Solceller till villa

 • Jämför priser på solcellspaket till villa 2024
 • Guide: välj rätt paket med solpaneler till villa
 • Jämför 4 offerter på solceller till villa via Hemsol

Eller

Jämför 4 offerter på solceller till villa

Jämför solcellsofferter kostnadsfritt och bindningsfritt.

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Solceller till villa är en populär investering i Sverige, men vad behöver man för att skaffa solceller till villa? I denna artikel har HemSol samlat det du behöver veta för att skaffa solceller till ditt hus. Vi går bland annat genom pris, lönsamhet, innehåll i solcellspaket och hur du gör för att ta in offerter på solcellspaket.

Vad ingår i ett solcellspaket till villa?

I ett solcellspaket till villa ingår vanligtvis:

 • Solpaneler med 350–450 Watts effekt.
 • Växelriktare med trefas och flera strängar (MPPT:er).
 • Montagesystem för den taktyp du har på din villa.
 • Kablage för inkoppling av solceller och växelriktare.
 • Installationsarbete och elarbete.

Jämför olika solcellspaket till villa

Nedan hittar du exempel på tre solcellspaket till villa i olika storlekar:

Solcellspaket till liten villa (5 kW)

Passar hus med årlig elförbrukning på 4 000–7 000 kWh.

Solpaneler: 14 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 5 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Kablage och installation: ingår.

Takyta: 26 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 5 035 kWh

Pris: 75 500 kronor inkl. avdrag på 19,40 %

Läs mer om solceller 5 kW.

Solcellspaket till normalstor villa (10 kW)

Passar hus med årlig elförbrukning på 8 000–12 000 kWh.

Solpaneler: 27 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 10 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Kablage och installation: ingår.

Takyta: 50 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 10 260 kWh

Pris: 125 000 kronor inkl. avdrag på 19,40 %

Läs mer om solceller 10 kw.

Solcellspaket till stor villa (15 kW)

Passar hus med årlig elförbrukning på 13 000–20 000 kWh.

Solpaneler: 38 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 15 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Kablage och installation: ingår.

Takyta: 70 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 14 440 kWh

Pris: 175 000 kronor inkl. avdrag på 19,40 %

Läs mer om solceller 15 kW.

Pris på solceller till villa

Priset på solceller till villa ligger mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW. En genomsnittsanläggning på 10,4 kilowatt kostar idag cirka 130 000 kronor inklusive avdraget på 19,40 procent. Priset på solpaneler till villa varierar beroende på val av produkter, taktyp och anläggningens effekt.

OBS! Under 2022 har priserna varierat kraftigt installatörer emellan, vilket beror på både hög efterfrågan och komponentbrist för växelriktare. HemSol rekommenderar därför att jämföra pris på solceller till villa hos minst tre installatörer innan du bestämmer dig.

Villaägare får använda grönt avdrag för solceller

Som villaägare har du möjlighet att använda grönt teknikavdrag på 19,40 procent av slutpriset (inkl. installation) vid inköp av solceller. Skatteavdraget fungerar som ROT-avdraget och dras av direkt på fakturan. Totalt får du årligen göra avdrag på upp till 50 000 kronor per person.

Skulle du vilja köpa ett solcellsbatteri till dina solceller gäller grönt avdrag även för det. Du får använda grönt avdrag på 48,5 procent på batteri till villa.

Hur väljer man solceller till villa?

När du ska välja solceller till din villa bör du beakta följande:

 1. Solcellernas totala installerade effekt.
 2. Huvudsäkringens begränsning av solcellerna.
 3. Typ av växelriktare.
 4. Eventuellt solcellsbatteri för lagring av el.

Läs mer om hela processen att skaffa solceller.

1. Solcellernas totala installerade effekt

När du köper solceller till villa köper du ett paket med en viss installerad effekt (mätt i Watt eller kiloWatt). Du räknar ut installerad effekt genom att multiplicera antalet solpaneler med deras effekt (till exempel 25 solpaneler x 400 W = 10 kW solceller). År 2021 hade en medelstor solcellsanläggning en effekt på 10,4 kW.

