Producera egen el: Så fungerar egenproduktion av el (2024)

Det blir allt vanligare för privatpersoner att producera egen el genom sol- eller vindkraft. I denna artikel går HemSol igenom allt du behöver veta som småskalig elproducent; läs om allt ifrån hur mycket el du får producera själv till vilka metoder som kan användas för att få egenproducerad el.

 


Solceller producera egen el

Sammanfattande fakta om egenproduktion av el

 • Du får producera egen el både som privatperson och företag.
 • Du kan både använda och sälja egenproducerad el.
 • Du kan producera egen el med solceller, vindkraft, vattenkraft eller vedpanna.
 • Om du säljer egenproducerad el får du ersättning från ditt elbolag.
 • Om du säljer egenproducerad el har du rätt att få skattereduktion för såld el.

Får man producera egen el?

Ja, du får producera egen el att använda och sälja både som privatperson och företag. Har du en anläggning under 43,5 kW räknas du enligt Ellagen som mikroproducent och behöver då inte betala för inmatning av el till det allmänna elnätet.

Vad händer om jag producerar mer el än jag använder?

Om du producerar mer el än vad du använder har du möjlighet att sälja överskottet till det allmänna elnätet. För att göra detta behöver du vara kopplad till elnätet samt ha en elmätare som mäter både uttagen och inmatad el. Du kan läsa mer om hur det fungerar att sälja el på vår sida om att sälja överskottsel.

Hur mycket får man betalt för egenproducerad el?

När du säljer egenproducerad el får du betalt från både ditt elhandelsbolag och ditt elnätsföretag. D har även rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh såld el så länge elen kommer från en förnyelsebar källa. Normalt får du runt 1,2 kronor i betalt per kWh såld egenproducerad el.

Du hittar mer information om vad du kan få för egenproducerad el på vår sida om pris på såld solel.

Så gör du för att producera egen el

Om du vill producera egen el är det enklast att investera i antingen solceller eller vindkraft. Solpaneler kan enkelt installeras på ditt villatak, medan en vindmölla kan installeras på gården om du bor i ett blåsigt område. Med egen elproduktion kan du både använda och sälja egen el.

Notera! Solceller och vindkraft är idag de enda elproduktionssätt med lösningar som finns tillgängliga för hemmabruk.

Olika sätt att producera egen el

 1. Solceller: Producera egen el med hjälp av solen.
 2. Vindkraftverk: Tillverka egen el från vinden.
 3. Vattenkraft: Producera egen el med vatten.
 4. Vedpanna: Tillverka egen el med att elda ved.

1. Solceller: Producera egen el med hjälp av solen

Det är idag vanligast att producera egen el med hjälp av solceller. Med solceller på taket kan du producera kostnadsfri el till hemmet och sälja överskottsel till elnätet mot ersättning. Kostnaden för solceller ligger på runt 10 000–15 500 kronor per installerad kW, inklusive grönt avdrag. För mer information och möjlighet att jämföra installatörer, besök vår sida om solceller.

Hur vet jag om solelproduktion passar mig?

Det enklaste sättet att veta om solelproduktion är något som passar din bostad är att göra en produktions- och investeringskalkyl. På så sätt kan du uppskatta både hur mycket el du kan producera, samt vad du förväntas tjäna på investeringen.

2. Vindkraftverk: Tillverka egen el från vinden

För den som bor i ett område där det blåser mycket kan ett småskaligt vindkraftverk vara en bra lösning för att tillverka egen el. De som bor nära kusten, uppe på fjället eller ute i skärgården har generellt sett bäst förutsättningar för att tillverka el från vindkraft.

I Sverige fanns det under 2018 ca 3 500 vindkraftverk, vilket är en blandning av både större kommersiella vindkraftverk och mindre privata anläggningar.

Hur vet jag om det passar mig att producera el från vindkraft?

Det är tyvärr svårare att utreda potentialen att tillverka egen el från vindkraft än från solceller. Det är däremot inte omöjligt. För att se om ett vindkraftverk passar dig kan du bland annat:

 • Titta på vindkartor och statistik för genomsnittlig årsvindhastighet.
 • Beställa en vindmätning i ditt område (vilket tyvärr är dyrt).
 • Titta på data från närliggande vindkraftverk.

Årsmedelvindhastigheten i Sverige är ca 5 – 7 m/s. För vindkraftverk är det däremot extra viktigt att det blåser mycket. Effekten är nämligen 8 gånger så stor för en vindhastighet på 12,5 m/s jämfört med en hastighet på 6 m/s.

Viktiga faktorer gällande vindkraftverk

När det gäller vindkraftverk finns det några saker som är extra viktiga att hålla koll på. Vi har listat tre av dem nedan:

 1. Vindkraftverk i Sverige måste vara CE-märkta.
 2. Vindkraftverk kan göra mycket ljud och oväsen.
 3. Det skall alltid finnas dokumentation på kraftverkens prestanda.

3. Vattenkraft: Producera egen el med vatten

Det är möjligt att producera egen el med vatten genom att investera i ett eget vattenkraftverk. Detta kräver att du har ett vattendrag på din tomt med både bra vattenflöde och en fallhöjd på över 2 meter. Kostnaden för ett vattenkraftverk ligger på runt 52 000 kr per installerad kW.

