Solcellsbidrag 2022: Allt om Solcellsstöd & Bidrag för Solceller

Nya ansökningar för det tidigare solcellsstödet stoppades sommaren 2020. Nu finns det ett nytt bidrag för solceller; grönt avdrag. I den här artikeln går vi igenom hur bidraget fungerar, räkneexempel samt krav.

 


Solceller solcellsbidrag

Sammanfattande fakta om solcellsbidrag

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Privatpersoner kan idag använda det gröna avdraget på 15 % vid inköp av solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag tillgängligt för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Du kan maximalt få 50 000 kronor i grönt avdrag per år och person.

Vilket bidrag för solceller finns 2022?

Från den 1:a januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Bidraget ges i form av ett skatteavdrag på 15 % av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kr i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 14,55 procent av totalkostnaden för solceller (0,15*0,97 = 0,1455).

Fördelningen av solcellsbidrag på 15 procent för solceller

Grönt avdrag: Det nya bidraget för solenergi bakar ihop flera stöd i ett

Det nya solenergi-stödet ersätter inte bara det gamla solcellsbidraget, utan samlar även och ersätter det gamla batteri- och ladda-hemma-stödet.

Tabell 1: Vilka stödnivåer för grönt avdrag som gäller för olika typer av arbeten.
Typ av arbeteBidragsnivå
Nätanslutet solcellssystem15 % av material och arbete
System för lagring av egenproducerad elenergi50 % av material och arbete
Laddningspunkt till elfordon50 % av material och arbete

Räkna på hur mycket bidrag du får för solceller på ditt tak

Använd vårt kalkylverktyg för att beräkna solcellernas lönsamhet (inklusive solcellsbidrag) och förväntade elproduktion för solceller på just ditt tak!

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Hur fungerar det nya investeringsstödet för solceller?

Det nya investeringsstödet fungerar precis som ROT-avdraget, vilket innebär att du som privatperson inte behöver göra något för att ta del av det. När du får din solcellsinstallatörs faktura är prisavdraget redan gjort – installatören begär i sin tur ersättning av Skatteverket.

Till skillnad från det gamla statliga investeringsbidraget för solceller behöver du således inte stå i kö eller hantera någon krånglig myndighetsansökan.

Regler & krav för det nya solcellsbidraget

Nedan hittar du en sammanställning av alla de regler och krav som gäller för det nya solcellsstödet.

Om arbetet

 • Installationen skall vara både utförd & betald tidigast 1:a januari 2021.
 • Det gröna teknik-bidraget kan inte kombineras med ROT-avdraget.
 • För solceller & solvärme: solcellsanläggningen är nätansluten (alltså inte off-grid), och producerar enbart el och/eller värme. Om både solel och solvärme produceras skall max 20 % av totalproduktionen vara elproduktion.
 • För batterilagringssystem: lagringssystemet skall vara till en nätansluten anläggning för egenproducerad förnyelsebar el, t.ex. solceller med batterilagring. Batterisystemet skall bidra till ökad egenanvändning av egenproducerad el.
 • För laddningspunkt: laddningssystemet skall vara förberett för elmätning och debitering av elkostnad. Den ska även ha med de uttag/anslutningsdon som nämns i EN 62196-2 (för elfordon typ 2) eller EN 62196-3 (för elfordon typ 3).

Köpare

 • Du behöver vara minst 18 år gammal.
 • Du är bosatt i Sverige eller skattar för minst 90 % av din inkomst här.
 • Du har betalat tillräckligt med skatt för att kunna nyttja skatteavdraget.
 • Du kan maximalt få 50 000 i skatteavdrag per person och år.
 • Om ni är två personer (ex. gifta/sambos) som både uppfyller kraven för samma arbete kan ni använda bådas bidrag, dvs. totalt 100 000 kr per person och år.

Utförare

 • Utföraren av arbetet är registrerad för F-skatt.

Bostaden

 • Du bor helt, eller delvis i bostaden där det avdragsgilla arbetet utförs.
 • Du äger minst en andel av bostaden där arbetet utförs.
 • Bidraget är giltigt även för solceller till fritidshus.
 • Om utländsk bostad; placerad inom EES-området eller Schweiz.
Ta in offerter på solcellspaket

Vilka regler gäller för soltak och solceller integrerade i takpannor?

