Solceller på taket: vilka tak passar för solceller?

I denna artikel går HemSol igenom vilka tak som passar för solceller, både vad gäller typen av tak samt utformning. Att lägga solpaneler på taket är möjligt i de flesta fall men beroende på typen av tak är monteringen olika avancerad.

 


Solceller tak

Passar mitt tak för solceller?

De flesta tak passar för solceller så länge taket är i relativt gott skick. För att ditt tak ska passa bra för solceller får det gärna också ligga i öst-, väst- eller söderläge samt ha en lutning på 0–60 grader. Ditt tak passar inte för solceller om det ligger i norrläge och om det är mycket slitet.

Hitta mer information om möjligheterna med solceller här.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Behöver jag byta taket innan jag installerar solceller?

Om du har ett gammalt tak som inte kommer hålla i åtminstone 25–30 år till finns det skäl att se över möjligheterna att byta taket innan eller i kombination med att du installerar solceller. Har du dock ett relativt nytt tak behöver du inte byta taket innan du installerar solceller.

Det är fullt möjligt att byta tak och installera solceller samtidigt. Flera solcellsinstallatörer jobbar både med att montera solceller och att lägga tak. Du kan alltså enkelt ta in offerter på både takbyte och solceller samtidigt och i de flesta fall få ett bra paketpris.

Byta taket mot ett integrerat soltak

Om ditt tak är i behöver bytas ut kan det vara ett alternativ att lägga ett integrerat soltak. Lägger du ett soltak så ersätter solcellerna takbeläggningen istället för att monteras ovanpå taket. Det är rekommenderat att lägga soltak främst i de fall när taket ska bytas i och med att det är en dyrare lösning jämfört med vanliga solpaneler.

Så lämpligt är solpaneler på olika typer av tak

Möjligheterna att installera solpaneler på olika taktyper ser ut som följande:

 • Solpaneler på tegeltak: Installation möjlig men svår.
 • Solpaneler på betongpannor: Möjligt med enkel installation.
 • Solpaneler på plåttak: Möjligt med enkel och snabb installation.
 • Solpaneler på eternittak: Möjligt men svårt p.g.a. asbest i taket.
 • Solpaneler på papptak: Möjligt men komplicerad installation.

Solceller på tegeltak möjligt men svårmonterat

Det är möjligt att installera solpaneler på tak med äkta tegelpannor. För en sådan installation fästs panelerna antingen i råspont eller i takläkt. Problemet med att installera solceller på tegelpannor är att de är ömtåliga och svåra att jobba med. Därav kan det vara svårt att hitta en installatör som tar sig an installationen.

På grund av risken att skada tegelpannorna och svårigheten på montaget kan du eventuellt förvänta dig en något högre pris för att montera solceller på tegeltak, jämfört med solpaneler på andra taktyper.

Solceller på tak med betongpannor

Betongpannor är en av de vanligaste taktyperna i Sverige att installera solceller på. Solpaneler monteras enkelt på betongpannor genom att man fäster panelerna antingen i råspont eller takläkt. De flesta solcellsinstallatörerna tar sig an solcellsinstallationer på betongpannor utan problem.

Solceller på plåttak är enkla att installera

Att installera solceller på plåttak är i de flesta fall både snabbt, enkelt och billigt. Beroende på typen av plåttak ser montaget något annorlunda ut:

 • Falsad plåt: Fästena för solpanelerna kläms fast runt plåtfalsarna. En sådan installation är snabb och enkel och kräver inga ingrepp på taket.
 • TP20: Skenorna till solpanelerna borras fast direkt i plåttaket med plåtskruv. En sådan installation är snabb och enkel som knappt syns.
 • Korrugerad plåt: Fästena läggs fast med långskruv i takstolarna. Det kräver både mer arbete och ett mer komplicerat montagesystem och är därför något dyrare än andra installation på andra plåttak.

Du borde inte ha några problem att hitta installatörer villiga att montera solceller på plåttak.

Solceller på eternittak är oftast dyrt och svårmonterat

Det är möjligt att installera solceller på eternittak men det är få installatörer som tar sig an sådana typer av jobb. Eftersom eternit innehåller asbest behövs en installatör med specialkompetens för sådana installationer. Det innebär vanligtvis även att installationen blir något dyrare än installation på andra taktyper.

Har du dock en större byggnad som en lantbruksfastighet kan du hitta en installatör villig att ta sig an projektet att montera solceller på eternittak. Det eftersom det finns mer lönsamhet i ett stort projekt.

Solceller på papptak är möjligt men kräver mer arbete

Det är fullt möjligt att installera solceller på papptak, men montaget kräver vanligtvis både mer material och fler arbetstimmar än andra taktyper. På papptak fäster man panelerna i en metallplatta som sedan fästs i taket. Över metallplattan lägger man sedan en bit papp för att hålla infästningen vattentät.

De flesta installatörer tar sig installationer på papptak. Du bör dock förvänta dig en högre kostnad för installation och montagesystem jämfört med andra taktyper om du ska montera solceller på papptak.

Solceller på tak med olika utformning

Solceller kan monteras på de flesta tak oberoende av utformning så länge det finns tillräckligt med utrymme för solpaneler. Solceller kan monteras på tak med följande utformning:

 • Sadeltak: Enkel installation med mycket utrymme för solceller.
 • Platt tak: Möjligt men kräver ballastsystem för vinkling.  
 • Valmat tak: Möjligt men ger lite mindre utrymme jämfört med sadeltak.
 • Tak i nordlig riktning: Möjligt men rekommenderas ej.

