Bäst elbolag för solceller 2023: Jämför elavtal för att sälja solel

En populär fråga bland solcellsägare är vilket elbolag som betalar bäst för solel. I den här artikeln går vi igenom vilka priser olika elhandelsbolag erbjuder för såld el, vad som är viktigt att tänka på när man väljer elbolag och vilket som är det bästa elavtalet för solceller.

 


Vilket är det bästa elavtalet för att sälja el med solceller?

Telge Energi erbjuder det bästa elavtalet för att sälja solel från solceller 2023. De är bäst eftersom de både har hög ersättning för såld solel (spotpris + 10 öre + ursprungsgarantier i tre år) och samtidigt gratis årsavgift första året (exklusivt erbjudande via HemSol till ett värde av 500 kr).

Utöver de förmånliga villkoren för att köpa din solel har de dessutom bästa möjliga miljömärkning (Bra Miljöval) på den el du köper av dem.

För att ta del av Telge Energis elhandelsavtal behöver du ansluta dig via Hemsols partnersida och binda ditt förbrukningsavtal (avtal för att köpa el) hos Telge Energi i tre år. Under bindningstiden har du fritt möjlighet att byta mellan rörlig och fast pris för den el du köper.

Vilket elbolag ger bäst betalt för att sälja solel?

Av de största elbolagen betalar idag Telge Energi bäst för solel. De erbjuder spotpris + 10 öre per kWh, samt att de köper dina ursprungsgarantier. Andra elbolag betalar normalt 0 – 5 öre per kWh i tillägg till spotpriset.

Vissa elbolag erbjuder hög ersättning som lockerbjudande för solceller

En del elbolag erbjuder ett högre påslag på såld el i något år om man köper solceller via dem. Exempelvis Kraftringen, Öresundskraft, och E-ON erbjuder ett påslag på 10 – 40 öre/kWh i 1 år om du köpt solceller via dem.

Ett lockerbjudande med hög tidsbunden ersättning förutsatt att du köper solceller av dem är sällan lönsamt. Du kan oftast spara mer på att köpa billigare solceller från en solcellsinstallatör än vad du tjänar på att sälja din solel dyrare under en kort period.

Har du dock redan köpt solceller via ett elbolag med ett exklusivt erbjudande för solcellskunder är det i regel ett bra erbjudande.

6 anledningar till varför Telge Energi erbjuder bäst elavtal för solcellsägare

Innan vi inledde ett samarbete med Telge Energi gjorde vi på Hemsol en kartläggning av villkoren de största elhandelsbolagen i Sverige erbjuder solcellsägare. Nedan hittar du anledningen till varför Telge Energi, enligt HemSol, erbjuder det förmånligaste elhandelsavtalet.

 1. Långvarig hög ersättning för såld solel: Ersättningen för såld solel är på 0 – 5 öre utöver spotpriset hos de flesta elhandelsbolagen, alternativt 10 – 15 öre i ett år om man köpt sina solceller av dem. Hos Telge får du 10 öre utöver spotpriset i minst tre år, oavsett vem du köpt solcellsanläggningen av.
 2. Låg årsavgift (gratis första året): Eftersom man i regel behöver köpa och sälja el av samma elhandelsbolag är årsavgiften på förbrukningsavtalet en viktig faktor. Hos Telge Energi är månadsavgiften på låga 49 kr per månad för det rörliga avtalet, och 0 kr första året.
 3. Du får sälja hur mycket el du vill: Till skillnad från många konkurrenter krånglar inte Telge Energi om du säljer mer el till dem än vad du köper. Även om din årsproduktion av solel är större än din årskonsumtion gäller samma förmånliga villkor.
 4. Hård miljömärkning på all köpt el: All el från Telge Energi är märkt med Bra Miljöval, vilken är den tuffaste miljömärkningen på el. Det innebär att de bara säljer el som tar särskild hänsyn till djur och natur vid sin produktion, och lever upp till hårt ställda krav av Naturskyddsföreningen.
 5. De köper ursprungsgarantier: Som privatperson är det krångligt att sälja sina ursprungsgarantier till andra aktörer än sitt elhandelsbolag. Telge Energi både köper alla dina Ursprungsgarantier och betalar ett rättvist marknadspris för dem.
 6. Smidig process och kundtjänst: Att byta elhandelsavtal ska vara snabbt och smidigt. Det tar i snitt en timme att bli uppringd av Telge Energi under kontorstid för att få hjälp att byta avtal, och de hjälper även till med att säga upp ditt gamla avtal.

