Bäst elbolag för solceller 2024: Jämför elavtal för att sälja solel

En populär fråga bland solcellsägare är vilket elbolag som betalar bäst för solel. I den här artikeln går Hemsol igenom vilka priser olika elhandelsbolag erbjuder för såld el, vad som är viktigt att tänka på när man väljer elbolag och vilket som är det bästa elavtalet för solceller.

 


Observera att artikeln kan innehålla annonslänkar till Elskling, Skellefteå Kraft, Telge Energi, Greenely och Fortum. Även om Hemsol eventuellt får en ersättning för de kunder vi förmedlar till våra partners påverkar det inte bedömningen av respektive elbolag och elavtal. 

Bästa elavtalen för att sälja el med solceller 2024

De bästa elavtalen för hushåll som säljer el från solceller 2023 är:

 • Bäst elavtal för villa med solceller och timprisavtal: Tibber
 • Bäst elavtal för villa med solceller och månadsprisavtal: Mölndal Energi
 • Bäst elavtal med högst ersättning för såld solel: E.ON
 • Bäst elavtal för solceller inklusive nykundsrabatter: Greenely
 • Bäst elavtal med exklusiv rabatt via Hemsol: Telge Energi

En full jämförelse av 28 olika elavtal hittar du under rubriken Jämför priser och villkor mellan elbolag som köper solel.

Bäst elavtal för villa med solceller och timprisavtal: Tibber

För villaägare med solceller som vill köpa el till timspotpris är Tibber det bästa valet. Med en låg månadsavgift och lågt prispåslag på köpt el blir Tibber ofta mest förmånligt för dem som förbrukar cirka 20 000 kWh/år. Detta trots att de köper solel för endast timspotpris utan extra prispåslag.

Tibber är det mest kostnadseffektiva valet för hushåll som har en årlig elförbrukning på 20 000 kWh och en årlig elproduktion på 10 000 kWh. I beräkningen har Hemsol utgått ifrån att 40 % av producerad el används i hushållet och resterande solel säljs till Tibber.

Utvärderingskriterier för Tibber elavtal med timpris:

 • Ersättning för såld solel: Spotpris per timme
 • Fast prispåslag på köpt el: 0 öre/kWh
 • Rörligt prispåslag på köp el: 5,98 öre/kWh
 • Årsavgift: 588 kronor
 • Krav att köpa mer el än vad som säljs: Nej
 • Kräver förbrukningsavtal: Ja
 • Köper ursprungsgarantier: Nej

Ny kund hos Tibber? Passa på! Registrera dig som kund senast 31/5 och njut av 6 månaders fri månadsavgift.


Se pris

Bäst elavtal för villa med solceller och månadsprisavtal: Mölndal Energi

Mölndal Energi är bästa valet för dem med solceller som önskar köpa el med månadsprisavtal. De köper överskottsel från solceller till spotpris utan prispåslag. Trots detta är Mölndal Energi det mest kostnadseffektiva valet tack vare en låg månadsavgift och ett lågt prispåslag på köpt el.

För hushåll med 20 000 kWh årlig elförbrukning och 10 000 kWh elproduktion är Mölndal Energi det bästa elavtalet. Hemsol baserar detta på en egenanvändning av 40 procent solel, där resterande 60 procent solel säljs till Mölndal Energi.

Utvärderingskriterier för Mölndal Energis elavtal med månadspris:

 • Ersättning för såld solel: Spotpris per timme
 • Fast prispåslag på köpt el: 0 öre/kWh
 • Rörligt prispåslag på köp el: 13,30 öre/kWh
 • Årsavgift: 588 kronor
 • Krav att köpa mer el än vad som säljs: Nej
 • Kräver förbrukningsavtal: Ja
 • Köper ursprungsgarantier: Nej


Se pris

Bäst elavtal med högst ersättning för såld solel: E.ON

Det bästa elavtalet med högst ersättning för solel kommer från E.ON. Under detta avtal ersätts solel med timspotpris plus 20 öre per kWh. Detta erbjudande gäller dock enbart för de som har skaffat sin solcellsanläggning via E.ON, vilket gör det särskilt relevant för E.ONs kunder.

Logo för solcellsföretaget E.ON.

