grund av detta. Om du hört talas om föranmälan så görs detta senare i processen och kan för den delen inte heller göras av en privatperson. Oroa dig däremot inte, din installatör sköter precis allt vad gäller föranmälan längre fram i installationsprocessen.

Vilka produkter behöver du?

Vanligtvis beslutar du tillsammans med den leverantör du väljer vilka komponenter som skall installeras. Därför är det klokt att du på förhand läser lite mer om vilka valmöjligheter som finns.

Några vanliga beslutspunkter

Krävs det bygglov för solceller?

I de absolut flesta fall slipper du ansöka om bygglov, men i dessa fall kan det ändå komma att krävas:

  • Vid installation av byggnads- eller takintegrerade solceller, s.k soltak
  • Vid installation på platta tak, eftersom solpanelerna bör vinklas upp mot solen och avviker därmed från husets form
  • Om ditt hus ingår i ett detaljplanerat område
  • Om ditt hus eller område är kulturklassat, dvs. har ett kulturhistoriskt skydd
  • Om ditt hus finns inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Vid osäkerhet rekommenderar vi dig att kontakta din kommun och fråga.

Steg 2: Välj installatör

Läs mer om hur du väljer installatör.