Solcellsbatteri (batterilagring av solel)

 • Guide om pris och lönsamhet för batteri till solceller 2024
 • Lär dig hur batterilagring för solceller fungerar
 • Få upp till 4 offerter på solceller med batterilagring

Eller

Jämför pris på solceller med batteri från upp till 4 installatörer

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Med ett solcellsbatteri kan du lagra solel som produceras dagtid för senare användning. Men är det en bra idé? I den här artikeln går vi allt om pris, lönsamhet, funktion och tillverkare av batterier för solceller.

Sammanfattande fakta om solcellsbatteri

 • Solcellsbatteriets lagringskapacitet anges i kWh.
 • Solcellsbatteriets kW-märkning anger dess topp-effekt.
 • Dept of Discharge (DoD) anger till vilken nivå solcellsbatteriet kan laddas ur.
 • Batteriets C-tal anger hur snabbt ett batteri kan ladda i och ur.

Vad är ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri är ett batteri som kopplas till dina solceller för att lagra överskottsel. Solel som inte används direkt i fastigheten lagras i batteriet för att användas under kvällen eller nästa dag. Dagens solcellsbatterier till villa har en lagringskapacitet på 5–15 kWh.

Så är ett solcellsbatteri kopplat till solceller, hushåll och elnät.

Vilket är det bästa solcellsbatteriet?

BYD Battery-Box Premium HVS är enligt vår uppfattning det bästa solcellsbatteriet för villa. BYD batteriet är modulärt och kan byggas ut i lagringskapacitet. Utöver det har det presterat bra i oberoende test samt som att priset ligger på en rimlig nivå (runt 6 700 kr/kWh).

Är det lönsamt att investera i ett solcellsbatteri?

Nej, idag är det tyvärr inte lönsamt att investera i ett solcellsbatteri. De vinster du kan göra med batteriet är inte tillräckliga för att batteriet ska vara ekonomiskt lönsamt. Används det för att öka egenanvändningen av solel ligger återbetalningstiden för solcellsbatteriet på 46 år och uppåt.

Vilken storlek ska ett batteri till solceller ha?

Storleken på ett batteri till solceller beror på både solcellernas storlek i kW och din elförbrukning. Normalt kan du dimensionera batteriet efter solcellernas effekt så att lagringskapaciteten i kWh motsvarar anläggningens kW. Ska du dock använda batteriet för att kapa effekttoppar bör du dimensionera batteriet efter din effektanvändning.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Priset för ett solcellsbatteri ligger i genomsnitt på runt 7 600 kronor per kWh i lagringskapacitet. Inklusive grönt avdrag på 48,5 % blir priset per kWh runt 3 900 kronor. Faktorer som påverkar kostnaden för solcellsbatterier är bl.a. lagringskapacitet och effekt.

Går det att bli självförsörjande på el med solpaneler och batteri?

Nej, det är praktiskt omöjligt att bli självförsörjande på solel med hjälp av solcellsbatterier. På grund av Sveriges långa vinter med låg solinstrålning skulle det krävas hundratals batterier för en normalstor villa att spara tillräckligt med solel från våren och sommaren för att förbruka under vintern.

Som tillägg bör man notera att grönt avdrag för solceller (20 %) och batterier (50 %) endast beviljas för nätanslutna anläggningar. Det gör att det idag inte finns någon lönsamhet i att bli självförsörjande på el med batterier och är inget som kan rekommenderas.

Hur många solcellsbatterier skulle behövas för att vara självförsörjande på el?

För att en villa med en årlig elförbrukning på 15 000 kWh el ska kunna vara självförsörjande året runt behövs 214 solcellsbatterier med en lagringskapacitet på 28 kWh. En sådan lösning skulle med dagens priser kosta över 30 miljoner kronor och ta upp en yta på över 100 kvadratmeter.

Förklaring av solcellsbatteriets alla begrepp

Det finns fyra viktiga begrepp att att hålla koll på om solcellsbatterier:

 1. Självurladdning av batterierna
 2. Depth of Discharge och livslängd
 3. C-rate visar hur snabbt batteriet kan ladda i och ur
 4. Lagringskapacitet

1. Självurladdning av batterier

Ett solcellsbatteri lider av något kallat självurladdning. Det innebär att det över tid tappar sin laddning även när det bara står oanvänt och inte aktivt laddas ur. Självurladdning sker främst när batteriet är helt fulladdat. Under de första 24 timmarna kan batteriet tappa 5–10 % av sin laddning.

