Sollcellsbidrag

I Sverige är det möjligt att erhålla ett statligt solcellsbidrag som täcker 20 % av den totala investeringskostnaden för solceller.

För privatpersoner finns det dessutom ett alternativt att erhålla ROT-avdrag för 9 % av investeringskostnaden. Det går tyvärr inte att kombinera både ROT-avdraget och investeringsstödet. Vi rekommenderar därför att du inledningsvis väljer avdraget i samband med installationen och sedan betalar tillbaka detta när investeringsstödet slutligen beviljas.


Statligt bidrag för solceller

År 2019 innebär det statliga stödet för solceller att du som privatperson får tillbaka 20 % av totalkostnaden (inklusive moms) för solanläggningen. För en färdiginstallerad anläggning som kostar 120 000 kr erhålls alltså ett bidrag på 24 000 kr.

Vi rekommenderar att man ansöker om det statliga stödet i samband med att offerter inhämtas från installatörer. Du tilldelas nämligen en köplats baserat på ansökningsdatum. Kötid varierar beroende på vilket län du bor i, men i nuläget är det ca 10 månaders väntetid. Stödet betalas ut i kronologisk ordning i mån av budget för stödet.

Så ansöker du om solcellsbidrag

Boverkets E-tjänst kan du ansöka om investeringsstöd för solceller genom att logga in med ditt personnummer och Bank-ID. Därefter kan du enkelt klicka dig fram för att påbörja ansökan.

Det underlättar att fylla i ansökan om du redan tagit in en eller flera offerter. Under momentet “Projektbeskrivning” måste du bland annat fylla i förväntad start, slut och pris på projektet. Om du inte vet exakt vad projektet kommer kosta ska du ange vad du tror är mest rimligt, men det är viktigt att du tar höjd i ansökan.

Länsstyrelsen kan nämligen inte garantera ett högre belopp än vad som är angivet i ansökan. Däremot kan du alltid sänka beloppet i efterhand. Det är därför smart att ta höjd och ange den största anläggningen du kan tänkas installera, och sedan sänka beloppet vid behov i efterhand.

ROT-avdrag för solceller

ROT-avdrag för solceller är år 2019 på 9 %. Det är baserat på en schablon där Skatteverket anser att 30% av totalkostnaden för en solcellsanläggning är arbetskostnad. ROT-avdraget innebär i sin tur att 30 % av arbetskostnaden får dras av. Resultatet blir alltså 0,30 x 0,30 = 9 % ROT-avdrag.