Solfångare

Solfångare är en släkting till solceller som också utnyttjar solen för att skapa användbar energi. I artikeln går vi igenom allt som kan vara intressant att veta om solfångare, och hur de skiljer sig från solceller.

Vad är en solfångare?

En solfångare är en modul som samlar upp och absorberar solljus. Solfångare används framförallt av privatpersoner för att värma upp huset, poolen eller varmvatten.

Hur en solfångare fungerar

I solfångarna finns ett vattenbaserat medium som värms upp av solens strålar. Mediumet transporteras sedan till en lagringstank av en värmeväxlare. Värmeväxlaren fördelar därefter värmen till exempelvis dina element, ditt varmvatten eller din pool. Att använda solfångare för uppvärmning kallas solvärme.

Solfångarna fungerar som bäst på sommaren, och kommer vid övriga årstider behöva kompletteras med ett annat värmesystem, likt en värmepump, en pelletspanna eller en vedpanna.

Skillnad mellan solfångare och solceller

Solfångare och solceller ser för ögat ganska lika ut, men de är har olika syften. Solceller omvandlar solenergi till elektrisk ström (solel) för att använda i hushållet. Solfångare omvandlar istället solenergi till värme (solvärme) för att exempelvis värma upp vatten.

Utvärdera solceller istället

Även om solfångare ibland är lämpligt är solceller sannolikt en mer framtidssäker affär. Använd vår solcellskalkylator för att beräkna solcellers lönsamhet på just ditt tak. Jämför sedan kostnadsfritt upp till 4 offerter hos oss.

 

Så blir solenergi till solvärme

1. Solen värmer upp ledarvätskan

När solens strålar träffar solfångarens panelyta absorberas solstrålarna av vätskefyllda rör i panelen. Vätskan värms därmed upp av den absorberade solenergin.

2. Vätskan transporteras till lagringstanken

När den uppvärmda (ofta vattenbaserade) vätskan blivit uppvärmd transporteras den vidare till en ackumulatortank. Detta sker antingen direkt eller indirekt via en så kallad värmeväxlare.

3. Värme lagras tills den används

Väl i ackumulatortanken lagras det uppvärmda mediumet tills det ska användas för varmvatten eller uppvärmning. Ackumulatortanken är välisolerad och kan således behålla vätskans värme med låga värmeförluster.

Kostnad för en solfångare

Beroende på vad för solfångare du letar efter, och hur effektiv den skall vara varierar priset. En solfångare för villabruk kostar cirka 30 000 kronor, en solfångare för pool kostar omkring 5 000 kronor och en luftsolfångare kostar ca 10 000 kronor.

Fördelar med solfångare

  • Din miljöpåverkan minskar: Tillverkningsprocessen för solfångare är förknippad med en viss miljöpåverkan, men när solfångaren väl är installerad och i bruk är din miljöpåverkan lika med noll.
  • Din pelletseldare/värmepump håller längre: Ett solfångarsystem avlastar både pelletseldare och värmepumpar när dem producerar solvärme. Därför förlängs livslängden dina andra uppvärmningssystem.
  • Skötseln är minimal: Solfångarsystemen är slutna, och består av beprövad teknik. På sin höjd kan det bli aktuellt att sopa bort löv och smuts, men mer regelbunden skötsel än så krävs inte.
  • Du kan lagra värme: En stor och välisolerad ackumulatortank kan lagra minst 200 liter vatten. Detta innebär att du kan lagra värme från dagar då solen skiner för att använda under mer solfattiga dagar.
  • ROT-avdraget minskar kostnaden: Tack vare det statliga ROT-avdraget kan du göra ett skatteavdrag som motsvarar 30 % av installationskostnaden.

Olika typer av solfångare

I Sverige är framförallt två typer av solfångar-tekniker vanliga; plana solfångare och vakuumrörsolfångare.

Plana solfångare

De plana solfångarna är de mest populära, och har funnits på den svenska marknaden sedan 80-talet. Fördelen med plana solfångare är att de har en längre livslängd och ett bättre pris än vakuumsolfångarna.

Denna solfångartyp består av en inglasad låda som fungerar ungefär som ett växthus. Inuti den inglasade lådan finns det ett svart absorberande material med påsvetsade rör, vari det vattenbaserade och frysskyddade mediet flödar.

Plana solfångare kan integreras direkt i taket. Vid installationen tas takmaterialet bort, därefter placeras solfångaren på ströläkten, och som ett sista steg tätas installationen med plåt.

Vakuumrörsolfångare

Solfångare med vakuumrör är bättre isolerade än plana solfångare. Fördelen med vakuumrörsolfångare är att dess isoleringen möjliggör utvinning av mer värme i svalare klimat, exempelvis under vintern och hösten.