Till exempel tappar ett batteri från den populära tillverkaren Nilar ungefär 6 % av sin laddning över de första 24 timmarna efter det laddats. Efter en månad har det tappat ungefär 13 % av sin laddning. Det är alltså sällan optimalt att ladda ett solcellsbatteri till sin fulla kapacitet.

För att minimera självurladdning går det att ställa in växelriktaren (om funktionaliteten finns) att inte ladda batteriet till sin fulla kapacitet. På så vis kan en del av överskottselen säljas tillbaka till elnätet, istället för att gå förlorad till följd av självurladdning.

2. Depth of Discharge (DoD) & livslängd

Depth of Discharge (DoD) är den procentuella andel av ett batteris maxladdning som används. En DoD på 100 % innebär att batteriets totala lagringskapacitet laddas i och ur. Ett batteri mår generellt sett inte bra av att användas med 100 % DoD.

Ett hälsosamt bruk är att ladda upp batteriet till 80–90 % av dess maxkapacitet och sedan endast förbruka 40–50 %.

Grafen nedan visar DoD i förhållande till livslängd för ett solcellsbatteri från Nilar. Med ovan nämnda användning skulle batteriet hålla för ungefär 6 000 cykler, vilket är åtminstone 15 år. Vid mer aggressivt användande kan solcellsbatteriet behöva bytas ut redan efter 5–7 år.

Graf över ett solcellsbatteris livslängd baserat på år, laddcykler och Depth of Discharge.

3. C-rate visar hur snabbt batteriet kan ladda i och ur

Ett batteris C-rate, eller C-tal, anger hur snabbt batteriet kan ladda i och ur. Om ett batteri har ett C-tal på 1 innebär det att det kan ladda i eller ur sin fulla kapacitet på en timme. Sjunker C-talet till 0,5 betyder det att det tar två timmar att ladda i eller ur batteriet.

C-talet grundar sig på relationen mellan batteriets kW och kWh. Om ett batteri har en lagringskapacitet på 10 kWh och en effekt på 5 kW kan batteriet laddas ur på 2 timmar (10 kWh / 5 kW = 2h). Alltså 5 kW x 2 timmar blir 10 kWh.

Detta har framförallt betydelse om du tänker använda batteriet för att kapa effekttoppar, i och med att du snabbt behöver ladda i och ur batteriet. Du kan läsa mer om hur man använder ett batteri för att minska effektuttaget på sidan om att dimensionera ett batteri för att kapa effekttoppar.

4. Lagringskapacitet mäts i kilowattimmar

Solcellsbatteriets lagringskapacitet mäts i kWh och anger hur mycket el som kan lagras i batteriet. Lagringskapaciteten för solcellsbatterier till villa ligger normalt på 5–15 kWh.

Hur fungerar lagring av solenergi i ett batteri?

Ett solcellsbatteri laddas upp när dina solceller producerar mer solel än vad som används. Solelen lagras alltså i batteriet istället för att säljas till elnätet. Den el som lagras i batteriet under dagen förbrukas sedan under kvällen för att bistå huset med el när solcellerna inte producerar el.

Solcellsbatterierna kan användas på flera olika sätt i hemmet

 • För att lagra solel från dagen till kvällen.
 • För att kapa effekttoppar så att säkringen inte löser ut.
 • För att laddas upp med billig el från elnätet under natten.
 • För att fungera som buffert vid strömavbrott.

I grafen nedan kan du se hur solceller kan användas för att öka egenanvändningen av solel.

Graf som visar hur och när solel laddas i och ur ett solcellsbatteri under dagen.

Vill du veta mer om grunderna för hur solenergi omvandlas till solel kan du läsa vår artikel om hur solceller fungerar.

Hur kopplas ett solcellsbatteri till solceller?

Ett solcellsbatteri kan kopplas ihop med solceller på två olika sätt; antingen på likströmssidan (DC) innan växelriktaren eller på växelströmsidan (AC) efter växelriktaren. Kopplas batteriet in på DC-sidan krävs en hybridväxelriktare. Läggs det å andra sidan på AC-sidan krävs det att batteriet har en inbyggd laddregulator och växelriktare.

