Montera solceller: Får man installera solceller på taket själv?

För att spara in pengar är det många svenskar som vill installera sin solcellsanläggning själv. I denna artikel går HemSol igenom vad man får – och inte får göra själv när det kommer till att montera solpaneler.

 


Solceller montera själv

Sammanfattande fakta om att montera solceller

 • Du får inte montera solceller helt själv som privatperson.
 • Installation av solceller ska hanteras av en behörig elektriker.
 • Du sparar vanligtvis runt 10 000 kronor om du gör delar av solcellsinstallationen själv.
 • Du får inte använda grönt avdrag på inköpet av solpanelerna om de inte köpas av samma företag som hanterar installationen.

Får man installera solceller själv?

Nej, man får inte installera solceller helt själv. Nätanslutna solceller måste installeras av en behörig elektriker under ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Du får själv endast utföra arbete som inte rör elektricitet, till exempel montera fästen på taket.

När det kommer till solcellsanläggningar finns det många viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. För att kontrollera om ett elföretag får installera solceller behöver de finnas i Elsäkerhetsverkets företagsregister under verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”.

Montering av solceller du får göra själv:

 • Projektleda arbetet.
 • Om så krävs, ansöka om bygglov.
 • Köpa in material såsom solpaneler & växelriktare.
 • Fästa bärskenor i taket.
 • Bära upp solpanelerna på taket.

Montering av solceller som kräver elinstallatör:

 • Koppla ihop likströmskontakter i solpanelerna.
 • Koppla växelströmskontakter i växelriktaren.
 • Ansluta solcellsanläggningen till elnätet.
 • Driftsätta solcellsanläggningen.
 • Övrigt arbete som innefattar elektricitet.

Kan man montera 12V solceller till fritidshus själv?

Mindre paket med 12v solceller till fritidshus kan du till viss mån montera själv. För små lösningar, vars spänning är ofarlig för människor och egendom, finns det inga krav på behörighet från Elsäkerhetsverket.

Innefattar paketet dock flera seriekopplade solpaneler eller om solpaneler kopplas till ett batteri kan det klassas som en starkströmsanläggning, vilket kräver behörig elektriker. Hemsol rekommenderar därav att du kontaktar Elsäkerhetsverket för rådgivning innan du genomför en installation av 12V solceller till fritidshus.

Obehörig installation av solceller är straffbart

Det är straffbart att installera en solcellsanläggning utan att vara auktoriserad för arbetet. Du kan med andra ord bli åtalad om du ägnar dig åt olagligt elinstallationsarbete. Anledningen att det inte är tillåtet att sköta kabeldragning och elarbetet själv är för att det finns risk för brand och skador.

Hjälp installationsföretaget med montering av solpaneler

Du kan få hjälpa till att montera skenor och solpaneler utan att hantera inkoppling av el. Detta är något som vissa solcellsinstallatörer erbjuder sina kunder att göra för att minska arbetskostnaden. Du behöver då dock ha godkännande av installationsföretaget och falla under deras egenkontrollprogram för att detta ska vara möjligt.

Kostnaden för solpanelerna kan även reduceras genom att du beställer hem dem själv. Däremot är det många installationsföretag som inte accepterar uppdrag där de själva inte får välja solpaneler och växelriktare. Anledningen är att lönsamheten blir för låg, och i de fall de accepterar arbetet är ofta arbetskostnaden ovanligt hög.

Kan man spara pengar genom att montera solceller själv?

Normalt sparar du inte mycket pengar på att montera solceller själv, monterar du t.ex. 10 kW solceller själv sparar du ca 10 000 kr. Att du sparar så lite beror dels på installatörens möjlighet att köpa material billigare, samt att du går miste om solcellsbidrag på materialet om du köper det själv.

Uppskattningsvis skulle det ta ca. 50 timmar för dig att montera solceller på egen hand. Med en besparing på 10 000 kronor ger det dig en timlön på 200 kr. För en del kan det då vara mer lönsamt att anlita en installatör för att montera solcellerna och istället arbeta de 50 timmarna på ens dagliga arbete.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Inget bidrag för solpaneler om du installerar och köper själv

Om du köper in solceller själv har du inte rätt att få bidrag för solceller. För att du ska kunna använda avdraget för grön teknik på material ska det köpas in av samma företag som genomför installationen. Du får dock använda avdraget på arbetet för elinstallationen från en registrerad elinstallatör.

Du kan hitta alla villkor för det nya avdraget för grön teknik som finns tillgängligt för privatpersoner i vår artikel om bidrag för solceller.

Räkneexempel för besparing vid att själv montera ett 10 kW solcellspaket

I tabell 1 har vi räknat på vad man kan tjäna in genom att installera en normalstor solcellsanläggning själv. En nyckelfärdig installation för ett solcellspaket på 10 kw kostar uppskattningsvis 100 000–130 000 kronor inklusive grönt avdrag.

