Hembatteri Villa (Batterilager): Lagra el i Batteri utan Solceller

Hemsol redogör i denna artikel för hur batterier för privatbostäder, så kallade hembatterier (batterier utan solceller) fungerar.

Sammanfattning av hembatterier

 • Vad det är: Ett hembatteri är ett batteri som placerats i eller i närheten av en bostad.
 • Hur det funkar: Ett hembatteri lagrar el (energi) för att användas vid ett senare tillfälle, ofta samma dygn.
 • Funktion vid strömavbrott: För att kunna användas vid strömavbrott måste hembatterier i regel anpassas.
 • Funktion utan solceller: Ett hembatteri kan, men behöver inte, vara anslutet till en solcellsanläggning.
 • Lagringskapacitet: Ett hembatteri har ofta en lagringskapacitet på 5–25 kWh.
 • Typ av batteri: Litiumbatterier är det vanligaste och oftast bästa valet av hembatteri.
 • Livslängd: Hembatterier av litium har i regel en livslängd på åtminstone 7–10 år.

Se också: Pris och lönsamhet för batterier till villor

Går det att lagra el hemma?

Ja, det går att lagra el (elektrisk energi) hemma. Den vanligaste typen av energilagring för villa är batteri (batterilager). I batterilagret lagras antingen egenproducerad el eller el som köps in via elnätet för att vid ett senare tillfälle antingen säljas eller användas i huset för egen förbrukning.

Vad är ett hembatteri?

Ett hembatteri är ett batteri som placeras hemma i ett hus, villa eller lägenhet och som används för att lagra el. Två andra benämningar är batteripack och batteribank. Dessa två benämningar syftar på att ett hembatteri ofta består av en sammankoppling av flera enskilda batterimoduler.

På engelska används i regel begreppet Battery Energy Storage Systems (BESS) för batterilager generellt och i begreppet BESS ingår även hembatterier.

Exempel på hemmabatteri som är installerad för att lagra el.
Bild 1. Exempel på installation av hembatteri.

Är det tillåtet att ha ett batteri utan solceller?

Ja, det är tillåtet att installera ett batteri utan solceller (batteri utan anslutning till en solcellsanläggning) i ett bostadshus. Installeras batteriet av ett företag, vilket Hemsol rekommenderar, måste dock den elinstallatör som utför installationen omfattas av företagets egenkontrollprogram (1).

Är det någon skillnad på ett batteri med eller utan solceller?

Nej, tekniskt sett är det i regel inte någon större skillnad mellan om ett hembatteri används med eller utan solceller (med eller utan anslutning till en solcellsanläggning). Vad ett batteri till ett hus kan användas till bestäms främst av vilken typ av växelriktare som kopplats till batteriet.

Läs mer: Batteri MED solceller.

Grönt skatteavdrag medges ej för hembatterier utan solceller

Grönt skatteavdrag (skattereduktion för grön teknik) medges inte för hembatterier utan solceller (utan anslutning till en solcellsanläggning) eller utan anslutning till någon annan typ av elproduktionsanläggning. Det går dock att få ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaden för att installera batterier till villor.

För ett hembatteri anslutet till solceller medger Skatteverket däremot en skattereduktion för grön teknik på 48,5 % av batteriets pris inklusive installation. Ett villkor för att få skatteavdrag för grön teknik som gäller i skrivande stund (april år 2024) är dock att batteriet “uteslutande eller så gott som uteslutande ska användas till att lagra egenproducerad el” (2).

Så fungerar batterilagring av el hemma

Batterilagring av el hemma fungerar på så sätt att den växelström (AC) som köps in via elnätet omvandlas till likström (DC) för lagring i batteriet. När den energi som ska lagras sedan ska användas så omvandlas DC tillbaka till AC. Dessa omvandlingar av elen utförs av en dubbelriktad växelriktare.

Den som äger ett hembatteri kan i regel styra hur batterilagret ska användas via en app som kan laddas ner i en mobiltelefon eller på en dator. Vilka styrmöjligheter som finns varierar mellan olika batterier och appar, men det går vanligtvis att ställa in mellan vilka tidpunkter ett batteri ska laddas upp eller laddas ur.

Hur mycket energi går det att lagra i ett hembatteri?

De flesta hembatterier som erbjöds till privatpersoner i april år 2024 kunde lagra cirka 5–25 kWh el. Det kan jämföras med att en normalstor villa i genomsnitt förbrukar cirka 30–60 kWh el per dygn. Energin i ett normalstort batteri till ett hus räcker således i regel till mindre än ett dygns elanvändning.