Vakuumrörsolfångare har ett mindre rör med en vätska, som omsluts av ett större genomskinligt rör. Mellan rören sugs luften ut för att bilda vakuum. Eftersom att värme har svårt att röra sig i vakuum blir isoleringen för vätskan i det inre röret väldigt bra.

För solens ljus är det däremot inget problem att ta sig igenom det yttre röret, genom vakuumet till det inre röret. På så sätt kan det inre röret värmas upp av solen, utan att värmen sipprar ut igen.

Det finns två typer av vakuumrör-solfångar: U-rör och Heat-pipe

Solfångare för pool

De solfångare som nyttjas för att värma upp pooler med solvärme är oftast enkelt utformade. Solfångare för pooler är ofta konstruerade helt utan skyddande glas, samt med en absorbator som tillverkats i ett syntetiskt material. I pool-solfångarna cirkulerar alltid det klorerade vattnet genom hela systemet, från poolen till solfångaren.

Du bör tänka på att dimensionera solfångaren efter poolens yta, och inte efter vattenvolymen. Solfångarnas yta bör motsvara ca 50 – 75 % av poolens yta, för att uppvärmningen ska bli effektiv.

En poolsolfångare kan även användas tillsammans med en poolvärmepump. Om du kopplar poolsolfångaren innan poolvärmepumpen värmer poolsolfångaren upp poolen efter förmåga, medan poolvärmepumpen endast hjälper till vid behov.

Effekt och pris för poolsolfångare

En normalstor solvärmepump för pool kan höja vattnets medeltemperatur med ett antal grader. Den specifika uppvärmningstiden avgörs av poolens yta, samt solfångarens storlek samt effekt.

Enkla solfångarsystem för ovanmarkspooler kostar oftast mellan 2 500 till 5 000 kronor, exklusive leverans och installation.

Luftsolfångare

Luftsolfångare kan användas för bland annat ventilation eller värmetillskott. Dessa typer av solfångare är populära i lågenergihus och energibostäder. I dessa bostäder kan luftcirkulationen kan vara bristfällig, vilket kan leda till allergier och andra sjukdomar.

En luftsolfångare skapar ett bättre inomhusklimat genom att öka luftfuktigheten och öka luftcirkulationen.

Kostnad & effekt för en luftsolfångare

Priset och effekten på en luftfångare beror på luftflödet. Billiga luftsolfångare skiftar luften i ett hus eller en källare på uppemot sju timmar, medans en mer påkostad luftsolfångare byter ut luften ca på en och en halv timme.

En luftsolfångare kostar från 4 000 till 20 000 kronor, beroende på effekt.

Installation av solfångare

Hur kan en solfångare monteras?

En solfångare kan installera på fyra olika sätt:

  • Infälld installation: Vid denna installationsmetod plockas delar av teglet bort, och ersätts med solvärmefångaren. Infälld montering betraktas oftast som den mest estetiskt tilltalande installationsmetoden, och kan liknas med takintegrerade solceller.
  • Utanpåliggande installation: Solfångarna monteras utanpå takmaterialet. Denna installationsmetod beskrivs som något mer prisvärd i jämförelse med den infällda installationen.
  • Installation på väggställning: Vid denna metod installeras solfångarna på en ställning, och vinklas därmed upp av ställningen. Denna installationsmetod passar bäst för platta tak, samt för väggmontering vid större fastigheter.
  • Fristående installation: Om takets läge är olämpligt kan en fristående installation bli nödvändig, via exempelvis en fristående ställning på marken.

Kan man installera solfångare själv?

Vi rekommenderar att du kontaktar en certifierad installatör vid utformningen av solfångarsystemet för att undvika fel som kan bli svåra att åtgärda i efterhand.

Det är helt okej att utföra vissa uppgifter såsom att montera solfångarna på taket, bära in ackumulatortanken och förbereda rördragningen. Risken är dock att du beställer hem fel material eller utformar ett system som inte kommer att fungera.

Om något går helt fel vid en egeninstallation kan det vara svårt att åtgärda problemet i efterhand, då många VVS-installatörer inte kan hjälpa till vid dessa installationer.

Utöver detta gäller inte samma försäkringar och garantier. Vi rekommenderar därför att du inkluderar en sakkunnig person genom hela processen.

Vanliga frågor

Är placeringen av solfångare betydelsefull?

Precis som för solcellers verkningsgrad är lutning och riktning betydelsefullt för solfångarnas effektivitet. En tumregel är att solfångare ska placeras i söderläge med 25-40 graders lutning för god effektivitet.

När bör man överväga solfångare istället för solceller?

Om man har ett behov av uppvärmning under en stor del av året är solfångare ett bra val framför solceller till villan. Det gäller framförallt för poolen, men även för t ex svala källarutrymmen.