Guide - Installera solceller

Välkommen till vår guide för dig som vill installera solceller. I följande steg går vi igenom all du behöver veta för ett riktigt lyckat projekt. Kontakta oss gärna om det är något som saknas i guiden.

Välkommen till vår guide för dig som vill installera solceller. I följande steg går vi igenom all du behöver veta för ett riktigt lyckat projekt. Kontakta oss gärna om det är något som saknas i guiden.

Varför bör du installera solceller?

Lönsamt

Återbetalningstiden för ett solcellspaket motsvarar cirka 10 år.  I och med skattereduktion om 60 öre per såld kWh solel är det extra lönsamt att sälja solel.

Tryggt

Samtliga solcellssystem har en effektgaranti som medger att hela systemet ska producera minst 80 % av den ursprungliga maxeffekten, efter 25 år. Somliga installatörer erbjuder dock mer attraktiva villkor än så. Den ovanstående effektgarantin bör därför ses som en miniminivå.

Enkelt

Installatören ansvarar allt som oftast för hela installationsprocessen – vilket är en extra trygghet för nyinvigda solcellsspekulanter. Vi rekommenderar att man jämför flera offerter när det är dags att investera i solceller.

Får man installera solpaneler själv?

Du bör och får inte installera dina solceller själv. Du får förvisso köpa in solpaneler, utföra delar av den manuella installationen samt projektleda arbetet. Däremot måste allt elarbete utföras av behöriga elektriker. I vissa fall anses även monteringsdetaljerna vara en del av elarbetet och således får man inte ens fästa dessa heller. Om du väljer att utföra arbetsmoment som är öronmärkta för behöriga elektriker riskerar du din egen hälsa, samtidigt som alla försäkringar och garantier i regel blir ogiltiga.

Normalt sett behövs det inte bygglov för solceller, men det finns undantag.