Hur länge går det att lagra el i ett hembatteri?

Det går att lagra el (energi) länge i ett hembatteri, men på grund av självurladdning (urladdning utan att batteriet används) minskar mängden energi med tiden. I regel förlorar ett fulladdat litiumbatteri upp till cirka 5 % av dess energi under det första dygnet och därefter cirka 1–2 % per månad.

Ett hembatteris lagringskapacitet är i många fall cirka 0,1 % av den årliga elförbrukningen för en villa. I praktiken innebär detta att ett batteri till ett hus ofta både laddas upp och laddas ur under samma dygn. Detta medför att el (energi) som lagrats i ett hembattteri i regel används inom några timmar till uppemot en vecka. Det är inte praktiskt att lagra el i batterier för villor under långa perioder.

Går det att ladda el i ett hembatteri på natten?

Ja, det går att ladda ett hembatteri på natten. Ny el kan lagras i ett hembatteri när som helst under ett dygn förutsatt att batteriet inte redan är fulladdat. Ofta är det dock ekonomiskt fördelaktigt att ladda ett hembatteri på natten eftersom elpriset oftast är lägre på natten än på dagen.

Vad kan ett batteri till ett hus utan solceller användas till?

Ett batteri till ett hus utan egen elproduktion, till exempel solceller eller vindkraft, kan framförallt användas till att:

 • spara eller tjäna pengar tack vare möjligheten att lagra el.
 • använda lagrad el vid strömavbrott.

Olika sätt att tjäna eller spara pengar på att lagra el i ett hembatteri

Fem olika sätt att spara eller tjäna pengar på att lagra el i ett hembatteri är:

 • Utnyttja dygnsvariationer i elpriset vid inköp och användning av el.
 • Utnyttja dygnsvariationer i elpriset vid inköp och försäljning av el.
 • Minska fastighetens huvudsäkring genom lägre maximalt effektuttag från elnätet.
 • Sänkta effekttariffer genom lägre maximalt effektuttag från elnätet.
 • Försäljning av stödtjänster för elnätet till Svenska Kraftnät.

Se även: Lönsamhet och olika sätt att spara eller tjäna pengar på ett batteri till ett hus

Så fungerar ett backup-batteri vid strömavbrott

För att ett batteri ska fungera som reservkraft vid ett strömavbrott krävs i normala fall att batteriet förses med en så kallad backup-lösning. En sådan backup-lösning kan till exempel bestå av en backup-central med ett antal säkringar samt en extra modul för lagring av el.

Den extra modulen för lagring av el ser till att det alltid finns viss reservkraft även om ett strömavbrott skulle inträffa när batterilagret är mer eller mindre urladdat. Genom att välja de säkringar som backup-batteriet ska kopplas mot, går det att bestämma vilka apparater i ett hushåll som det är möjligt att använda vid ett strömavbrott.

Vilken storlek behövs på ett backup-batteri vid ett strömavbrott?

Vilken storlek (lagringskapacitet) som behövs på ett backup-batteri beror på hur långt strömavbrott som batteriet ska klara av. Ett backup-batteri på 10 kWh räcker för några timmars elförbrukning för en normalstor villa. Genom sparsam användning av el kan dock ett 10 kWh batteri räcka betydligt längre än så.

Hemsol rekommenderar den som ska köpa ett batteri till huset för att kunna användas vid ett strömavbrott att göra en lista över de elförbrukare som önskas kunna användas samtidigt vid ett strömavbrott. Några exempel på tänkbara sådana elförbrukare är spis, dator, kyl- och frys. Genom att räkna ut dessa elförbrukares sammanlagda effekt och multiplicera detta tal med 1,25 fås en lämplig storlek för ett backup-batteris effekt vid strömavbrott.

När går ett backup-batteri igång vid ett strömavbrott?

Ett vanligt backup-batteri går i regel i gång cirka 2–30 sekunder efter att ett strömavbrott inträffat. Tiden det tar bestäms främst av den växelriktare som kopplats till batteriet. För växelriktare med UPS (Uninterrupted Power Supply på engelska) tar det dock bara några millisekunder innan batteriet kan leverera el.

De flesta privatpersoner har inget större behov av växelriktare med UPS. Två exempel på användare där det kan finnas behov av UPS är företag med stora dataservrar och sjukhus. För den som har värdefulla apparater med känslig elektronik såsom vissa datorer och plasma-TV kan dock växelriktare med UPS övervägas.

