Hur fungerar solceller

Ingen har väl missat att solenergi är på stark frammarsch i Sverige idag. Det finns många goda skäl till detta. Det är miljövänligt, ekonomiskt lönsamt och kräver mycket lite underhåll. Men hur fungerar en solpanel egentligen? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta.


Fakta om solceller

Solceller använder ett så kallat halvledarmaterial, vanligtvis kisel, för att omvandla solens strålar till elektrisk ström. Flera seriekopplade solceller, som tillsammans utgör en solpanel, genererar elektricitet när solen strålar träffar cellerna. Det är dessa paneler som monteras på ditt hustak eller på din fasad.

Så fungerar solceller

Här kommer en enkelt förklaring hur solceller fungerar:

1. Solcellerna omvandlar solstrålning till elektricitet

När solen träffar solcellerna skapas det en elektrisk laddning i solpanelen, och det bildas el i form av likström.

2. Likströmmen omvandlas till växelström

Panelerna seriekopplas med en strömkabel i en så kallad sträng till en växelriktare, som omvandlar anläggningens likström till växelström med 230 V vi kan använda i vårt hushåll.

hur fungerar solceller förklaring

3. Elcentralen tar emot och fördelar solelen

Solelen matas vidare till fastighetens elcentral, som sedan fördelar ut elen där den behövs.

4. Den solel du inte använder säljs vidare

Om du inte använder all den solel du producerar, har du möjlighet att sälja vidare den till elnätet. För detta får du både ersättning av elbolaget som köper elen, samt skattereduktion av din inkomst på 60 öre per såld kilowattimme.

Hur mycket el producerar solceller?

I faktiska siffror brukar det handla om cirka 800–1 100 kWh per installerad kWp och år.

Ett antagande som görs är att verkningsgraden för ett solcellssystemet är mellan 15–20 %, vilket stämmer för de flesta privata system. I praktiken innebär denna verkningsgrad att ungefär en femtedel av den inkommande solenergin omvandlas till el. 

Det finns ytterligare en mängd faktorer påverkar vilken mängd el som du kan få ut av ditt system. Bland annat beror det på vilken toppeffekt din solcellsmodul har, men också på var du bor, vilket väderstreck som solpanelerna sitter i, hur mycket solstrålning de utsätts för samt vilken takvinkel du har. 

Hur mycket solceller behöver du?

Hur mycket solceller man bör installera beror både på vad du vill uppnå med din anläggning, samt vilka förutsättningar du har. Dina förutsättningar baseras dels på hur mycket el du förbrukar, dels på takets (eller fasadens) storlek, och dels på vilken budget du har.

Vad du vill uppnå med din solcellsanläggning kan vara olika. En del personer vill producera så mycket energi som möjligt och göra en så lönsam investering de kan, medans andra nöjer sig med att avlasta sin elräkning och slå ett slag för miljön.

En bra tumregel är att inte producera mer el än vad du gör av med på ett år, då du till exempel inte får skattereduktion för försäljning som överstiger din egna förbrukning. Förenklat så om du gör av med 10 000 kWh på ett år, borde du inte installera en anläggning som producerar mer än 10 000 kWh per år.

En normalstor solanläggning för en villa brukar ligga på 5–10 kW och uppta en yta på 30 till 60 m². Vad som är värt att tänka på är att små anläggningar i regel kostar mer per producerad kilowattimme än stora, eftersom att kostnader som transport, montering och installation blir en större del av totalpriset.

En annan viktigt punkt är att inte överdimensionerar anläggningen mot husets huvudsäkring. Du kan enkelt räkna ut hur stor maxeffekt anläggningen får ha genom att multiplicera 690 x Storleken på din huvudsäkring. Du kan även använda tabellen nedan.

 

Färg Säkringsstorlek Maxeffekt anläggning
Grå 16A 11 kW
Blå 20A 13,8 kW
Gul 25A 17,2 kW
Svart 35A 24,1 kW
Vit 50A 34,5 kW
Koppar 63A 43,5 kW

 

Om du inte vet storleken på din huvudsäkring står det ofta i siffror eller färg på ditt proppskåp. Du kan även titta på din elfaktura där det oftast är angivet.

Vill du räkna på vilka förutsättningar ditt hus har kan du snabbt och smidigt göra det med HemSols solcellskalkylator.

Fungerar solceller på vintern?

Ett vanligt huvudbry bland dem som funderar på att investera i solpaneler är att vädret och klimatet i Sverige skulle vara mindre lämpat för solenergi än klimatet i varmare länder. Det stämmer faktiskt inte riktigt.

Naturligtvis ger solen mindre energi under vintersäsongen, men elproduktionen pågår även när det är moln på himlen, eller om det har fallit ett tunt lager snö på taket. Solceller producerar elektricitet även om solen inte skiner rakt på panelen, detta eftersom att solcellerna också absorberar indirekt strålning från reflektion.

Skulle det vara molnigt eller ett tunt lager snö på solcellerna kan solens strålning fortfarande tränga sig igenom detta. Skulle det komma större mängder snö så glider det normalt av efter bara någon timme, så länge panelen har tillräckligt stor lutning (gärna över 30°). Dessutom är det så att solcellerna fungerar bättre när det är kallt. Vid en utomhustemperatur på 0 °C är effektiviteten normalt cirka 10 % högre än vid 25 °C.

Solceller kräver i princip inget underhåll

När du väl monterat din anläggning så är solcellerna väldigt självgående, då det inte finns några komplicerade komponenter som brukar krångla, eller material som förbrukas. Eventuell smuts har låg påverkan på effekten, och spolas normalt bort av regnet. Den första gången du i regel behöver se över din anläggning är efter ca 15 år då du byter växelriktare. Det kan du läsa mer om i vår artikel om växelriktare.

Vad är en solcellsregulator?

Om du inte använder all el som du själv producerar, kan du som sagt sälja din överskottsel till ditt elbolag. Elen går då ut i elnätet och kan användas av andra. Men det finns även möjlighet att lagra el i batterier för senare användning. Då behöver du, förutom själva batterierna, en solcellsregulator. Det är kort förklarat den enhet som reglerar strömmen från solcellsanläggningen till batteriet så det inte blir överladdat eller skadat. På grund av dagens bristfälliga energilagringsteknik och höga batteripriser är en batterilösning däremot i regel inte lönsam.