Installera solceller

 • Allt om att koppla och installera solceller
 • Guide: 9 steg för installation av solpaneler
 • Jämför 4 offerter för installation av solceller via Hemsol

Eller

Jämför 4 offerter för installation av solceller

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

En installation av solceller består av flera olika moment. HemSol går här igenom hur man installerar solceller i 9 steg; från leverans av material och montering av byggställningar till att koppla in solcellerna till elnätet.

Så installeras solceller i 9 steg

 1. Installatören lämnar in en föranmälan till elbolaget.
 2. Hårdvara och solpaneler levereras till tomten.
 3. Fallskydd och ställningar monteras runt huset.
 4. Takfästen och bärskenor monteras på taket.
 5. Solpaneler monteras och kablage installeras.
 6. Växelriktaren installeras och kopplas till solpanelerna.
 7. Systemet testkörs och färdiganmälan lämnas in.
 8. Solcellerna kopplas upp till elnätet.
 9. Solcellsanläggningen besiktigas (valfritt).

Beskrivning av processen att installera solceller

1.   Installatören lämnar in en föranmälan om solcellerna till elnätsbolaget

Din installatör lämnar först in en föranmälan om din solcellsanläggning till ditt elnätsföretag. När föranmälan granskats skickar elnätsföretaget ut ett installationsmedgivande, vilket kan ta från några dagar till någon vecka. När detta är klart kan installationen av dina solceller påbörjas.

Föranmälan görs för att elnätsföretaget ska kunna säkerställa att anläggningen a) uppfyller alla säkerhetskrav och b) att elnätet har tillräckligt med kapacitet att hantera uppkopplingen av solcellerna. Skulle föranmälan inte godkännas informerar elnätsföretaget dig om åtgärder som bör tas innan installation av solceller.

2.   Hårdvara och solpaneler levereras till tomten

Innan installationen av dina solpaneler drar igång levereras allt material till dig. Solpanelerna kommer vanligtvis på trallar som placeras på din tomt i väntan på montering. Beroende på leverantör kan solpanelerna levereras någon vecka innan, eller i direkt samband med installationen.

3.   Fallskydd och ställningar monteras runt huset

När din installatör påbörjar arbetet med solcellsanläggningen monteras först någon typ av fallskydd, för att montörerna säkert ska kunna röra sig på taket. Vid villainstallationer används vanligen byggställningar som kollektivt fallskydd.

Att montera ställning för en normalstor solcellsanläggning på 10 kW tar i vanligen 2 – 3 timmar, förutsatt att det inte finns några hinder på marken.

4.   Takfästen och bärskenor monteras på taket

När ställningar och fallskydd är på plats påbörjas installationen. Först gör installatören upp en plan över var solpaneler och fästen ska sitta. Efter att ritningen om var alla solpaneler ska fästas är färdig monteras takfästen i taket, takstolarna eller råsponten. När takfästen är på plats monteras till sist skenorna som solpanelerna ska fästas i.

Beroende på anläggningens storlek, taktyp och takets komplexitet varierar längden på arbetet. Normalt tar arbetet en halv till en dag.

5.   Solpaneler monteras och kablage installeras

När bärskenorna är på plats bärs solpanelerna upp på taket för att skruvas fast i skenorna. Samtidigt som panelerna sätts fast görs den kabeldragning som krävs mellan panelerna uppe på taket. Normalt tar montering och kabeldragning av solpanelerna en halv dag.

6.   Växelriktaren installeras och kopplas till solpanelerna

När solpanelerna är monterade på taket åker en elektriker ut för att göra det elarbete som krävs. Elektrikern drar först allt kablage från solpanelerna till elcentralen. I elcentralen installeras sedan en växelriktare till solceller som kan omvandla solpanelernas likström till växelström.

Växelriktaren kopplas in sedan in till din elmätare som förmedlar elen vidare till ditt elsystem. Elarbetet tar normalt runt en dag att färdigställa.

7.   Systemet testkörs och färdiganmälan lämnas in

När solpanelerna är monterade och allt elarbete är klart testkörs anläggningen för att dubbelkolla att allt fungerar. Installatören gör också en genomgång med dig som kund så att du har koll på hur systemet fungerar.

Vid testkörningen får du som kund vanligtvis även dokument på exempelvis egenkontrollprogram, garantier samt vind- och snöbelastningsberäkningar. Dessa dokument kan sedan användas som underlag till försäkringsbolag.

När solcellsanläggningen är färdig och ni har gjort en genomgång av systemet gör installatören en färdiganmälan till ditt elnätsföretag.

Beräkna lönsamheten för solceller på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solceller. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till 5 prisförslag på solcellsanläggningar kostnadsfritt.

8.   Solcellerna kopplas upp till elnätet

När färdiganmälan registrerats av elnätsföretaget bokas en tid för att koppla in solcellerna till elnätet. Vid behov kommer de ut och byter din elmätare till en modell som klarar av både inmatning och uttag av el. Vanligtvis behöver du vänta 2 – 3 veckor för inkoppling av solcellerna.

När din elmätare är bytt görs inkoppling av solpaneler av elnätsföretaget och du kan börja använda solel hemma samt sälja överskottsel.

Notera! Elmätare installerade efter 1 oktober 2019 har redan inbyggd funktion för inmatning och uttag av el. I dessa fall kan anslutningen av elmätaren till solcellerna ske på distans.

9.   Solcellsanläggningen besiktigas

Vill du försäkra dig om att solcellsanläggningen är korrekt kan du ta in ett besiktningsföretag som gör en besiktning. Besiktningen sker normalt sett 2 – 3 veckor efter färdigställd installation. Om anläggningen skulle bli underkänd kan besiktningsföretaget hjälpa dig med utredningsprocessen.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en solpanelsinstallation?

Normalt tar en solcellsinstallation 2 – 3 dagar från materialleverans till färdig anläggning. För att lägga igång anläggningen behöver ditt elnätsföretag koppla in solcellerna till elnätet, vilket normalt tar ytterligare 2 – 3 veckor.

Får jag installera solceller själv?

Nej, du får inte installera solceller själv om du inte är elektriker med behörighet. Montering av takfästen och bärskenor samt fästning av solpanelerna på skenorna kan du dock göra själv. Du kan läsa mer om att vad du får och inte får göra i vår artikel om man får man installera solceller själv.

Vem får installera solceller?

Enligt Elsäkerhetsverkets regler för installation får endast någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram montera solceller. Du kan använda e-tjänsten Kolla elföretaget för att säkerställa att din installatör har behörighet att göra arbetet.

Vad behövs för att installera solceller?

För att installera solceller på ett tak behövs:

 • Montagesystem
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Fallskydd
 • Verktyg som skruvdragare samt kablage.

Hur ser installationsprocessen för solceller ut för BRF:er?

Installationsprocessen för solceller har samma upplägg för villa som BRF, momenten för BRF är alltså samma som ovan. På grund av att BRF-projekt normalt är större tar varje moment däremot något längre tid. Läs mer om processen att skaffa solceller som BRF på vår sida om solceller till BRF.

Hur ser installationsprocessen för solceller till radhus ut?

Eftersom radhus vanligtvis har lägre byggnader med lättillgängliga tak är en sådan installation mycket lik en villainstallation. En liten anläggning till radhus kan installeras på 2 – 3 dagar medan en större installation kan ta en vecka. Vill du veta mer om solceller på radhus kan du läsa vår sida om solceller och radhus.