Solcellspaket 5 kW

  • Jämför priser på 5 kW solcellspaket
  • Lär dig att välja rätt 5 kW paket med solceller
  • Ta in 4 offerter på 5 kW solcellspaket

Eller

Jämför 4 offerter på 5 kW solcellspaket

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

I den här artikeln går HemSol igenom pris, återbetalningstid, hårdvara och installation för solcellspaket på 5 kW. Du hittar även flera olika paket-alternativ för dig som antingen vill ha snygga paneler eller solceller med tilläggsprodukter som batteri.

Vad ingår i ett solcellspaket på 5 kW?

När du köper ett solcellspaket med cirka 5 kW effekt ingår vanligtvis:

  • 12 – 15 solpaneler med en effekt på 330–415 Watt vardera.
  • Växelriktare på upp till 5 kW som omvandlar likström till växelström.
  • Installation och driftsättning av anläggningen.
  • Takfästen och skenor som panelerna fästs vid.
  • Kablage som behövs för att leda el från paneler till elsystem.

Vill du jämföra olika solcellspaket och veta mer om vad det bör innehålla kan du läsa vår djupgående artikel om solcellspaket.

Exempel på solcellspaket på 5 kW

Nedan har HemSol samlat olika solcellspaket på 5 kW för att du ska få en uppfattning om pris och utformning. Alla solcellspaketen har en ungefärlig installerad effekt på 5 kW, därtill har de även olika tilläggsprodukter som påverkar priset.

Premium solcellspaket 5,1 kW

Solpaneler: 13 st 390 Watt Premium All Black

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 5 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 24 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 4 845 kWh

Pris: 74 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Standard solcellspaket 5,2 kW

Solpaneler: 13 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 5 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 24 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 4 940 kWh

Pris: 72 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Solcellstakpannor 5 kW

Solpaneler: Solcellstakpannor på 180 W/kvm

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 5 kW

Montagesystem: Soltak som fästs direkt på takpapp

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 28 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 4 750 kWh

Pris: 90 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Läs mer om solcellstakpannor.

Solcellspaket 5,2 kW med batteri

Solpaneler: 13 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Batteri: Standardbatteri med 5 kWh lagringskapacitet

Växelriktare: Trefas hybridväxelriktare 5 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 24 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 4 940 kWh

Pris: 92 000 kronor inkl. avdrag 19,40 % + 48,5%

Solcellspaket 5,2 kW med optimerare

Solpaneler: 13 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Optimerare: 13 st optimerare

Växelriktare: Trefas växelriktare kompatibel med optimerare 5 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 24 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 4 940 kWh

Pris: 79 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Solcellspaket 5,2 kW “gör det själv”

Solpaneler: 13 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas växelriktare 5 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar elarbete och kablage men inte montagejobb.

Takyta: 24 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 4 940 kWh

Pris: 59 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Jämförelse av olika solcellspaket på 5 kW

Tabell 1: Jämförelse av olika solcellspaket på 5 kW.
Typ av solcellspaketTillvalInstallerad effektPris (inkl. avdrag)
PremiumHelsvarta solpaneler5,1 kW74 000 kronor
Standard-5,2 kW72 000 kronor
SolcellstakpannorIntegrerat soltak5 kW90 000 kronor
StandardBatteri 5 kWh5,2 kW92 000 kronor
StandardOptimerare5,2 kW79 000 kronor
StandardUtan installation5,2 kW59 000 kronor

Är 5 kW solceller för mycket eller för lite för ditt hus?

Har du svårt att själv avgöra hur stort solcellspaket som får plats på ditt tak? Använd HemSols solcellskalkyl för att se vad om 5 kW solceller passar ditt tak eller om du behöver ett större solcellspaket! I kalkylen får du även fram pris och ungefärlig återbetalningstid för dina solceller.

Beräkna lönsamheten för solceller på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solceller. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till 4 prisförslag på solcellsanläggningar kostnadsfritt.

Pris på 5 kW solceller

Priset för 5 kW solceller inklusive installation ligger på 70 000–75 000 kronor, medräknat grönt skatteavdrag på 19,40 procent. Medelpriserna är baserade på statistik framtagen av Energimyndigheten. Kostnaden varierar beroende på bland annat solpanelernas effekt och märke.

Mindre anläggningar på under 10 kilowatt har vanligtvis ett högre pris per installerad kW eftersom de fasta kostnaderna (exempelvis frakt och byggställning) är desamma för både mindre och större anläggningar. Enligt Energimyndighetens statistik är anläggningar på 5–10 kW cirka 19 % dyrare per kW effekt än anläggningar på 10–20 kW.

Vill du veta mer om prisutvecklingen och prissättningen av solceller kan du läsa vår djupgående artikel om pris på solceller.

Hur mycket el producerar solpaneler på 5 kW?

När du installerar solpaneler på 5 kW kan du förvänta dig en årlig elproduktion på 4 700–5 200 kilowattimmar. Av detta kommer 75–80 procent att produceras under sommarhalvåret (april–september).