Du väljer hur stort paket solceller du behöver baserat främst på ditt taks storlek samt din årliga elförbrukning. Du kan tänka som följande för att dimensionera solcellernas effekt till din villa:

 • Storleken på din villas tak begränsar hur mycket solpaneler som får plats. En solpanel har normalt en storlek på cirka 2 kvm. Det innebär att 25 solpaneler tar upp en yta på cirka 50 kvm.
 • Matcha din villas elproduktion med solcellsanläggningens elproduktion. För att matcha din elproduktion mot din elförbrukning kan du räkna med att 1 kW solceller täcker upp för 1 000 kWh elförbrukning. Detta eftersom 1 kW solceller årligen producerar cirka 1 000 kWh el.

2. Huvudsäkringens begränsning av solcellerna

När du installerar solceller på villa bör du även beakta husets huvudsäkring. Toppeffekten på din huvudsäkring begränsar vilken effekt en solcellsanläggning på din villa maximalt klarar av. En 16 A huvudsäkring klarar av solceller med cirka 11 kW effekt.

3. Typ av växelriktare

Beroende på vilka tilläggsprodukter du har till dina solceller kan olika typer av växelriktare krävas. Utan tilläggsprodukter kan du köpa en vanlig strängväxelriktare till din villa. Har du dock ett solcellsbatteri kräver detta en något dyrare hybridväxelriktare. Har dina solpaneler optimerare kräver detta en växelriktare som är kompatibel med optimerare.

4. Eventuellt solcellsbatteri för lagring av el

Du kan köpa solceller utan att investera i ett batteri till din villa. Solcellsbatterier börjar bli populära på solcellsmarknaden men är idag inte en lönsam investering utan absolut rätt förutsättningar.

Kostnaden för ett 10,4 kW solcellspaket med batteri ligger på cirka 150 000 kronor efter avdrag. Det är cirka 20 000 kronor mer än motsvarande solcellspaket utan batteri.

Köper du ett solcellspaket med batteri till din villa får du räkna med att återbetalningstiden för din investering förlängs med 3–4 år.

Villabatteri kräver en hybridväxelriktare

Köper du ett batteri till din villa behöver du uppgradera din växelriktare till en batterikompatibel hybridväxelriktare. Priset för en batterikompatibel växelriktare är 30–40 procent högre än priset för en vanlig växelriktare. Du får dock använda avdraget på 48,5 procent för en hybridväxelriktare vilket jämnar ut prisskillnaden något.

Vanliga frågor

Hur mycket solceller behöver man för att driva en villa?

För att teoretiskt sett driva din villa på solel från dina solceller bör du matcha din elförbrukning med dina solcellers elproduktion. Har du en årlig elförbrukning på 10 000 kWh el bör du alltså investera i runt 10 kW solpaneler för att kunna driva huset på solceller (1 kW solceller producerar cirka 1 000 kWh per år) .

OBS! Detta innebär inte att du kan driva huset på endast egenproducerad solel. På grund av att du inte kan lagra solel på lång sikt behöver du fortfarande köpa solel på vintern och under nätterna. Den överskottsel du producerar säljer du till elnätet och får betalt för.

Hur mycket solpaneler får plats på ett hus?

På en ett normalstort hus med en takstorlek på 100 kvadratmeter ryms 18–22 solpaneler beroende på solcellernas storlek. För denna estimering antas 80 % av takytan på en sida av taket (sydsidan) täckas med solceller, och att norrsidan inte täcks alls.

Har du tak i östlig och västlig riktning kan du montera solpaneler på båda sidorna och därigenom installera dubbla kapaciteten (36–44 solpaneler)

Är solceller till villa lönsamt?

Solceller till villa är en lönsam investering under rätt förutsättningar. Återbetalningstiden för de flesta solcellsanläggningar ligger på 10–15 år. I och med att solceller har en livslängd på åtminstone 30 år kan du förvänta dig 15 år av gratis elproduktion. Den årliga avkastningen ligger i normalfall på runt 10 procent för solceller till villa.

För att räkna ut lönsamhet för solceller till villa behöver du beakta din investeringskostnad och framtida kassaflöden. Faktorn med störst risk i lönsamhetskalkylen för solceller är utvecklingen av elpriset. Elpriset ser dock ut att öka enligt dagens trendkurva vilket endast gör solceller mer lönsamt.