Sälja Solel: Regler & Krav för att Sälja Överskottsel från Solceller

I denna artikel gå vi igenom det praktiska kring att sälja solel. Du kan bland annat läsa om hur det går till att sälja överskottsel, vilka regler som gäller samt hur du får betalt vid försäljning av egenproducerad solel.

 


Sälja solel hero iamge

Är det möjligt att sälja solel?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Vad krävs för att få sälja överskottsel?

 1. Du behöver en nätansluten solcellsanläggning.
 2. Du behöver en elmätare som mäter både inmatad och uttagen el.
 3. Du behöver ett produktionsavtal hos ett elbolag som köper överskottsel.

Vilket pris får man för att sälja solel?

Elhandelsbolag betalar vanligtvis spotpris, dvs marknadspriset för el, för solel de köper av solcellsägare. Vissa elbolag erbjuder utöver spotpriset även ett påslag på 5 – 15 öre per kWh. Förutom ersättning från elhandelsbolaget tillkommer även ersättning från nätägaren och staten för såld solel.

Mer om vilka ersättningar du får för att sälja el och vad du tjänar per såld kWh hittar du på vår sida om pris på såld solel.

Hur mycket egenproducerad solel får man sälja?

Man får sälja hur mycket solel man vill, men det finns det gränser på hur mycket solel man får sälja innan man tappar vissa skatteförmåner. En tumregel är att man inte bör producera mer solel än vad ens villa totalt förbrukar på ett år, och inte sälja mer än 30 000 kWh årligen.

Vill du läsa mer om bestämmelser kring hur mycket el man får sälja innan ersättningen minskar finns mer information under sektionen som behandlar regler att beakta när du säljer solel.

Vem får elen när jag säljer till elnätet?

När du säljer överskottsel till elnätet fördelas elen till närmast behövande elkonsument. Elen går i praktiken oftast till dina närmaste grannar som i stunden förbrukar el. Det är dock det elbolag du valt att sälja din el till som betalar för elen, och inte dina grannar.

Rent praktiskt kan du inte välja vart din överskottsel levereras och var den används, utan den blandas med den el som finns i elnätet. Vill du leverera el exklusivt till dina grannar behöver ni lägga upp ett eget lokalnät.

Så gör du för att sälja tillbaka el från solceller

 1. Installera solceller för att producera egen solel.
 2. Uppdatera eller byt din elmätare.
 3. Skaffa ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag.
 4. Skaffa ett elavtal för elproduktion och inköp.
 5. Sälj automatiskt din överskottsel.
 6. Få utbetalning av dina ersättningar för såld el.

Mer om processen att skaffa solceller som privatperson.

1. Installera solceller för att producera egen solel

För att kunna sälja solel behöver du först installera en solcellsanläggning, vilket kanske säger sig själv. Du kan antingen montera solceller på taket eller ha en fristående anläggning på gården. För att du ska kunna sälja el till elnätet behöver du installera solceller som är nätanslutna.

2. Uppdatera eller byt din elmätare

När dina solceller är installerade behöver din elmätare bytas ut, detta hanterar ditt elnätsföretag kostnadsfritt om du har en huvudsäkring under 63 A. Elmätaren byts till en dubbelriktad mätare som mäter både inmatad och uttagen el.

Har du en ny elmätare kan uppdateringen ske på distans medan en äldre elmätare behöver bytas ut till en elmätare för solceller.

3. Skaffa ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag

När du har bytt din elmätare behöver du skaffa ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Inmatningsabonnemanget ger dig rätt att mata in el på elnätet samt som att det fastställer din ersättning för nätnytta. För mikroproducenter är abonnemanget vanligtvis kostnadsfritt.

4. Skaffa ett elavtal för elproduktion och inköp av el

För att sälja solel och få ersättning krävs två olika elavtal, ett produktionsavtal (för att sälja solel) och ett förbrukningsavtal (för att köpa vanlig el). Det är alltid en bra idé att jämföra ersättningen hos olika elhandelsbolag innan man väljer vilket bolag man tänker sälja till.

