Solceller till radhus

  • Fullständig guide för solceller till flerbostadshus 2024
  • Allt om pris, bidrag och regler för solpaneler till radhus
  • Beställ och Jämför 4 offerter på solceller till radhus

Eller

Jämför 4 offerter på solceller till radhus & flerbostadshus

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

När solceller ska installeras på radhus eller flerbostadshus kan det vara svårt att veta vilka regler som gäller. HemSol går därför igenom reglerna som gäller för radhussamfälligheter, flerbostadshus, och bostadsrättsföreningar.

Kan flerbostadshus installera solceller?

Ja, det är möjligt att installera solceller i flerbostadshus. Beroende på om det är en BRF, radhussamfällighet eller annan bostadstyp ser processerna olika ut. BRF har störst möjligheter att gemensamt installera solceller medan en samfällighet kan sakna lagliga grunder för installation.

Sammanfattning av regler för flerbostadshus med solceller

  1. Solceller till BRF: kan skaffa solceller med beslut från stämma.
  2. Solceller till samfällighet: måste finnas i anläggningsförrättning.
  3. Solceller till radhuslägenhet: godkännande från samfällighet/BRF.

Vad kostar solceller till radhus?

Priset på solceller till radhus varierar beroende på bland annat anläggningseffekt samt val av solpaneler. Genomsnittspriset för anläggningar på 20–50 kW ligger på runt 12 500 kronor per installerad kW, exklusive moms. Kostnaden för solceller innefattar både material- och arbetskostnader.

Du kan läsa mer om prisuppsättningen och skillnaden i vår artikel “vad kostar solceller”.

Solceller till flerbostadshus med bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan med godkännande från styrelsen eller genom att rösta genom ett beslut på årsstämma installera solceller. Anläggningen kan antingen producera solel endast till fastighetens allmänna utrymmen eller till både hushåll och fastighet.

I vår omfattande guide om solceller till bostadsrättsförening kan ni läsa mer om processen.

Installera solceller på radhus som radhussamfällighet

Processen att skaffa solceller ser olika ut beroende på samfällighetens förvaltning. Radhus förvaltas vanligen av en samfällighetsförening, och i detta fall följs föreningens stadgar. Medan mindre radhus och parhus med delägarförvaltning tar endast ett gemensamt beslut om att installera solceller.

Samfällighetsförening följer anläggningsförrättningen vid installation av solceller

En samfällighetsförening är en förening som förvaltar radhus, kedjehus och parhus. Samfällighetsföreningen har bl.a. syftet att ta hand om gemensamhetsanläggningar som fastigheterna äger ihop. Gemensamhetsanläggningar kan t.ex vara vägar, garage, grönytor, VA och bredband/TV.

Om en samfällighetsförening vill installera solceller som del av en gemensamhetsanläggning, till exempel på taket av ett garage, regleras detta av anläggningsförrättningen. I den anges vilka åtgärder som får göras av samfällighetsföreningen.

Om anläggningsförrättningen ger utrymme att installera solceller på taket, exempelvis med syfte att minska driftskostnaderna, är det möjligt för föreningen att gå vidare med processen. Ett godkännande på en föreningsstämma bör finnas innan processen att skaffa solcellerna påbörjas.

Ansökan om omprövning av anläggningsförrättning

Om det inte är möjligt att installera solceller inom ramen för er nuvarande anläggningsförrättning kan ni ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. En ansökan kostar från 3 600 kronor. En omprövning ska dock först godkännas på en föreningsstämma.

Kan samfälligheten köpa solceller även om det inte ingår i anläggningsförrättningen?

Anläggningsförrättningar kan vara öppet formulerade och ger ibland utrymme för tolkning. Så även om den inte explicit nämner solpaneler eller solenergi kan det gå att tolka texten som det. Detta är dock en gråzon och vi rekommenderar en omprövning av anläggningsförrättningen om ni känner er osäkra.

Rent praktiskt kommer inte Lantmäteriet att pröva ert ärende om ni installerar solceller, även om anläggningsförrättningen inte tillåter detta. Det är alltid en privatperson (exempelvis en medlem) som måste driva ärendet ifall att denna tycker att samfällighetsföreningen har motstridigt en anläggningsförrättning.

Delägarförvaltning köper solceller som privatpersoner

Delägarförvaltning är främst vanligt i samfälligheter, som parhus eller mindre flerbostadshus.  En samfällighet som förvaltas genom delägarförvaltning har inga större hinder för att gemensamt ta beslut att installera solceller på de fastigheter eller den mark som förvaltas.

Delägarna beslutar gemensamt i en delägarförvaltning, vilket innebär att alla behöver vara överens om beslutet. Samfälligheter med delägarförvaltning är ingen egen juridisk person. Av den anledningen köper fastighetsägarna i detta fall in solpaneler på samma sätt som en privatperson.

Köpa solceller till radhus som ägare av lägenhet

Du kan även ha möjligheten att installera solceller på din del av taket som ägare av en radhuslägenhet. Om er samfällighet är uppbyggd så att du är ansvarig för ditt eget tak är det möjligt att installera solpaneler och koppla dem till din egen elmätare.

Notera! Det är dock bra att få ett godkännande från samfälligheten innan du påbörjar processen, i vissa fall kan detta krävas av samfälligheten.

Pris på solcellspaket 5 kW till radhuslägenhet

Priset på ett solcellspaket med 5 kW toppeffekt till en radhuslägenhet ligger idag mellan 70 000–90 000 kronor inklusive installation och grönt skatteavdrag på 20 %. Radhuslägenheter har både en relativt låg elförbrukning och en begränsad takyta. Vilket gör att en anläggning på 5 kW skulle passa.

Solpaneler motsvarande 5 kW tar upp cirka 30 kvadratmeter takyta. Beroende på solpanelernas effekt är det vanligtvis mellan 13 och 15 paneler i ett solcellspaket på 5 kW.

Beräkna lönsamheten för solceller på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solceller. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till 5 prisförslag på solcellsanläggningar kostnadsfritt.

 

Vanliga frågor

Vad gäller när flerbostadshus som inte är BRF eller samfällighet ska skaffa solceller?

Om ni bor flerbostadshus utan vare sig en bostadsrättsförening eller en samfällighet är det fritt fram att investera i solceller. Ni bör då själva upprätta en plan för ägarstrukturen av anläggningen. Vanligtvis arrangeras ägarstrukturen på samma sätt som för fastigheten.

Alla parter som investerar en andel i anläggningen har rätt till både grönt avdrag vid installation samt skattereduktion för såld solel i proportion till andelsägande.

Vad kan man göra om samfälligheten inte får installera solceller?

Om samfällighetsföreningen inte kan installera i solceller kan intresserade medlemmar exempelvis bilda en fristående ekonomisk förening med syfte att investera i solenergi. I sådana fall kan samfälligheten hyra ut taket till den ekonomiska föreningen för att installera solceller.

Finns det något bidrag för solceller till radhus?

Om du köper solceller privat till din radhuslägenhet har du rätt att använda det gröna skatteavdraget på 20 %. Avdrag för grön teknik görs direkt på fakturan vid inköp. Det finns tyvärr inget stöd tillgängligt för radhussamfälligheter och andra föreningar idag.

Vill du läsa uppdaterad information och villkor för grönt avdrag hittar du mer information på vår sida om bidrag för solceller 2024.