Solpaneler (2023): Komplett Guide för att Välja rätt Solpanel

I denna artikel hittar du allt du behöver veta för att välja rätt solpanel. Bland annat förklarar HemSol vad en solpanels specifikationer, garantitider och certifieringar betyder. Du får även lära dig hur du jämför olika solpaneler.

Eller

Beställ 4 offerter på solpaneler

Jämför solpanelsofferter kostnadsfritt och bindningsfritt.

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Sammanfattande fakta om solpaneler

 • Solpaneler omvandlar solenergi till solel.
 • Solpaneler innehåller normalt 60–72 solceller.
 • För att jämföra solpaneler bör du kolla på främst pris och garantier.
 • Certifieringar för solpaneler viktiga för att säkra produktens kvalitet.
 • Den mest effektiva solpanelen är sällan den mest lönsamma.
 • Monokristallina solpaneler är mest vanliga idag.

Vad är en solpanel?

En solpanel är en panel med 60–72 seriekopplade solceller omslutna av en metallram. Storleken på en solpanel är normalt runt 1,82 m2. Solpaneler omvandlar solenergi till solel och kan installeras på tak, vägg eller mark.

Vill du läsa mer om solpanelens tekniska funktion kan du kolla in vår djupgående artikel om hur solpaneler fungerar.

Vad kostar en solpanel?

En solpanel kostar mellan 1 800–2 500 kronor styck före avdrag. Priset beror på solpanelens verkningsgrad, varumärke, design och tillverkningsland. Vi rekommenderar att du tar in åtminstone tre offerter för att jämföra vad solpaneler kostar hos olika installatörer.

Finns det bidrag att söka för solpaneler?

Ja, det finns ett bidrag för solpaneler som kallas grönt avdrag och fungerar som ett skatteavdrag. För solpaneler får du 19,40 procent i avdrag på totalkostnaden inklusive installation. Bidraget för solpaneler fungerar som ROT-avdraget och dras av direkt på fakturan vid köp av en solcellsanläggning.

Bör jag välja solpanelen med bäst effektivitet?

Den solpanel som har bäst effektivitet år 2023 är SunPower M-Series med en verkningsgrad på 22,8 procent. Även om denna panel är bäst i test är den både dyr och svår att få tag på. Den modell som presterar absolut bäst i alla kategorier är därför inte alltid en bästa solpanelen för en prisvärd investering.

Du bör istället välja en prisvärd solpanel som har bra effektivitet och garantier till ett lågt pris.

Så väljer du rätt solpanel

För att välja rätt solpanel finns det främst fem faktorer att jämföra:

 1. Pris per watt: solpanelens pris per effekt.
 2. Garanti: utlovad produkt- och effektgaranti.
 3. Certifieringar: bevis på kvalitet och funktion.
 4. Solpanelens utseende: färg på solceller och ram.
 5. Typ av cellteknik: mono, poly eller tunnfilm.
 6. Inköpsställe: av vem du köper dina solpaneler.

De solpaneler som säljs idag är främst monopaneler med en verkningsgrad på 20–21 %. Trots att solpaneler idag är en standardiserad produkt finns det skäl att jämföra märken för att hitta rätt panel för dig. För att jämföra kan du bland annat se på faktorer som pris/watt, certifieringar och garantier.

1. Så jämför du pris per watt på solpaneler

När man jämför pris på olika solpaneler är det praxis att använda pris per watt. Detta eftersom de flesta solpaneler antas producera lika mycket solel per watts effekt. Du får ut pris per watt genom att dividera priset (kr) med effekten (watt). En solpanel på 380 W som kostar 2 300 kr har ett pris/watt på 6,05 kr (2 300 kr / 380 W = 6,05 kr/W).

Du kan även använda pris per watt för att jämföra priset på solcellsanläggningar inklusive installation. Det är framförallt hjälpsamt om du har fått in flera prisförslag på olika stora anläggningar.

Kom ihåg att beakta om totalpriset innefattar tilläggsprodukter förvränger solpanelernas pris per watt. Tilläggsprodukter kan exempelvis vara optimerare, en mer avancerad växelriktare eller ett solcellsbatteri.