Jämför priser och villkor mellan elbolag som köper solel

I tabell 1 jämför vi priser och villkor från de största elbolagen som köper solel. För att kunna jämföra kostnaderna för förbrukning har vi även inkluderat årsavgiften och påslaget vid köpt el. Priserna gäller för mikroproducenter med solceller på max 43,5 kW.

Jämförelsen i tabell 1 innefattar:

 • Påslag på såld solel: Det påslag elbolaget betalar per kWh utöver spotpris.
 • Påslag på såld solel vid solcellsköp: Det påslag elbolaget erbjuder utöver spotpris om du köpt din solcellsanläggning via dem.
 • Årsavgift: Den årliga avgiften elbolaget tar för ett förbrukningsavtal (avtal för köpt el).
 • Påslag på köpt el: Det påslag elbolaget lägger på köpt el för administrativa kostnader.
 • Köper UG? Om elbolaget erbjuder sig köpa dina ursprungsgarantier eller inte.
 • Krav på att köpa mer än sälja? Om företaget kräver att du köper mer el än du säljer per år för att få påslaget.
 • Krav på att köpa el? Om elbolaget kräver att du har ett aktivt förbrukningsavtal (köpter el) för att få ingå ett produktionsavtal (sälja el).
Tabell 1: Jämförelse av priser på såld solel.
ElbolagPåslag såld solel (öre/kWh)Påslag såld solel vid solcellsköp (öre/kWh)Årsavgift (kr)Påslag köpt el (öre/kWh)Köper UG?Krav på att köpa mer än sälja?Krav på att köpa el?
Bestel15*-4202,5JaJa****Ja
Telge Energi10**-5885,0JaNejJa
E-ON1020 (1 år)6605,0NejNejJa*****
Göteborg Energi5-4503,6JaJa****Ja
Mälarenergi0–20*-4203,6NejNejJa
Varberg energi515 (3 år)3654,8JaJa****Ja
Billinge Energi5 (alt. fast ersättning 45 öre/kWh)-4502,8NejJa****Ja
Greenly5-8280NejNejJa
Skellefteå Kraft2-5407,5NejJa****Ja
Godel0-3002,5JaNejJa
Nordic Green Energy0-5887,5JaJaJa
Vattenfall0-5407,5NejJa****Ja
Kraftringen020–40 (1 år)5404,9NejNejJa
Öresundskraft010 (1 år)4203,2NejJaJa*****
Svea Solar0-4680***JaNejJa
Tibber0-4680***NejJaJa
Mölndal Energi0-5880***JaNejJa
Bixia0-4685,0NejJaNej
Fortum0-5885,9NejNejJa
Jämtkraft0 (alt. förvaltat pris med Solsäker)-6004,3NejNejJa

OBS! De flesta elbolag är villiga att förhandla om priset om du är eller blir helhetskund hos dem. Priserna uppdaterade i september 2022. 

*Beror på din solcellsanläggning:
– Bestel: Anl. under 15 kW får 15 öre/kWh i 18 månader.
– Mälarenergi: Anl. under 10 kW får 20 öre/kWh i 1 år, sedan 0 öre/kWh.
**Telge Energi ger påslag på 10 öre/kWh, gäller för bundet avtal i 3 år, annars endast köp av UG.
***Mölndal Energi, Tibber & Svea Solar har endast ett rörligt påslag som ändras månatligen.
****Konsekvenser om du säljer mer än du köper under ett år:
– Bestel: Påslaget försvinner och du får spotpris minus 2 öre/kWh i ersättning.
– Göteborg Energi: Påslaget försvinner och du får endast spotpris.
– Varberg Energi: Påslaget försvinner och du får spotpris minus 1,8 öre/kWh.
– Skellefteå Kraft: Påslaget försvinner och du får endast spotpris för elen.
– Vattenfall: Du får spotpris minus 4 öre per kWh.
– Billinge Energi: Du får spotpris minus 2 öre per kWh.
*****Om du inte har förbrukningsavtal gäller följande ersättning:
– E-ON: Spotpris minus 4 öre/kWh.
– Öresundskraft: Spotpris minus 4 öre/kWh.
******Bixia erbjuder fri årsavgift för mikroproducenter i 48 månader.  