Elproduktionen varierar beroende på var i landet solpanelerna installeras samt i vilken riktning de monteras. I grafen nedan kan du se hur mycket el 5 kW solpaneler estimeras producera. Den årliga elproduktionen estimeras vara 4 740 kWh för Stockholm, 4 870 kWh för Umeå och 5 200 kWh för Malmö.

Estimerad elproduktion för 5 kW solceller i Stockholm, Malmö och Göteborg

*Estimeringarna är gjorda med hjälp av PVGIS interaktiva verktyg för solelproduktion. Förutsättningarna för estimeringen är att panelerna installeras i söderläge med 35 grader lutning.

Vad blir återbetalningstiden för solceller på 5 kW?

Du kan räkna med en återbetalningstid på runt 12–18 år för en 5 kW anläggning som är köpt med grönt avdrag. Återbetalningstiden för små anläggningar som 5 kW är längre än för anläggningar över 10 kilowatt.

Tabell 2: Enkel exempelberäkning över återbetalningstid för solceller.
Parameter för återbetalningstidVärde för parameter
Installerad effekt5 kW
Inköpspris inklusive grönt avdrag76 000 kr
Årlig elproduktion4 940 kWh
Andel egenanvänd el30 %
Pris på köpt el2,12 kronor
Pris på såld el1,71 kronor
Besparing per år för egenanvänd el3 142 kronor
Inkomst per år för såld el5 913 kronor
Återbetalningstid8,4 år*

*Inköpspris / besparing + inkomst = återbetalningstid (76 000 kr / 3 142 kr + 5 913 kr = 8,4 år).

OBS! Detta är en förenklad beräkning för återbetalningstid. För en mer korrekt beräkning behöver du även beakta framtida investeringar (ny växelriktare), solcellernas degradering och en kalkylränta. Med detta beaktat blir återbetalningstiden 12–14 år.

Beräkna lönsamheten för solpaneler på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solpaneler. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till prisförslag på solpaneler från installatörer nära dig.

Läs mer om större solcellspaket

Har du ett större hus kan det vara mer lönsamt att investera i ett större solcellspaket. Det är vanligt att man till större villor investerar i:

Vanliga frågor

Hur mycket yta kräver 5 kW solceller?

Solceller med 5 kW effekt kräver cirka 13 solpaneler. Men en panelyta på 1,82 kvadratmeter blir den totala ytan för 5 kW solceller cirka 24 kvadratmeter. Total takyta bör dock vara cirka 28 kvadratmeter, för att beakta kravet på säkerhetsavstånd till takkanten.

Hur länge tar en installation av 5 kW solceller?

En liten anläggning med 5 kW solceller tar vanligtvis 1–2 dagar att installera. Du kan räkna med att installationen av panelerna tar en halv till en dag. Elinstallationen och inkopplingen av växelriktaren tar vanligtvis en halv till en dag till.

Du kan läsa mer om installationsprocessen på vår sida om installation av solceller.

Är 5 kW solceller en lönsam investering?

Att investera i en liten solcellsanläggning på 5 kW är normalt en lönsam affär i och med att solcellerna hinner återbetala sig själva innan de slutar fungera. En liten anläggning med 5 kW solceller kommer dock inte att vara lika lönsam som en större anläggning med 10–20 kW effekt.

Lönsamheten är beroende av att du får ett så lågt pris per installerad kW som möjligt. När du köper 5 kW solceller kommer en del kostnader som frakt, byggställning och projektering bli en större del av totalkostnaden. I och med att små anläggningar har ett högre pris per installerad kW blir solcellernas lönsamhet lägre för dem än för större lösningar.

För vem passar 5 kW solceller?

Om du har ett hus med en årlig elförbrukning på runt 5 000 kWh passar ett solcellspaket på 5 kW dig. Det kan till exempel vara en sommarstuga, en lägenhet eller ett hus med fjärrvärme som har liten elförbrukning. Har du en normalstor villa med runt 18 000 kWh i årlig elförbrukning är det mer lönsamt att investera i ett solcellspaket med högre effekt.

Kan jag skaffa ett 5 kW solcellspaket med off grid till min sommarstuga utan el?

Om du vill skaffa solceller till en sommarstuga eller annat hus utan uppkoppling till elnätet behöver du ett off grid solcellspaket. Off grid solcellspaket finns i storleken 5 kW men är normalt i storleken 1–3 kW. Off grid solceller är vanligtvis 12 volt samt som det kräver ett batteri.

Du kan läsa mer om vad som behöver för off grid system på vår sida om solcellspaket med off grid.

Kan jag köpa 5 kW solceller till min radhuslägenhet?

Det är möjligt att köpa 5 kW solceller även om du bor i en radhuslägenhet, så länge din bostadsrättsförening eller samfälligheten godkänner installationen. Ett solcellspaket på 5 kW passar bra till en lägenhet med årlig elförbrukning på cirka 5 000 kWh.

Vill du läsa mer om vilka regler som gäller för radhus med solceller kan du läsa vår artikel om solceller till radhuslägenhet.