Exempel på företag som tillverkar batterilager (batterier till hus)

Några exempel på företag som tillverkar batterilager (batteri till hus) är:

 • BYD. BYD är ett kinesiskt företag som var världens näst största tillverkare av både elektriska fordon och batterier till elfordon år 2023. Företaget är också en av världens 10 största tillverkare av batterilager för hem.
 • Ferroamp. Ferroamp är ett svenskt företag grundat år 2010. Deras mest kända produkt är en egenutvecklad avancerad växelriktare kallad EnergyHub som möjliggör fasbalansering mellan olika laster (elförbrukare). Ferroamp erbjuder också batterilager som är tillverkade av det kinesiska företaget Polyntech som är en av världens största tillverkare av batterier för hem.
 • Growatt. Growatt är ett kinesiskt bolag som grundades år 2011. Bolaget fokuserade ursprungligen på växelriktare. I skrivande stund, april år 2024, är Growatt också en av världens största tillverkare av växelriktare för solcellsanläggningar. Bolaget började att sälja batterilager år 2015.
 • Sonnen. Sonnen är ett tyskt bolag som grundades år 2010. Förutom att sälja batterier till hus är Sonnen också aktiva inom VPP (Virtual Power Plant). Inom VPP knyts till exempel tusental ägare av hembatterier samman för gemensam användning av deras hembatterier.
 • Sungrow. Sungrow är ett kinesiskt bolag som grundades år 1997. Bolaget är en av världens största tillverkare av växelriktare för solcellsanläggningar men också en stor tillverkare av batterilager.
 • Tesla. Tesla är ett bolag från USA och världens största tillverkare av både elbilar och batterilager. I skrivande stund, april år 2024, säljer de dock inga batterier för hem på den svenska marknaden. De har dock utvecklat ett hembatteri som går under namnet Tesla Powerwall, som eventuellt kan komma att lanseras i Sverige under år 2024.

Vilken typ av batteri är bäst för lagring av el i ett hem?

I regel är litiumbatterier den bästa typen av batterier för att lagra el i ett hem. Jämfört med det huvudsakliga alternativet, blysyrabatterier, har litiumbatterier längre livslängd, går fortare att ladda, väger mindre och behöver avsevärt mindre utrymme för samma lagringskapacitet.

Blysyrabatterier är dock billigare per kWh lagringskapacitet jämfört med litiumbatterier. Batterier med blysyra kan därför vara värt att överväga om batterierna ska användas sällan eller fastigheten saknar anslutning till elnätet.

Vilka delar ingår i ett komplett paket för batterilagring?

Ett komplett paket för batterilagring består huvudsakligen av tre delar:

 • Batterilager: ett paket uppbyggt av celler som lagrar elektrisk energi.
 • Växelriktare: apparat som omvandlar el så elen kan lagras eller användas.
 • Batteristyrningssystem: styr laddning och urladdning av ett batterilager.

Batterilager: ett paket uppbyggt av celler som lagrar elektrisk energi

Ett batterilager består i regel av flera sammankopplade batterimoduler. Ofta har ett batterilager för ett hem cirka 2–8 batterimoduler där varje modul har lika stor lagringskapacitet. Genom att batterilager är modulärt uppbyggda är det ofta möjligt att efterhand utöka ett batterilagers lagringskapacitet.

Växelriktare: apparat som omvandlar el så elen kan lagras eller användas

För att kunna lagra el från elnätet krävs att ett batterilager är försett med en dubbelriktad växelriktare. Medan en vanlig växelriktare endast kan omvandla likström (DC) till växelström (AC), kan en dubbelriktad växelriktare också omvandla AC till DC. Denna funktion är nödvändig för att energi från elnätet ska kunna laddas i batterilagret.

Batteristyrningssystem: styr laddning och urladdning av ett batterilager

Ett batteristyrningssystem (Battery Management System, BMS, på engelska) är ett system som övervakar laddning och urladdning av ett batterilager. Vilka funktioner ett BMS har varierar. Samtliga BMS ser dock till att skydda ett batterilager från överladdning, från att helt urladdas samt mot alltför stora uttag av ström. För de flesta batterilager som säljs till privatpersoner är BMS redan inbyggt i batterilagret.