Krav från elbolag att du både köper och säljer el

De flesta elbolag kräver att du köper el från dem för att även få sälja el till dem. Det är endast ett elbolag, Bixia, som enligt vår undersökning köper solel från kunder som inte har ett elavtal hos dem. Detta gör det viktigt att jämföra både pris på såld el och köpt el vid val av elbolag.

Vilket elbolag erbjuder bäst elavtal för solceller?

I vår jämförelse av elavtal för solceller får du idag bäst erbjudande från Telge Energi. De erbjuder att köpa solel för spotpris + 10 öre per kWh samt en låg månadskostnad för elavtal. Du kan läsa mer om jämförelsen på vår sida om bästa elavtalen för solceller.

5. Sälj automatiskt din överskottsel

Tack vare din elcentral fördelas all den solel du producerar först till bostadens egna förbrukning. Om du producerar mer solel än vad du för tillfället förbrukar i huset matas överskottselen automatiskt ut på elnätet.

6. Få utbetalning av dina ersättningar för såld el

Din elmätare ditt håller koll på hur mycket du säljer via ditt elnätsabonnemang. I regel räknas dina försäljningsintäkter av på din elräkning. Skulle du någon månad har mer i intäkter än i utgifter (t.ex. på sommaren) kan du få en insättning på ditt bankkonto.

Du får även ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag. Detta dras, på samma sätt som försäljningsinkomster, automatiskt av på din räkning till elnätsföretaget. Ersättning för nätnytta ligger normalt på runt 5 öre per kWh.

I slutet av varje kalenderår sammanställer nätägaren i ditt område hur mycket el du matat ut på elnätet. Denna information vidarebefordras senare till Skatteverket så att din skattereduktion kan förtryckas i din inkomstdeklaration. På så sätt slipper du krångel och administration med skattereduktionen.

Regler att beakta när du säljer el som privatperson

 1. Inkomstskatt: Inkomster under 40 000 kr/år är skattefria.
 2. Moms: Ingen moms på inkomster under 80 000 kr.
 3. Skattereduktion: 60 öre/såld kWh upp till 30 000 kWh/år.
 4. Energiskatt: Ingen energiskatt för anläggningar under 500 kW.
 5. Mikroproducentsregler: Rätt till kostnadsfri inmatning till elnätsföretag.

1. Regler för kapitalskatt på såld solel

Du behöver sällan betala skatt när du säljer solel som privatperson. Inkomsterna betraktas som kapitalinkomster från privatbostad, vilket har ett årligt schablonavdrag på 40 000 kronor. Du behöver alltså ha inkomster på över 40 000 kronor från att sälja solel för att behöva betala skatt på såld solel.

Notera! För att nå upp i inkomster på över 40 000 kronor kräver det att du säljer över 60 000 kWh solel. Detta skulle kräva en anläggning på minst 60 kW, vilket är betyder att privatpersoner sällan behöver betala skatt på solel.

2. Ingen moms på solel om inkomster är under 80 000 kr

Moms betalar du inte så länge du inte säljer solel för mer än 80 000 kr per år. En anläggning som säljer solel för 80 000 kr per år behöver uppskattningsvis en effekt på minst 50 kW. Om försäljningen överstiger maxgränsen behöver du momsregistrera dig och applicera 25 % moms på all såld solel.

3. Regler för skattereduktion på 60 öre/kWh

Skattereduktion får du om din huvudsäkring är max 100 A och om el matas in och ut via samma elmätare. Maxgränsen för skattereduktionen är 30 000 kWh per år, alternativt max så mycket el du årligen köper in från elnätet. Både privatpersoner och företag har rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh.

4. Energiskatt på solenergi endast för stora anläggningar

Du slipper betala energiskatt på använd och såld solenergi så länge anläggningen har en effekt lägre än 500 kW (vilket motsvarar ca 3 000 kvm). För anläggningar större än 500 kW ligger energiskatt på solenergi på 44,5 öre/kWh.

