Dimensionera solcellsbatteri: Så används batteri till solceller 2024

Det kan kännas svårt att förstå sig på hur du ska dimensionera ett solcellsbatteri efter din solcellsanläggning. Det är dock inte omöjligt! I denna artikel uträkningar för hur du kan dimensionera ditt batteri efter både ökad egenanvändning av solel och för att kapa effekttoppar.

 


Solceller solcellsbatteri dimensionering

Hur ska man dimensionera ett batteri till solceller?

Du kan antingen dimensionera ett batteri till solceller på två olika sätt:

  1. För att öka egenanvändning av solel. Dimensionera batteriet efter solcellerna. Batteriets lagringskapacitet i kWh ska vara max solcellernas effekt i kW.
  2. För att minimera och kapa effekttoppar. Batteriets effekt ska vara stort nog att kapa effekten. Har du korta och höga effekttoppar ska effekten vara hög men om du har ihållande effekttoppar behöver lagringskapaciteten vara hög.

Du kan läsa mer om de två olika sätten att dimensionera ett solcellsbatteri till solceller nedan.

Dimensionera solcellsbatteriet för att öka användningen av solel

Att använda ett solcellsbatteri för att öka användningen av solel innebär att solel som produceras under dagen sparas och används under kvällen. I dessa fall kan du dimensionera solcellsbatteriet så att lagringskapaciteten (kWh) som mest motsvarar solcellernas effekt (kW).

Notera dock att ett mindre solcellsbatteri alltid är mer lönsamt än ett större batteri. Detta på grund av att ett litet batteri ökar egenanvändningen mer per lagringskapacitet än ett större batteri. Om priset per kWh för ett litet batteri är mer än 25 % högre än det större batteriet är dock det större batteriet mer lönsamt.

Tabell 1: Ungefärlig avkastning baserat på antaganden om hur mycket el man kan spara och sälja vid olika nivåer av elförbrukning, elproduktion och batteristorlekar.
Solcellsanläggning (kW)Årlig elförbrukning (kWh)Lagringskapacitet batteri (kWh)Pris per kWh (utan avdrag)Avkastning
1515000156 095 kr1,89%
1515000106 532 kr2,08%
151500057 857 kr2,15%
1010000156 095 kr1,46%
1010000106 532 kr1,77%
101000057 857 kr1,90%
55000156 095 kr0,75%
55000106 532 kr1,05%
5500057 857 kr1,47%

Notera att beräkningarna är baserade på antaganden om fördelning av elproduktion och elförbrukning samt pris och kommer därför skilja från verkligheten. Du kan alltid be din solcellsinstallatör att hjälpa dig med dimensioneringen av batteriet.

Att använda ett batteri för att öka egenanvändningen ställer inga större krav på batteriet och det kan långsamt ladda i och ur. Det innebär att batteriets lagringskapacitet är viktigare än dess effekt. Du kan därför köpa ett batteri med lägre effekt men med rätt lagringskapacitet.

Dimensionera batteriet för att kapa effekttoppar

Ska solcellsbatteriet användas för att kapa effekttoppar är det viktigt att beakta både batteriets effekt (kW) och lagringskapacitet (kWh). Batteriets effekt påverkar hur snabbt batteriet kan ladda i och ur, vilket blir viktigt för att snabbt ladda ur batteriet när din effektanvändning är hög.

För att korrekt dimensionera solcellsbatteriet efter effekttoppar behöver du veta vilken effektanvändning du har.

Hur vet jag vilka effekttoppar jag har?

Effekttoppar är den effekt du använder under de timmar på dagen när du använder mest el på en och samma gång. Normalt sker effekttopparna under kvällen när du exempelvis laddar bilen, lagar middag och kör en tvättmaskin samtidigt. Du kan använda data på din elanvändning från ditt elbolag för att identifiera dina effekttoppar.

På bilden nedan ser du ett exempel på två effekttoppar under ett dygn.

Graf som visar effekttoppar av elanvändning under en dag

När ska jag dimensionera solcellsbatteriet för att kapa effekttoppar?

Att dimensionera batteriet efter dina effekttoppar är viktigt om du har ett elnätsabonnemang med effekttariffer, ,det vill säga om du betalar en avgift för månadens högsta effektuttag. Solcellsbatteriet kan då användas för att minska dina elkostnader genom att skjuta till el när din effektanvändning är hög.