Solceller på sadeltak ger mest utrymme för solpaneler

Ett sadeltak ger mest utrymme för solceller i och med sadeltakets stora yta utan förändringar i vinklar. Solceller monterade på sadeltak i nordlig/sydlig riktning monteras i normalfallet endast på den sidan av taket som vetter mot söder. Om taket vetter mot öst och väst är det vanligt att fylla hela taket med solpaneler.

Kom ihåg att skorstenar, takfönster, takstegar och ventilation kan stå som hinder för att montera solceller på sadeltak. I vissa fall kan det finnas grund för att flytta ventilationsrör och stegar till norrsidan för att maximera mängden solpaneler som får plats på taket.

Solceller på platt tak kräver ballastsystem

Det är möjligt att installera solceller på platt tak, men för monteringen krävs då ett typ av ballastsystem för att möjliggöra vinkling av de installerade solpanelerna. Solpaneler på platta tak vinklas i normalfallet mellan 10–30 grader när de installeras på platt tak.

Beroende på takets storlek kan man rikta solpanelerna antingen i sydläge alternativt mot öst och väst samtidigt.

I och med att montagesystemet är mer komplicerat för platta tak bör du förvänta dig en något högre kostnad för solceller på platt tak jämfört med vinklade tak.

Solceller på valmat tak är en designutmaning men möjligt

Vill du lägga solceller på valmat tak är detta möjligt men beroende på takets utformning kan det bli en utmaning att få ihop en snygg installation. Utmaningen uppstår i och med att du ska placera kvadratiska solpaneler på en triangelformad yta. Detta går dock oftast att lösa i samarbete med din installatör.

Tips! Var noga att diskutera med din installatör kring hur du förväntar dig att slutresultatet ska se ut när du lägger solceller på valmat tak.

Solceller på tak i nordlig riktning har lägre elproduktion

Du kan montera solceller på ett tak med riktning mot norr men det rekommenderas ej. Elproduktionen är låg på norrsidan eftersom den taksidan ligger i skugga under största delen av dagen. Med en låg elproduktion blir återbetalningstiden längre och investeringen i solceller mindre lönsam.

Vilken lutning och riktning på taket är bäst för solceller?

För att solceller ska producera så mycket el som möjligt är det bäst om taket är riktat mot söder med en lutning på 30–40 grader. Ditt tak behöver dock inte ha optimal lutning och riktning för att solcellerna ska producera tillräckligt med el för att vara lönsamma.

Taket bör dock ligga inom följande parametrar för att passa solceller:

 • Takets lutning: Bör vara mellan 10–60 grader för att solcellerna ska leverera en bra mängd solel. Har taket 0 grader lutning kan man använda ballastsystem för att vinkla solpanelerna.
 • Takets riktning: Bör vara mot söder, öst eller väst för att solcellerna ska leverera en bra mängd solel. Montering av solpaneler på tak i nordlig riktning bör undvikas på grund av att panelerna då skuggas största delen av dagen.

Hur mycket solpaneler får plats på taket?

Du kan räkna med att fylla ungefär 80–85 procent av takytan med solpaneler. En solpanel på 350–400 Watt har en yta på cirka 1,82–1,95 kvadratmeter. Sydsidan på ett 100 kvadratmeter sadeltak rymmer alltså 21–23 solpaneler, medan hela taket rymmer 42–46 paneler.

Grunden till att endast cirka 80 procent av taket kan fyllas med solceller ligger i att man monterar solpanelerna 30–50 cm från takkanten för att hålla vindlasterna. Därtill kan det finnas hinder som ventilationsrör som minskar den tillgängliga ytan. Hur mycket som har plats på taket grundar sig i tillgänglig takyta och solcellernas storlek.

Vanliga frågor

Vilken typ av tak är bäst att ha under solceller?

Typerna av tak som fungerar bäst att ha under solceller är betongpannor och plåttak. Dessa typer är bäst på grund av att de är enklast att installera solpaneler på. Utöver dessa taktyper kan du även relativt enkelt montera solceller på papptak, men det kräver lite extra arbete och en egen typ av montagesystem.

Tegeltak och eternittak är de taktyperna som är svårast att installera solceller på. Att installera solpaneler på dessa taktyper är svårt och du kan därför ha svårt att hitta installatörer som är villiga att ta sig an projektet. Det är dock inte omöjligt att göra en installation på tegeltak och eternittak.

Kan man lägga solceller istället för tak?

Ja, om du vill byta ut takbeläggningen helt mot solceller är det möjligt att skaffa ett soltak. Installerar du ett soltak byter du ut taket mot antingen hela solpaneler eller en typ av solcellstakpannor. Du bör dock räkna med ett högre pris per kW om du väljer att lägga solceller istället för tak.

Kan jag montera solpaneler på hela taket?

Ja, i princip kan du täcka hela ditt tak med solpaneler. Antingen kan du välja att lägga ett soltak eller så kan du montera solpaneler på hela taket. Du behöver dock räkna med att montera solpanelerna åtminstone cirka 30–50 cm från takets kant för att uppfylla kraven för vindlaster.

Kan jag montera solceller på marken om jag inte har plats på taket?

Ja, om du inte har plats för solceller på taket kan du montera solceller på marken nära din fastighet. Solceller på marken monteras antingen på metall- eller träställning. Det som är viktigt att tänka på om solceller monteras på marken är att inget skuggar solpanelerna och att du stöldsäkrar anläggningen.