Det nya solcellsbidraget gäller alla investeringar i grön teknik. Reglerna ovan gäller därför både för vanliga solpaneler, soltak och solceller integrerade i takpannor.

Stöd för solceller till företag

Idag finns inget statligt stöd som gäller för företag. Solcellsstödet för företag avslutades under 2020 och kan inte längre användas. Det nya gröna avdraget kan tyvärr endast användas av privatpersoner.

Det finns inga bekräftade planer på att införa ett nytt stöd för solceller för företag.

OBS! Solceller kan installeras på taket till en näringsfastighet med aktiv verksamhet medan solelen används i en privatbostad. I dessa fall behöver fastigheterna ha skilda elanslutningar för att du som privatperson ska ha rätt att använda grönt avdrag.

Inget stöd för solceller bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar som vill installera solceller har tyvärr inget stöd att tillgå sedan solcellsbidraget utgick under 2020. Bostadsrättsföreningar som betalar skatt kan dock ta del av skattereduktionen på 60 öre per såld kWh solel.

Solceller till bostadsrättsföreningen kan även ge rätt till avdrag på ingående moms för den del av anläggningen som används till t.ex. Försäljning av överskottsel.

Stöd för solceller till jordbruk

Beroende på om solcellerna köps privat eller av ett jordbruksföretag så gäller olika regler för stödet. Ett jordbruksföretag har inget stöd att tillgå. Köper du som privatperson solceller och placerar dem på en jordbruksfastighet kan du ta del av grönt avdrag på 15 procent.

OBS! Om du köper solceller som privatperson får endast 5 procent av solelen användas i jordbruksföretaget för att du ska få beskattas som privatperson. Om du köper solceller till jordbruk som företag får du använda solel i privatbostaden, detta deklareras då som privat uttag.

Den nya subventionen för solceller kan användas flera gånger

Till skillnad från det gamla solcellsbidraget kan det nya gröna skatteavdraget användas i flera omgångar. Det innebär att du kan erhålla bidrag både vid nyinstallation och utbyggnad av samma solcellsanläggning.

Dessutom går det att ta emot stödet flera gånger under ett år, för till exempel solpaneler och laddbox, så länge alla regler och krav uppfylls.

Ta in offerter på solcellspaket

Vad gör man om bidraget inte räcker till priset på solcellerna?

Planerar du att köpa ett solcellspaket med traditionella solceller utan något batteri kommer stödet sannolikt att räcka alldeles utmärkt. Då stödnivån är 15 % och maxgränsen är 50 000 kr får priset på solceller som mest 50 000 / 0,15 = 333 000 kr (eller det dubbla om ni är två personer).

En vanlig solcellsanläggning som kostar 333 000 kr bör ha en effekt på ungefär 30 kW. Det är ovanligt mycket för en villa och motsvarar en årsförbrukning på ca 30 000 kWh.

Om du däremot planerar att köpa en större anläggning med batteripaket kan det dock vara så att stödet inte räcker till. Anledningen är att batterier är relativt dyra idag, samt att stödet för batterier är 15 % istället för 50 %.

Tabell 2: Räkneexempel: bidrag för solcellsanläggning med batterilagring.
InstallationEffekt / lagringskapacitetPrisBidrag
Solcellsanläggning15 kWp180 000 kr0,15 x 180 tkr = 27 tkr
Batterilagringssystem6 kWh60 000 kr0,5 x 60 tkr = 30 tkr
Totalt15 kWp och 6 kWh lagring240 000 kr57 tkr

I exemplet för solceller med batterilagring hamnar ersättningsnivån på 57 000 kr, vilket är över maxgränsen på 50 000 kr. Vill man i ett sådant fall få maximal ersättning finns två alternativ:

 1. Om du är gift/sambo går det att dela avdraget på två personer eftersom maxgränsen är 50 000 kr per person och år.
 2. Du kan sprida ut utgifterna över två kalenderår genom att köpa in ett solcellspaket år 1 och installera batterilagringssystemet vid ett senare tillfälle.

För kontakt och vägledning kring det gröna investeringsbidraget för solceller hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

För- och nackdelar med det nya stödet till solceller

Fördelar med solcellsstödet

 • Mindre (läs: ingen) administration för att erhålla avdraget.
 • Stödet går att använda för både batterier, laddning och solceller.
 • Du får stödet direkt utan att behöva stå i kö.
 • Du kan använda stödet igen i framtiden.
 • Stödet kan användas flera gånger samma år.