6 viktiga begrepp att känna till om hembatterier

Sex viktiga begrepp att känna till om hembatterier (batterier till hus) är:

 • Lagringskapacitet: hur stor mängd energi ett hembatteri kan lagra.
 • Effekt: hur stor mängd energi ett hembatteri kan avge per sekund.
 • C-tal: mått på hur lång tid det tar att ladda upp eller ur ett hembatteri.
 • Urladdningsdjup: andel av ett hembatteris lagringskapacitet som maximalt bör användas.
 • Effektivitet: hur stor andel av den energi som matas in i ett batteri som senare kan tas ut från batteriet.
 • Livslängd: ett hembatteris lägsta lagringskapacitet efter viss tid eller minsta totalt avgivna energimängd.

Lagringskapacitet (kWh): hur stor mängd energi ett hembatteri kan lagra

Ett hembatteris förmåga att lagra el (lagringskapacitet) uttrycks i kilowattimmar (kWh). Ju större antal kWh ett batteri har, desto mer elektrisk energi kan batteriet lagra. Lagringskapaciteten för batterier till villor är i regel cirka 5–25 kWh.

Effekt (kW): hur stor mängd energi ett hembatteri kan avge per sekund

Ett hembatteris effekt anger den mängd el (energi) batteriet kan avge per sekund och uttrycks vanligtvis i kilowatt (kW). Ju högre antal kW ett batteri har, desto mer energi kan ett batteri avge per sekund. Batterier till villor har i regel en effekt på cirka 3–10 kW. Ett batteri med 5 kW effekt kan till exempel ladda upp eller ladda ur 5 kWh på en timme.

C-tal: ett mått på hur lång tid det tar att ladda upp eller ur ett hembatteri

Ett hembatteris C-tal är ett mått på hur lång tid det tar att helt ladda upp eller ladda ur batteriet. Ju högre C-tal ett batteri har, desto kortare tid tar det att ladda upp eller ladda ur ett batteriet. C-talet uttrycks som kvoten mellan hembatteriets effekt och dess lagringskapacitet (C = kW / kWh).

Till exempel har ett hembatteri med en effekt på 5 kW och en lagringskapacitet på 10 kWh ett C-tal på 0,5 (C = 5 / 10 = 0,5). Genom att använda formeln 1/C går det att räkna ut hur lång tid det tar att ladda upp eller ladda ur ett batteri. Att helt ladda upp eller helt ladda ur ett batteri med ett C-tal på 0,5 tar således 2 timmar (1/0,5 = 2 h).

Urladdningsdjup: andel av ett hembatteris lagringskapacitet som maximalt bör användas

Ett hembatteris urladdningsdjup anger hur stor andel av dess lagringskapacitet som maximalt bör användas. På engelska används begreppet Depth of Discharge (DoD). För ett batteri på 10 kWh och en DoD på 90 % bör således maximalt 9 kWh av batteriets lagringskapacitet användas.

Effektivitet: hur stor andel av den energi som matas in i ett batteri som senare kan tas ut från batteriet

Ett hembatteris effektivitet (round-trip efficiency på engelska) anger hur stor andel av den energi som används för att ladda batteriet som senare kan tas ut från batteriet. För ett batteri med en effektivitet på 95 % förloras således 5 % av energin vid omvandlingarna mellan växelström och likström.

Det bör observeras att så kallad självurladdning inte beaktas vid beräkning av ett batteris effektivitet. Självurladdning förekommer i varierande grad hos alla batterier och innebär att ett batteri med tiden förlorar energi även när det inte används.

Livslängd: ett hembatteris lägsta lagringskapacitet efter viss tid eller minsta totalt avgivna energimängd

Tre huvudsakliga sätt på vilka ett hembatteris livslängd kan anges är:

 • Ett hembatteris lägsta lagringskapacitet efter en viss tid.
 • Minsta mängd energi som kan laddas ur hembatteriet under dess livstid.
 • Antal gånger (cykler) ett hembatteri kan fulladdas.

Ett hembatteris lägsta lagringskapacitet efter en viss tid

En tillverkare anger i regel den lägsta andel av ett hembatteris ursprungliga lagringskapacitet som ska finnas tillgänglig vid en viss tidpunkt. I normala fall är denna tidpunkt det datum då garantitiden löper ut. Garantier för lagringskapacitet för litiumbatterier till hus gäller i regel cirka 7–10 år och den garanterade lagringskapaciteten är oftast cirka 60–70 %.

För ett batteri med en ursprunglig lagringskapacitet på 10 kWh, där tillverkaren garanterar att 60 % av batteriets ursprungliga laddningskapacitet återstår efter 10 år, har således som lägst 6 kWh lagringskapacitet kvar efter 10 år.

