Steg 3: Solcellsstöd

Nu har du jämfört flera offerter och gått vidare med den installatören som kändes bäst. Därmed är det dags att gå vidare med att ansöka om det statliga investeringsstödet för solceller!


Ansök om solcellsstöd

När du valt installatör och fått en uppfattning kring vad dina solceller kommer att kosta, är det dags att ansöka om det statliga stödet för solceller. Från och med den 7:e juli 2020 är det ansökningsstopp för solcellsbidraget. Bidraget planeras att ersättas med ett grönt bidrag som blir sökbart från och med den första januari 2021.

Du kan alltså inte ansöka om solcellsstödet mellan 7 juli och årsskiftet 2020/2021.

Använd ROT-avdraget istället

I dagsläget bör du som mikroproducent av solel nyttja ROT-avdraget för solceller, som motsvarar 9 % av totalkostnaden. ROT-avdraget handläggs av Skattemyndigheten, men kan inte användas tillsammans med det nya solcellsstödet.

Snabba fakta om ROT-avdraget

  • Ansökan om ROT-avdrag handläggs av installatören.
  • ROT-avdraget gäller inte om ditt hus byggdes för mindre än 5 år sedan.
  • ROT-avdraget gäller inte om du inte äger och brukar fastigheten du installerar solpaneler på.

ROT-avdraget: så går det till

Steg 1: En solcellsinstallatör installerar ditt solcellssystem.

Steg 2: Skatteverket skickar hem ett brev som beskriver köpet av en tjänst med ROT-avdrag. Brevet skickas efter att solcellsinstallatören begärt en utbetalning från Skatteverket, som motsvarar ROT-avdragssumman.

Steg 3: Kontrollera brevets innehåll noga, och korrigera eventuella felaktigheter. Mer specifikt bör du kontrollera att:

  • Organisationsnumret samt företagsnamnet är korrekt.
  • Betalningsdatumet är korrekt.
  • Det utbetalda beloppet stämmer överens med din faktura.

Det nya solcellsstödet blir enklare

Det statliga, finansiella stödet för solceller kommer att återinföras och sänkas från och med den 1 januari 2021, och motsvara 15 % istället för 20 %. I framtiden blir det Skatteverket som behandlar solcellsstöden, istället för Boverket och Länsstyrelsen.

Det nya solcellsstödet kommer på många sätt bli bättre för de som vill köpa solceller. Till att börja med kommer de kötider på ca 10 månader som tidigare existerade hos Länsstyrelsen inte längre vara aktuella, samtidigt som ansökningsprocessen blir lättare. Utöver det innebär ett sänkt stöd att fler personer kan utnyttja stödet.

Solcellsstödet historiskt

De senaste åren har solcellsstödet sjunkit, och i takt med att priset och tekniken förbättras är planen att det kommer fortsätta sjunka tills det att det är helt utfasat.

Såhär har solcellsstödet sett ut de senaste åren:

Startdatum Storlek på solcellsstöd
2021-01-01 15 %
2019-05-08 20 %
2018-01-01 30 %
2016-10-13 20 %, 30 % för företag

Steg 4: Installation och mätarbyte

Läs mer om hur installation och mätarbyte går till.