Tabell 1: Uppskattad kostnad för att köpa och installera solceller själv.
UtgiftPris
26 st Trina 385 W-solpaneler50 000 kr
Växelriktare Fronius Symo 10-M25 000 kr
Montagematerial10 000 kr
Fallskyddsutrustning5 000 kr
Hyra byggställning5 000 kr
Kostnad för elektriker10 000 kr
Övriga kostnader5 000 kr
Totalkostnad110 000 kr

Besparingen blir alltså 0–20 000 kronor när man gör arbetet själv, jämfört med att köpa en nyckelfärdig installation med grönt avdrag. Det är en relativt liten besparing för ett arbete som är väldigt tidskrävande och som medför en del risker.

För den som är väldigt händig och har erfarenhet av takarbete (t.ex. en hantverkare) kan det i vissa fall vara ett alternativ att hantera delar av installationen själv.

Nackdelar med att sätta solceller på taket själv

 1. Garantier och försäkringsvillkor kan påverkas vid eget montage.
 2. Försäkringar såsom hem- och olycksförsäkring gäller ofta inte.
 3. Det krävs mycket planering och arbete från din egna sida.
 4. Du ansvar för solcellsanläggningens säkerhet.

1. Garantier och försäkringsvillkor kan påverkas vid eget montage

Du bör kontrollera huruvida solcellsanläggningens garanti påverkas av att du hjälper installatören vid montering av bärande komponenter. Många installationsföretag har nämligen egna försäkringar som kan blir ogiltiga om du hjälper till.

2. Försäkringar såsom hem- och olycksförsäkring gäller ofta inte

En del hemförsäkringar täcker inte sådant arbete som krävs för att installera solceller. Kontrollera därför om ditt försäkringsbolag godkänner att du hjälper till vid monteringsarbetet. Du kan exempelvis kolla om de betalar ut ersättning vid personskador eller produktskador.

3. Det krävs mycket planering och arbete från din egna sida

Väljer du att ta hand om både inköp och montering av solceller på egen hand kräver det både mycket tid och kunskap.

Till att börja med behöver du hantera inköp av kablage, solpaneler och montagematerial som är kompatibelt med varandra. Utöver det måste du säkerställa att både taket och solpanelerna klarar av vind- och snölasterna.

Om du vill veta mer om vad du behöver köpa och vad som ingår, läs vår artikel om vad som ingår i en solcellsanläggning.

4. Du ansvar för solcellsanläggningens säkerhet

Det är du som kund som ansvarar för att solcellsanläggningen har installerats på ett korrekt sätt. Du bör därför begära att installatören dokumenterar att elarbetet är utfört på ett felfritt sätt av behörig fackman, samt att solcellsanläggningen är säker.

När det kommer till att arbeta på sitt eget tak behöver man enligt lag inte använda fallskydd. Det är dock en stark rekommendation att använda det eftersom att en olycka kan vara förödande.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att montera solceller?

Att montera solceller motsvarande 10 kW tar vanligtvis 13 – 42 timmar beroende på taktyp, takets lutning och antalet paneler. För montering kan du räkna med 30 – 90 minuter per installerad panel. Denna tid är dock uppskattad för solcellsinstallatörer, monterar du själv utan erfarenhet kan du räkna med mer tid per panel.

Notera att denna tidsuppskattning endast gäller för montering av solpaneler. För fullständig installation tillkommer elarbete och installation av växelriktare. För elinstallationen kan du räkna en halv till en dag.

Vilka fästen används för montering av solpaneler på tak?

Beroende på din taktyp används olika fästen och montagesystem för solpanelerna. För montering på tak med takpannor används takkrokar som fästs i takstol eller råspont under takpannorna. Solpaneler på plåttak fästs antingen med klämmor (falsad plåt) eller med plåtskruv (trapets).

Får man bygga egen ställning till solceller som monteras på marken?

Om du ska installera solceller på marken i liten skala kan du bra bygga ställningen själv, exempelvis i trä. Detta fungerar bra vid mindre installationer men är inte att rekommendera för stora anläggningar.

Vid större montage av solceller på marken blir det mer kostnadseffektivt att köpa in färdiga ställningar för solceller.

Kan jag importera solceller från Kina eller Tyskland och installera själv?

Det är möjligt att själv importera solceller från Kina eller Tyskland och på så vis eventuellt få ner priset. Det är dock inte att rekommendera eftersom du då inte får använda grönt avdrag på materialkostnaden. Om du dessutom gör stora delar av installationsarbetet själv kan du endast få grönt avdrag för själva elinstallationsarbetet.

Det är även mer riskfyllt att själv importera solceller eftersom exempelvis garantiärenden kan blir svåra att hantera i egen regi. Du kan läsa mer om fördelarna med att importera själv i våra artiklar om att importera solceller från Kina och att importera solceller från Tyskland.