Vad betyder kW, kWp och märkeffekt för solceller?

Som mikroproducent av el är det många nya begrepp du ska lära dig. På den här sidan går vi igenom definitionerna av några begrepp som ofta förekommer när man pratar om solceller – nämligen kW, kWp och märkeffekt.

 


Solceller kw kwp märkeffekt

Sammanfattning av kW, kWp och märkeffekt

 • kW: Betyder kilowatt och är detsamma som 1 000 watts effekt.
 • kWp: Toppeffekt för solpanel eller solcellsanläggning vid STC.
 • Märkeffekt: Anger solcellers watt-peak, och är detsamma som kWp.

Vad betyder kW?

Kilowatt eller kW betyder 1 000 watt, på samma sätt kilogram betyder 1 000 gram. Watt är enheten för effekt, och definierar hur mycket energi per sekund en elektrisk apparat antingen kan utvinna eller behöver för att fungera. En vanlig glödlampa kräver t.ex. 15 – 60 watts elektrisk energi för att lysa.

När man pratar om styrka eller storlek för solcellsanläggningar menar man i regel dess effekt i watt. Genomsnittseffekten på solcellsanläggningar för villor i Sverige är på ca 9 000 watt. Till exempel ger 30 st solpaneler med 300 W vardera totalt 300 W x 30 = 9 000 W, eller 9 kW.

Anläggningens kW påverkar hur mycket el solceller producerar totalt

Om vi antar att du har en anläggning bestående av 10 stycken 300 W-paneler motsvarar det 10 x 300 W = 3 000 W, alltså 3 kW. Vanliga solceller producerar normalt runt 800–1 100 kWh per installerad kW och år. Systemet på 3 kW bör alltså generera 2 400 – 3 300 kWh per år.

Vad betyder kWp solceller?

Förkortningen kWp står för kilowatt peak medan Wp står för watt peak. Denna enhet används när man mäter toppeffekten för en solcellsanläggning eller solpanel. Toppeffekten mäts under så kallade Standard Test Conditions (STC). I praktiken kan STC inträffa i Sverige under en solig sommardag.

För att räkna ut kWp för en solcellsanläggning multipliceras antalet solpaneler med panelens toppeffekt i watt. Resultatet divideras sedan med 1 000 för att omvandla watt peak till kilowatt peak. 30 solpaneler med en watt peak på 395 W blir därmed tillsammans en anläggning med solceller på 11,85 kWp.

Standard test conditions för solpaneler

Standard Test Conditions (STC) innebär att:

 • Solpanelen är 25 grader varm.
 • Solinstrålningen är 1 000 W per kvadratmeter.
 • Ljuset har “Air Mass 1,5-spektrum”, det spektrum ljus har när det passerat jordens atmosfär 1,5 gånger (siffran är ej 1 eftersom solen sällan står i zenit).

När en solpanel har en effekt på exempelvis 300 W menas egentligen 300 Wp (watt-peak). Majoriteten av tiden en solpanel producerar solel görs det till en lägre effekt än toppeffekten.

Det är dock även möjligt för solpaneler att producera över sin toppeffekt/watt-peak. Exempelvis om solinstrålningen är 1 300 W per kvadratmeter samtidigt som solpanelerna endast är några grader varmare än 25 grader ges bättre förutsättningar än vid STC.

Vad menas med märkeffekt?

Med märkeffekt menas toppeffekten på en solpanel. Märkeffekt är alltså samma sak som watt-peak, och den effekt som står angiven för en solpanel är således dess märkeffekt. För en solcellsanläggning på 10 000 watt säger man alltså att märkeffekten är 10 kW, eller att “den är på 10 kWp” (kilowatt-peak).

Vilken märkeffekt (kWp) får min anläggning med solceller?

Antalet kWp som ditt solcellssystem kan uppnå beror på flera faktorer. Framförallt är det beroende av:

 • Antalet solpaneler
 • Solpanelernas styrka och effekt per kvm
 • Solpanelernas vinkel och riktning

Antalet solpaneler

Ju fler solpaneler du har på taket desto högre blir den totala effekten, eftersom solpanelerna seriekopplas (och dess effekt adderas). Vill du veta mer om vilket antal solpaneler som är optimalt för dig kan du läsa vår artikel om hur mycket solpaneler man behöver.

Solpanelernas styrka och effekt

Solpaneler har olika hög effekt, och ligger idag runt 280 – 400 W. Vid villainstallationer erbjuds vanligtvis en solpanel på runt 380 W. Med högeffektiva solpaneler ger solcellen mer effekt per kvm fast till ett högre pris per effektenhet.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Elproduktionen påverkas av annat än bara solcellernas märkeffekt

Förutom solcellernas totala märkeffekt kommer även andra faktorer att påverka elproduktionen. Utöver effekten påverkar:

 1. Var i landet solcellerna installeras eftersom solinstrålningen skiljer.
 2. Solpanelernas vinkel/riktning eftersom mängden sol skiljer.

1. Var i landet solcellerna installeras

Solinstrålningen och soltimmarna som når jorden per år skiljer beroende på var i landet du befinner dig. Vilket i sin tur gör att solceller kan producera mer eller mindre el per år beroende på var de installeras. Normalt ligger solinstrålning i Sverige på 950 – 10 500 w/m2.

2. Solpanelernas vinkel och riktning

Solpaneler producerar olika mycket elektricitet beroende på lutning och väderstreck. Som mest producerar solceller monterade i sydlig riktning med 30 – 45 graders vinkel. Vill du veta mer om optimala förhållanden för solpaneler kan du läsa vår artikel om riktning och vinkel på solpaneler.

Vanliga frågor

Mäter man elförbrukning i enheten kilowattimmar (kWh)?

När man mäter mängden elektricitet används enheten kilowattimmar, eller kWh. En kilowattimme (eller 1 000 wattimmar) är den mängd energi man får av 1 000 watts effekt under en timmes tid.

Vill du veta mer om normal elförbrukning för en villa i Sverige kan du läsa vår artikel om elförbrukning för villa.

Vad är pris per watt?

Pris per watt är ett bra nyckeltal för solceller eftersom att det visar vad man får för pengarna. Pris per watt anger en anläggnings toppeffekt i förhållande till priset, och det har blivit en branschstandard att ange pris per watt, eller PPW som det ibland förkortas.

Måttet är framförallt användbart om du har mycket utrymme för paneler på taket. Genom att jämföra pris per watt på solceller kan du hitta den lösning som ger dig mest effekt för pengarna.

Vad är watt per kvadratmeter på solceller?

Ett annat värde som kan vara bra att hålla koll på när du ska välja solpaneler, är antalet watt per kvadratmeter. Måttet anger hur mycket toppeffekt man får ut per areaenhet (kvadratmeter).

Har du ont om plats på taket och vill maximera din produktion är det ett bra alternativ att jämföra solcellers watt per kvadratmeter. Standardmåttet för solpaneler på hustak är ca 1,7 m², men det finns även paneler som är närmare 2 m².