2. Så jämför du solpanelers produkt- och effektgarantier

Solpaneler har vanligtvis två olika garantier; produktgaranti och effektgaranti. Produktgarantin garanterar solpanelens funktion och gäller vanligtvis i runt 15 år. Effektgarantin garanterar att solpanelen har kvar en viss toppeffekt efter X antal år, vanligtvis 84–90 % efter 25–30 år.

I en undersökning av HemSol låg genomsnittet för effektgarantin på 84,67 procent av solpanelens effekt finnas kvar efter utlovad tid. Den bästa effektgarantin erbjuds av LG för panelen Neon H Bifacial. Den garanterar att solpanelen har kvar 96,5 procent av toppeffekten efter 25 år.

Tips! Det är bra att jämföra på både effektgaranti och produktgaranti när du jämför solpaneler. Du behöver dock inte stirra dig blind på garantierna i och med att du förmodligen kommer vilja byta ut panelen helt om den skulle gå sönder om 20 år.

3. Jämför kvalitetscertifieringar och specifika produktcertifieringar

Det finns flera olika certifieringar för solpaneler du kan jämföra. De vanligaste certifieringarna att se efter när du jämför paneler är:

 1. Tier1: Märkning för tillverkarens finansiella stabilitet.
 2. IEC 61215: Grundstandard för kiselsolceller.
 3. IEC 61730: Standard för elsäkerhet.
 4. CE: märkning som garanterar att produkt uppfyller EU-krav.
 5. IEC 62716: Test för ammoniak korrosion.
 6. IEC 61701: Test för korrosion från saltvatten.
 7. IEC 60068: Test för motstånd mot sandvindar.

1. Tier1 märkning anger tillverkarens finansiella stabilitet

Varje kvartal listar Bloomberg solpanelstillverkare baserat deras acceptans hos bankerna i världen (eng. bankability). Tillverkare som av banker antas leverera säkra produkter får märkningen Tier 1. Bloomberg menar att märkningen inte kan användas som beslutsgrund men som en bekräftelse att tillverkaren har god renommé.

OBS! Tier 1 listan ger inga indikationer om solpanelens kvalitet men anger att tillverkaren har god renommé och att deras solpaneler används i stora projekt runtom i världen.

2. IEC 61215 grundstandard för kiselsolceller

Den mest grundläggande standarden för solpaneler är IEC 61215. En solpanel med detta certifikat har undergått stresstest som påvisar att den är av hög kvalitet, presterar bra och är en säker produkt. För certifieringen IEC 61215 genomförs bland annat tester för elsäkerhet, vind- och snölast, samt tester i olika klimat.

3. IEC 61730 standard för brand och elsäkerhet

Solpaneler med märkningen IEC 61730 har klarat tester kopplade till brand- och elsäkerhet. Bland annat görs mekaniska, termiska och elektriska stresstester. Solpaneler med denna märkning löper liten risk att få problem med elsäkerhet.

4. CE märkning uppfyller EU krav

En solpanel med CE märkning har genomgått tester för att uppnå de krav som EU satt för säkerhet, hälsa och miljöpåverkan. De flesta solpaneler som säljs inom EU är CE-märkta.

5. IEC 62716 anger motstånd ammoniak korrosion

IEC 62716 är en standard upplagd för att specifikt testa solpanelers motstånd mot ammoniakkorrosion. Lantbruksföretag som planerar montera solpaneler nära djurstallar bör köpa paneler med denna märkning.

Om en solpanel inte tål ammoniak kan dess degraderingstakt öka vid ammoniakexponering. Det gör i sin tur att panelen producerar mindre el.

6. IEC 61701 anger motstånd för korrosion från saltvatten

Standarden IEC 61701 säkerställer att solpaneler kan motstå korrosion från saltvatten. En solpanel med denna märkning kan vara av fördel att skaffa om du ska installera solpaneler nära havet. På så vis kan du vara säker på att panelerna du installerar håller även om luften innehåller saltvatten.

7. IEC 60068 säkerställer motstånd mot sandvindar

Solpaneler som ska installeras på strand eller i ökenmiljöer bör ha märkningen IEC 60068. Detta certifikat säkerställer att solpanelen kan motstå vindar som innehåller små sandkorn som annars kan skada panelen.

4. Jämför olika solpanelers design (färg och utformning)

En solpanels färg och utformning är förstås viktig om du värnar om ditt hus estetik. Har du ett svart tak och vill att solpanelerna ska synas så lite som möjligt bör du satsa på all black-paneler. Det är solpaneler som har svarta solceller, svart ram och svart bakstycke.

