Elcertifikat för Solceller: Vad är det, och är det Lönt att Sälja?

Har du solceller på taket och säljer du solel kan du ansöka om att sälja elcertifikat. Nedan går vi igenom allt från pris på elcertifikat till elcertifikatmätare och hur du ansöker om elcertifikat.

 


Vad är ett elcertifikat för solceller?

Elcertifikat för solceller är ett typ av statligt stöd som ges ut för att främja produktionen av förnybar el. Elcertifikaten fungerar som ett intyg på att elen är förnyelsebar. För varje 1000 kWh solel du säljer eller producerar får du ett elcertifikat som du kan sälja till kvotpliktiga köpare.

Elcertifikatsmarknaden startades av staten år 2003 med syfte att stödja utvecklingen av förnybar energi. En ny marknad skapades genom att dela ut elcertifikat till producenter av förnybar el medan en del aktörer inom elbranschen blev kvotpliktiga, exempelvis elbolag.

OBS! Att sälja elcertifikat är frivilligt, eftersom det med dagens priser inte är lönsamt i liten skala är det inte att rekommendera för mikroproducenter med solceller.

Sammanfattande fakta om elcertifikat för solceller

 • Elcertifikat kostar idag runt 2,1 kronor styck.
 • Du får ett elcertifikat för varje 1 000 kWh producerad solel.
 • Förmedlingen av elcertifikat hanteras av Energimyndigheten.
 • Du tilldelas och säljer elcertifikat via plattformen Cesar.
 • Kontot i Cesar kostar årligen 200 kronor.
 • Det är inte lönsamt för mikroproducenter att handla med elcertifikat.

Hur fungerar elcertifikatsmarknaden?

 1. Staten delar ut elcertifikat till producenter av förnybar el.
 2. Elproducenterna säljer elcertifikaten på en öppen marknad till kvotpliktiga köpare, t.ex. Elbolag.
 3. Kostnaden för elcertifikaten fördelas på elanvändare.
 4. Kvotpliktiga köpare annullerar årligen sina elcertifikat till staten för att nästa år fylla kvoten igen.

Skiss över hur marknaden för elcertifikat fungerar från elproducent till elkonsument

Vad är priset för ett elcertifikat?

Under 2016 låg priset för ett elcertifikat (1000 kWh såld/producerad solel) på runt 138 kronor. Sedan dess har priset sjunkit rejält, i januari 2021 låg priset för ett elcertifikat på 2,1 kronor. Med en sådan drastisk prissänkning, från 14 öre/kWh till 0,2 öre/kWh, är det svårt att se försäljningen som lönsam för en mikroproducent.

Tabell 1: Genomsnittspris för elcertifikat.
ÅrtalGenomsnittspris för 1 elcertifikat
2021*2,1 kronor*
202011,9 kronor
201978,5 kronor
2018154,5 kronor
201766,4 kronor
2016137,9 kronor

*Endast data från januari och februari.

Data över prisutveckling för elcertifikat från Ekonomifakta.

Så fungerar elcertifikat för privatpersoner

För att kunna sälja elcertifikat som privatperson behöver du först bli en mikroproducent av el, exempelvis genom att installera solceller. När dina solceller är installerade kan du ansöka om ett avgiftsbelagt konto i Cesar (200 kr/år). När du har ditt konto aktiverat är det bara att sälja dina elcertifikat.

Du tilldelas elcertifikat baserat på mätarställningen på din elmätare. Med en vanlig elmätare får du därför elcertifikat för endast den el som du matar ut i det allmänna elnätet.

Elcertifikatmätare ger elcertifikat för egenanvänd el

För att kunna få elcertifikat både överskottsel och egenanvänd el måste du investera i en elcertifikatmätare för solceller. Företag som CheckWatt och Redlogger erbjuder lösningar för elcertifikatmätare.

En elcertifikatmätare kostar mellan 3 200 och 5 000 kronor, beroende på hur avancerad lösning du vill ha. En investering som sällan lönar sig om du tänker att försäljningen av elcertifikat ska täcka kostnaden.

En solcellsanläggning på 10 kW producerar i Stockholmsområdet runt 9 500 kWh årligen. Räknar man att du använder 35 % av solelen själv får du elcertifikat för 6 175 kWh med en vanlig elmätare. Med en elcertifikatmätare får du istället elcertifikat för 9 500 kWh.

På ett år får du alltså 6 certifikat med en kostnadsfri mätare och 9 certifikat med en elcertifikatmätare. Inkomsterna för sålda certifikat ligger idag på ca. 12 kronor jämfört med ca. 19 kronor. Att investera i en elcertifikatmätare som privatperson anses alltså inte som lönsamt.

