Solcellsbidrag 2024: Allt om Solcellsstöd & Bidrag för Solceller

Nya ansökningar för det tidigare solcellsstödet stoppades sommaren 2020. Nu finns det ett nytt bidrag för solceller; grönt avdrag. I den här artikeln går vi igenom hur bidraget fungerar, räkneexempel samt krav.

 


Solceller solcellsbidrag

Sammanfattande fakta om solcellsbidrag

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Solcellsbidraget ersattes med grönt teknik avdrag 2021.
 • Avdrag för solceller är 20 % av material- och installationskostnader.
 • Grönt avdrag är med schablon 19,40 % av totalkostnaden för solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Maxbeloppet för grönt avdrag är 50 000 kronor per person per år.

Vilket bidrag för solceller finns 2023?

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Solcellsbidraget ges i form av ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 19,4 procent av totalkostnaden för solceller (0,2*0,97 = 0,194).

OBS! Grönt avdrag för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.

Beräkning av solcellsbidraget grönt teknik avdrag.
Bild 1. Så beräknas solcellsbidraget på en solcellsinstallation.

Grönt avdrag: Det nya bidraget för solenergi bakar ihop flera stöd i ett

Det nya solenergi-stödet ersätter inte bara det gamla solcellsbidraget, utan samlar även och ersätter det gamla batteri- och ladda-hemma-stödet.

Tabell 1. Vilka stödnivåer för grönt avdrag som gäller för olika typer av arbeten.
Typ av installationBidragsnivå
Nätanslutet solcellssystem20 % av material och arbete
System för lagring av egenproducerad elenergi50 % av material och arbete
Laddningspunkt till elfordon50 % av material och arbete

Räkna på hur mycket bidrag du får för solceller på ditt tak

Använd vårt kalkylverktyg för att beräkna solcellernas lönsamhet (inklusive solcellsbidrag) och förväntade elproduktion för solceller på just ditt tak!

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Hur fungerar det nya investeringsstödet för solceller?

Det nya investeringsstödet fungerar precis som ROT-avdraget, vilket innebär att privatpersoner inte behöver göra något för att ta del av det. Prisavdraget görs direkt på faktura och installatören begär i sin tur ersättning av Skatteverket.

Till skillnad från det gamla statliga investeringsbidraget för solceller behöver krävs det således inte någon kötid eller hantering av krångliga myndighetsansökningar.

Regler och krav för det nya solcellsbidraget

Nedan är en sammanställning av alla de regler och krav som gäller för det nya solcellsstödet.

Regler och krav på installation för solcellsbidraget

 • Installationen skall vara både utförd & betald tidigast 1:a januari 2021.
 • Det gröna teknik-bidraget kan inte kombineras med ROT-avdraget.
 • För solceller: solcellsanläggningen är nätansluten (alltså inte off-grid). Om både solel och solvärme produceras skall max 20 % av totalproduktionen vara elproduktion.
 • För batterilagringssystem: lagringssystemet skall vara till en nätansluten anläggning för egenproducerad förnyelsebar el, t.ex. solceller med batterilagring. Batterisystemet skall bidra till ökad egenanvändning av egenproducerad el.
 • För laddningspunkt: laddningssystemet skall vara förberett för elmätning och debitering av elkostnad. Den ska även ha med de uttag/anslutningsdon som nämns i EN 62196-2 (för elfordon typ 2) eller EN 62196-3 (för elfordon typ 3).

Krav på köpare för solcellsbidraget

 • Köparen behöver vara minst 18 år gammal.
 • Köparen behöver vara bosatt i Sverig. Alternativt skatta för minst 90 % av sin inkomst i Sverige.
 • Köparen behöver ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna nyttja skatteavdraget.
 • Köparen kan maximalt få 50 000 i skatteavdrag per person och år.
 • Om det är två köpare (ex. gifta/sambos) som både uppfyller kraven för samma arbete kan ni använda bådas bidrag, dvs. totalt 100 000 kr per hushåll och år.

Krav på utförare för solcellsbidraget

 • Utföraren av arbetet är registrerad för F-skatt.

Krav på bostad för solcellsbidraget

 • Köparen bor helt, eller delvis i bostaden där arbetet utförs.
 • Köparen äger minst en andel av bostaden där arbetet utförs.
 • Bidraget är giltigt även för solceller till fritidshus.
 • Om utländsk bostad; placerad inom EES-området eller Schweiz.