Utvärderingskriterier för E.ONs elavtal med timpris:

 • Ersättning för såld solel: Spotpris per timme + 20 öre
 • Fast prispåslag på köpt el: 7.89 öre/kWh
 • Rörligt prispåslag på köp el: 4.01 öre/kWh
 • Årsavgift: 480 kronor
 • Krav att köpa mer el än vad som säljs: Ja
 • Kräver förbrukningsavtal: Ja
 • Köper ursprungsgarantier: Nej


Se pris

Bäst elavtal för solceller inklusive nykundsrabatter: Greenely

För solcellsägare är Greenelys elavtal, med beaktande av nykundsrabatter, det bästa. Via Elskling får nya kunder hos Greenely 0 kr månadsavgift och 12.39 öre per kWh i rabatt på elpriset i ett år. Greenely köper även överskottsel till timspotpris plus 5 öre/kWh.

OBS! Rabatterna hos Elskling varierar frekvent. Besök Elskling för att jämföra dagsaktuella rabatter. Ovan nämnda rabatt är aktiv i augusti 2023.

Utvärderingskriterier för Greenelys elavtal med timpris:

 • Ersättning för såld solel: Spotpris per timme + 5 öre
 • Fast prispåslag på köpt el: 0 öre/kWh
 • Rörligt prispåslag på köp el: 8.28 öre/kWh
 • Årsavgift: 588 kronor
 • Rabatt: 1 år fri månadsavgift, 12.39 öre/kWh e prisrabatt
 • Krav att köpa mer el än vad som säljs: Nej
 • Kräver förbrukningsavtal: Ja
 • Köper ursprungsgarantier: Ja


Se pris

Vilket elbolag ger bäst betalt för att sälja solel från solceller?

Av de största elbolagen betalar idag Greenely och Varberg Energi bäst för såld solel. De erbjuder timspotpris plus 5 öre per kWh, utan krav på solcellernas effekt eller var de inköpts. Andra elbolag betalar som mest normalt 0–2 öre per kWh i tillägg till spotpriset.

Jämför priser och villkor mellan elbolag som köper solel

I Tabell 1 jämförs priser och villkor från de största elbolagen som köper solel.

OBS! De flesta elbolag är villiga att förhandla om både elpris och ersättning för såld solel. Därav kan det finnas skillnader mellan priserna i Tabell 1 och enskilda kunders erbjudanden.

Elbolag (erbjudande)Påslag såld solel (öre/kWh)Typ av förbrukningsavtalÅrsavgift (kr)Totalt prispåslag på köpt el (öre/kWh)Köper UG?Krav att köpa mer än sälja?Kräver förbrukningsavtal?Teckna avtal
E.ON (köpt solceller*)20Timspot48011.51NejJaJaSe pris
E.ON (köpt solceller*)20Månadsspot48021.58NejJaJaSe pris
Kraftringen (köpt solceller*)20Tim/månadsspot54024.30NejNejJaSe pris
Mälarenergi (under 10 kW**)20Timspot42032.00JaNejJaSe pris
Öresundskraft (köpt solceller*)10Tim/månadsspot33625.62NejJaJa (undantag möjligt)Se pris
Greenely5Timspot8288.28NejNejJaSe pris
Göteborg Energi (inkl. UG***)5Månadsspot54023.99JaJaJaSe pris
Varberg Energi5Tim/månadsspot36530.67JaJaJaSe pris
Skellefteå Kraft2Månadsspot58821.77NejJaJaSe pris
Telge Energi (rabatt månadsavgift****)0Timspot53126.34JaNejJaSe pris
Tibber0Timspot5885.98NejNejJaSe pris
Mölndal Energi0Månadsspot58813.30NejNejJaSe pris
Svea Solar0Timspot46817.93JaNejJaSe pris
GodEl0Månadsspot46818.91JaNejJaSe pris
Göta Energi0Månadsspot58819.09NejNejJaSe pris
Göteborg Energi0Månadsspot54023.99JaJaJaSe pris
Bixia0Timspot58824.16NejNejNejSe pris
Kraftringen0Tim/månadsspot54024.30NejNejJaSe pris
Telge Energi0Månadsspot70826.34JaNejJaSe pris
Öresundskraft0Tim/månadsspot33625.62NejJaJa (undantag möjligt)Se pris
Fortum0Månadsspot46826.55NejNejJaSe pris
Bixia0Månadsspot46829.16NejNejNejSe pris
Vattenfall0Tim/månadsspot54031.43NejNejJaSe pris
Mälarenergi (över 10 kW)0Timspot42032.00JaNejJaSe pris
Bestel-2Timspot42021.35JaJaJaSe pris
E.ON-4Timspot48011.51NejJaJaSe pris
E.ON-4Månadsspot48021.58NejJaJaSe pris

Tabell 1. Jämförelse av priser på elavtal och ersättning för såld solel från solceller.

