Hur fungerar solceller, solpaneler och solenergi?

Vill du producera elektricitet med hjälp av solenergi behöver du solceller som exponeras mot solens strålar. I denna artikel går vi igenom vad solceller, solenergi och solkraft är, hur det fungerar och mycket mer.


Vad är solceller?

En solcell (även kallad fotovoltaisk cell) är en halvledardiod, ofta gjord av kristallint kiesel, som använder solljus för att skapa elektrisk ström. Eftersom att en enskild solcell ger upphov till låg spänning seriekopplas flera solceller för att skapa en solpanel. En solpanel består alltså av flera sammankopplade solceller.

Tittar man noga på en solpanel kan man se rader av flera mindre kvadratiska beståndsdelar. Dessa mindre kvadrater i en solpanel är solcellerna.

Se hur solceller fungerar på ditt tak

Genom vår unika solcellskalkyl kan du enkelt beräkna hur ditt eget tak är lämpat för att producera solenergi.

Så fungerar solceller kortfattat

Solceller placeras först på en plats där de exponeras mot solinstrålning. När en solcell träffas av solljus uppstår det spänning mellan skikten i solcellen och det bildas elektrisk likström. Likströmmen omvandlas sedan till växelström av en växelriktare för att användas i husets vägguttag på 230 V.

Solceller till solenergi - steg för steg

1. Solcellerna gör solel av solenergi

Först monteras solpaneler på ett tak eller på en markanläggning där de utsätts för solljus. När solens strålar träffar solcellerna skapas det elektrisk likström (Direct Current/DC).

2. Växelriktaren omvandlar likström till växelström

Solpanelerna är i sin tur kopplade till en växelriktare, som omvandlar den likström som skapats till växelström (Alternating Current/AC). Växelströmmen kan sedan användas i husets vägguttag till 230 V spänning.

3. Elen fördelas via elcentralen

När din producerade solel anlänt i huset fördelas den av elcentralen dit den behövs. Till exempel går det el till kyl- och frys, lampor och elektriska apparater som är igång.

4. Överskottselen matas ut på elnätet

Den elen som inte används direkt i huset matas ut på elnätet så att den inte går till spillo. Den solel som du matat ut används senare av t.ex. dina grannar och andra som köper el från elnätet.

5. Din elmätare håller koll på din elförsäljning

Förstås får du ersättning för den el du inte använder själv. Din elmätare håller koll på hur mycket el du sålt till elnätet, och du får sedan ersättning av både din elhandlare och ditt nätbolag.

 

solcellsanläggning bild

Fungerar solceller på vintern?

Ett vanligt huvudbry bland dem som funderar på att köpa solpaneler är att vädret och klimatet i Sverige skulle leda till sämre lönsamhet och återbetalningstid på solcellsinvesteringen.

Det stämmer faktiskt inte att solkraft skulle vara dåligt i Sverige.

Naturligtvis ger solen mindre energi under vintersäsongen, men elproduktionen pågår även när det är moln på himlen, eller om det har fallit ett tunt lager snö på taket. Solceller producerar elektricitet även om solen inte skiner rakt på panelen, detta eftersom att solcellerna också absorberar indirekt strålning från reflektion.

Dessutom har solceller högre verkningsgrad när det är kallt. Vid en utomhustemperatur på 0 °C är effektiviteten normalt cirka 10 % högre än vid 25 °C.

Regn och snö – inte alltid ett problem

Faktum är att regn och snö inte alltid är ett problem för dina solpaneler, utan de kan tvärtom hjälpa till att tvätta dem från smuts. Skulle det komma större mängder snö glider det normalt av efter bara någon timme, så länge panelen har tillräckligt stor lutning (gärna över 30°).

Solceller kräver i princip inget underhåll

När du väl monterat din anläggning är solcellerna väldigt självgående. De innefattar nämlingen inga komplicerade komponenter som brukar krångla eller material som förbrukas vid dess användning. Eventuell smuts har låg påverkan på effekten och spolas normalt bort av regnet. Den första gången du i regel behöver se över din anläggning är efter ca 15 år då du byter växelriktare. Skulle du mot förmodan behöva tvätta dina solpaneler så tänk på att:

  • Vanligt vatten från kranen kan lämna beläggningar av kalk på solpanelerna
  • Använd specialanpassat tvättmedel för solpaneler
  • Använd inte en borste, utan en mjuk svamp/trasa som inte repar ytan