Solceller till fritidshus: Bäst solcellspaket för sommarstugor 2024

I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om solceller till fritidshus. HemSol går bland annat igenom skillnaden på 12V och 230V solcellspaket till sommarstuga, priset för solpaneler till stuga och krav på installationsarbete.

 


Solceller fritidshus sommarstuga

Det finns två typer av solcellspaket för sommarstugor

Ska du köpa solceller till din sommarstuga kan du antingen köpa ett solcellspaket med nätanslutna solpaneler på 230V, det vill säga samma typ som för vanliga villor. Alternativt kan du köpa ett off-grid-solcellspaket på 12 V med en solcellsregulator.

De två alternativen skiljer sig mycket både vad gäller pris och hur mycket el de kan producera. Nedan hittar du en jämförelse mellan de två olika solcellspaketen till sommarstuga.

1.   Solcellspaket 230 V till fritidshus

Ett solcellspaket på 230V till fritidshus består vanligtvis av 10–30 solpaneler med 300–400 Watt. Solelen omformas till 230V växelström med hjälp av en växelriktare. Eftersom anläggningen är nätansluten, och möjligheten att köpa el från elnätet finns, undviks oftast kostsamma solcellsbatterier.

 • Krav: Sommarstugan är ansluten till elnätet.
 • Vem det passar: Stugor med en elförbrukning över 3 000 kWh per år.
 • Skatteregler: Rätt till grönt avdrag på 20 % och skattereduktion.
 • Installation: Installation kräver en behörig elektriker.
 • Uppskattat pris: Ungefär 67 000–130 000 kr inkl. avdrag.
 • Uppskattad elproduktion: Ungefär 3 000–10 000 kWh per år.

För mer information och prisjämförelser för nätanslutna solceller till sommarstuga hittar du på sidan om solcellspaket till fritidshus på 230v.

2.   Solcellspaket 12 V till sommarstuga

Solcellspaket på 12 V till fritidshus är så kallade off grid, alltså inte kopplade till elnätet. Lösningen består i regel av ett fåtal solpaneler på 60–200 W, en solcellsregulator och ett batteri. Solcellspaket på 12 V kan användas för att driva t.ex. kyl, en TV-apparat och/eller lampor.

 • Krav: Måste kopplas till 12V, 24V eller 48V kompatibel elektronik.
 • Vem det passar: Enklare sommarstuga med ett mindre behov av el.
 • Skatteregler: Ingen rätt till grönt avdrag eller skattereduktion.
 • Installation: Kräver ingen behörighet*.
 • Uppskattat pris: 100–300 W kostar ungefär 5 000–20 000 kr.
 • Uppskattad elproduktion: 80–330 kWh solel per år.

Mer information och prisjämförelser av 12 V solcellspaket till fritidshus hittar du på sidan om solcellspaket på 12v till sommarstuga.

* I kontakt med Elsäkerhetsverket informerades HemSol om att ovan nämnd elinstallation inte kräver auktorisation. Däremot kan den sannolikt betraktas som starkströmsanläggning i och med att installationen inte är ofarlig. Egen installation sker därmed på egen risk – det är oklart vad som gäller juridiskt.

Beräkna lönsamheten för solceller på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solceller. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till 5 prisförslag på solcellsanläggningar kostnadsfritt.

Hur mycket solceller behövs till ett fritidshus?

Hur mycket solceller ditt fritidshus behöver beror på ditt elbehov. För ett fritidshus med en elförbrukning på ca 6 500 kWh/år passar en solcellsanläggning på ca 6 – 8 kWp bra. Det motsvarar ungefär 16 – 22 st solpaneler.

Du kan lära dig mer om dimensionering av solceller i vår artikel “hur mycket solceller behöver man?

Elförbrukning för ett fritidshus per år

Ett genomsnittligt fritidshus förbrukar i medeltal 132 kWh/m² och år. Den totala genomsnittsförbrukningen ligger på 6 500 kWh per år, enligt Energi- och Klimatrådgivningen i Stockholm. Energianvändningen påverkas till stor del av om fritidshuset har underhållsvärme under årets kallaste månader.

Den genomsnittliga elförbrukningen per kvm har räknats ut med hjälp av totala genomsnittsförbrukningen från Enligt Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. I kombination med statistik över finska genomsnittsstorleken på fritidshus som ligger på 49 m². Vi har använt statistik från Finland eftersom det saknas svensk statistik.

Genom detta skulle man kunna göra en grovhuggen estimering och säga att ett fritidshus förbrukar ca 6 500 kWh / 49 m² = 132 kWh/m².

