Solcellsbidrag 2021

Nya ansökningar för det tidigare solcellsstödet stoppades sommaren 2020. Nu har det introducerats ett nytt grönt bidrag för solceller. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta!

 


Sollcellsbidrag

Vad är det gröna bidraget för solceller?

Från den 1:a januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, det så kallade gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Du kan som mest få 50 000 kr i skatteavdrag av investeringsstödet för solceller.

Investera i solceller med bidrag?

Använd vår investeringskalkyl för att beräkna solcellernas lönsamhet och förväntade produktion på ditt tak.

Hur fungerar det nya solcellsstödet?

Det nya solcellsstödet fungerar precis som ROT-avdraget, vilket innebär att du som privatperson inte behöver göra något för att ta del av det. När du får din solcellsinstallatörs faktura är prisavdraget redan gjort – installatören begär i sin tur ersättning av Skatteverket.

Till skillnad från det gamla investeringsstödet för solceller behöver du således inte stå i kö eller hantera någon krånglig myndighetsansökan

Regler & krav för det nya investeringsstödet till solceller

 • Du är minst 18 år gammal
 • Du är bosatt i Sverige eller skattar för minst 90 % av din inkomst här
 • Du har betalat tillräckligt med skatt för att kunna nyttja skatteavdraget
 • Installationen skall vara både utförd & betald tidigast 1:a januari 2021
 • Du kan maximalt få 50 000 i skatteavdrag per person och år
 • Du bor helt, eller delvis i bostaden där det avdragsgilla arbetet utförs
 • Du äger minst en andel av bostaden där arbetet utförs
 • Det gröna teknik-bidraget kan inte kombineras med ROT-avdraget

Reglerna ovan även gäller för solceller integrerade i takpannor och solceller till fritidshus.

Det nya gröna skatteavdraget bakar ihop flera gamla stöd

Det nya gröna bidraget för solceller ersätter inte bara solcellsbidraget, utan samlar även och ersätter det gamla batteri- och ladda-hemma-stödet.

Typ av stödStödnivå
Nätanslutet solcellssystem15 % av material och arbete
System för lagring av egenproducerad elenergi50 % av material och arbete
Laddningspunkt till elfordon50 % av material och arbete

OBS: speciella regler vid bidrag för solvärme

Med det nya avdraget för grön teknik går det inte att ansöka om stöd för en anläggning som endast planerar att producera solvärme (via solfångare). För att vara kvalificerad för stödet vid en solvärmeanläggning behöver minst 20 % av den totala energiproduktionen vara solel.

Det nya gröna skatteavdraget kan användas flera gånger

Till skillnad från det gamla ROT-avdraget och solcellsbidraget kan det nya gröna skatteavdraget användas i flera omgångar. Det innebär att du kan erhålla bidrag vid nyinstallation av en solcellsanläggning. Sedan kan du få ytterligare skatteavdrag vid framtida utbyggnation av samma anläggning.

Dessutom går det att ta emot stödet flera gånger per år så länge du uppfyller alla regler och krav (se ovan).

För- och nackdelar med det nya stödet till solceller

Fördelar med solcellsstödet

 • Mindre (läs: ingen) administration för att erhålla avdraget
 • Du får stödet direkt utan att behöva stå i kö
 • Du kan använda stödet igen i framtiden
 • Stödet kan användas flera gånger samma år

Nackdelar med solcellsstödet

 • Stödnivån har sjunkit med 5 %-enheter

Värt att notera är att samtidigt som stödnivån sjunkit har priset på solceller i Sverige också sjunkit sedan solcellsbidraget på 20 % infördes.

Tips till dig som skall köpa solcellsbatteri med investeringsbidrag

Om du planerar att köpa en solcellsanläggning med ett tillhörande solcellsbatteri är det klokt att planera hur du ska få ut maximalt med pengar från skatteavdraget.

Eftersom att ersättningsgränsen på 50 000 kr för det nya gröna solcellsbidraget gäller för både solcellsanläggningar och batterilagringssytem finns det en risk att du inte kan begära stöd för hela beloppet.

