Sollcellsbidrag 2020

Från den 7:e juli 2020 till den 1 januari 2021 råder ansökningsstopp för det statliga solcellsbidraget. Det innebär att man under perioden istället får ansöka om ROT-avdraget för solceller. Från den första januari 2021 förväntas det tillkomma ett ”grönt avdrag” på 15 % av totalkostnaden för en solcellsanläggning.


Nytt investeringsbidrag för solceller 2021

Den 11 juni 2020 meddelade regeringen att det nuvarande bidraget för solceller ska ändras. Anledningen är att regeringen har som målsättning att stöden för solceller kontinuerligt skall fasas ut i takt med att tekniken förbättras. För att ersätta det tidigare solcellsbidraget (även kallat solcellsstödet) på 20 % av totalkostnaden förväntas det införas ett grönt bidrag som istället ger ersättning på 15 % av totalkostnaden för solceller. Det nya bidraget blir ett skatteavdrag som kommer att handläggas av Skatteverket.

Så hur påverkar detta dig som är intresserad av solceller?

Eftersom att det tidigare solcellsbidraget inte längre går att ansöka om innebär det att under tidsperioden mellan juli 2020 och årsskiftet 2020/2021 kan man varken ansöka om det gamla  eller det nya skatteavdraget. Detta innebär att du som blivande mikroproducenter av solel endast kan ansöka om ROT-avdraget under denna period.

Sök ROT-avdrag för solceller

ROT-avdraget för solceller motsvarar 9 % av totalkostnaden år 2020. Avdraget är baserat på en schablon där Skatteverket anser att 30% av totalkostnaden för en solcellsanläggning är arbetskostnad. ROT-avdraget innebär att 30 % av arbetskostnaden får dras av. Resultatet är således 0,30 x 0,30 = 9 % ROT-avdrag.

Så fungerar ROT-avdraget för solceller

Fördelen med ROT-avdraget för solceller är dess enkelhet för dig som privatperson. När du installerar en solcellsanläggning är det installatören som ansöker om ROT-avdraget, och bidraget ges som skattereduktion på den skatt du betalat under året. Till skillnad från solcellsbidraget så betalas ROT-avdraget ut väldigt snabbt. Solcellsbidraget har i många fall tagit längre än ett års tid att betalas ut från ansökningsdatumet.

Så ser det nya gröna bidraget ut

Det nya gröna skatteavdraget som förväntas införas år 2021 skall fungera likt de ROT-avdraget som finns idag. Syftet är att bidraget skall täcka flera olika gröna investeringar såsom batteri- och solvärmelösningar, samtidigt som det skall vara mindre krångligt än det tidigare solcellsbidraget. Det nya bidraget ligger fortfarande i remissinstansen och är således inte en färdig förordning. Baserat på det vi vet nu förväntas dessa ändringar:

  • Stödet förväntas endast gälla för privatpersoner, därmed innefattas inte företag, lantbruk eller bostadsrättsföreningar
  • Idag går det endast att få stöd en gång per anläggning. Detta försvårar situationen för dem som vill bygga ut sin anläggning i flera steg. Med det nya gröna bidraget skall det gå att få bidraget i flera omgångar
  • Det nya gröna bidrag förväntas även innefatta markanläggningar, det vill säga solceller som monteras på marken och inte på hustaket
  • Ett stödtak på 50 000 kronor har föreslagits, vilket innebär fullt stöd för anläggningar upp till 333 000 kronor
  • Om lönsamheten för en investering i solceller fortsätta öka skall stödet sänkas ytterligare

Bakgrund till sänkningen av solcellsbidraget

Bakgrunden att stödet sänks är en kombination av flera faktorer. Bland annat är tanken att i takt med att solcellstekniken förbättras och priset för solceller sjunker skall solcellspaket bli en god investering utan krav på subventioner från staten. Utöver det har den långa köbildningen av ansökningar om bidraget för solceller resulterat i en lång väntetid. Med en sänkt ersättningsnivå räcker stödet till fler personer.

Näringsutskottet la under 2020 fram ett nytt förslag med mål att fasa ut stödet för solcellsinstallationer, inklusive de bidrag som berörde solpaneler och soltak. Utskottet föreslog en sänkning av solcellsbidraget från dåtida 20 procent till 15 procent. Näringsutskottets förslag förankrades av ett regeringsbeslut, vilket innebär att den forna ersättningsnivån om 20 % inte längre är aktuell.

Det gamla bidraget för solceller

År 2019 innebar det statliga investeringsstödet för solceller att du som privatperson fick tillbaka 20 % av totalkostnaden (inklusive moms) för solanläggningen. Det föregående bidraget behandlades av Boverket, och var relativt generöst, men samtidigt ineffektivt bidrag. Detta eftersom att det fanns en kö motsvarande 18 000 ansökningar, vilket innebär en kötid på uppskattningsvis 10 månader.

 

År Storlek på bidraget
2021 15 %
2020 20 %
2019 20 %
2018 30 %
2017 30 %
2016 30% företag, 20% övriga
2015 30% företag, 20% övriga
2014 35%
2013 35%
2012 45%
2011 55% företag, 60% övriga

 

Vanliga frågor

Hur påverkar COVID-19 bidrag för solceller?

Eftersom att COVID-19 kan ha påverkat färdigställandet av din solcellsanläggning har regeringen gett länsstyrelsen möjligheten att förlänga sista slutförandedatum till 30 juni 2021. Detta gäller för personer som redan fått solcellsstöd beviljat, och det är länsstyrelsen man skall kontakta.

Vilka är kraven för att få ROT-avdrag på solceller idag?

Det finns en mängd krav på dig som köpare för att kunna få ROT-avdrag på solcellsinvesteringen:

  • Du måste vara 18 år fyllda
  • Du måste vara bosatt och betala skatt i Sverige
  • Du måste äga bostaden eller marken där arbetet utförs
  • Du måste betala för arbetet själv
  • Fastigheten där arbetet utförs är minst 5 år gammal