Ursprungsgarantier för solceller: Pris & hur du ansöker 2024

Som mikroproducent med solceller kan du ansöka om ursprungsgarantier att sälja för en extra inkomst. I denna artikel går vi igenom hur ursprungsgarantier fungerar, hur du ansöker, priset idag samt om det är lönsamt att sälja dem.

 


Solceller ursprungsgaranti

Sammanfattande fakta om ursprungsgarantier för solceller

  • Elproducenter med solceller får ansöka om ursprungsgarantier för såld solel.
  • Ursprungsgarantier delas ut för varje MW såld el.
  • Ursprungsgarantier har ett värde på 1–10 kronor.
  • Elbolag köper ursprungsgarantier från elproducenter.
  • Som privatperson med solceller är det vanligt att sälja sina ursprungsgarantier till det elbolag som annars köper ens el.
  • Det är frivilligt att handla mer ursprungsgarantier.

Vad är ursprungsgarantier för solceller?

Ursprungsgarantier delas ut av staten till elproducenter för att kunna märka el med vilken energikälla som använts vid produktionen. Som mikroproducent kan du tilldelas en ursprungsgaranti per 1000 kWh såld el. Du kan sälja dina ursprungsgarantier till elbolag för 1-10 kronor/ursprungsgaranti.

Graf med statistik över utdelade och sålda ursprungsgarantier

Systemet för ursprungsgarantier infördes 2010 med syfte att kunna garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier utfärdas alltså för alla typer av elproduktion. Märk att det inte är ett måste för mikroproducenter med solceller att ansöka om och sälja ursprungsgarantier, utan det är helt frivilligt.

Priset för ursprungsgarantier

Priserna för ursprungsgarantier varierar mellan 1 – 10 kronor per ursprungsgaranti, dvs 0,1 – 1 öre per såld kWh. Till skillnad från elcertifikat så finns det ingen officiell prisstatistik för ursprungsgarantier. Detta eftersom det inte finns någon laglig grund för Energimyndigheten att samla in detta.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Ursprungsgarantier ger små inkomster jämfört med att sälja el från solceller

Inkomsterna från ursprungsgarantier är relativt lågt i jämförelse med andra inkomster du kan få från att sälja el med solceller. Priset du får för såld solel är vanligtvis sportpris som ligger på mellan 25 – 75 öre per kWh beroende på var du bor. Att sälja el från solceller ger dig även rätt till skattereduktion och ersättning för nätnytta.

Graf med inkomster för såld el inklusive ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier vs. ersättning för nätnytta med solceller

När du säljer solel har du rätt till både ursprungsgarantier och ersättning för nätnytta. Ersättning för nätnytta betalas ut av ditt elnätsföretag och ligger på runt 2 öre per kWh. Jämfört med ursprungsgarantier som ligger på max 1 öre per kWh är nätnytta för solceller en större inkomst.

Ursprungsgarantier vs. skattereduktion för solel

Du har rätt att få både ursprungsgarantier och en skattereduktion för såld solel. Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh solel och dras automatiskt av din inkomstskatt. Ursprungsgarantier kräver mer administrativt arbete från din sida samt som de är värda en bråkdel av skattereduktion för solel.

Kostnader för att sälja ursprungsgarantier från solpaneler

Ursprungsgarantier hanteras i e-tjänsten Cesar. Om du endast säljer ursprungsgarantier, och inga elcertifikat, är kontot gratis. Energimyndigheten tar dock ut en avgift på per utfärdad ursprungsgaranti. Avgiften för vanliga ursprungsgarantier som endast kan säljas i Sverige ligger på 0,035 kronor/styck.

Om du vill sälja dina ursprungsgarantier till köpare utomlands (EECS-ursprungsgaranti) behöver du ett EECS-konto som kostar 500 kronor per år. Utfärdan av en EECS-ursprungsgaranti för el från solpaneler har en avgift på 0,090 kronor/styck.

Är det lönsamt att sälja ursprungsgarantier vid mikroproduktion?

Även om ersättningen för ursprungsgarantier är så låg som 0,1 – 1 öre/såld kWh är det lönsamt. Alla inkomster förkortar solcellernas återbetalningstid. Det tar någon timme att lägga upp kontot i Cesar men när det väl är uppe behöver du inte göra mycket för att handla med dina ursprungsgarantier.

Notera att en del elbolag erbjuder dig ett bättre pris på såld el i utbyte mot dina ursprungsgarantier. Exempelvis kan du få sportpris + 10 öre/kWh i utbyte mot dina ursprungsgarantier om du faller under reglerna för mikroproduktion. I dessa fall hjälper de vanligtvis till att starta upp ditt konto i Cesar.

