Så mycket el producerar solceller: Per år, månad, dag & m2

I den här artikeln går vi på HemSol in på hur mycket el solceller producerar (mätt i kWh), både per år, månad och kvadratmeter (m2). Utöver det går vi in på vilka faktorer som påverkar produktionseffektiviteten för solpaneler.

 


Solceller produktion per år och månad

Sammanfattande om solcellers elproduktion

 • Solceller producerar årligen 800–1 100 kWh el per installerad kW.
 • Varje år producerar 10 kW solceller 8 000–11 000 kWh solel.
 • Varje månad producerar 10 kW solceller 150–1 500 kWh solel.
 • Solceller producerar mellan 5–50 kWh solel per dag beroende på väder och årstid.
 • Solcellers elproduktion beror på solcellsanläggningens storlek i watt, årstiden, globalinstrålningen i området samt lutning och riktning på panelerna.

Hur mycket el producerar solceller per år?

I Sverige producerar solceller per år ca 800–1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp). En genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar alltså ca 8 320 – 11 440 kWh per år. Exakt hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.

Tabell 1: Hur mycket el solceller producerar per år beroende på storlek.
Storlek på solceller (kW)Elproduktion per år (kWh)
54000 - 5500
108000 - 11000
1512000 - 16500
2016000 - 22000
2520000 - 27500

Maximal minimal elproduktion för solceller

Läs allt du behöver veta om solceller.

Vad har solceller för produktion per månad?

En normalstor solcellsanläggning på 10,4 kWp effekt producerar 150–1 500 kWh solel per månad. Under året har solceller en ojämn månadsproduktion, då ca 65–75 % av all solel produceras mellan april och augusti. Fördelningen ser olika ut beroende på vilken lutning och väderstreck solcellerna monteras i.

Tabell 2: Den förväntade elproduktionen per månad för solcellsanläggningar i storleken 5, 10 och 15 kW.
MånadElproduktion/mån för 5 kW solceller (kWh)Elproduktion/mån för 10 kW solceller (kWh)Elproduktion/mån för 15 kW solceller (kWh)
Januari58 - 80117 - 161175 - 241
Februari136 - 187272 - 374408 - 561
Mars358 - 492716 - 9851 074 - 1 477
April508 - 6991 017 - 1 3981 525 - 2 097
Maj581 - 7991 162 - 1 5971 742 - 2 396
Juni575 - 7901 150 - 1 5811 724 - 2 371
Juli568 - 7811 136 - 1 5621 704 - 2 343
Augusti487 - 669974 - 1 3391 460 - 2 008
September378 - 520757 - 1 0411 135 - 1 561
Oktober228 - 313455 - 626682 - 939
November82 - 113165 - 227247 - 340
December40 - 5681 - 111121 - 167

I bilden nedan kan du se ett exempel på hur fördelningen ser ut för en solcellsanläggning med effekten 1 kWp (1 000 W) monterad i söderläge med 35 graders lutning i Stockholm. Total produktion för året är beräknad till 947 kWh, medräknat en systemförlust på 14 %.

Elproduktion per månad för 1 kWp solceller

Vad har solceller för produktion per dag?

En normalstor solcellsanläggning med effekten 10 kW producerar 5 – 50 kWh solel per dag. Hur mycket el solceller dagligen producerar beror i huvudsak på tre faktorer; årstiden, hur soligt det är och solcellernas montage. Som mest producerar solpaneler i sydlig riktning under sommardagar.

Tabell 3: Data över förväntad medelproduktion av el per dag för varje månad.
MånadElproduktion/dag för 5 kW solceller (kWh)Elproduktion/dag för 10 kW solceller (kWh)Elproduktion/dag för 15 kW solceller (kWh)
Januari2 - 34 - 56 - 8
Februari5 - 710 - 1315 - 20
Mars12 - 1623 - 3235 - 48
April17 - 2334 - 4751 - 70
Maj19 - 2637 - 5256 - 77
Juni19 - 2638 - 5357 - 79
Juli18 - 2537 - 5055 - 76
Augusti16 - 2231 - 4347 - 65
September13 - 1725 - 3538 - 52
Oktober7 - 1015 - 2022 - 30
November3 - 45 - 88 - 11
December1 - 23 - 44 - 5

Hur mycket el producerar solceller per timme?

Solceller kan maximalt producera lika många kWh el per timme som dess toppeffekt (i kW). För en normalstor solcellsanläggning på 10 kW varierar alltså solelproduktionen per timme mellan 0 – 10 kWh. Det som påverkar timproduktionen av solel är solcellernas lutning, riktning, verkningsgrad samt mängden sol.

Har en solcellsanläggning 10 kW i toppeffekt blir nämligen solelproduktionen under en timmes optimala förhållanden 10 kW x 1h = 10 kWh.

Graf som visar solcellers elproduktion fördelat på en dag

Vad har solceller för produktion i kWh per kvadratmeter (m2)?

Solceller producerar normalt mellan 150 – 220 kWh per kvadratmeter (m2) och år. En normalstor solcellsanläggning på 50 m2 förväntas producera ca 7 500 – 12 000 kWh per år. Vad som främst påverkar elproduktionen per kvadratmeter är solpanelernas verkningsgrad, lutning, riktning och solinstrålningen i området.

Fem faktorer som solcellernas produktion

 • Solinstrålningen i området: Mer solinstrålning ger högre elproduktion.
 • Solcellernas placering: Söderläge med 45° lutning ger mest el.
 • Skuggning: Paneler som skuggas på dagen ger lägre elproduktion.
 • Snötäckning: Snö kan minska årliga elproduktionen med 3 – 7 %.
 • Verkningsgrad: Anger hur mycket av solljuset som kan bli till el.
 • Storleken på solcellsanläggningen: Större anläggningar ger mer el.