Priserna i tabellen är uppdaterade i mars 2023. Priserna gäller för mikroproducenter, det vill säga de som äger en solcellsanläggning med en effekt på max 43,5 kW.

Förklaring av asterisk i Tabell 1


Förklaringar av asterisk i Tabell 1:

*Köpt solceller: För att ta del av erbjudandet krävs det att du köpt solcellsanläggningen via elbolaget i fråga. Detta erbjudande gäller 12 månader hos samtliga elbolag.

**Under X kW: Erbjudandet gäller endast för solcellsanläggningar som högst har en viss installerad totaleffekt. Mälarenergis erbjudande gäller endast 12 månader samt för nya kunder.

***Inklusive ursprungsgarantier: Vid överlåtelse av ursprungsgarantier till Göteborg Energi erbjuds spotpris + 5 öre/kWh för såld solel.

****Rabatt på månadsavgift: Fri månadsavgift i 3 månader vid ingått avtal via Hemsol.

OBS! Jämförelsen gäller endast för elavtal. När du säljer solel finns det även andra inkomster, exempelvis nätnytta och skattereduktion. Vill du veta mer om den totala ersättningen för solel hittar du utförlig information i vår artikel om pris på att sälja el.

Förklaring av kolumner i Tabell 1


Förklaringar av kolumner i Tabell 1:

 • Elbolag och eventuellt erbjudande: Det elbolag som erbjuder elavtalet samt eventuella krav som gäller för erbjudandet på prispåslag på såld solel.
 • Prispåslag för såld solel: Det prispåslag elbolaget betalar per kWh solel de köper av solcellsägare, utöver rådande spotpris. Läs mer om hur priset är uppbyggt i Hemsols artikel om pris på solel.
 • Förbrukningsavtal: Det typ av förbrukningsavtal (avtal för köpt el) som erbjuds av elbolaget. Denna kolumn påverkar årsavgift och prispåslag på köpt el.
 • Årsavgift: Den årliga avgiften elbolaget tar för ett förbrukningsavtal (avtal för köpt el).
 • Totalt prispåslag på köpt el: Det totala prispåslaget för köpt el. Detta inkluderar fast prispåslag (en fast avgift satt av elbolaget) och rörligt prispåslag (en rörlig avgift som varierar varje månad beroende på elbolagets kostnader för inköp av el). Det rörliga prispåslaget har räknats som ett genomsnitt för samtliga månader år 2022.
 • Köper UG? Om elbolaget erbjuder sig köpa dina ursprungsgarantier eller inte. Läs mer om detta i artikeln om ursprungsgarantier för solceller.
 • Krav att köpa mer än sälja? Om företaget kräver att du köper mer el än du säljer per år för att få påslaget. Om ett elbolag kräver detta blir i regel konsekvensen för att det inte följs att prispåslaget på såld solel tas bort nästkommande år.
 • Kräver förbrukningsavtal? Om elbolaget kräver att du har ett aktivt förbrukningsavtal (köper el) för att få ingå ett produktionsavtal (sälja el).

Faktorer att ta i beaktande för att hitta det bästa elbolaget för solcellsägare

När du ska välja elbolag som mikroproducent är det viktigt att jämföra villkor för både förbrukningsavtal och produktionsavtal. Villkoren för båda delarna, tillsammans med dina förutsättningar, kommer att påverka vilket elbolag som erbjuder det bästa elavtalet för just dig.

Faktorer att jämföra på förbrukningsavtalet för köpt el

 1. Om det är ett krav att ha ett förbrukningsavtal.
 2. Vad årsavgiften är för förbrukningsavtalet.
 3. Vad det fasta och rörliga påslaget är på köpt el.
 4. Om det är miljömärkning på den el du köper.