Notera! Jämförelsen gäller endast för elavtal. När du säljer solel finns det även andra inkomster, exempelvis nätnytta och skattereduktion. Vill du veta mer om den totala ersättningen för solel hittar du utförlig information i vår artikel om pris på att sälja el.

Faktorer att ta i beaktande för att hitta det bästa elbolaget för solcellsägare

När du ska välja elbolag som mikroproducent är det viktigt att jämföra villkor för både förbrukningsavtal och produktionsavtal. Villkoren för båda delarna, tillsammans med dina förutsättningar, kommer att påverka vilket elbolag som erbjuder det bästa elavtalet för just dig.

Faktorer att jämföra på förbrukningsavtalet för köpt el

 1. Om det är ett krav att ha ett förbrukningsavtal.
 2. Vad årsavgiften är för förbrukningsavtalet.
 3. Vad det fasta och rörliga påslaget är på köpt el.
 4. Om det är miljömärkning på den el du köper.

1. Om det är ett krav att ha ett förbrukningsavtal

De flesta elbolagen kräver idag att du har ett förbrukningsavtal (avtal för att köpa el) för att få ingå ett produktionsavtal (avtal för att sälja el). Endast Bixia, E-ON och Öresundskraft erbjuder produktionsavtal utan förbrukningsavtal, då dock utan påslag på såld solel.

Det är därför viktigt att beakta båda elavtalen när du ska sälja solel.

2. Vad årsavgiften är för förbrukningsavtalet

Årsavgiften är den fasta avgiften du betalar för ditt förbrukningsavtal. Det skiljer elbolag emellan men ligger normalt på runt 400 – 500 kronor. En låg årsavgift är alltid att föredra, men speciellt viktigt om du säljer små mängder solel jämfört med vad du köper.

Tips! Elbolag ger ofta ut erbjudanden via samarbetspartners där årsavgiften är borttagen under första året. Via HemSol kan du exempelvis få bort årsavgiften på 588 kronor hos Telge Energi under första året.

3. Vad det fasta och rörliga påslaget är på köpt el

Elbolag lägger olika påslag på varje kWh köpt el. Låga påslag är speciellt viktigt om du har hög elförbrukning och låg elproduktion. Bland annat kan dessa påslag förekomma:

 • Administrativt påslag: Ett fast påslag för administrativa kostnader. Påslaget varierar mellan 0 – 6 öre per kWh, beroende på elbolag.
 • Påslag för elcertifikat: Ett rörligt påslag för elcertifikat. Detta påslag är rörligt och varierar över tid men ligger normalt  0,5 – 2 öre/kWh.
 • Volympåslag/inköpspåslag: Ett rörligt påslag som läggs till för att täcka elbolagets kostnader för inköp av el. Beroende på elbolagets beräkningsmetod kallas det volympåslag eller inköpspåslag. Normalt ligger detta påslag på 5 – 15 öre/kWh.

4. Om det är miljömärkning på den el du köper

Är du mån om att stödja utvecklingen av miljömärkt el bör du även se så att elbolaget kan erbjuda ett miljöavtal. Detta kan dock innebära ett extra påslag per kilowattimme eller en högre årsavgift.

Faktorer att jämföra på produktionsavtalet för såld el

 1. Vad årsavgiften är på produktionsavtalet.
 2. Vad påslaget på såld el är vid standardavtal.
 3. Vad påslaget på såld el är vid bundet avtal.
 4. Vad påslaget på såld el är vid köp av solceller via elbolaget.
 5. Om man måste köpa mer el än vad man säljer.
 6. Om elbolaget köper ursprungsgarantier.
 7. Om elbolaget tar ut ett avdrag per såld kWh solel.

1. Vad årsavgiften är på produktionsavtalet

Enligt vår undersökning finns det idag inget elbolag som tar ut en årsavgift för att ingå ett produktionsavtal. Notera dock att vi kan ha missat något elbolag samt att detta kan ändras i framtiden. Kolla därför noga i avtalsvillkoren om vad som gäller det elbolag du väljer.