Idag finns det även solpaneler i rött som passar för montage på till exempel tegeltak. En del tillverkare erbjuder även paneler i grönt som passar till gröna tak (vilket är vanligt för bland annat plåttak).

Kom ihåg! Helsvarta solpaneler och paneler i andra färger än vitt vanligtvis har en lägre verkningsgrad. Paneler med svart bakstycke blir exempelvis varmare än paneler med vitt bakstycke, vilket gör att verkningsgraden minskar något.

Testa hur många solpaneler som får plats på ditt tak

Använd HemSols solcellskalkyl för att enkelt se över hur mycket solpaneler som ryms på ditt tak. På resultatsidan kan du även jämföra skillnaderna i pris på helsvarta premium paneler och billigare standardpaneler.

5. Jämför olika solpanelers cellteknik

Solpaneler med olika cellteknik har olika verkningsgrad, pris och hållbarhet. Vanligtvis har du tre olika typer av solpaneler att välja mellan:

 1. Monokristallina solceller: prisvärda solpaneler med hög verkningsgrad. Mono-paneler är de vanligaste solpanelerna på solcellsmarknaden idag.
 2. Polykristallina solceller: billiga solpaneler med bra verkningsgrad. Används främst i solparker på grund av dess låga pris.
 3. Tunnfilmsolceller: elastiska men med låg verkningsgrad. Tunnfilm används idag främst till soltak och andra integrerade lösningar.

Monokristallina solpaneler är den vanligaste solcellstekniken idag tack vare dess höga verkningsgrad och relativt låga pris. Solcelltekniken tunnfilm förväntas dock ta över solcellsmarknaden i framtiden när forskningen gått så långt att verkningsgraden är på samma nivå som för kiselsolceller.

6. Var ska jag köpa solpaneler?

Du kan antingen köpa solpaneler i paket direkt från solcellsinstallatörer som även hanterar installation och driftsättning. Alternativt kan du köpa solpaneler från solcellsgrossister och webbshoppar i egen regi. Notera att du då även behöver köpa in kablage, montagesystem och växelriktare själv.

Vill du förenkla inköpsprocessen för solpaneler? Via HemSol tar du in upp till 4 offerter med endast en förfrågan. Som bonus får du även råd och tips från våra solcellsrådgivare!

Så tyder du en solpanels specifikationer

För att kunna jämföra solpaneler kan det vara bra att hålla koll på följande specifikationer:

 • Typ av solcell: anger vilken typ av solcellsteknik solpanelen har.
 • Färg: anger färgen på solpanelens ram och bakstycke.
 • Cellmängd: anger antal celler i solpanelen.
 • Half cut solpaneler: solcellerna är delade i två halvor.
 • PERC: Solpanelen har ett extra lager som absorberar ljus.
 • HJT: Solpanelen har flera lager av ljusabsorberande medel.
 • Bifacial: Solpanelen kan absorbera ljus på både fram och baksida.
 • Verkningsgrad och effekt: hur effektiv solpanelen är.

Olika typer av solpaneler

Solpaneler kan vara byggda med olika typer av solcellsteknik; mono, poly eller tunnfilm. Idag är mono-solpaneler vanligast på solcellsmarknaden på grund av deras höga verkningsgrad och låga pris. Poly- och mono-solpaneler är två typer av kiselsolceller medan tunnfilmspaneler är byggda med andra ljudabsorberande material än kisel.

Du hittar en djupare jämförelse mellan de olika solcellsteknikerna på sidan om olika typer av solceller.

Färg på solpanelens ram och bakstycke

Solpaneler har vanligtvis en ram gjord av aluminium. Beroende på modell och tillverkare finns ramen antingen i svart, vit eller metall. Samma gäller för bakstycket på solpanelen som i normalfallet är vit eller svart. Solpaneler med både svart ram och bakstycke kallas vanligtvis All Black eller helsvarta solpaneler.

Det finns ett fåtal solpanelsmodeller i andra färger än svart och vit. Solpaneler i rött eller grönt är dock både svårt att få tag på och har ofta ett högre pris än svarta och vita solpaneler. Ett exempel på ett solcellsbolag som erbjuder röda solpaneler är solcellsföretaget Gruppsol.