OBS! Dessa rekommendationer är specifikt skrivna för hushåll som även har solceller. För en djupdykning i faktorer i att beakta vid val av elavtal rekommenderas att läsa artikeln om att jämföra elavtal och elpriser.

1. Om det är ett krav att ha ett förbrukningsavtal

De flesta elbolagen kräver idag att du har ett förbrukningsavtal (avtal för att köpa el) för att få ingå ett produktionsavtal (avtal för att sälja el). Endast Bixia, E-ON och Öresundskraft erbjuder produktionsavtal utan förbrukningsavtal, då dock utan påslag på såld solel.

Det är därför viktigt att beakta båda elavtalen när du ska sälja solel.

2. Vad årsavgiften är för förbrukningsavtalet

Årsavgiften är den fasta avgiften du betalar för ditt förbrukningsavtal. Det skiljer elbolag emellan men ligger normalt på runt 400 – 500 kronor. En låg årsavgift är alltid att föredra, men speciellt viktigt om du säljer små mängder solel jämfört med vad du köper.

Tips! Elbolag ger ofta ut erbjudanden via samarbetspartners där årsavgiften är borttagen under första året. Via HemSol kan du exempelvis få bort 177 kronor av årsavgiften hos Telge Energi.

3. Vad det fasta och rörliga påslaget är på köpt el

Elbolag lägger olika påslag på varje kWh köpt el. Låga påslag är speciellt viktigt om du har hög elförbrukning och låg elproduktion. Bland annat kan dessa påslag förekomma:

 • Administrativt påslag: Ett fast påslag för administrativa kostnader. Påslaget varierar mellan 0 – 6 öre per kWh, beroende på elbolag.
 • Påslag för elcertifikat: Ett rörligt påslag för elcertifikat. Detta påslag är rörligt och varierar över tid men ligger normalt  0,5 – 2 öre/kWh.
 • Volympåslag/inköpspåslag: Ett rörligt påslag som läggs till för att täcka elbolagets kostnader för inköp av el. Beroende på elbolagets beräkningsmetod kallas det volympåslag eller inköpspåslag. Normalt ligger detta påslag på 5 – 15 öre/kWh.

4. Om det är miljömärkning på den el du köper

Är du mån om att stödja utvecklingen av miljömärkt el bör du även se så att elbolaget kan erbjuda ett miljöavtal. Detta kan dock innebära ett extra påslag per kilowattimme eller en högre årsavgift.

Faktorer att jämföra på produktionsavtalet för såld el

 1. Vad årsavgiften är på produktionsavtalet.
 2. Vad påslaget på såld el är vid standardavtal.
 3. Vad påslaget på såld el är vid bundet avtal.
 4. Vad påslaget på såld el är vid köp av solceller via elbolaget.
 5. Om man måste köpa mer el än vad man säljer.
 6. Om elbolaget köper ursprungsgarantier.
 7. Om elbolaget tar ut ett avdrag per såld kWh solel.

1. Vad årsavgiften är på produktionsavtalet

Enligt vår undersökning finns det idag inget elbolag som tar ut en årsavgift för att ingå ett produktionsavtal. Notera dock att vi kan ha missat något elbolag samt att detta kan ändras i framtiden. Kolla därför noga i avtalsvillkoren om vad som gäller det elbolag du väljer.

2. Vad påslaget på såld el är vid standardavtal

Det första du bör se på för varje produktionsavtal är vilket påslag du får per såld kWh solel. Detta är den ersättning du får per kWh utöver rådande spotpris. De flesta elbolagen erbjuder ett påslag på 0 – 5 öre per kWh som standard.

3. Vad påslaget på såld el är vid bundet avtal

En del elbolag kan erbjuda ett högre påslag per såld kWh solel om du väljer att binda ditt förbrukningsavtal.

4. Vad påslaget på såld el är vid köp av solceller via elbolaget

Det finns ett fåtal elbolag som även förmedlar solceller och då även erbjuder ett högre påslag på såld el till deras solcellskunder. Bland annat Kraftringen, E-ON och Öresundskraft har ett sådant erbjudande. De erbjuder då ett påslag på 10 – 45 öre/kWh i ett år.

Notera! Dessa påslag är ofta tidsbundna till ett år, varefter påslaget blir noll. Det extra du får för påslaget kan kan normalt sparas in genom att köpa billigare solceller från en annan solcellsinstallatör och välja ett elbolag som erbjuder påslag utan krav att köpa solceller.