Så kan ett solcellsbatteri kapa dina effekttoppar

Solcellsbatteriet sänker ditt effektuttag från elnätet genom att ladda ur och ge huset ström istället för att det ska tas från elnätet. På så vis hjälper batteriet att kapa effekttoppar. För att kunna kapa en effekttopp behöver batteriet vara fulladdat och ha tillräcklig hög effekt för att ladda ur snabbt.

Som exempel kan vi ta en villa med en effekttopp kl. 16.00–18.00 då det används 5,6 / 6 kW i effekt. Under dessa timmar används alltså 5,6 respektive 6 kWh el. För att kapa toppen till 3,1 / 3,5 kW behövs ett batteri som kan ladda ur 5 kWh (2,5 kWh på 2 timmar) på två timmar. Exempelvis ett 2,5 kW batteri med en lagringskapacitet på 5 kWh.

I grafen nedan ser du hur ett batteri kan kapa en sådan topp. Batteriet minskar effektuttaget under de två högsta timmarna från 5,6 och 6 kW till 3,1 och 3,5 kW. Batteriet har alltså minskat effekttopparna från 6 till 3,6 kW och sparat dig mellan 125–300 kronor i effekttariffer.

Graf som visar hur ett solcellsbatteri kan användas för att kapa effekttoppar i ett hushåll

 

Notera att detta är ett ytterst förenklat exempel uppsatt för att förklara logiken i hur ett batteri kan kapa effekttoppar.

Vad för typ av solcellsbatteri behövs för att kapa effekttoppar?

Generellt kan du tänka att få och korta effekttoppar kan hanteras av ett batteri med hög effekt och låg lagringskapacitet. Långa effekttoppar kräver å andra sidan det ett batteri med högre lagringskapacitet men inte nödvändigtvis så hög effekt.

Vid dimensioneringen bör du alltså ta i beaktande både batteriets effekt och lagringskapacitet. Om lagringskapaciteten är för liten för att räcka till under effekttoppar töms batteriet och toppen kapas inte. Om effekten å andra sidan är för låg kapas toppen inte tillräckligt mycket.

Vanliga frågor

Hur stort solcellsbatteri behöver jag?

Har du en solcellsanläggning på 10 kW och en årlig elförbrukning på 10 000–15 000 kWh kan du köpa ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 5–10 kWh. Är priset per kWh på ett 10 kWh solcellsbatteri 25 % billigare än ett 5 kWh batteri är det större batteriet mer lönsamt.

Hur stort lagringskapacitet har ett batteri till solceller?

Solcellsbatterier finns i olika storlekar när det kommer till lagringskapacitet, normalt ligger storleken dock på 5–15 kWh. Det finns även större batterier på upp till 28 kWh och mer men dessa används främst vid kommersiella installationer.

Kan jag dimensionera ett solcellsbatteri för att bli självförsörjande på el?

Nej, du kan tyvärr inte använda endast solcellsbatterier för att i en villa vara självförsörjande på el året runt. För att vara helt självförsörjande på el skulle du med en årlig elförbrukning på 15 000 kWh behöva 214 solcellsbatterier med en lagringskapacitet på 28 kWh.

Notera att beräkningen ovan inte beaktar självurladdning av batteriet (att batteriet tappar laddning när det inte används). Inkluderas detta i beräkningen krävs ännu fler batterier för att klara av att bli självförsörjande.

Vill du läsa mer om möjligheterna att vara självförsörjande hittar du djupgående information i vår artikel om att vara självförsörjande på el.

Hur ska jag dimensionera mitt solcellsbatteri för högst lönsamhet?

För att din investering ska vara så lönsam som möjligt behöver du främst dimensionera ditt solcellsbatteri efter dina solceller. Batteriets lagringskapacitet bör helst inte vara större än solcellernas effekt i kW. Har du ett effektabonnemang bör du även se över din elförbrukning och hur batteriet kan minska ditt effektuttag.

Du hittar djupgående information om återbetalningstiden och hur man räknar ut lönsamheten för ett batteri på vår sida om solcellsbatteriets lönsamhet.

Har större batterier ett lägre pris per lagringskapacitet?

Priset per lagringskapacitet är något lägre för större solcellsbatterier jämfört med små batterier. Genomsnittspriset per lagringskapacitet ligger på cirka 6 000 kr för batterier med en lagringskapacitet på 15 kWh. I jämförelse kostar solcellsbatterier på runt 5 kWh i genomsnitt runt 7 800 kronor.

Du hittar mer information om vad som påverkar priset på batterier i vår artikel om pris på solcellsbatterier.