Egen el

Funderar du på att börja producera din egen el med hjälp av solceller? Om du har ett eget hus eller en sommarstuga finns det stor potential för att producera egen solel. Även på våra nordliga breddgrader.


Producera din egen el

Det finns flera fördelar med att producera sin egen el. Som mikroproducent av förnybar energi bidrar du till en bättre miljö genom att minska koldioxidutsläppen. Du kan på sikt räkna hem din investering och spara pengar, och du ökar värdet på ditt hus. Dessutom är solpaneler i princip underhållsfria. 

Nackdelen med solceller är att den innebär en stor engångskostnad, och elproduktionen är ojämnt fördelad över året. På en dag under vinterhalvåret, när solinstrålningen är lägre, produceras ungefär en sjundedel av den energi som kan produceras på en sommardag. Å andra sidan brukar kostnaden för att köpa in el under vinterhalvåret jämnas ut av de inkomster du kan göra genom att sälja överskottsel på sommaren.

Potential för elproduktion

Innan du bestämmer dig för att installera solpaneler bör du säkerställa att förutsättningarna är de rätta. Panelerna ska allra helst monteras i söderläge, men det är inget absolut krav. Solpaneler som vetter åt öster eller väster kan också vara lönsamma att satsa på. Dessa skapar mest effekt på förmiddagen respektive eftermiddagen och kvällen, då en stor del av vår energianvändning faktiskt sker. Man brukar räkna med att tak i öst- och västläge ger ungefär 80 % av den el som produceras när taket vetter åt söder. Tak i norrläge är dock inte lämpade för solpaneler, då solinstrålningen troligen inte kommer att räcka för att skapa lönsamhet. 

En annan viktig sak att tänka på, förutom väderstrecket, är att platsen där solpanelerna ska placeras inte ligger i skugga. När det gäller takets lutning så anses en lutning på ca 45 grader vara optimal för norra Sverige, medan 35 grader är optimalt i södra Sverige. Det är dock inte något krav, så länge lutningen ligger mellan 0–60 grader fungerar det bra. 

Genom att använda vår solcellskalkylator kan du få hjälp med att beräkna förutsättningarna för just ditt hus.

Så kan du sälja solel

Sälja överskottsel

Tanken med att producera sin egen el är förstås i första hand att täcka den egna förbrukningen. Men det kommer troligtvis tillfällen då du producerar mer el än du förbrukar, så kallad överskottsel. I dessa lägen går det att sälja tillbaka elen till det bolag där du har ditt elnätsabonnemang, under förutsättning att du är ansluten till elnätet. Olika bolag har olika modeller för ersättning, så hur mycket du får betalt för din el beror på vilket nät du är ansluten till samt vilket elhandelsbolag du använder.

Skattereduktion för överskottsel

Du kan även få skattereduktion om du producerar överskottsel. Skattereduktionen ligger för närvarande på 60 öre per kWh för den energi som matas in till elnätet. Maxbeloppet är 18 000 kr/år och det är ditt elnätsbolag som ser till att Skatteverket får allt underlag, säljer du el för mer än 18 000 kr/år behöver du momsregistrera dig. Uppgifterna för din elförsäljning kommer sedan förtyckta i din inkomstdeklaration.

Ersättning för nätnytta

När du säljer din egenproducerade el så avlastar du elnätet. Det innebär att det elnätsföretag som vanligtvis säljer el i ditt område slipper transportera elen ut till dig via elnätet, och slipper därmed de energiförluster som sker under transporten. På grund av dessa minskade kostnader för elnätsföretaget får du ersättning i form av nätnytta. Hur stor ersättningen är beror på var i landet du bor, samt vilket elleverantör du använder.