Steg 3: Installation och mätarbyte

Nu är det dags för installation av din solcellsanläggning. Det krävs i stort sett inga förberedelser utöver att planera in en tid för arbetet. Installatören kommer troligen behöva rigga upp byggställning samt åtkomst till den del av huset där växelriktaren ska monteras.


Installation av solceller

  1. I samråd med leverantör bestäms datum och tid för installationen
  2. Solpaneler beställs hem till dig och levereras på pall. De blir ofta stående på tomten i några dagar innan installationen påbörjas
  3. Byggställning och eventuell säkerhetsanordning riggas. Därefter installeras monteringskit anpassade för din taktyp
  4. Panelerna monteras på taket, kablage dras och ansluts till växelriktaren av behörig elektriker
  5. När installationen är klar skickar installatören en färdiganmälan till din nätägare
  6. Färdiganmälan innebär att din anläggning får ett anslutnings-ID samt att ett så kallat inmatningsabonnemang automatiskt tecknas med din nätägare. Det ger dig kort och gott rätt att sälja tillbaka el till elnätet.

Notera att om solcellsanläggningen ansluts till elnätet innan du fått din elmätare så är det vanligt att såld el istället räknas som förbrukad el.

Mätarbyte

När installationen är slutförd och installatören skickat en färdiganmälan till nätägaren är det dags för att byta ut din elmätare. Din nätägare är skyldig att kostnadsfritt byta till en elmätare som registrerar både förbrukning och inmatning av el till elnätet.

Så går elmätarbytet till

  1. När färdiganmälan är inskickad kontaktar nätägaren dig för att bestämma en tid för elmätarbytet
  2. Nätägaren skickar ut fältpersonal som byter ut din mätare och gör anläggningen klar för tillkoppling mot elnätet. Vanligtvis är väntetiden en till två veckor.
  3. Efter mätarbytet är anläggningen är redo för anslutas till elnätet och därmed driftsättas
  4. Driftsättning görs genom att slå på DC-brytaren för växelriktaren och eventuella huvudbrytare på AC-sidan. Vi rekommenderar att detta görs i samråd med elektriker.

Har du inte valt något nytt elavtal vid inför driftsättningen av din anläggning så får du ett standardavtal med din nuvarande elhandlare för den elen du säljer. Mer om detta i Steg 6: Elavtal och underhåll.

Steg 4: Ansök om elcertifikat

Läs mer om hur du ansöker om elcertifikat.