Billig El (2024): Sveriges Billigaste Elavtal, Elpriser & Elbolag

Hemsol har jämfört fler än 20 olika elavtal för att hitta det billigaste elavtalet för dig som vill minimera dina elkostnader. I denna artikel har Hemsol jämfört både elpriser, rabatter och månadsavgifter för att ta fram de billigaste elavtalen bland rikstäckande elbolag.

Observera att artikeln kan innehålla annonslänkar för Elskling, Skellefteå Kraft, Telge Energi, Greenely, Tibber och Fortum.

Billigast elavtal allt sammantaget: Tibber

Hos Hemsol jobbar vi ständigt med att skapa den mest exakta och lättillgängliga jämförelsen av de mest kostnadseffektiva elavtalen på marknaden. I vår kommande uppdaterade jämförelse, ser vi Tibber som en stark kandidat för att bli det överlägset mest prisvärda elavtalet.

Tibber står ut med en rimlig och öppen kostnadsstruktur – en fast månadsavgift på endast 49 kronor och inga dolda påslag på inköpt el. Med Tibber vet du exakt vad du betalar för och kan känna dig trygg med att du får den bästa möjliga dealen.

Billigaste elavtalet med månadspris för villa 2024: Skellefteå Kraft

Estimerat elpris: 187 öre/kWh*
Fast prispåslag på köpt el: 7,50 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 49 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh.

Billigaste elavtalet med timpris för villa 2024: Greenely

Estimerat elpris: 174 öre/kWh*
Fast prispåslag på köpt el: 7,58 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 69 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh.

Billigaste elavtalet med månadspris för lägenhet 2024: E.ON

Estimerat elpris: 173 öre/kWh*
Fast prispåslag på köpt el: 5,00 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 45 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 2 000 kWh.

Billigaste elavtalet med timpris för lägenhet 2024: E.ON

Estimerat elpris: 164 öre/kWh*
Fast prispåslag på köpt el: 5,00 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 55 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 2 000 kWh.

Topplista med de billigaste elavtalen 2024

De billigaste elavtalen år 2024 i olika kategorier är:

 • Billigaste elavtalet med månadspris för villa: Skellefteå Kraft
 • Billigaste elavtalet med timpris för villa: Greenely
 • Billigaste elavtalet med månadspris för lägenhet: E.ON
 • Billigaste elavtalet med timpris för lägenhet: E.ON

OBS! Det är värt att notera att det slutliga elpriset per kWh är svårt att estimera eftersom det beror på respektive fastighets elförbrukning. Priserna som anges är därmed endast estimeringar som kan användas för att jämföra olika elavtal inte för att förutspå det slutliga elpriset.

Billigaste elavtalet med månadspris för villa: Skellefteå Kraft

Det billigaste elavtalet med månadspris för villa erbjuds just nu av Skellefteå Kraft tack vare deras nykundsrabatt. Rabatten medför 6 öre per kWh i elprisrabatt och 0 kronor månadsavgift i 6 månader. Detta ger ett uppskattat elpris på 187 öre/kWh för villor med en elförbrukning på 20 000 kWh/år.

Skellefteå Krafts elavtal är inte bara billigast utan kan överlag ses som ett bra elavtal. Elavtalet förmedlar förnybar el och har en kort uppsägningstid på en månad. Utöver det har de enligt Svensk Kvalitetsindex branschundersökning 2022 Sveriges fjärde nöjdaste kunder (1).

Se pris

OBS! Det billigaste rörliga elavtalet med månadspris för villa erbjuds av Mölndal Energi om man bortser från elbolagens rabatter. Mölndal Energi erbjuder ett elavtal med en månadsavgift på 49 kronor och utan fast prispåslag på köpt el.

Billigaste elavtalet med timpris för villa: Greenely

Det billigaste elavtalet för villa med timspotpris erbjuds av Greenely. Elavtalet är billigast tack vare en elprisrabatt på 12,28 öre/kWh och månadsavgift på 0 kronor gällande i ett år (nedsatt från 69 kr). Med rabatten uppskattas elpriset bli 174 öre/kWh för en årlig elförbrukning på 20 000 kWh.