Solenergi lagras i solcellsbatteri i form av likström (DC), alltså samma typ av ström som solceller producerar. Läggs batterier på DC-sidan krävs ingen konvertering vid lagring utan elen konverteras av hybridväxelriktaren först när elen ska användas i hushållet.

Placeras batteriet på AC-sidan är det växelström som når batteriet. Därav behöver batteriet, med inbyggd växelriktare, konvertera elen till likström vid laddning och tillbaka till växelström vid urladdning.

Solcellsbatteri med inbyggd växelriktare och laddregulator

Har solcellsbatteriet inbyggd växelriktare och laddregulator kan det placeras på AC-sidan. Fördelarna med ett sådant batteri är att det inte kräver en hybridväxelriktare, alltså kan du lägga till batteriet till solcellerna i efterhand utan att investera i en ny växelriktare. Ett sådant batteri kallas även AC-batteri.

Bild på hur solel omvandlas till likström och växelström med ett AC batteri och en vanlig växelriktare.

Nackdelen med denna lösning är att den ger upphov till mer förluster än vid användning av en hybridväxelriktare. Förlusterna uppstår när växelriktaren omvandlar likström till växelström, och eftersom både solcellernas växelriktare och batteriets växelriktare ska konvertera elen uppstår extra förluster.

Du kan läsa mer om hur en laddregulatorer på vår sida om laddregulatorer till solceller.

Hybridväxelriktaren omvandlar el och styr laddningen av batteriet

En hybridväxelriktare hanterar konverteringen av likström till växelström för både solcellerna och solcellsbatteriet. Hybridväxelriktare har även en inbyggd laddregulator som styr när batteriet ska laddas i och ur. Batterier som kräver en hybridväxelriktare kallas även DC-batteri.

Vid en sådan lösning går likström direkt från solcellerna till batteriet. Detta innebär att strömmen inte måste konverteras förrän det går in i huset. En hybridväxelriktare som styr hela anläggningen är därför bäst för att undvika effektförluster.

Bild som visar hur solel omvandlas från solceller till DC batteri och hushåll med en hybridväxelriktare.

Tips! Har du planer att i framtiden lägga in ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning bör du se till att växelriktaren kan hantera batterier. Även om solcellsbatterier idag inte är lönsamma i sig kommer det förmodligen ändras inom de 10 närmaste åren, och då är det bra att ha kompatibel hårdvara installerad.

Solel från batterier och solceller vid strömavbrott kräver speciell växelriktare

En fördel med att ha solcellsbatterier är att kunna använda el under strömavbrott, vilket kräver system för ödrift. Alla hybridväxelrikatre har dock inte inbyggda system för ödrift. Om det är ett krav från din sida att kunna använda solel under strömavbrott bör du således hitta en växelriktare som klarar av det.

Ferroamp håller för närvarande på att utvecklar ett tillägg till deras EnergyHub som ska kunna hantera ödrift. Tillägget är däremot inte lanserat ännu. Hybridväxelrikatren GEN24 från Fronuis som finns på marknaden idag har dock ödrift och klarar av att förmedla solel vid strömavbrott.

Vilka olika typer av batterier finns det?

 • Litiumbatterier: Vanligen gjorda av litiumjärnfosfat.
 • Nickelmetallhydrid: Gjorda av vätskebaserade elektrolyter.
 • Blybatterier: Gjorda av blyoxid, blysulfat och en syralösning.

Litium vanligast i batterier till solcellsanläggningar i villa

Litiumbatterier är den battericellteknik som vanligen används till villainstallationer med solceller. Det är samma typ av batteri som används i mobiltelefoner och elbilar. Litiumbatterier har bra prestanda och kan snabbt laddas i och ur.

Solcellsbatterier i litium är vanligtvis gjorda av litiumjärnfosfat (LFP), eftersom det idag är den säkraste tekniken. Några ledande tillverkare av litiumbatterier är LG Chem, BYD, Huawei, Ferroamp och Solax.