5. Regler för mikroproducenter av solel

Att vara mikroproducent av solel ger dig rättigheten att inte behöva betala någon inmatningsavgift hos ditt elnätsföretag. Du klassas som mikroproducent om din huvudsäkring är mindre än 63 A, din anläggning är mindre än 43,5 kW och du samtidigt är nettokonsument av el.

Notera! Kravet att du ska vara nettokonsument, alltså köpa mer el än du säljer, för att klassas som mikroproducent av solel kommer att försvinna under 2022.

Elbolag som köper solel ger vanligtvis bättre villkor till mikroproducenter

Vanligtvis ger elhandelsbolag bättre villkor och ersättning till mikroproducenter som säljer solel. Det kan t.ex. tillkomma en avgift på 2 – 4 öre/såld kWh om du har en huvudsäkring över 63 A eller om du säljer mer el än du köper under ett år.

Du kan jämföra kraven från olika elbolag i vår artikel om elbolag som köper solel.

Vanliga frågor

Kan man sälja solenergi?

Ja, det är möjligt att sälja solenergi som du producerar själv med exempelvis solceller. Din anläggning behöver vara nätansluten samt som att du behöver två elavtal (ett produktionsavtal och ett förbrukningsavtal) hos ett elbolag för att sälja el från solenergi.

Notera att det idag inte finns system för att sälja solvärme. Om du alltså har solfångare som omvandlar solenergi till solvärme kan du inte sälja överskottet av solvärme.

Kan företag sälja sin solel?

Företag med solceller har även möjlighet att sälja överskottsel. Den enda skillnaden är att om företaget är en momspliktig näringsverksamhet appliceras moms på både såld el och ersättning för nätnytta. Vill du läsa mer om reglerna för företag kan du besöka vår guide för företag som producerar solel.

Vad gäller för BRF med solpaneler för att sälja el?

BRF med solpaneler kan sälja överskottsel från solceller på samma sätt som företag. Om föreningen har en omsättning på över 80 000 kronor/år (inkl. hyror och årsavgifter) appliceras moms på försäljningen. Läs mer om reglerna för BRF på vård sida om solpaneler till BRF.

Vad händer om man inte har ett elavtal för elproduktion?

Utan elavtal har du inte rätt till ersättning för den el du matar ut i elnätet. Det elhandelsbolag som tar emot din el måste dock bokföra den mängd el de tar emot från dig. Tack vare det har du rätt till skattereduktion, även om du inte får någon ersättning för såld el.

Elbolagens så kallade mottagningsplikt är endast aktuell om du är kvalificerad för skattereduktionen. Mottagningsplikten innebär inte heller att ett avtal tecknats mellan dig och elbolaget. Du har alltså inte rätt till ersättning bara för att elbolaget noterat att du överfört el till dem.

Vad händer om man blir oense med elbolaget om ersättningen?

Notera att det är mycket ovanligt att elbolag missköter sig, och vi har aldrig hört om något sådant. Om det elbolag du tecknat med mot förmodan inte ersätter dig enligt avtal, följ stegen nedan:

 1. Kontrollera huruvida du har ett aktivt elavtal för elproduktion hos elbolaget eller inte. Lägg därefter märke till din ersättningsnivå, samt om framförhandlade aspekter kan ha inneburit att din ersättning förminskats.
 2. Om elbolaget inte betalar ut rätt ersättning till dig kan det förfarandet klassas som ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott kan specifika möjligheter öppna sig, såsom att du har rätt till extra ersättning och/eller rätt att häva avtalet utan dröjsmål. Om du köper el av elbolaget ifråga kan du bestrida en del av fakturan, så att du får rätt ersättning på denna väg istället.
 3. Informera elbolaget med hjälp av ett betalningskrav. Om elbolaget inte betalar ansöker du om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då kommer de att hjälpa dig med att fastställa skuldens storlek.
 4. Om elbolaget inte accepterar betalningsföreläggandet kan en rättslig tvist bli aktuell.