Om du inte har tillgång till elräkningar för föregående år kan du därmed estimering din elförbrukning genom att multiplicera fritidshusets bostadsyta med 132, och på så vis få en fingervisning vad din årsförbrukning av el år.

4 fördelar med solceller till fritidshus & sommarstuga

Nedan kan du läsa mer om vilka fördelar som finns med att installera solceller på ditt fritidshus eller stuga. Fördelarna med solceller till sommarstuga är att:

 1. Solceller ger lägre elkostnader och gör en lönsam investering.
 2. Du värnar om miljön och producerar förnybar el.
 3. Du får investeringsstöd vid inköp.
 4. Du ökar värdet på sommarstugan.

1. Solceller ger lägre elkostnader och gör en lönsam investering

En genomsnittlig solcellsanläggning på ett fritidshus ger en årlig besparing på ca 6 000 kr i uteblivna elkostnader och intäkt från såld solel. Du kan räkna med en återbetalningstid på 10–15 år för ett solcellspaket till fritidshuset.

Även om investeringen inte är lika lönsam som en större anläggning med solceller för ens permanenta bostad är det ändå ett klokt beslut.

2. Du värnar om miljön

Genom att göra en investering säkerställer du långsiktig elproduktion. Svenska solceller ger upphov till 28–40 CO2-ekvivalenter per producerad kWh, vilket är bättre än den europeiska elmixen i stort.

Du kan läsa en mer djupgående analys om hu solceller påverkar miljön på sidan om hur solenergi påverkar miljön.

3. Du får investeringsstöd

Det finns för närvarande två stöd som går att ansöka om när man ska köpa solceller till ett fritidshus eller sommarstuga.

Skattereduktion på 60 öre per såld kWh

Sedan 2015 får man som privatperson skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Detta gäller all el som säljs tillbaka till elnätet. Du kan max få skattereduktion med solceller för så mycket el som du också köper in från elnätet.

Bidrag för solceller på 20 %

Det går att få ett bidrag för solceller motsvarande 20 % av projektets material- och installationskostnader. Detta administreras likt ROT-avdraget och är något installatören drar av från fakturans totalsumma. Bidrag för solceller fås för max 50 000 kronor per person och år.

4. Du ökar värdet på sommarstugan

Genom att investera i solceller till stugan kan du sänka dina driftskostnader med ca 750–1 050 kr per installerad kWp (1000 W) och år. Studier av visat att värdet på fastigheten där solcellerna installeras ökar väsentligt efter installationen.

En djupare analys kring hur värdet på en fastighet påverkas av solceller hittar du på sidan om solceller ökar värdet på huset.

Vanliga frågor

Får man montera solceller till fritidshus själv?

Man får installera så kallade 12V solceller utan behörighet. Däremot får man inte installera starkströmsanläggningar utan elektrikerbehörighet. Generellt sett gäller krav på behörighet om installationen inte kan anses vara ofarlig.

Det finns ingen konkret gräns för när en 12V solcellspaket övergå till att bli en starkströmsanläggning. Större solcellsanläggningar med växelström och 230V spänning får man dock inte under några omständigheter montera solceller själv som privatperson.

Vad är vanliga garantier på solpaneler till fritidshus?

För större solpaneler ämnade för anläggningar på 230 V är det vanligt med 12 – 25 års produktgaranti och en effektgaranti på minst 80 % efter 25 år.

För 12V solpaneler ämnade för sommarstugor och fritidshus har ofta en effektgaranti på 80 % efter 25 år. Däremot ges ofta en produktgaranti som är kortare än 12 år för denna typ av solpaneler.

Kan man ha solceller på en friggebod eller uthus?

Ja, rent ekonomiskt det spelar ingen roll vilket hustak på fastigheten installationen sker. Tidigare har det däremot funnits oklarheter i vad som gäller kring beskattning och avdrag för hustak tillhörande ekonomibyggnader och byggnader som används i näringsverksamhet.

Numera är det dock fastställt att det är i vilken fastighet solelen som produceras används som är viktigt – inte var solcellerna monteras.

Behöver man ett batteri till solceller i fritidshus?

Har fritidshuset en nätanslutning behövs inget batteri i och med att du kan köpa och sälja el till elnätet. Är ditt fritidshus inte anslutet till elnätet behöver du dock ett solcellsbatteri till dina solceller. Ett 12V solcellsbatteri till fritidshus kostar 5 000–25 000 kr beroende på storlek.

Du hittar mer information om hur solcellsbatterier fungerar på sidan om batterier till solceller.