Antalet solceller per solpanel

En solpanel kan bestå av mellan 60–72 solceller som placeras i ett rutnät för att skapa själva panelen. Antalet celler påverkar främst panelens storlek och effekt. Måtten för en solpanel med 60 celler ligger vanligtvis på 1,038 x 1,755 meter. En 72-cellspanel har fler celler och är därmed större. I normala fall är måtten för en sådan solpanel 1,042 x 2,130 meter.

Vid villainstallationer används vanligtvis solpaneler med 60 celler eftersom de är mindre och därmed lättare att hantera. Installationskostnaden kan även hållas nere om panelerna är lätta att hantera. Solpaneler med 72 solceller används å andra sidan vanligen vid storskaliga installationer.

Solpaneler med Half cut solceller

En half cut-solcell är en cell som delats upp i två halvor för att förbättra dess verkningsgrad och hållbarhet. Solpaneler med half cut solceller består normalt av 120 eller 144 celler. De flesta mono-solpaneler med hög verkningsgrad är idag gjorda med half cut-solceller.

Notera! Idag används vanligen half cut-solceller vid vanliga villainstallationer. Storleken på dessa solpaneler är dock densamma som för solpaneler med 60–72 celler.

Solpaneler med Passivated Emitter Rear Cell (PERC)

Solpaneler med PERC har ett extra ljusabsorberande lager bakom varje solcell. PERC-lagret gör det möjligt för solceller att absorbera reflekterat ljus och därmed öka solcellernas effektivitet. Solpaneler med PERC är idag relativt vanliga, speciellt för paneler med hög verkningsgrad.

Solpaneler med Heterojunction (HJT)

En Heterojunction (HJT) solpanel innehåller solceller byggda med två olika celltekniker. Vanligtvis används monokristallint kisel i kombination med tunnfilm för att skapa en högeffektiv solcell. HJT solpaneler är relativt ovanliga men erbjuds av exempelvis Luxor och REC.

Bifacial solpaneler

Bifacial solpaneler är designade så att de kan absorbera solljus från båda sidorna av panelen. Solcellerna är alltså exponerade på båda sidorna av solpanelen. Om bifacial solpaneler placeras vid en reflekterande yta kan baksidan av panelen öka elproduktionen för solpanelen med upp till 30 %.

Bifacial-solpaneler används idag främst till solcellsparker och industriella solcellsanläggningar. Att installera bifacial solpaneler på ett villatak är onödigt i och med att endast små mängder solljus reflekteras mot panelens baksida.

Vanliga frågor

Hur lönsamt är det med solpaneler?

En normalstor solcellsanläggning på 10,4 kW har en årlig avkastning på 9–12 procent och en återbetalningstid på 10–13 år. Solpaneler är i de flesta fall lönsamma så länge förutsättningarna är rätt och priset på solpanelerna inte är alltför högt.

Kan man sälja el från solpaneler?

Ja, den el dina solpaneler tillverkar som du inte använder kan du sälja till elnätet. När du säljer överskottsel får du vanligtvis spotpris och eventuellt påslag i ersättning. Därtill får du även en skattereduktion på 60 öre per såld kWh el och ersättning för nätnytta. För att sälja el från solpaneler behöver du ett produktionsavtal med ditt elbolag.

Var tillverkas solpaneler?

Idag tillverkas de flesta solpaneler i Kina och andra delar av Asien. Det finns även solpaneler tillverkade i Europa och USA. De paneler som tillverkas i Europa har i regel ett högre pris men en lägre miljöpåverkan än asiatiska solpaneler. Eurener, Meyer Burger och Midsummer är exempel på populära tillverkare av solpaneler i Europa.

Kan solpaneler ersätta tak?

Ja, du kan installera solpaneler så att de ersätter det yttre taket. Dessa lösningar kallas normalt sett soltak eller helintegrerade solceller. När solpanelerna läggs som tak använder man takpapp under panelerna för att agera som takets tätskikt.

Vad, förutom solpaneler, inkluderas med solceller i ett paketpris?

Om du köper ett solcellspaket ingår växelriktare, montagesystem och kablage utöver solpanelerna. Alla dessa komponenter krävs för att omvandla den el solpanelerna producerar till el som går att använda i huset. Vanligtvis ingår även installationsarbetet solpanelers paketpris.