Ekonomi för Solceller: Så Lönsamt är det med Solpaneler 2024

Skaffar du solceller vill du såklart att ekonomin ska gå ihop och att din investering blir lönsam. I denna artikel går HemSol igenom lönsamheten för solceller. Bland annat får du lära dig hur du kan räkna på avkastningen från dina solpaneler för att se vad du kan tjäna på investeringen.

 


Solceller lönsamt

Sammanfattande fakta om lönsamhet för solceller

 • Solceller till villa har vanligtvis en avkastning på runt 11 procent.
 • Solceller till företag har vanligtvis en avkastning på cirka 15 procent.
 • Med rätt förutsättningar är solpaneler nästan alltid lönsamt.
 • Solcellernas pris och elprisets utveckling påverkar lönsamheten mest.
 • Skulle skattereduktionen på solel försvinna minskar lönsamheten markant.
 • Med solceller tjänar du pengar på två olika sätt. Delvis genom en minskad elräkning, och delvis genom intäkter från elförsäljning.
 • 10,4 kW solceller ger uppskattningsvis en årlig inkomst på 11 000 kronor.
 • Återbetalningstiden för solceller är vanligtvis mellan 10–15 år.

Är solceller lönsamt?

Ja, solceller är en lönsam investering år 2024. Beroende på dina förutsättningar förväntas en investering i solceller avkasta 5–15 % per år. En normalstor anläggning på 10,4 kW ger ungefär 11 000 kronor sammanlagt i besparingar och intäkter per år. Det ger en årlig avkastning på cirka 11,7 procent.

Avkastning på solceller jämfört med andra investeringar

För att utvärdera lönsamheten av en investering i solceller kan man jämföra investeringen med alternativa investeringar och deras lönsamhet. En investering i solceller ger i regel en avkastning på 5–15 %. Det är långt mer i avkastning än de cirka 1,5 % som ett sparkonto vanligtvis ger.

Tabell 1: Exempel på investeringar och deras avkastning jämfört med 10,4 kW solceller.
Typ av investeringRiskFörväntad avkastning
Solceller 10,4 kWMedel11,71 %*
Indexfond (OMXS30)Medel12,49 %**
SparkontoLåg1,5 %***
Byta direkt el till bergvärmepumpMedel27 %****

*Avkastningen för solceller har beräknats med enkel avkastningsberäkning. Mer om detaljerna för uträkningen hittar du nedan.

**Avkastningen från en indexfond som efterliknar indexet OMXS30 är beräknat som ett medeltal för perioden 1990–2019.

***Avkastningen från sparkontot är taget från ett sparkonto hos en välkänd bank i Sverige. För sparkontot gäller fäst ränta med en bindningstid på 36 månader från juli 2022.

****Avkastningen är beräknad med en enkel beräkning och gäller för byte från direktel till bergvärmepump till en kostnad av 143 200 kronor efter ROT-avdrag.

Viktigt att sätta ett avkastningskrav inför en investering i solceller

Det är viktigt för både privatpersoner och företag som planerar att investera i solceller att på förhand sätta ett avkastningskrav för solcellsinvesteringen. Avkastningskrav används för att inkludera alternativkostnaden för andra investeringar.

Avkastningskravet är ett hjälpsamt verktyg att använda för att jämföra en investering i solceller med alternativa investeringar. Till exempel kan du ha ett avkastningskrav på 8 procent, om du förväntar dig denna avkastning på börsen. Ger solceller då en avkastning på 7 procent är det mer lönsamt att investera på börsen.

Så tjänar du pengar på solceller

Om du investerar i solceller tjänar du kontinuerligt pengar på följande två sätt:

 • Du köper mindre el. Du sparar pengar genom att använda egenproducerad el istället för att köpa el.
 • Du säljer överskottsel. När solcellerna producerar mer el än du använder säljs överskottet till elnätet, och du får betalt av ditt elhandelsbolag för försäljningen.

Tillsammans blir besparingen från din minskade elförbrukning och inkomsterna från elen du säljer det du tjänar på dina solceller. Utöver det finns det även indirekta sätt att tjäna på solceller. Två exempel på indirekta sätt är lägre bolåneränta (grönt bolån) samt värdeökning på din fastighet.

Hur mycket sparar man på elräkningen med solpaneler?

Med solpaneler på taket sparar du pengar när du använder solel. En genomsnittsanläggning på 10,4 kW kan ge en besparing på runt 7 600 kr/år vid ett elpris på 2,12 kr (spotpris 100 öre/kWh). Besparingen grundar sig på en årlig elproduktion på 10 400 kWh och en egenanvändning på 35 procent.