Utmaningen med småskalig vattenkraft

Vattenkraft har en stor påverkan på miljön och speciellt på de vattenlevande organismer som finns i våra vattenflöden. Vattenkraft är därför strikt reglerat och kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen. För att få anlägga ett vattenkraftverk behöver det prövas mot Miljöbalken för att du ska få ett tillstånd.

Att få igenom ett tillstånd för vattenkraft är både tidskrävande och dyrt. Kostnaden för att få ett tillstånd för småskalig elproduktion ligger på 1 – 2 miljoner kronor enligt en studie från KTH. Det finns ett lagförslag med syfte att förenkla tillståndsprocessen, men i dagsläget ser det tyvärr ut såhär.

4. Vedpanna: Tillverka egen el genom att elda ved

Det finns idag en par olika alternativ för dig som vill producera egen el genom att elda med ved eller pellets. De vedpannor som idag finns på marknaden för hemmabruk har exempelvis en Stirlingmotor som genererar el medan själva vedpannan även värmer vatten.

Vedpannor som kan producera el kostar från runt 100 000 kronor och har en effekt på 1 kW för el. Problematiken ligger i att du inte endast kan producera el utan att du även alltid producerar värme.

Tre fördelar med att producera el i liten skala

Det finns flera fördelar med att producera förnybar el i liten skala. De tre största fördelarna med solenergi och vindkraft i liten skala är:

 1. Du blir mindre beroende av elnätet och kan i vissa fall använda el vid strömavbrott
 2. Du får skattereduktion per såld kWh el
 3. Du bidrar till en bättre miljö genom förnybar elproduktion

1. Du blir mindre beroende av elnätet och kan i vissa fall använda el vid strömavbrott

Genom att ha din egen elproduktion blir du mindre beroende av elnätet. Vid produktion av egen el använder du en stor del av det du producerar och behöver därför inte köpa lika mycket el av ditt elhandelsbolag.

Det finns även möjlighet att köpa till system för ö drift till solcellerna som gör det möjligt att använda el även vid elavbrott. Växelriktare från både Fornius och SMA kan med tilläggsfunktioner för ödrift få solceller att fungera vid strömavbrott.

2. Du får skattereduktion per kWh såld el

Som mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per kWh såld el. Skattereduktionen gäller för både solel och el från vindkraft. Du kan maximalt få skattereduktion för så många kWh du själv har tagit ut från elnätet eller för 30 000 kWh per år. Gränsen du når först gäller som maxgräns.

3. Du bidrar till en bättre miljö

Både el från solen och vinden är förnyelsebart, vilket innebär att de är hållbara energiutvinningsmetoder. Genom att producera din egen el minskar du därmed ditt klimatavtryck och bidrar till ett grönare samhälle.

Du hittar en djupgående analys kring hur solceller påverkar miljön i vår artikel om solcellernas miljöpåverkan.

Vanliga frågor

Hur mycket el får man producera själv?

Det finns ingen laglig gräns för hur mycket el du får producera. Om du dock årligen säljer mer el än du köper in påverkar detta skattereduktionen och kan leda till eventuella inmatningsavgifter.

Om du är nettoproducent (du säljer mer el än du köper in från elnätet) har du fortfarande rätt till skattereduktionen, men du får max ut reduktionen för antalet kWh du köpt in.

Säljer du mer el än du köper räknas du enligt ellagen inte längre som mikroproducent. Detta ger elnätsföretagen rätt att ta ut avgifter för inmatningen av el. Det är dock ovanligt att elnätsföretagen lägger till avgifter om din huvudsäkring är 63 A eller mindre.

Vad menas med att producera egen el som mikroproducent?

Mikroproducenter definieras olika i ellagen och hos Skatteverket. Enligt ellagen räknas du som mikroproducent om huvudsäkringen är 63 A eller mindre samt om du köper in mer el än du säljer (nettokonsument).

Skatteverket å andra sidan räknar dig som mikroproducent om din anläggning är under 100 A och om du har samma anslutningspunkt för inmatning och utmatning av el. Du kan läsa mer om reglerna för mikroproducenter i vår artikel om mikroproducenter av el.

Vad är nätnytta och varför får elproducenter ersättning?

Nätnytta är den minskade användningen av elnätet som uppstår i och med att el produceras nära elkonsumenterna Nätnyttan betalas ut eftersom att när du säljer el till dina grannar behöver nätbolaget inte transportera lika mycket el till ditt område. Du bidrar alltså till att elnätsföretaget får mindre kostnader vilket ger dig rätt till ersättning.

Ersättningen för nätnytta ligger vanligtvis runt 5 öre per överförd kWh.

Hur kan jag undvika överproduktion med solceller?

Överproduktion uppstår när dina solceller producerar mer el än vad du gör av med direkt i huset. Om du vill undvika överproduktion kan du välja mellan att:

 1. Lagra överproduktionen i ett solcellsbatteri och använda el senare.
 2. Montera paneler mot öst/väst för ökad produktion under morgon/kväll.
 3. Använda mer el på dagen, t.ex. ladda elbil och tvätta kläder på dagen.

Kan jag producera egen el till husbil och husvagn?

Med ett solcellspaket på 12 volt kan du enkelt producera el att använda i husbilen eller husvagnen. En 100 W solpanel kan producera runt 350 Wh per dag under sommaren. En sådan solpanel till husbil kan i kombination med batteri producera tillräckligt med el för att täcka drift av kyl och frys, kaffebryggare samt laddning av telefon.