5. Om man måste köpa mer el än vad man säljer

En del elbolag kräver att du är nettokonsument (köper mer el än vad du säljer) för att du ska få sälja din överskottsel till dem. Säljer du då mer el än vad du köper (dvs. att du är nettoproducent) kan elbolaget exempelvis ta bort påslaget på såld el.

Detta är speciellt viktigt att jämföra om du har en stor solcellsanläggning som riskerar att årligen producera mer el än vad du förbrukar. Telge Energi, GodEl och Mälarenergi några av de få elbolag som inte kräver att du ska vara nettokonsument, utan du får sälja hur mycket el du vill utan att det påverkar dina påslag.

6. Om elbolaget köper ursprungsgarantier

När du säljer dina ursprungsgarantier får du in en extra inkomst på runt 1 – 2 öre per såld kWh el. Alla elbolag köper dock inte in ursprungsgarantier. Elbolag som erbjuder sig att köpa ursprungsgarantier är bland andra Göteborg Energi, TelgeEnergi och GodEl.

Att sälja ursprungsgarantier kan vara både tidskrävande som privatperson. Att sälja dem till elbolaget är därför bekvämt samt att du får en säker extra inkomst från dina solceller.

7. Om elbolaget tar ut ett avdrag per såld kWh solel

En del elbolag gör ett avdrag per såld kWh el för att täcka deras kostnader. Avdraget kan ligga på 0,85 – 4 öre per kWh. Vanligtvis kan du få bort detta avdrag om du är mikroproducent, men det kan ligga kvar om du inte förhandlar med ditt elbolag.

Hur ska jag tänka när jag väljer elavtal till solceller?

Vilket elavtal som är bäst för dig beror på din elförbrukning och elproduktion. I allmänhet kan du utgå ifrån att:

 • Hus med ungefär lika hög elproduktion som elförbrukning drar mest nytta av ett elavtal med högt påslag på såld solel.
 • Hus med mycket lägre elproduktion än elförbrukning drar mer nytta av ett elavtal med låg årsavgift och lågt påslag på den el man köper.

Exempelberäkning för två olika elavtal med solceller

För att praktiskt visa hur du kan resonera vid val av elavtal till solceller har vi jämfört två olika hushåll med två olika elavtal. I tabell 2, tabell 3 och tabell 4 kan du se hur elavtalen påverkar lönsamheten beroende på utgångsläget.

Tabell 2: Två hushåll olika stora solcellsanläggningar.
Hushåll 1Hushåll 2
Årlig elförbrukning i huset18 000 kWh18 000 kWh
Årlig solelproduktion18 000 kWh6 000 kWh
Egenanvändning30 %40 %
Egenanvänd solel5 400 kWh2 400 kWh
Såld el12 600 kWh3 600 kWh
Mängd köpt el12 600 kWh15 600 kWh

De båda hushållen har en lika stor årlig elförbrukning på 18 000 kWh. Hushåll 1 har dock en större solcellsanläggning vilket gör att det säljer mer el än Hushåll 2. Detta även om egenavändningsnivån är högre för Hushåll 2.

Tabell 3: Två elbolag med olika produktionsavtal och förbrukningsavtal.
Elavtal 1Elavtal 2
Påslag på såld el10 öre/kWh0 öre/kWh
Påslag på köpt el4 öre/kWh2,5 öre/kWh
Årsavgift588 kr300 kr

Elavtal 1 erbjuder ett högt påslag för såld solel på 10 öre/kWh, medan Elavtal 2 endast betalar ut spotpris för såld solel. Både årsavgiften och påslaget på köpt el är dock högre för Elavtal 1 jämfört med Elavtal 2.

Tabell 4: Elavtalens lönsamhet beroende på hushåll.
Hushåll 1Hushåll 2
Netto för avtal 1*+ 168 kr- 852 kr
Netto för avtal 2*- 615 kr- 690 kr

*Nettovärdet är beräknat endast med hänsyn till fast påslag på köpt el, förbrukningsavtalets årsavgift och påslag på såld el. I verkligheten tillkommer fler rörliga avgifter, men det är fortfarande samma avtal som blir mest lönsamt. 