2. Vad påslaget på såld el är vid standardavtal

Det första du bör se på för varje produktionsavtal är vilket påslag du får per såld kWh solel. Detta är den ersättning du får per kWh utöver rådande spotpris. De flesta elbolagen erbjuder ett påslag på 0 – 5 öre per kWh som standard.

3. Vad påslaget på såld el är vid bundet avtal

En del elbolag kan erbjuda ett högre påslag per såld kWh solel om du väljer att binda ditt förbrukningsavtal. Telge Energi erbjuder ett påslag på 10 öre per kWh om du binder ditt avtal i 3 år. Utan bundet avtal ger de spotpris + att de köper dina ursprungsgarantier.

4. Vad påslaget på såld el är vid köp av solceller via elbolaget

Det finns ett fåtal elbolag som även förmedlar solceller och då även erbjuder ett högre påslag på såld el till deras solcellskunder. Bland annat Kraftringen, E-ON och Öresundskraft har ett sådant erbjudande. De erbjuder då ett påslag på 10 – 45 öre/kWh i ett år.

Notera! Dessa påslag är ofta tidsbundna till ett år, varefter påslaget blir noll. Det extra du får för påslaget kan kan normalt sparas in genom att köpa billigare solceller från en annan solcellsinstallatör och välja ett elbolag som erbjuder påslag utan krav att köpa solceller.

5. Om man måste köpa mer el än vad man säljer

En del elbolag kräver att du är nettokonsument (köper mer el än vad du säljer) för att du ska få sälja din överskottsel till dem. Säljer du då mer el än vad du köper (dvs. att du är nettoproducent) kan elbolaget exempelvis ta bort påslaget på såld el.

Detta är speciellt viktigt att jämföra om du har en stor solcellsanläggning som riskerar att årligen producera mer el än vad du förbrukar. Telge Energi, GodEl och Mälarenergi några av de få elbolag som inte kräver att du ska vara nettokonsument, utan du får sälja hur mycket el du vill utan att det påverkar dina påslag.

6. Om elbolaget köper ursprungsgarantier

När du säljer dina ursprungsgarantier får du in en extra inkomst på runt 1 – 2 öre per såld kWh el. Alla elbolag köper dock inte in ursprungsgarantier. Elbolag som erbjuder sig att köpa ursprungsgarantier är bland andra Göteborg Energi, TelgeEnergi och GodEl.

Att sälja ursprungsgarantier kan vara både tidskrävande som privatperson. Att sälja dem till elbolaget är därför bekvämt samt att du får en säker extra inkomst från dina solceller.

7. Om elbolaget tar ut ett avdrag per såld kWh solel

En del elbolag gör ett avdrag per såld kWh el för att täcka deras kostnader. Avdraget kan ligga på 0,85 – 4 öre per kWh. Vanligtvis kan du få bort detta avdrag om du är mikroproducent, men det kan ligga kvar om du inte förhandlar med ditt elbolag.

Hur ska jag tänka när jag väljer elavtal till solceller?

Vilket elavtal som är bäst för dig beror på din elförbrukning och elproduktion. I allmänhet kan du utgå ifrån att:

 • Hus med ungefär lika hög elproduktion som elförbrukning drar mest nytta av ett elavtal med högt påslag på såld solel.
 • Hus med mycket lägre elproduktion än elförbrukning drar mer nytta av ett elavtal med låg årsavgift och lågt påslag på den el man köper.

Exempelberäkning för två olika elavtal med solceller

För att praktiskt visa hur du kan resonera vid val av elavtal till solceller har vi jämfört två olika hushåll med två olika elavtal. I tabell 2, tabell 3 och tabell 4 kan du se hur elavtalen påverkar lönsamheten beroende på utgångsläget.

Tabell 2: Två hushåll olika stora solcellsanläggningar.
Hushåll 1Hushåll 2
Årlig elförbrukning i huset18 000 kWh18 000 kWh
Årlig solelproduktion18 000 kWh6 000 kWh
Egenanvändning30 %40 %
Egenanvänd solel5 400 kWh2 400 kWh
Såld el12 600 kWh3 600 kWh
Mängd köpt el12 600 kWh15 600 kWh

De båda hushållen har en lika stor årlig elförbrukning på 18 000 kWh. Hushåll 1 har dock en större solcellsanläggning vilket gör att det säljer mer el än Hushåll 2. Detta även om egenavändningsnivån är högre för Hushåll 2.