1. Solinstrålningen i området

Solinstrålningen är en av de viktigaste faktorerna för hur mycket elektricitet en solcell producerar. I Sverige har vi en genomsnittlig årlig solinstrålning på ca 1 060 kWh per kvadratmeter. På Gotland är den som allra högst är upp till 1 200 kWh/m², medan i Norrland är den ibland så låg som 800 kWh/m².

Viktigt när det kommer till solinstrålning är att den kan variera upp till 10 % från år till år. Läs mer om solinstrålning per månad och år på vår sida om solinstrålning i Sverige.

2. Solpanelernas placering

Solcellernas lutning och riktning påverkar hur mycket solel som produceras. Solceller producerar som mest solel när de placeras i sydligt väderstreck, och med en lutning på 30 – 45 grader.

Du kan läsa mer om hur solcellernas produktion påverkas av lutning och riktning i vår artikel om placering av solpaneler.

3. Om solcellerna utsätts för skugga

Om solcellerna skuggas av något närliggande objekt såsom en byggnad eller ett träd påverkas solelproduktionen under den perioden området är skuggat. Genom att installera optimerare kan man motverka att samtliga solpanelers produktion sjunker om en eller några solceller skuggas.

4. Snö, löv och smuts på solcellerna

I och med den låga elproduktionen under vintermånaderna ger snötäckta paneler inte upphov till alltför stora förluster i den årliga elproduktionen. Endast 3 – 7 % av den årliga elproduktionen kan gå förlorad på grund av snö på solcellerna, beroende på var i Sverige du bor.

Löv, smuts och andra beläggningar sköljs i regel bort av regnvatten, och har således en försumbar effekt på årsproduktionen.

5. Solcellernas verkningsgrad

Solcellernas effekt och verkningsgrad påverkar hur pass bra solcellerna är på att omvandla solljus till elektricitet. Ju högre effekt och verkningsgrad solceller har, desto mer el producerar de.

Verkningsgraden försämras när en solpanel blir varm

Verkningsgraden på solceller förändras beroende på panelens temperatur. Överstiger temperaturen i panelen 25 grader försämras verkningsgraden normalt med 0,25 – 0,35 % per grad.

Verkningsgraden förbättras å andra sidan något om en solpanel är kallare än 25 grader.

6. Storleken på solcellsanläggningen

Storleken på solcellsanläggningen kommer givetvis påverka den årliga elproduktionen. En 5 kW anläggning förväntas ha en årlig elproduktion på runt 4 750 kWh. En anläggning på 8 kW förväntas å andra sidan producera runt 7 600 kWh. För varje installerad kW kan du räkna med 950 – 1050 kWh solel/år.

Vanliga frågor

Hur mycket el producerar solceller i Sverige per år?

Under 2020 producerades 1,035 TWh solel i Sverige vilket är nära en fördubbling från 2019 när 0,663 TWh solel producerades. I och med den snabba expansionen av solcellsinstallationer kommer denna siffra väntas stiga snabbt under de kommande åren.

Du hittar mer information och statistik om svensk elproduktion på sidan om solceller i Sverige.

Var i Sverige producerar solceller mest el?

Solceller producerar mest el i det område som årligen får mest solinstrålning. I Sverige är solinstrålningen som högst längs med kusterna på Öland och Gotland, dvs. har solceller potential för hög elproduktion här. I dessa områden kan man uppnå 1 200 kWh per installerad kW.

Solinstrålningen i Sverige ligger i genomsnitt på 1 060 kWh/kvadratmeter vilket inte är långt ifrån den bästa solinstrålningen på 1 200 kWh/kvm.

Hur mycket el producerar solceller på vintern?

Ungefär 3 – 7 % av solcellernas årliga elproduktion producerar under vintermånaderna januari, februari och december. Ju längre norrut anläggningen är installerad desto mindre andel av elproduktionen sker på vintern. I kWh blir detta för en 10 kW solcellsanläggning 300 – 750 kWh.

Du hittar mer information om hur solceller presterar under månader med snö och kyla på sidan om solceller på vintern.

Hur mycket ger 100 kvadratmeter (m2) solceller?

Solceller motsvarande 100 kvadratmeter ger mellan 21 700 och 24 500 kWh solel per år i Sverige. Den årliga elproduktionen för 100 m2 solceller varierar bland annat beroende på typen av solpaneler samt var och hur solcellerna är installerade.

Hur mycket ström ger en solpanel?

En solpanel har normalt strömmen 9 – 11 ampere under standardiserade testförhållanden. Under en timme kan solpanelen alltså ge mellan 9 – 11 Ah. Solpanelens ampere beror på vilken verkningsgrad och effekt den har.

Vilken solpanel producerar mest el per år?

Den solpanel som producerar mest el per år är den panel med högst verkningsgrad. Den panel som 2022 har högt verkningsgrad är SunPower Maxeon 3 med en verkningsgrad på 22,6 %. Denna solpanel kan producera 400 kWh solel på ett år med en solinstrålning på 1000 kWh/kvm.

Vilken solpanel som är bäst har mycket med verkningsgraden att göra men det är inte allt. Något man till exempel också behöver ta i beaktande är priset. Du kan läsa mer om hur man testar solpaneler på vår sida om solpaneler som är bäst i test.

Tyckte du artikeln var hjälpsam?

HemSol är ett litet företag. Hjälpa oss att kunna skriva fler utförliga artiklar genom att recensera oss.

Ditt omdöme gör stor skillnad!