Slutsats för elavtalens lönsamhet: 

 • Elavtalet med högre påslag på såld och köpt el är mer lönsamt för hushåll 1 med hög elproduktion även om kostnaderna för att köpa el är högre.
 • Elavtalet med lågt påslag och kostnad är mer lönsamt för Hushåll 2 med låg elproduktion och hög förbrukning, detta trots att inget påslag på såld el ges.

Sammanfattning av de bästa elavtalen för solceller 2024

Tibber: Bästa elavtalet för villa med solceller & timprisavtal

 • Ersättning för såld solel: Spotpris per timme
 • Fast prispåslag på köpt el: 0 öre/kWh
 • Rörligt prispåslag på köp el: 5,98 öre/kWh
 • Årsavgift: 588 kronor
 • Krav att köpa mer el än vad som säljs: Nej
 • Kräver förbrukningsavtal: Ja
 • Köper ursprungsgarantier: Nej

Mölndal Energi: Bästa elavtalet för villa med solceller & månadsprisavtal

 • Ersättning för såld solel: Spotpris per timme
 • Fast prispåslag på köpt el: 0 öre/kWh
 • Rörligt prispåslag på köp el: 13,30 öre/kWh
 • Årsavgift: 588 kronor
 • Krav att köpa mer el än vad som säljs: Ja
 • Kräver förbrukningsavtal: Ja
 • Köper ursprungsgarantier: Nej

Vanliga frågor

Vem köper solel?

Det är elbolag som köper solel från solcellsägare. Du kan fritt välja vilket elbolag du säljer din solel till, normalt krävs det dock att du har ett förbrukningsavtal för att de ska köpa din solel. Bland annat Telge Energi och Göteborg Energi har idag starkt positionerat sig som köpare av solel.

Räknas jag inte som mikroproducent om jag säljer mer el än jag köper?

Säljer du mer el än du köper under ett år klassas du nettoproducent. Hos en del elbolag leder det till att du blir utan påslag på såld solel. Det finns dock elbolag, t.ex. Telge Energi och Kraftringen, som låter dig sälja obegränsat med el utan konsekvenser.

Att vara nettokonsument (köpa mer än du säljer) hör än så länge till ett av kraven för att vara mikroproducent. Detta kommer dock att tas bort under 2022. Du kan läsa mer om reglerna för mikroproducenter på vår sida om mikroproduktion av el.

Vad är skillnaden på inmatningsabonnemang och produktionsavtal för solel?

Ett produktionsavtal ingås med ditt elhandelsbolag och ger dig rätt att få betalt för såld solel. Inmatningsabonnemang behöver du å andra sidan hos ditt elnätsföretag för överföringen av solelen. Elnätsföretaget betalar dig ersättning för nätnytta eftersom din inmatning minskar deras elnätskostnader.

Hur gör jag för att sälja solel?

För att sälja solel behöver du ha nätanslutna solceller, en elmätare som mäter både såld och köpt el samt ett produktionsavtal. När solcellerna är på plats och du har ett produktionsavtal går försäljningen automatiskt. Du kan läsa mer om hur det praktiskt fungerar på vår sida om hur du gör för att sälja solel.

Ska jag välja rörligt eller bundet elavtal om jag har solceller?

Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrån har det sedan 2018 statistiskt sett varit mer lönsamt att ha rörligt istället för bundet avtal. Detsamma gäller även om solceller drastiskt kan minska mängden köpt el under sommaren. Ett rörligt elavtal med kort bindningstid är därför att rekommendera, även om du har solceller.

Det finns även elbolag som kräver att du ingår ett rörligt elavtal för köpt el för att få ingå ett produktionsavtal (elavtal för att sälja el) hos dem.

Notera! Denna rekommendation är baserad på historisk data och kan därför skilja från verkligheten eftersom vi inte kan förutspå hur elpriserna kommer utvecklas.

Vilka elavtal för solceller har Hemsol jämfört och varför?

Hemsol har i sin jämförelse av elavtal för solceller inkluderat rikstäckande elbolag. Detta för att du som läsare ska kunna välja fritt bland de elavtal som finns listade i tabellen. Utöver det har Hemsol exkluderat de elbolag som finns med på Energimarknadsbyråns Klagomålslista.

OBS! Det kan finnas mindre lokala elbolag som erbjuder bättre ersättning för såld solel. Vi rekommenderar därför att du på egen hand jämför med ditt lokala elbolag.