Nackdelar med solcellsstödet

 • Stödnivån har sjunkit med 5 %-enheter.

Värt att notera är att samtidigt som stödnivån sjunkit från 20 % till 15 % har priset på solceller i Sverige också sjunkit. Det har alltså inte blivit dyrare att köpa solceller pga. reduceringen.

De gamla bidragen för solceller år 2011 – 2020

År 2020 innebar det statliga investeringsstödet för solceller att du som privatperson fick tillbaka 20 % av totalkostnaden (inklusive moms) för solanläggningen. Det föregående bidraget behandlades av Boverket, och var relativt generöst, men samtidigt ineffektivt bidrag.

Anledningen till att det ansågs vara ineffektivt var att det fanns en kö motsvarande 18 000 ansökningar (vilket innebar en kötid på uppskattningsvis 10 månader).

Tabell 3: Bidrag för solceller 2011 - 2021.
ÅrStorlek på bidraget
202115 %
202020 %
201920 %
201830 %
201730 %
201630 % företag, 20 % övriga
201530 % företag, 20 % övriga
201435 %
201335 %
201245 %
201155 % företag, 60 % övriga

Vanliga frågor

Räknas solcellsstödet från samma kvot som ROT?

Nej, ROT och solcellsstödet räknas från två olika kvoter. Du kan alltså få 50 000 kr om året i bidrag till solceller och 50 000 kr om året i ROT-avdrag. Det går däremot inte att använda båda samtidigt.

Om man inte har kvar reduktion från solcellsbidraget går det att använda ROT istället, men då är det endast arbetet som man kan få rotavdrag på och inget annat.

Hur gör man ansökan för solcellsstöd / solcellsbidrag?

Du behöver numera inte ansöka om solcellsbidrag. Det nya bidraget för solceller är ett skatteavdrag och dras av direkt på fakturan – precis som ROT-avdraget.

Varför ändrades det gamla solcellsstödet?

Det finns flera anledningar till att stödet ändrades. Nedan hittar du några av anledningarna:

 • Det förra stödet var väldigt ineffektivt eftersom det hade en kötid på upp till ett år. Med en sänkt ersättningsnivå räcker stödet till fler personer.
 • I takt med att solcellstekniken förbättras och priset för solceller sjunker skall solcellspaket bli en god investering utan krav på subventioner från staten.
 • För att konsolidera de olika stöden till ett stort skatteavdrag.

Går det att få det gröna solcellsbidraget utan inkomst i skattedeklaration?

Ja, men endast om du har betalat in skatt för exempelvis kapitalvinst. Avdraget för grön teknik är ett skatteavdrag, Det vilket att du behöver betala någon typ av skatt såsom inkomst- eller vinstskatt för att ta del av avdraget.

För att nå upp till 50 000 kr i betald inkomstskatt på ett år behöver man tjäna ungefär 20 000 kr i månaden före skatt (beroende på din ålder, kommun och om du är medlem i Svenska kyrkan).

Samma förutsättningar gäller för skattereduktionen på 60 öre per såld kWh solel. Du kan läsa mer om skatteregler och villkor på vår sida om skatt på solceller.

Får jag bidrag även om jag köper in materialet och installerar solceller själv?

Nej, om du köper in materialet på eget bevåg kan du inte nyttja det gröna teknikavdraget för materialkostnaden. Däremot går det att använda avdraget för installationsarbetet.

Av den anledningen avråder vi dig från att installera solceller själv.

Kan jag fördela solcellsbidraget över tid?

Ja, du kan både använda det flera gånger för samma solcellsanläggning och flera gånger på ett och samma år.

Fungerar solcellsstödet för både solel & solvärme?

Ja, men om det är så att systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20% av den sammanlagda produktionen vara elproduktion.

Hur mycket får ett solcellspaket kosta?

Solcellsanläggningen får kosta hur mycket som helst, men då bidraget är på 15 % av totalkostnaden och du maximalt kan få 50 000 kr per person och år blir maxbeloppet 333 333 kr. Är ni två personer som kvalificerar för stödet blir nivån den dubbla.

För den summan kan du köpa ett solcellspaket med en effekt över 30 kW, vilket är ovanligt stort för en privat anläggning på ett villatak.