Optimal lutning och väderstreck för solceller

I denna artikel går vi igenom hur lutning och väderstreck påverkar årsproduktionen, och besvarar frågan om vilka värden som är optimala.

 


optimal lutning för solceller exempel

Optimalt väderstreck för solceller

Solceller producerar mest solel om de monteras i söderläge, men sydväst och sydöst fungerar också bra. Monteras solpaneler åt öst eller väst producerar de 10 – 20 % mindre solel i jämförelse med solpaneler som vetter rakt åt söder.

Solceller placerade i öst producerar mer solel under morgonen, och solceller placerade i väst producerar mer energi under kvällen. Fördelen med väst- och östvättande solceller är att solel produceras jämnare under dagen, vilket ökar egenanvändningen av elen.

Vad är optimalt för ditt tak?

Använd vår investeringskalkyl för att beräkna hur olika vädersträck, takytor och lutningar slår på investeringens lönsamhet. I kalkylens sista steg kan du även enkelt begära in och jämföra upp till 4 offerter från duktiga installatörer i ditt område.

 

Solceller monteras aldrig i norrläge

Som rubriken säger installeras solceller i princip aldrig på ytor som vetter mot norr. Anledningen är att exponeringen mot solljus blir såpass låg i nordlig riktning att det inte blir lönsamt att installera solceller där. I dessa fall är det istället rekommenderat att installera solceller på marken.

Solpaneler monterade åt norr producerar ofta mindre än hälften av vad motsvarande paneler riktade åt syd hade gjort.

Optimal lutning för solceller

Den optimala lutningen varierar beroende på var du bor någonstans. I södra Sverige är den ca 30 grader, och för norra Sverige är det närmre 45 grader. Skillnaden i solelproduktion är endast ca 10 – 20 % för lutningar mellan 10 och 60 graders taklutning.

Solceller vinklas upp för platta tak

Om man har ett platt tak, eller en väldigt låg vinkel på exempelvis 5° vinklar man normalt upp solcellerna ca 15 grader. Anledningen är att solpanelerna träffas av en större mängd solinstrålning om de monteras något vinklade jämfört med om de ligger platt.

För att solpanelerna inte skall skugga varandra krävs det att de monteras med ett visst mellanrum när detta görs.

Eftersom att uppvinklade solpaneler avviker från fasadens form behöver man i vissa fall ansöka om bygglov för solceller när man har ett platt tak.

Solelproduktion beroende på vinkel och lutning

I bilden nedan kan du avläsa hur stor del av sin verkningsgrad solceller förväntas uppnå beroende på vilken lutning och väderstreck de monterats i.

Solinstrålningsdatan är hämtat från Europakommissionens databas SARAH för Sveriges demografiska mittpunkt (Hjortkvarn utanför Örebro). Det är den punkt som Sveriges befolkning i genomsnitt har kortast avstånd till från sina hem (fågelvägen).

Ett annat viktigt antagande är att dessa vinklar och lutningar gäller för optimal årsproduktion. Optimal vinkel och lutning ändrar sig nämligen beroende på årstid. I ett scenario där solpanelerna regelbundet kan justeras (till exempel på ett stativ) gäller andra värden för optimal produktion av solel.

tabell som visar optimal lutning samt väderstreck för solceller