Vilka regler gäller för soltak och solceller integrerade i takpannor?

Det nya solcellsbidraget gäller alla investeringar i grön teknik. Reglerna ovan gäller därför både för vanliga solpaneler, soltak och solceller integrerade i takpannor.

Stöd för solceller till företag

Idag finns inget statligt stöd som gäller för företag. Solcellsstödet för företag avslutades under 2020 och kan inte längre användas. Det nya gröna avdraget kan tyvärr endast användas av privatpersoner.

Det finns inga bekräftade planer på att införa ett nytt stöd för solceller för företag.

OBS! Solceller kan installeras på taket till en näringsfastighet med aktiv verksamhet medan solelen används i en privatbostad. I dessa fall behöver fastigheterna ha skilda elanslutningar för att du som privatperson ska ha rätt att använda grönt avdrag.

Inget stöd för solceller bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar som vill installera solceller har tyvärr inget stöd att tillgå sedan solcellsbidraget utgick under 2020. Bostadsrättsföreningar som betalar skatt kan dock ta del av skattereduktionen på 60 öre per såld kWh solel.

Solceller till bostadsrättsföreningen kan även ge rätt till avdrag på ingående moms för den del av anläggningen som används till t.ex. försäljning av överskottsel.

Stöd för solceller till jordbruk

Beroende på om solcellerna köps privat eller av ett jordbruksföretag gäller olika regler för stödet. Ett jordbruksföretag har inget stöd att tillgå. Köper en privatperson solceller och placerar dem på en jordbruksfastighet kan den ta del av grönt avdrag på 20 procent.

OBS! Om solceller köps som privatperson får endast 5 procent av solelen användas i jordbruksföretaget för att den ska få beskattas som privatperson. Om solceller till jordbruk köps som företag får solel användas i privatbostaden, detta deklareras då som privat uttag.

Den nya subventionen för solceller kan användas flera gånger

Till skillnad från det gamla solcellsbidraget kan det nya gröna skatteavdraget användas i flera omgångar. Det innebär att bidrag kan erhållas både vid nyinstallation och utbyggnad av samma solcellsanläggning.

Dessutom går det att ta emot stödet flera gånger under ett år. Till exempel kan solpaneler och laddbox få stöd samma år så länge alla regler och krav uppfylls.

Vad gör man om bidraget inte räcker till priset på solcellerna?

Är det i planerna att köpa ett solcellspaket med vanliga solceller utan något batteri kommer stödet sannolikt att räcka till. Då stödnivån är 20 % och maxgränsen är 50 000 kronor får priset på solceller som mest kosta 250 000 kronor (50 000 / 0,20 = 250 000), eller det dubbla för två personer.

En vanlig solcellsanläggning som kostar 250 000 kronor bör ha en effekt på ungefär 15–20 kW. Detta är en solcellsanläggning som är i större klassen för villor, alltså bör de flesta solcellsinstallationer på privatbostäder vara mindre.

Är planen däremot att köpa en större anläggning med batteripaket kan det vara så att stödet inte räcker till. Anledningen är att batterier är relativt dyra idag, samt att stödet för batterier är 50 procent istället för 20 procent.

Tabell 2. Räkneexempel för bidrag för solcellsanläggning med batterilagring.
InstallationEffekt / lagringskapacitetPrisBidrag
Solcellsanläggning15 kWp240 000 kr46 560 kr*
Batterilagringssystem6 kWh50 000 kr24 250 kr**
Totalt15 kWp och 6 kWh lagring290 000 kr70 810 kr

*Beräkning: 0,194 * 240 000 = 46 560 kr
**Beräkning: 0,485 * 50 000 = 24 250 kr

I exemplet för solceller med batterilagring hamnar ersättningsnivån på 71 000 kr, vilket är över maxgränsen på 50 000 kr. Vill man i ett sådant fall få maximal ersättning finns två alternativ:

 1. Om du är gift/sambo går det att dela avdraget på två personer eftersom maxgränsen är 50 000 kr per person och år.
 2. Du kan sprida ut utgifterna över två kalenderår genom att köpa in ett solcellspaket år 1 och installera batterilagringssystemet år 2 eller senare.

För- och nackdelar med det nya stödet till solceller

Fördelar med solcellsstödet

 • Mindre (läs: ingen) administration för att erhålla avdraget.
 • Stödet går att använda för både batterier, laddning och solceller.
 • Stödet fås direkt utan att behöva stå i kö.
 • Stödet kan användas igen i framtiden.
 • Stödet kan användas flera gånger samma år.