Nickelmetallhydrid är en säkrare batteribank

Nickelmetallhydrid (NIMH) är framförallt en ännu säkrare teknik än litium. De är dock större, tyngre och dyrare per lagringskapacitet (kWh) än litiumbatterier. Det svenska företaget Nilar erbjuder hembatterier gjorda i NiMH, vilket ska vara ett miljövänligt batteri tillverkat i Sverige.

Den tekniska skillnaden mellan litium batterier och NIMH-batterier är materialet som förvarar energin. I NIMH används väte för att lagra energi istället för kol som används i litiumbatterier. NIMH-batterier kan göras mer miljövänliga och säkra eftersom elektrolyten som används varken är giftig eller brandfarlig.

Blybatterier är billiga men har sämre prestanda

Blybatterier är billigare men väldigt tunga och skrymmande. De har inte heller samma prestanda när det gäller i- och urladdning som andra batteritekniker. Blybatterier används främst i fritidshus där man inte har någon koppling till elnätet. Moll och Victron är ledande tillverkare av blybatterier.

5 olika sätt att lagra el från solceller och solpaneler

Det är möjligt att lagra el från solceller men problemet är att lösningarna är relativt dyra och att man endast kan lagra relativt små mängder el. El från solpaneler kan lagras med hjälp av bland annat:

 • Solcellsbatterier: el lagras i en batteribank. Det finns både mindre lösningar för hemmabruk och stora industribatterier tillgängliga på marknaden.
 • Vätgaslagring: el lagras i vätgastankar. Denna lagringsteknik kräver en bränslecell för omvandling av el till vätgas. Lösningar för vätgaslagring för hemmabruk kan på egen hand plockas ihop men inga färdiga lösningar för mikroproducenter finns tillgängliga än.
 • Pumpvattenkraft: el lagras genom att pumpa vatten mellan olika nivåer. Tekniken används endast för storskalig (exempelvis industriell) lagring av el.
 • Tryckluftsteknik: el lagras som komprimerad luft. För att utvinna lagrad el hettas luften upp och leds genom en turbin för att skapa el. Tekniken används endast till storskalig (exempelvis industriell) lagring av el.
 • Svänghjul: lagrar el i form av kinetisk energi. Elen driver en rotor som snabbas upp för lagring och bromsar för att utvinna el. Tekniken används endast till storskalig (exempelvis industriell) lagring av el.

Fördelar och nackdelar med batterilagring av solel

Fördelar med att lagra solenergi i batteri

 1. Du kan lagra solel från dagen och använda under natten.
 2. Du blir mer självförsörjande genom att använda mer av din egen solel.
 3. Du blir mindre känslig för elpriset.
 4. Du kan ha möjligheten att ta ett grönt bolån.
 5. Du bidrar till utvecklingen av batteritekniken.

Vill du djupdyka i fördelarna och nackdelarna med solenergi kan du läsa vår artikel om för- och nackdelar med solenergi.

1. Du kan lagra solel

Ditt solcellssystem producerar som mest el mitt på dagen, då du behöver den som minst. Detta resulterar i att överskottsel matas ut till elnätet, till ett lägre värde än använd solel. Med ett solcellsbatteri kan du istället lagra överskottsel för att slippa köpa in dyrare elektricitet på kvällen.

2. Du blir mer självförsörjande genom att öka egenanvändningen av el

När du använder ett solcellsbatteri sparar du och förbrukar din egen solel. Det innebär att du blir mer självförsörjande. Att lagra energi från solceller kan därför vara en extra bra affär för människor som bor på landsbygden eller andra platser utan tillförlitlig elförsörjning.

3. Du blir mindre känslig mot elpriset

Om du kopplat ett en batteribackup till din solcellsanläggning minskar behovet av att köpa in el, vilket innebär att elprisets variationer inte blir lika kännbara. Vi har under det senaste året sett hur elpriset kan skena iväg, och inom den närmaste tiden väntas volatila elpriser.

4. Du kan kvalificera för ett grönt bolån

Precis som med solceller bidrar även ett batteripack till att ditt hus få en högre energiklassificering. Kreditinstitut likt SBAB erbjuder bättre villkor för villor som har en energideklaration med energiklass A, B eller C. Ränterabatten kan vara uppemot 0,10 procentenheter.