Tabell 2: Exempel: Sälja elcertifikat för överskottsel från 10 kW solceller.
JämförelsetalUtan elcertifikatmätareMed elcertifikatmätare
Installerad effekt10 kW10 kW
Använd el3 325 kWh3 325 kWh
Såld el6 175 kWh6 175 kWh
El för elcertifikat6 175 kWh9 500 kWh
Kontoavgift200 kr/år200 kr/år
Tilläggsinvestering0 kr3 200 kr
Inkomst från sålda elcertifikat12,60 kr18,90 kr

Är det värt att sälja elcertifikat som mikroproducent med solpaneler?

Som mikroproducent har du tidigare kunnat tjäna på att sälja dina elcertifikat, men på grund av sänkta marknadspriser är det tyvärr idag sällan lönsamt. År 2021 införde Energimyndigheten dessutom en årskostnad på 200 kronor för innehavet av kontot i Cesar, som behövs för att kunna tilldelas och sälja elcertifikat.

Med en årlig utgift på 200 kronor och inkomster på 2,1 kronor per sålt elcertifikat skulle du behöva producera 95 300 kWh för att ens täcka kontoavgiften. I och med att kostnaden är så hög är det inte inte är rimligt för en mikroproducent med solpaneler att sälja elcertifikat.

Solcellskalkylator för att beräkna lönsamheten med och utan elcertifikat

Vi rekommenderar att du gör en kalkyl baserat på din egen solcellsanläggning för att se om elcertifikat är lönsamma för dig. För att enkelt jämföra lönsamheten med och utan försäljning av elcertifikat kan du använda vår solcellskalkylator.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Regelverk för elcertifikat för solceller

Alla producenter av förnybar solenergi har rätt att ansöka om elcertifikat, men det är inte ett måste att söka detta ekonomiska stöd. Som mikroproducent har du rätt att tilldelas ett elcertifikat per producerad MWh (1000 kWh) förnybar el. När du har ansökt om elcertifikat har du rätt att erhålla dem i max 15 år.

OBS! Du har rätt att få elcertifikat för både såld och egenanvänd el, men elcertifikaten delas ut baserat på information från din elmätare. Om du har en standard-elmätare från ditt elnätsbolag kommer den endast att mäta den el som matas ut i det allmänna elnätet (överskottsel) och inte din egenanvända el.

Så säljer du dina elcertifikat

Om du har valt att sälja elcertifikat för att få en extra inkomst från dina solceller kan du följa stegen nedan för att komma igång.

1.    Samla in den information som behövs för registrering

För att göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt bör du på förhand ta reda på:

 • Vilket företag som hanterar rapporteringen av dina mätvärden och kontaktuppgifter till någon på det företaget. Detta är vanligtvis ditt elnätsföretag.
 • Nätområdes-ID och EDIEL-ID, dessa kan ditt elnätsföretag eller det företag som rapporterar dina mätvärden förse dig med.
 • Anläggnings-ID för din anläggning, en artonsiffrig kod som du blivit tilldelad vid uppkoppling av solcellsanläggningen.

OBS! Energimyndigheten rekommenderar även att du har ingått avtal med en kvotpliktig köpare redan innan du ansöker om elcertifikat. På så vis är du säker på att du kan sälja elcertifikaten innan du öppnar det avgiftsbelagda (200 kronor/år) kontot i Cesar.

2.    Ansök om behörighet till e-tjänsten

Detta gör du snabbt och enkelt via Mina sidor på Energimyndighetens hemsida. När du ansöker om behörighet som privatperson får du genast behörighet efter att du skickat in din ansökan.

OBS! Ansökan om behörighet som organisation och företag måste skickas in som blankett till Energimyndigheten för behandling och kan ta en tid innan det godkänns.

3.    Ansök om elcertifikat

När du har fått behörighet kan du via Mina Sidor på Energimyndigheten skicka in ansökan om elcertifikat. I denna ansökan fyller du i den information du tagit reda på tidigare.

OBS! Endast en person i hushållet/ägare av solcellsanläggningen behöver göra denna ansökan. Om ni väljer att lägga in två ägare av anläggningen kommer ni behöva producera 2 000 kWh för att då få 2 elcertifikat utdelade samtidigt. Om ni är två ägare får ni även två konton i Cesar som har en årsavgift på 200 kronor styck.

4.    Samla och sälj dina elcertifikat i e-tjänsten Cesar

När din ansökan om elcertifikat har godkänts kan du öppna ditt konto i e-tjänsten Cesar. Här kan du hålla koll på dina elcertifikat och överföra dem till din avtalade köpare. Köparen av dina elcertifikat hjälper dig hantera överföringen.

OBS! Elcertifikaten utfärdas i e-tjänsten den 15:e varje månad. Elcertifikat har inget utgångsdatum utan kan sparas hur länge som helst. Du kan max få elcertifikat tilldelade i 15 år.

Köpa och sälja elcertifikat som företag med solpaneler

Om ditt företag har solpaneler och vill handla med elcertifikat bör du först se över om du är kvotpliktig. Exempelvis kan du vara kvotpliktig om du använder mer än 60 megawattimmar egenproducerad el per år från en anläggning med toppeffekt på över 50 kW.