Totala mängden el som kan lagras i ett hembatteriets under dess livslängd

Den minsta mängd energi som ett hembatteri ska kunna lagra under dess livslängd anges ofta som Minimum Through Output Energy efter dess engelska benämning. Minimum Through Output Energy anges i regel i megawattimmar MWh (1 MWh = 1 000 kWh).

Antal gånger (cykler) ett hembatteri kan fulladdas

En del tillverkare anger ett minsta antal upp- och urladdningar, så kallade cykler, som ett hembatteri som lägst ska klara av under batteriets livslängd. För att omvandla antalet cykler till hur stor mängd energi som kan laddas in i ett batteri under dess livslängd kan följande formel användas: Batteriets ursprungliga lagringskapacitet i kWh x Urladdningsdjup (DoD) x Antalet cykler = Mängd energi som kan laddas ur ett batteri under dess livslängd.

Ett 10 kWh batteri med ett DoD på 90 % och där tillverkaren garanterar att batteriet klarar minst 5 000 cykler ska således som lägst klara av att avge en energimängd på 45 000 kWh (10 x 0,9 x 5000 = 45 000 kWh = 45 MWh).

6 saker att tänka på vid placering av batterier till hus

Sex saker som bör beaktas vid placering av batterier till hus är:

 • Ett batteri till ett hus på upp till 15 kWh kräver en yta på uppemot 1 m2. Upp till en lagringskapacitet på cirka 12–15 kWh placeras batterimodulerna i ett batteri till ett hus i normala fall ovanpå varandra i ett så kallat batteripaket. Ett sådant batteripaket är i regel cirka 0,6 meter brett och cirka 0,3 meter djupt. Av ventilationsskäl måste dock plats lämnas fri både framför och på sidorna om batteripaketet. I praktiken kräver därför ett sådant batteripaket en yta på uppemot 1 kvadratmeter (m2).
 • Ett batteri till ett hus på över 15 kWh kräver en yta från 1 m2 och uppåt. Batterier med en kapacitet på mer än cirka 12–15 kWh byggs i regel upp genom att batteripaket ställs bredvid varandra. Den yta som krävs för sådana batterier varierar från 1 m2 och uppåt beroende både på batteriets totala lagringskapacitet och de ingående batteripaketens lagringskapacitet.
 • Ett batteri till ett hus bör placeras på ett plant golv med god bärkraft. Ett batteri till ett hus bör placeras på ett golv med god bärkraft eftersom batterier är tunga.
  Till exempel väger ett litiumbatteri på 10 kWh cirka 100–170 kg och ett batteri på 20 kWh väger cirka 200–300 kg. Eftersom hembatterier oftast byggs på höjden ökar därför i regel trycket mot golvet med batteriets lagringskapacitet.
 • Ett batteri till ett hus bör helst placeras där lufttemperaturen är runt 20 °C. Ett litiumbatteri till ett hus bör helst placeras i ett utrymme där lufttemperaturen är runt 20 °C. Anledningen till det är att litiumbatterier i regel presterar som bäst vid normal rumstemperatur. De flesta litiumbatterier fungerar dock inom ett temperaturspann på åtminstone 0–50 °C. Bland annat av denna anledning placeras batterier till hus sällan utomhus.
 • Ett batteri till ett hus bör placeras i ett utrymme med god ventilation. Ett litiumbatteriet till ett hus bör placeras i ett utrymme med god och separat ventilation. Finns det en dörr mellan utrymmet där hembatteriet placerats och övriga bostaden ska den hållas stängd. Anledningen till det är att litiumjonbatterier avger giftig gas vid brand.
 • Ett litiumbatteri till ett hus bör placeras i en egen brandcell. Ett litiumbatteri bör placeras där det finns brandavskiljande väggar och bjälklag (brandcell) som kan begränsa spridning av en eventuell brand till övriga delar av huset. Hemsol rekommenderar att diskutera med den som ska installera batteriet om det tilltänkta utrymmet uppfyller kraven på brandsäkerhet.

Hur lång tid tar en installation av ett hembatteri?

En installation av ett hembatteri tar oftast bara någon dag. Från det att ett batteri beställs tills dess det kan börja lagra el tar det dock ofta 2–3 månader. Orsaken till det är att det elnätsbolag som ansvarar för fastighetens elanslutning ska ge sitt godkännande både före och efter själva installationen.