Nackdelar med solcellsstödet

 • Stödnivån sjönk till en början med 5 procentenheter, från 20 % till 15 %. Från och med 1 januari 2023 är dock stödnivån på samma 20 procent som innan förändringen.

Historiska nivåer för bidrag till solceller år 2011–2023

År 2020 innebar det statliga investeringsstödet för solceller att du som privatperson fick tillbaka 20 % av totalkostnaden (inklusive moms) för solanläggningen. Det föregående bidraget behandlades av Boverket, och var relativt generöst, men samtidigt ineffektivt bidrag.

Anledningen till att det ansågs vara ineffektivt var att det fanns en kö motsvarande 18 000 ansökningar (vilket innebar en kötid på uppskattningsvis 10 månader).

Tabell 3: Bidrag för solceller 2011–2023.
ÅrStorlek på bidraget
202320 %
202215 %
202115 %
202020 %
201920 %
201830 %
201730 %
201630 % företag, 20 % övriga
201530 % företag, 20 % övriga
201435 %
201335 %
201245 %
201155 % företag, 60 % övriga

Vanliga frågor

Räknas solcellsstödet från samma kvot som ROT?

Nej, ROT och solcellsstödet räknas från två olika kvoter. Det är alltså möjligt att få 50 000 kr om året i avdrag till solceller och 50 000 kr om året i ROT-avdrag. Det går däremot inte att använda båda för samma installation.

Om man inte har kvar reduktion från solcellsbidraget (grönt avdrag) går det att använda ROT istället, men då är det endast arbetskostnader som man kan få rotavdrag på och inget annat.

Hur gör man ansökan för solcellsstöd/solcellsbidrag?

Numera behöver man inte ansöka om solcellsbidrag. Det nya bidraget för solceller är ett skatteavdrag och dras av direkt på fakturan – precis som ROT-avdraget.

Varför ändrades det gamla solcellsstödet?

Det finns flera anledningar till att stödet ändrades. Nedan listar Hemsol några av anledningarna:

 • Det förra stödet var väldigt ineffektivt eftersom det hade en kötid på upp till ett år. Med en sänkt ersättningsnivå räcker stödet till fler personer.
 • I takt med att solcellstekniken förbättras och priset för solceller sjunker skall solcellspaket bli en god investering utan krav på subventioner från staten.
 • För att konsolidera de olika stöden till ett stort skatteavdrag.

Går det att få det gröna solcellsbidraget utan inkomst i skattedeklaration?

Ja, men endast om annan skatt har betalats, exempelvis skatt för kapitalvinst. Avdraget för grön teknik är ett skatteavdrag, vilket innebär att någon typ av skatt såsom inkomst- eller vinstskatt behöver betalas för att ta del av avdraget.

För att nå upp till 50 000 kr i betald inkomstskatt på ett år krävs en månadsinkomst på cirka 20 000 kronor före skatt (beroende på ålder, kommun och medlemskap i Svenska kyrkan). Samma förutsättningar gäller för skattereduktionen på 60 öre per såld kWh solel. Du kan läsa mer om skatteregler och villkor på vår sida om skatt på solceller.

Får jag bidrag även om jag köper in materialet och installerar solceller själv?

Nej, om material köps in på eget bevåg kan det gröna teknik avdraget inte appliceras på materialkostnaden. Däremot går det att använda avdraget för installationsarbetet om det görs av ett utomstående företag. Kostnad för eget installationsarbete ger inte rätt till avdrag.

Av den anledningen avråder vi dig från att installera solceller själv.

Kan jag fördela solcellsbidraget över tid?

Ja, solcellsbidraget kan både används flera gånger för samma bostad och flera gånger under ett och samma år.

Fungerar solcellsstödet för både solel & solvärme?

Ja, men om det är så att systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20% av den sammanlagda produktionen vara elproduktion.

Hur mycket får ett solcellspaket kosta för att inte gå miste om solcellsbidrag?

Solcellsanläggningen får i praktiken kosta hur mycket som helst. Dock är bidraget på 20 % av material- och installationskostnaden och maximalt 50 000 kr per person och år. Därav utnyttjas stödet till fullo vid en kostnad av 250 000 kronor. Är det två personer som använder stödet blir nivån dubbel.

För den summan kan ett solcellspaket med en effekt på 15-20 kW köpas, vilket är en stor anläggning till en villa.