12V solcellspaket till fritidshus och sommarstuga

I denna artikel har vi samlat information om hur du kan skaffa el med solceller till fritidshus utan nätanslutning. Ni hittar bland annat de bästa 12V solcellspaketen, prisinformation för 12V solceller och vilka regler som gäller för off grid solceller.

 


Solceller 12v fritidshus

Vad ingår i ett solcellspaket på 12V till sommarstuga?

Ett solcellspaket på 12V till sommarstuga består i regel av ett fåtal solpaneler med 60–200 W effekt, ett batteri för lagring och en solcellsregulator. Regulatorn håller elen från solcellerna på en lämplig spänning (12V, 24V eller 48V) och skickar den vidare lagring i batteriet.

Till skillnad från nätanslutna solceller kopplas en sån här solcellsanläggning sällan till husets elcentral och därigenom 230V-vägguttagen. Således är användningen av den solel som produceras begränsad, men kan med fördel användas för att driva t.ex. kyl/frys, en TV-apparat och/eller ett par lampor.

Sammanfattning av solceller på 12V till fritidshus

 • Krav: Elektronik kompatibel med 12V, 24V, eller 48V måste användas. Alternativt måste elen omformas till 230V växelström med en växelriktare.
 • När det passar: 12V passar bra för sommarstugor med låg elförbrukning. Det kan till exempel handla om en enklare sommarstuga som används sporadiskt och endast har ett litet elbehov.
 • Skatteregler: 12V ger inte rätt till grönt avdrag vid inköp (-20 %). Med 12V solceller har du heller inte rätt till skattereduktionen eftersom du inte kan sälja överskottsel till elnätet,
 • Installation*: Ingen behörighet krävs för enklare elarbeten*. Installation görs dock på egen risk och är inget vi rekommenderar.
 • Uppskattat pris: Solcellspaket på 12V kostar ungefär 5 000–20 000 kr. Priset gäller för 100–300 W och är högre om tillägg som 12V-kylskåp inkluderas.
 • Uppskattad elproduktion: Ligger på 80–330 kWh per år för 100–300W.

*I kontakt med Elsäkerhetsverket informerades HemSol om att ovan nämnd elinstallation inte kräver auktorisation. Däremot kan den sannolikt betraktas som starkströmsanläggning i och med att installationen inte är ofarlig. Egen installation av 12 V solceller sker därmed på egen risk – det är oklart vad som gäller juridiskt.

Bästa 12V solcellspaketet för fritidshus 2024

Nordmax komplett solcellspaket

Solpanel

 • Typ av solcell: Monokristallin PERC
 • Paneleffekt: 180 W
 • Mått på panel: 149 x 67 x 3,5 cm
 • Vikt på panel: 11,8 kg

Tilläggsprodukter

 • Montagesystem: Nordmax solpanelsfäste för plåttak
 • Solcellsregulator: Nordmax 12/24, 20 A Bluetooth

Nordmax solcellspaket fritidshus

Vill du jämföra 12V solcellspaketen med andra lösningar till sommarstugor hittar du mer heltäckande information på sidan om solcellspaket till fritidshus.

Är 12V solceller lämpligt för fritidshus och sommarhus?

Att matcha solelproduktionen efter fritidshusets elförbrukning med ett 12V solcellspaket är svårt om elförbrukningen är högre än 3 000 kWh/år. Det beror bland annat på att det kommer krävas exceptionellt tjocka kablar för att hantera en hög effekt vid så pass låg spänning.

Därtill är till synes 2 000 W en övre gräns för de 12V solcellspaket som säljs via webbutiker i Sverige. Många av dessa paket säljs tillsammans med ett kylskåp och batteri och har som syfte att endast klara av att ge ström till det mest basala i fritidshuset.

Att driva vattenpump, spis, TV-apparat och annan elektrisk utrustning på ett tillförlitligt sätt med 12V solceller är inget man kan räkna med. Har du sådana krav på solcellerna bör du istället överväga solceller på 230V till fritidshuset.

Situationer där 12V solceller trots allt är lämpligt

I vissa fall är 12V-solceller dock det enda rimliga valet. Exempelvis för ett enkelt sommartorp där man inte vill göra en kostsam anslutning till elnätet. I övrigt kan ett 12V solcellssystem vara bra om några eller samtliga av dessa kriterier uppfylls:

 • Om vistelsen vid fritidshuset oftast sker på sommaren.
 • Om ingen underhållsvärme krävs.
 • Om det finns litet/inget behov av att laga mat på spis eller i ugn.
 • Om vatten kan hämtas på annat sätt än genom en elektrisk pump.
 • Om ingen uppvärmning av vatten krävs.

Dimensionering av 12V solcellssystem för sommarstugor

För ett fritidshus eller sommarstuga krävs det i regel solceller på minst 200 – 400 W för att hålla igång basal elektronisk utrustning över tid. 300W solceller förväntas att producera i genomsnitt ca 1 290 Wh per dag mellan april och augusti. Detta räcker exempelvis till att varje dag:

 • Koka 2 kannor kaffe (200 Wh)
 • Ladda 2 telefoner fullt (22 Wh)
 • Titta på TV i 3 timmar (150 Wh)
 • Köra kyl/frys i 24h (600 Wh)
 • Ha 5 LED-lampor påslagna i 8h (160 Wh).

Notera att ovan exempel på aktiviteter inte inkluderar matlagning, uppvärmning av vatten, användning av elektrisk vattenpump – saker som tar mycket el i anspråk.

Ofta bra att överdimensionera 12V solceller till fritidshus och husvagn

Det är rekommenderat att överdimensionera både effekten på solcellerna och det tillhörande batteriet gentemot den förväntade förbrukningen i fritidshuset. Detta för att inte fritidshuset ska bli helt utan ström på grund av att långvarigt dåligt väder eller överkonsumtion.

Samma grundregler gäller för 12V solceller till husvagn och husbil, i och med att det sällan är kul att bli utan el på semestern. Du hittar mer information om hur du ska dimensionera 12V solceller till husbilar på sidan om solceller till husvagn och husbil.

Vanliga frågor

Hur värmer jag upp vatten om jag har 12V solceller?

Om du litet icke nätanslutet solcellssystem räcker dess effekt sannolikt inte att värma upp vatten regelbundet. För detta ändamål rekommenderas istället en solfångare.

Likt en solpanel monteras en solfångare på fritidshuset tak, men värmer istället upp vatten för att producera el. Att värma vatten med solceller är alltså möjligt men du behöver en solfångare.

Kan man installera 12V solceller själv?

Tekniskt sett ska du kunna installera 12V solceller på själv utan auktorisation. Att installera 12V solceller är dock inte helt ofarligt och kan även betraktas som en starkströmsanläggning, vilket kräver auktoriserad installatör. Installation på egen hand sker därför på egen risk.

Du hittar mer information om vad som gäller när man monterar solceller på egenhand på sidan om att installera solceller själv.

Går det att få stöd för installation av 12V solceller på fritidshus?

Nej, stödet för grön teknik gäller endast nätanslutna solcellssystem eller system för lagring av egenproducerad elenergi. För att ha rätt till stöder behöver solcellerna alltså anslutas till det allmänna elnätet, vilket normalt inte görs med 12V solceller.

Du hittar uppdaterad information om reglerna för dagens bidrag på sidan om solcellsstöd.