4 alternativ att lagra el (elektrisk energi) utöver batterilagring

Fyra alternativ till att lagra el (elektrisk energi) utöver batterilagring är:

 • Pumpkraft. Med ett pumpkraftverk lagras el (elektrisk energi) genom att el används för att pumpa vatten från ett lägre beläget vattenmagasin (reservoar), till ett högre beläget vattenmagasin. Den elektriska energin omvandlas således till lägesenergi. Denna lagrade lägesenergi kan senare omvandlas tillbaka till el. Detta sker genom att låta det uppumpade vattnet passera en turbin med en generator när det släpps tillbaka till den reservoar från vilken vattnet togs.
 • Svänghjul. Ett svänghjul kan lagra el (elektrisk energi) genom att omvandla el till kinetisk energi (rörelseenergi). Detta sker genom att el används för att öka svänghjulets rotationshastighet. När sedan svänghjulet inte längre matas med el sjunker dess rotationshastighet och svänghjulet fungerar då som en generator av el (omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi, el).
 • Vätgas. Med vätgas lagras el (energi) i två steg. I första steget används el (elektrisk energi) för att dela upp vattenmolekyler i väte och syrgas. Därefter lagras vätgasen (H2) i tankar. När den lagrade energin ska användas leds vätgasen till en bränslecell. I bränslecellen förenas vätgasen med syre i en process där elektricitet bildas. Förutom elektricitet avger processen i bränslecellen endast vatten och värme.
 • Komprimerad luft. El (elektrisk energi) kan lagras genom att driva en kompressor som komprimerar (“trycker samman”) luft. Den komprimerade luften kan sedan lagras i till exempel en tryckbehållare eller ett bergrum. Elektricitet kan därefter utvinnas genom att låta den komprimerade luften passera en turbin.

Det bör tilläggas att samtliga av de uppräknade alternativen, pumpkraft, svänghjul, vätgas och komprimerad luft, i regel inte är kostnadseffektiva lösningar för att lagra el till en privatbostad.

Vanliga frågor

Kan ett hembatteri alltid avge den effekt batteriet är märkt med?

Nej, den effekt som går att ta ut från ett hembatteri kan ibland begränsas av den maximalt tillåtna effekten hos den växelriktare som batteriet är kopplat till. Därtill kan den effekt som det går att ta ut från ett hembatteri begränsas av storleken på den tillhörande fastighetens huvudsäkring och servisledning.

De vanligaste storlekarna på en fastighets huvudsäkring är 16, 20 och 25 Ampere. Detta motsvarar en maximal effekt på cirka 11, 14 och 17 kW. Ett batteri med en effekt på 15 kW som placeras i ett hus med en huvudsäkring på 16 Ampere kan således som mest avge 11 kW utan att säkringen löser ut.

De flesta villor har också en servisledning (elledning som förbinder fastigheten med en huvudledning på gatan) på 25 Ampere. Det innebär att om ett hembatteri ska kunna mata ut mer än 17 kW på elnätet krävs i regel ett byte av servisledning.

Kan man sälja el från ett hembatteri?

Ja, det går att sälja el från ett hembatteri. För att sälja el behöver fastigheten där hembatteriet är installerat vara ansluten till elnätet. Inmatning (försäljning) och uttag (inköp) av el måste också ske via samma huvudsäkring och elmätare.

Förutom de tekniska förutsättningar för att sälja el krävs också ett inmatningsabonnemang hos elnätsbolaget samt ett försäljningsavtal med ett elhandelsföretag.

Går det att bygga ett batterilager själv?

Ja, det går att bygga ett eget batterilager men det kräver både omfattande allmänna elektriska kunskaper samt kännedom gällande säkerhetskrav. Enligt 16 § i Elsäkerhetslagen (2016:732) gäller att den som installerar en elektrisk utrustning ska se till att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav (3).

Det finns risker för personskador förknippade med att koppla samman battericeller. Därtill kan ett icke korrekt uppbyggt och installerat litiumbatteri medföra en betydande risk för brand. Hemsol avråder därför privatpersoner från att själva bygga ett batterilager.

Källhänvisningar

 1. Elsäkerhetslag (2016:732), Riksdagen juni 2016, § 23 och §24, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/elsakerhetslag-2016732_sfs-2016-732/ (hämtad 2024-04-21).
 2. Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik, Skatteverket, Under fliken ”Installation av system för lagring av egenproducerad energi”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/godkandaarbetengronteknik.4.676f4884175c97df419290e.html (hämtad 2024-04-21).
 3. Elsäkerhetslag (2016:732), Riksdagen juni 2016, § 23, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/elsakerhetslag-2016732_sfs-2016-732/ (hämtad 2024-04-21).