Tabell 3: Två elbolag med olika produktionsavtal och förbrukningsavtal.
Elavtal 1Elavtal 2
Påslag på såld el10 öre/kWh0 öre/kWh
Påslag på köpt el4 öre/kWh2,5 öre/kWh
Årsavgift588 kr300 kr

Elavtal 1 erbjuder ett högt påslag för såld solel på 10 öre/kWh, medan Elavtal 2 endast betalar ut spotpris för såld solel. Både årsavgiften och påslaget på köpt el är dock högre för Elavtal 1 jämfört med Elavtal 2.

Tabell 4: Elavtalens lönsamhet beroende på hushåll.
Hushåll 1Hushåll 2
Netto för avtal 1*+ 168 kr- 852 kr
Netto för avtal 2*- 615 kr- 690 kr

*Nettovärdet är beräknat endast med hänsyn till fast påslag på köpt el, förbrukningsavtalets årsavgift och påslag på såld el. I verkligheten tillkommer fler rörliga avgifter, men det är fortfarande samma avtal som blir mest lönsamt. 

Slutsats för elavtalens lönsamhet: 

 • Elavtalet med högre påslag på såld och köpt el är mer lönsamt för hushåll 1 med hög elproduktion även om kostnaderna för att köpa el är högre.
 • Elavtalet med lågt påslag och kostnad är mer lönsamt för Hushåll 2 med låg elproduktion och hög förbrukning, detta trots att inget påslag på såld el ges.

Telge Energi erbjuder bäst elavtal för de flesta med solceller

Producerar din solcellsanläggning tillräckligt med solel för att täcka din årliga elförbrukning? Då rekommenderar vi dig att teckna elavtal hos Telge Energi. De erbjuder högst påslag och du behöver inte oroa dig över att sälja för mycket el. Teckna ditt elavtal vis oss så bjuder Telge Energi på årsavgiften första året!

Vanliga frågor

Vem köper solel?

Det är elbolag som köper solel från solcellsägare. Du kan fritt välja vilket elbolag du säljer din solel till, normalt krävs det dock att du har ett förbrukningsavtal för att de ska köpa din solel. Bland annat Telge Energi och Göteborg Energi har idag starkt positionerat sig som köpare av solel.

Räknas jag inte som mikroproducent om jag säljer mer el än jag köper?

Säljer du mer el än du köper under ett år klassas du nettoproducent. Hos en del elbolag leder det till att du blir utan påslag på såld solel. Det finns dock elbolag, t.ex. Telge Energi och Kraftringen, som låter dig sälja obegränsat med el utan konsekvenser.

Att vara nettokonsument (köpa mer än du säljer) hör än så länge till ett av kraven för att vara mikroproducent. Detta kommer dock att tas bort under 2022. Du kan läsa mer om reglerna för mikroproducenter på vår sida om mikroproduktion av el.

Vad är skillnaden på inmatningsabonnemang och produktionsavtal för solel?

Ett produktionsavtal ingås med ditt elhandelsbolag och ger dig rätt att få betalt för såld solel. Inmatningsabonnemang behöver du å andra sidan hos ditt elnätsföretag för överföringen av solelen. Elnätsföretaget betalar dig ersättning för nätnytta eftersom din inmatning minskar deras elnätskostnader.

Hur gör jag för att sälja solel?

För att sälja solel behöver du ha nätanslutna solceller, en elmätare som mäter både såld och köpt el samt ett produktionsavtal. När solcellerna är på plats och du har ett produktionsavtal går försäljningen automatiskt. Du kan läsa mer om hur det praktiskt fungerar på vår sida om hur du gör för att sälja solel.

Ska jag välja bundet elavtal om jag har solceller?

Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrån har det sedan 2018 statistiskt sett varit mer lönsamt att ha rörligt istället för bundet avtal. Detsamma gäller även om solceller drastiskt kan minska mängden köpt el under sommaren. Ett rörligt elavtal med kort bindningstid är därför att rekommendera, även om du har solceller.

Det finns även elbolag som kräver att du ingår ett rörligt elavtal för köpt el för att få ingå ett produktionsavtal (elavtal för att sälja el) hos dem.

Notera! Denna rekommendation är baserad på historisk data och kan därför skilja från verkligheten eftersom vi inte kan förutspå hur elpriserna kommer utvecklas.