Lägg märke till att Greenelys rabatt endast erbjuds till nya kunder.


Se pris

OBS! Det billigaste rörliga elavtalet med timpris erbjuds av Tibber om man bortser från elbolagens rabatter. Tibber erbjuder ett elavtal med månadsavgift på 39 kronor och utan fast påslag på el.

Billigaste elavtalet med månadspris för lägenhet: E.ON

För lägenheter erbjuder E.ON det billigaste elavtalet med månadspris. E.ON har idag en startrabatt på 900 kronor (de första 900 kronorna på fakturan dras av) vilket gör avtalet billigast. Inklusive rabatten uppskattas elpriset bli 164 öre/kWh för en elförbrukning på 2 000 kWh/år.

Lägg märke till att startrabatten endast gäller för nya kunder och är endast tillgänglig via Elskling.


Se pris

OBS! Om inga rabatter beaktas erbjuder GodEl det billigaste elavtalet för lägenheter. Elavtalet från GodEl har ett estimerat elpris på 208 öre per kWh.

Billigaste elavtalet med timpris för lägenhet: E.ON

Det billigaste elavtalet med timpris för lägenheter erbjuds av E.ON. Elavtalet med timpris från E.ON har en startrabatt på 1 000 kronor (de första 1 000 kronorna på fakturan dras av) vilket gör avtalet billigast. Elpriset för en lägenhet med elförbrukning på 2 000 kWh/år uppskattas bli 173 öre/kWh.

Lägg märke till att startrabatten endast gäller för nya kunder och är endast tillgänglig via Elskling.


Se pris

OBS! Vid jämförelse av elavtal utan rabatter erbjuder Tibber det billigaste elavtalet för lägenheter. Elavtalet från Tibber har ett estimerat elpris på 201 öre per kWh.

Jämförelse av de billigaste elavtalen 2024

I Tabell 1 har Hemsol lagt ihop en jämförelse av elpriser för de billigaste elavtalen 2024. För varje elavtal anges priset per kWh för både lägenhet (elförbrukning 2 000 kWh/år) och villa (elförbrukning 20 000 kWh/år).

ElbolagTyp av elavtalPris/kWh för lägenhet (öre)*Pris/kWh för villa (öre)*Teckna elavtal
Skellefteå KraftRörligt elavtal med månadsspotpris200187Se pris
GreenelyRörligt elavtal med timspotpris174174Se pris
E.ONRörligt elavtal med månadsspotpris173189Se pris
E.ONRörligt elavtal med timspotpris164179Se pris

Tabell 1. Jämförelse av elpris för de billigaste elavtalen för villa och lägenhet.
*I det beräknade elpriset ingår månadsavgift, elprispåslag, medelspotpris för 2022 (137,45 öre/kWh), moms och eventuella rabatter.

Hur räknar Hemsol ut det billigaste priset på el?


Hemsol har beräknat det billigaste priset på el utifrån två olika elförbrukningar; 2 000 kWh/år och 20 000 kWh/år. Baserat på vilka elavtal som blivit billigast för varje scenario har Hemsol kunnat identifiera de elavtal med billigast pris på el.

För att beräkna elpriset för varje elavtal har Hemsol beaktat:

 • Spotpris (marknadspriset på inköpt el).
 • Rabatterade månadsavgifter och elprisrabatter på inköpt el.
 • Fast prispåslag på inköpt el (fast avgift från elbolag).
 • Inköpspåslag på köpt el (rörlig avgift från elbolag).
 • Prispåslag för elcertifikat (rörlig avgift från elbolag).
 • Månadsavgift (fast avgift som är separat från elprispåslag).

Topp 5 elavtal med billigaste elpriser utan nykundsrabatter

Elbolagen med de billigaste elpris-påslagen (utan nykundsrabatter) för rörliga elavtal med månadspris är:

 • Mölndal Energi: elprispåslag på 13,30 öre per kWh.
 • Göta Energi: elprispåslag på 19,09 öre per kWh.
 • E.ON: elprispåslag på 19,19 öre per kWh.
 • GodEl: elprispåslag på 20,86 öre per kWh.
 • Skellefteå Kraft: elprispåslag på 21,77 öre per kWh.