Räkna på lönsamheten med en kalkyl för solel

För stora solcellsanläggningar kan det vara bra att göra en kalkyl för solel för att se om ursprungsgarantier är lönsamma att handla med. Om er solcellsanläggning förväntas producera mer än 40 000 kWh per år kan det vara lönsamt att ansöka om ursprungsgarantier.

Tips! Använd vår solel-kalkyl för att beräkna lönsamheten för solceller med och utan försäljning av ursprungsgarantier.

Så säljer du ursprungsgarantier

Energimyndigheten hanterar utdelningen och försäljningen av ursprungsgarantier. Du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier samtidigt, via Mina Sidor på Energimyndighetens hemsida. Såhär gör du för att ansöka om ursprungsgarantier:

  1. Samla in information om din solcellsanläggning
  2. Ansök om behörighet hos Energimyndigheten
  3. Fyll i ansökan för ursprungsgarantier
  4. Samla och sälj ursprungsgarantier i Cesar

1. Ta reda på grundinformation om din solcellsanläggning

Det är enklast att på förhand samla in den information som behövs för att ansöka om ursprungsgarantier. Du behöver bland annat veta nätområdes-ID, EDIEL-ID, anläggnings-ID samt vilket företag som hanterar rapporteringen av anläggningens mätvärden.

2. Ansök om behörighet att skicka in ansökan hos Energimyndigheten

Under Mina Sidor hos Energimyndigheten behöver du först ansöka om behörighet att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier. Som privatperson tar detta endast någon minut och du får direkt tillgång till ansökan.

3. Fyll i ansökan om ursprungsgarantier och elcertifikat

Via Mina Sidor slipper du vidare att fylla i din ansökan om ursprungsgarantier. Det tar en tid att fylla i ansökan och du behöver i detta skede all information som nämns i steg ett.

4. Samla och sälj dina ursprungsgarantier via tjänsten Cesar

När din ansökan har godkänts får du tillgång till ditt konto i e-tjänsten Cesar. Här samlas dina ursprungsgarantier tillsammans med dina elcertifikat. När du säljer dem hjälper köparen till med hanteringen och överföringen.

OBS! Ursprungsgarantier är endast i kraft ett år från den dag de utfärdats. Om de inte säljs innan utgångsdatum förfaller de och försvinner ur systemet.

Vanliga frågor

Vad kostar en ursprungsgaranti?

Kostnaden för en ursprungsgaranti ligger mellan 1 – 10 kronor. Du får alltså 0,1 – 1 öre per kWh genom att sälja ursprungsgarantier. Vid utfärdande av en ursprungsgaranti tillkommer en avgift på 0,035 öre/styck.

Vem utfärdar ursprungsgarantier?

Energimyndigheten utfärdar ursprungsgarantier till elproducenter. Ursprungsgarantier delas ut i e-tjänsten Cesar. Du kan ansöka om tillträde via Energimyndighetens hemsida.

Vem köper ursprungsgarantier för solenergi?

Vanligtvis köps ursprungsgarantier för solens energi av elbolag som vill sälja förnybar energi till sina kunder.

Kan man sälja ursprungsgarantier för svensk solkraft utanför Sverige?

Du kan även ansöka om att tilldelas EECS-ursprungsgarantier för solkraft, dessa går att sälja även till köpare utomlands. Notera att det tillkommer en kontoavgift på 500 kronor/år om du vill handla med EECS-garantier samt som att avgifter per garanti stiger till 0,090 öre/styck.

Du kan sälja EECS-ursprungsgarantier för svensk solkraft till köpare i bland annat Norge, Island och Schweiz.

Måste man sälja ursprungsgarantier?

Det är frivilligt att handla med ursprungsgarantier. Om du som mikroproducent inte ser det som lönsamt är det inget du behöver göra.

Vad skiljer ursprungsgarantier från elcertifikat för solceller?

Ursprungsgarantier ges för att kunna märka ursprunget på el och delas ut till all typ av producerad el. Elcertifikat ges endast till förnybar el och har som syfte att stödja utvecklingen av förnybar elproduktion. Det finns även kvotpliktiga köpare av elcertifikat men inte av ursprungsgarantier.

Du kan endast tilldelas ursprungsgarantier för din överskottsel och inte för den solel du själv använder. Elcertifikat för solceller å andra sidan kan du tilldelas för både använd och såld el.

Notera! Kontot för elcertifikat har en årsavgift på 200 kronor medan ett konto för endast ursprungsgarantier är kostnadsfritt.