När det kommer till försäljning av elcertifikat som du tilldelas gäller samma regler som för mikroproducenter. Du tilldelas och säljer dina elcertifikat via Energimyndighetens tjänst Cesar. Kontot i tjänsten kostar 200 kronor årligen.

Med en stor mängd solpaneler kan företag göra försäljningen av elcertifikat lönsam. Jämfört med en privatperson med endast 10 kW solceller på taket. I exemplet nedan kan du se ett exempel på försäljning av elcertifikat med 150 kW solceller.

Exempel: Solcellspark på 150 kWp

Nedan är ett exempel på en 150 kWp kommersiell solcellspark belägen i Stockholmsområdet. Exemplet visar att försäljning av elcertifikat med största sannolikhet endast är en marginell intäkt på årsbasis.

 • Årlig elproduktion i Stockholm: 158 500 kWh
 • Tilldelade elcertifikat: 158 stycken
 • Inkomst från elcertifikat: 158 x 2,1 kronor* = 331,8 kronor
 • Inkomst från elcertifikat vid eventuell prishöjning: 158 x 11,9 kronor** = 1 880,2 kronor

*Pris per elcertifikat från januari 2021

**2020 medelpris per elcertifikat

Inkomster från mikroproduktion av el utöver elcertifikat

Som vi nämnde ovan är det inte helt lönsamt att sälja elcertifikat som mikroproducent längre. Lyckligtvis finns det andra inkomstkällor att satsa på för att få inkomster från mikroproduktion av el.

Utöver att sälja elcertifikat kan du:

 1. Sälja överskottsel.
 2. Få ersättning för nätnytta.
 3. Få skattereduktion för såld el.

Sälja överskottsel

Solcellsägare väljer vanligen att sälja överskottsel. Det gör du enkelt genom att sluta ett avtal med ett elbolag som betalar dig för den överskottsel du matar in i det allmänna nätet. Ersättningen för att sälja överskottsel skiljer elbolag emellan, men följer vanligtvis Nord Pool spotpris.

Graf som visar fördelningen av inkomster från solceller under ett år

*Elproduktionen har räknats på 10 kW solceller installerade i Stockholm. I exemplet nedan har vi räknat med 50 % använd el och 50 % såld el.

Ersättning för nätnytta

När du matar in överskottsel i det allmänna elnätet har ditt elnätsbolag skyldighet att ersätta dig för den nätnytta som uppstår.

Du har rätt till ersättning för nätnytta eftersom att elen produceras lokalt och på kort avstånd från användare, vilket ger upphov till mindre kostnader för elnätsföretaget. Normal ersättning för nätnytta ligger runt 2 öre/kWh.

Skattereduktion för solceller

När du säljer din överskottsel har du rätt att få en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år eller för max så mycket el du själv tar ut från elnätet. Som privatperson tas din skattereduktion för solceller automatiskt upp i skattedeklarationen.

Vanliga frågor

Vad är en elcertifikatmätare?

En elcertifikatmätare är en elmätare som mäter och rapporterar både egenanvänd el och överskottsel. Solcellsägare och andra mikroproducenter behöver en sådan elmätare för att få elcertifikat för all förnybar el som produceras.

Vem köper elcertifikat?

Vanligen säljs elcertifikaten till det elbolag som köper din överskottsel eller det företag som tillhandahåller din elcertifikatmätare. När du säljer dina elcertifikat som privatperson ansvarar du för att själv hitta en kvotpliktig köpare och sluta avtal.

Vem kan ansöka om elcertifikat?

Producenter av förnybar el kan ansöka om att tilldelas elcertifikat för den el de producerar. Till förnybar el hör exempelvis solkraft och vindkraft. Både mikroproducenter och större elproducenter har rätt att ansöka om elcertifikat.

Vad kostar ett elcertifikat?

I början av 2021 låg priset för ett elcertifikat på 2,1 kronor/styck. Ett elcertifikat motsvarar 1 000 kWh förnybar el.

Vad är skillnaden på elcertifikat och ursprungsgarantier?

Elcertifikat är ett statligt stöd som främjar förnybar el medan ursprungsgarantier används för att märka ursprunget på el. Det finns kvotpliktiga köpare för elcertifikat men inte för ursprungsgarantier. Incitamentet för att köpa ursprungsgarantier är att kunna garantera ursprunget på el.

Elbolag köper ursprungsgarantier för solceller främst för att kunna garantera deras elkunder får solel levererad.

Notera! Ett konto i Cesar som endast hanterar ursprungsgarantier är kostnadsfritt.

Varför delar staten ut elcertifikat för solkraft?

Syftet med systemet för elcertifikat är att främja utvecklingen av förnybar el. Elcertifikat ges till bland annat solkraft, vindkraft och viss vattenkraft. Elcertifikatsystemet ska bidra till målet att öka förnybar elproduktion med 18 TWh från 2020 till 2030. Från 2016 till 2020 ökade solkraft i Sverige från 140 MW till 1 089 MW.