OBS! Påslagen innefattar fast påslag, elcertifikatspåslag, genomsnittligt inköpspåslag för 2022 samt moms.

Topp 5 elbolag med billigast årsavgift

De elbolag med billigast årsavgift på sina elavtal (utan rabatter) är:

 • GodEl: 300 kronor i årsavgift inklusive moms.
 • Tibber: 468 kronor i årsavgift inklusive moms.
 • Fortum: 468 kronor i årsavgift inklusive moms.
 • Göteborg Energi: 540 kronor i årsavgift inklusive moms.
 • Skellefteå Kraft: 588 kronor i årsavgift inklusive moms.

Så väljs det billigaste elavtalet

För att välja det billigaste elavtalet för en fastighet bör du:

 • Välja rörligt elavtal istället för fast elavtal.
 • Välja månadspris eller timpris utifrån din elförbrukning.
 • Jämföra priser på elavtal baserat på elförbrukning.

Välj rörligt elavtal fram om fast elavtal

Enligt Energimarknadsbyråns undersökningar har rörliga elavtal varit billigare än fasta elavtal de senaste 15 åren (2). Det är därför rekommenderat att välja ett rörligt elavtal om målet är att ha ett så billigt elavtal som möjligt.

Orsaken till att fasta elavtal i normala fall är dyrare än rörliga elavtal är riskpremien på elpriset som läggs på fasta elavtal av elbolaget. Vid utformningen av fasta elavtal tar elbolaget höjd för att elpriserna stiger vilket gör att priset i regel blir högre än för rörliga elavtal.

OBS! För tillfället kan fasta elavtal som ingåtts för 2–3 år sedan vara billigare än dagens rörliga avtal. Det beror på att elbolagen inte kunnat förutse dagens höga elpriser och därmed tecknat fasta elavtal med för billiga (låga) elpriser. Priserna för fasta elavtal har idag justerats efter höga marknadspriser på el och förväntas därmed bli dyrare än de rörliga avtalen.

Välj månadspris eller timpris utifrån din elförbrukning

Ett rörligt elavtal kan antingen ha månads- eller timpris på el. Det alternativ som är billigast beror på fastighetens elförbrukning och när på dygnet el används. Finns det möjlighet att styra elförbrukningen till timmar när elpriset är lågt är ett avtal med timpris ofta det billigaste alternativet.

El är i regel dyrare på dagen än på natten eftersom efterfrågan på el i normala fall är lägre på natten än på dagen. Om det är möjligt att styra till exempel laddning av elbil eller uppvärmning av varmvatten till natten är det därför möjligt att minska elkostnaderna med timprisavtal.

En fastighet som inte kan styra sin elförbrukning på ett effektivt sätt kan dock få ett billigare elavtal med månadspris. Det beror på att ett rörligt elavtal med månadspris debiteras med ett genomsnittspris för månadens elförbrukning istället för pris per timme. Denna prismodell jämnar ut priset även om mest el använts under de timmar när elen varit som dyrast.

Jämför priser på elavtal baserat på elförbrukning

Hur hög en fastighets elförbrukning är avgör vilket elavtal som blir billigast. I regel bör en lägenhet med låg elförbrukning (till exempel 2 000 kWh/år) ha ett elavtal med högt prispåslag per köpt kWh och låg månadsavgift. En villa med hög elförbrukning (till exempel 20 000 kWh/år) bör däremot ha ett elavtal med en hög månadsavgift och lågt prispåslag på köpt el.

Elräkningen för en fastighet med låg elförbrukning påverkas i större utsträckning av ett elavtal med en hög månadsavgift eftersom avgiften slås ut på färre kWh. För en villa med hög elförbrukning blir dock månadsavgiften en mindre andel av totalpriset på elräkningen. I detta fall påverkar alltså prispåslaget på el den totala elkostnaden i större utsträckning.

OBS! Ett elavtal är som billigast om både månadsavgiften och prispåslaget på el är så lågt som möjligt. Tyvärr är det sällan så att elbolagen erbjuder både lågt prispåslag och låg månadsavgift samtidigt.