5. Du bidrar till utvecklingen av batteritekniken

För att solcellsbatterier ska kunna utvecklas och bli bättre krävs en efterfrågan på marknaden. Även om tekniken inte är fullt utvecklad idag är den tillräckligt bra att investera i. Din investering bidrar således till utvecklingen av en produkt som är essentiell i framtidens energisystem.

Testa hur mycket solceller som får plats på ditt tak!

Nackdelen med att lagra solenergi från solceller i batterier

Den största nackdelen med att lagra solenergi i batterier idag är att investeringen i sig inte är lönsam. Med en återbetalningstid på över 46 år betalar ett solcellsbatteri inte av sig självt innan slutet på dess livslängd. Detta även om man räknar med grönt avdrag på 50 %.

Du kan helt enkelt inte spara tillräckligt med solenergi från dina solceller i batteriet för att det ska vara lönsamt.

Vanliga frågor

Är det en bra idé att skaffa en batteribank till mina solceller?

Nej, idag är det generellt sett inte en bra idé att skaffa en batteribank till dina solceller. Investeringen har tyvärr en längre återbetalningstid än batteriets livslängd. En bra idé är dock att förbereda anläggningen för tillägg av ett batteri, eftersom lönsamheten för solcellsbatterier sannolikt kommer att förändras i framtiden.

Hur mycket solenergi kan jag spara i ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri till villa kan vanligtvis spara mellan 5–15 kWh el åt gången. Detta innebär att du, beroende på årstid, kan spara solenergi motsvarande några timmar upp till två dagar av elförbrukning i batteriet.

Bör en bostadsrättsförening med solceller skaffa batteri?

En bostadsrättsförening med solceller bör se över hela deras elsystem för att avgöra om ett batteri kan vara lönsamt för dem. Ett solcellsbatteri kan vara intressant för en BRF om:

 • Bostadsrättsföreningen har en huvudsäkring över 100 A. Med en sådan huvudsäkring har ni nämligen inte rätt till skattereduktionen på 60 öre per såld kWh solel. Detta gör att egenanvänd el blir mer värdefull än såld solel, vilket ökar besparingsmöjligheterna med ett solcellsbatteri.
 • BRF:en har en liten huvudsäkring och många elbilsladdare. Ett solcellsbatteri kan då användas för att skjuta in extra el vid de tillfällen då många vill ladda sina elbilar. På så vis kan ni undvika att utöka säkringen eller riska att en mindre säkring går.

Du kan läsa mer om hur bostadsrättsföreningar bör tänka kring solceller i vår guide till solceller för bostadsrättsföreningar.

När passar det bra med batteri till solcellsanläggning?

Det korta svaret är att solcellsbatterier inte passar bra för svenska hushåll eftersom att de är för dyra. De undantag som finns är om din bostad ofta får eller är väldigt känslig mot strömavbrott eller om du får ett billigt paketpris.

När är det lönsamt med off grid solceller och batteri?

Bor du väldigt långt ifrån en elcentral kan det finnas skäl att jämföra kostnaderna för att koppla upp dig till elnätet mot en investering i solceller och batterier. Om det är dyrt att anlägga elledningar till ditt hus kan en lösning med off grid batterier vara ett mer lönsamt alternativ.

Får man installera en batteribank till solpaneler själv?

Nej, du får inte installera en batteribank till solpaneler själv. En certifierad elektriker måste utföra installationen av din batteribank för solceller av två anledningar; dels för att garantier ska fortsätta gälla, men även för att felaktigt utfört elarbete kan leda till skada på både utrustning och person.

Vill du veta mer om vilka delar av en solcellsinstallation som du kan hantera kan du läsa vår artikel om att installera solpaneler själv.

Används samma solcellsbatterier till villa och sommarstuga?

Det finns olika solcellsbatterier till villa med nätanslutna solceller och till sommarstuga med off grid solceller. Solcellsbatterier till villa har en spänning mellan 120–600 volt. Medan batterier till off grid solceller har en spänning på 12 V, 24 V eller 48 V.

Batterier på 12 V ligger inte i samma prisklass som större batterier till villa. Ett solcellspaket 12V till sommarstuga inklusive batteri kostar runt 5 000–20 000 kronor.

Tyckte du artikeln var hjälpsam?

HemSol är ett litet företag. Hjälpa oss att kunna skriva fler utförliga artiklar genom att recensera oss.

Ditt omdöme gör stor skillnad!