Nedan hittar du ett exempel på när det gröna investeringsbidraget för solceller och batterier hade nått sin gräns.

Effekt / lagringskapacitetPrisBidragsnivå
Solcellsanläggning15 kWp180 000 kr0,15 x 180 tkr = 27 tkr
Batterilagringssytem6 kWh60 000 kr0,5 x 60 tkr = 30 tkr
Totalt15 kWp och 6 kWh lagring240 000 kr57 tkr

I exemplet ovan hamnar ersättningsnivån på 57 000 kr, vilket är över maxgränsen på 50 000 kr. Vill man i ett sådant fall få maximal ersättning finns två alternativ:

 1. Om du är gift/sambo går det att dela avdraget på två personer eftersom att maxgränsen är 50 000 kr per person och år
 2. Du kan sprida ut utgifterna över två kalenderår genom att köpa in ett solcellspaket år 1 och installera batterilagringssytemet vid ett senare tillfälle

För kontakt och vägledning kring det gröna investeringsbidraget för solceller hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

De gamla bidragen för solceller år 2011 – 2020

År 2020 innebar det statliga investeringsstödet för solceller att du som privatperson fick tillbaka 20 % av totalkostnaden (inklusive moms) för solanläggningen. Det föregående bidraget behandlades av Boverket, och var relativt generöst, men samtidigt ineffektivt bidrag.

Anledningen till att det ansågs vara ineffektivt var att det fanns en kö motsvarande 18 000 ansökningar (vilket innebar en kötid på uppskattningsvis 10 månader).

 

ÅrStorlek på bidraget
202115 %
202020 %
201920 %
201830 %
201730 %
201630% företag, 20% övriga
201530% företag, 20% övriga
201435%
201335%
201245%
201155% företag, 60% övriga

 

Vanliga frågor

Varför ändrades det gamla solcellsstödet?

Det finns flera anledningar till att stödet ändrades. Nedan hittar du några av anledningarna:

 • Det förra stödet var väldigt ineffektivt eftersom att det hade en kötid på upp till ett år. Med en sänkt ersättningsnivå räcker stödet till fler personer.
 • I takt med att solcellstekniken förbättras och priset för solceller sjunker skall solcellspaket bli en god investering utan krav på subventioner från staten.
 • För att konsolidera de olika stöden till ett stort skatteavdrag

Går det att få det gröna solcellsbidraget utan deklarerad inkomst?

Ja, men endast om du har betalat in skatt för exempelvis kapitalvinst. Avdraget för grön teknik är ett skatteavdrag, Det vilket att du behöver betala någon typ av skatt såsom inkomst- eller vinstskatt för att ta del av avdraget.

För att nå upp till 50 000 kr i betald inkomstskatt på ett år behöver man tjäna ungefär 20 000 kr före skatt (beroende på din ålder, kommun och om du är medlem i Svenska kyrkan).

Kan jag nyttja det gröna bidraget om jag köper in materialet själv?

Nej, om du köper in materialet på eget bevåg kan du inte nyttja det gröna teknikavdraget för materialkostnaden. Däremot går det att använda avdraget för installationsarbetet.

Av den anledningen avråder vi dig från att installerar solceller själv.

Kan jag fördela det gröna solskatteavdraget över tid?

Ja, du kan både använda det flera gånger för samma solcellsanläggning och flera gånger på ett och samma år.

Hur mycket får solcellsanläggningen maximalt kosta?

Eftersom att avdraget är 15 % av solcellsanläggningen och maximalt 50 000 kr blir maxbeloppet 333 333 kr. För den summan kan du köpa en solcellsanläggning med en effekt lång över 20 kW, vilket är ovanligt stort för en privat anläggning på ett villatak.

Kan man använda det gröna bidraget för både solel och solvärme?

Ja, men om det är så att systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20% av den sammanlagda produktionen vara elproduktion.