Sammanfattning av de billigaste elavtalen

Skellefteå Kraft: billigast elavtal med månadspotspris för villa

Estimerat elpris per: 187 öre/kWh*
Fast prispåslag på el: 7,50 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 49 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh.

Greenely: billigast elavtal med timspotpris för villa

Estimerat elpris per: 174 öre/kWh*
Fast prispåslag på el: 7,58 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 69 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh.

E.ON: Billigast elavtal med månadsspotpris för lägenhet

Estimerat elpris per: 173 öre/kWh*
Fast prispåslag på el: 5,00 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 45 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 2 000 kWh.

E.ON: Billigast elavtal med timspotpris för lägenhet

Estimerat elpris per: 164 öre/kWh*
Fast prispåslag på el: 5,00 öre/ kWh inkl. moms
Månadsavgift för elavtalet: 55 kronor inkl. moms

*Beräknat baserat på en årlig elförbrukning på 2 000 kWh.

Vanliga frågor

Vilka elbolag har billigast elavtal?

De elbolag som erbjuder billigast elavtal med månadspris på inköpt el är Skellefteå Kraft (vid en elförbrukning på 20 000 kWh/år) och E.ON (vid en elförbrukning på 2 000 kWh/år). Billigast elavtal med timpris på el erbjuder Greenely (för 20 000 kWh/år) och E.ON (för 2 000 kWh/år).

Hur får jag billig el?

Det enklaste sättet att få billig el är att hitta ett elavtal med förmånligt pris på el. Historiskt sett har ett rörligt elavtal gett billigare el än ett fast elavtal enligt Energimarknadsbyrån (X). Elkostnader kan även minskas med hjälp av planerad användning av el och ett elavtal med timpris.

När på året är el billigast?

Enligt Nordpools data var elen i norra Sverige (elområde SE1) billigast i augusti och elen i södra Sverige (elområde SE4) i oktober år 2022. (3). Eftersom elpriset i Sverige styrs av utbud och efterfrågan är det svårt att förutspå när el är billigast. Priset kan dock antas vara högre på vintern än sommaren. Orsaken till det är att kallt väder ökar efterfrågan på el.

Var i landet är el billigast?

El är i regel billigast i elområde SE1 som omfattar norra Sverige. Att el i norra Sverige är billigare beror, enligt Energimarknadsbyrån, dels på att en stor del av Sveriges elproduktion finns här. Dels beror det även på att elförbrukningen i norra Sverige är låg i relation till elproduktionen. (4)

När på dygnet är el billigast?

I normala fall är el billigast under natten eftersom efterfrågan på el under natten är relativt låg. Med det sagt förväntas dock elpriserna svänga mer beroende på väder framöver. Orsaken till det är att Sveriges elmix består av mer av icke-planerbar förnybar el (till exempel vindkraft) än tidigare.

Tidigare bestod en större del av Sveriges elmix av planerbar elproduktion, till exempel kärnkraft. Idag är en större del av elproduktionen väderberoende (oplanerbar). Det kan i framtiden kan leda till mer nollpriser på el enligt Energimarknadsbyrån. Till exempel kan det bli nollpriser på el under tider det blåser mycket på grund av den stora andelen vindkraft i elmixen. (5)

Källförteckning

 1. SKI Energi 2022. Svenskt Kvalitetsindex 2023. https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/energi/#ski-energi-2022 (Hämtad 2023-02-13).
 2. Välja fast eller rörligt elpris?. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 2022. https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/jamfora-elpriser/valja-fast-eller-rorligt-elpris/ (Hämtad 2023-02-13).
 3. Day-ahead prices. NordPool 2023. https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Monthly/?view=table (Hämtad 2023-02-13).
 4. Elpriser – prognos och utveckling. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 2023. https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/elpriser-prognos-och-utveckling/ (Hämtad 2023-02-13).
 5. Elpriser – prognos och utveckling. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 2023. https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/elpriser-prognos-och-utveckling/ (Hämtad 2023-02-13).