När du har solceller på taket går den producerade solelen i första hand ut i huset för egen användning. Du sparar då pengar genom att du inte behöver köpa el. Vanligtvis används alternativkostnaden för att köpa el för att bestämma värdet av el du använder själv.

I normalfall ligger egenanvändningen av solel på 30–40 procent. Det innebär att 30–40 procent av all el dina solceller producerar går till din egna bostad.

OBS! Denna besparing syns inte på din elräkning på annat vis än att du köper mindre el. Du behöver därför räkna ut besparingen på egen hand när du väl installerat solpaneler.

Hur mycket kan man tjäna på att sälja solel med solceller?

En genomsnittsanläggning på 10,4 kW tjänar årligen in runt 12 700 kronor på såld solel. Uppskattningen baserar sig på att 65 procent av producerad solel säljs vidare. Solel från solceller som inte användas direkt i hushållet säljs vidare till det allmänna elnätet mot en ersättning från ditt elbolag.

I uppskattningen ovan har vi räknat att priset innefattar spotpris, nätnytta, ursprungsgarantier, påslag och skattereduktionen på 60 öre per kWh. Priset på såld solel varierar bland annat beroende på påslag från elbolag samt spotpriset på el.

När lönar det sig med solceller?

För en villa med normala förutsättningar är lönar sig solceller nästan alltid. För att solceller ska bli lönsamt krävs en skuggfri installationsyta i syd-, öst- eller västläge med en lutning på 0–60 grader.

Eftersom solceller nästan alltid är lönsamt är det mer intressant att prata om hur lönsamt det kan bli. Utöver en skuggfri takyta med rätt lutning och riktning hjälper följande faktorer öka lönsamheten för solceller:

 • Du har en årlig elförbrukning på åtminstone 3 000 kWh.
 • Du har tillgång till billigt investeringskapital.
 • Du är skattskyldig i Sverige och kan använda tillgängliga skatteavdrag.
 • Du planerar att köpa mer el än du säljer på årsbasis.

Är det lönsamt att låna till solceller?

Det är lönsamt att låna till solceller så länge räntan på lånet är lägre än avkastningen för investeringen i solceller. Kom dock ihåg att beakta risken för räntehöjningar. För att förbereda för eventuella räntehöjningar bör du lämna en marginal på några procentenheter mellan investeringens avkastning och räntan på lånet.

Skulle du vilja ta ett lån för att investera i solceller kan du antingen ta ett privatlån, även kallat sollån, alternativt utöka ditt bolån. För att få tillgång till ett grönt bolån behöver ditt hus ha en energiklass A, B eller C, vilket solcellerna kan möjliggöra. Ett grönt bolån har vanligtvis en rabatt på 0,10 procentenheter.

Tips! Du kan ta ett sollån för investeringen i solcellerna. När solcellerna sedan är installerade gör du en ny energideklaration samt en omvärdering av huset. Med detta gjort kan du omförhandla bolånet till ett grönt bolån och flytta över lånet till solcellerna till det nya gröna bolånet med lägre avgift.

Antaganden att beakta vid en lönsamhetskalkyl för solceller

När du ska konstruera en lönsamhetskalkyl för solceller behöver du göra en eller flera antaganden. Till exempel behöver du räkna ut framtida besparingar och inkomster från solcellerna baserat på antaganden om elpriset och elproduktionen.

I lönsamhetskalkylerna nedan har vi använt följande antaganden och värden som grund:

 • Priset för en solcellsanläggning antas vara cirka 17 500 kronor per installerad kW innan grönt avdrag på 19,40 procent.
 • För varje kalkyl inkluderas ett byte av växelriktare eftersom det antas behövas efter 15 år. Ett tillägg på 20 000 kronor har därför lagts till på investeringskostnaden.
 • En solcellsanläggning antas producera 950 kWh el per installerad kW per år.
 • Om inget annat nämns är egenanvändningen av producerad solel 40 procent. Andelen såld el är därmed 60 procent.
 • Värdet på såld solel antas vara 171 öre per kWh om inget annat nämns. Det totala värdet på 1 kWh såld solel innefattar spotpris (100 öre), skattereduktion (60 öre), nätnytta ( 5 öre), påslag från elbolaget (5 öre) och ursprungsgaranti (1 öre).
 • Värdet på egenanvänd el antas vara 212,2 öre per kWh om inget annat nämns. Det totala värdet på 1 kWh använd solel innefattar spotpris (100 öre), nätavgift (30 öre), energiskatt (36 öre), påslag (2 öre), elcertifikatsavgift 2 öre) och moms på 25 procent.
 • Den årliga degraderingen antas vara 0,5 procent förutom för enkel avkastningsberäkning där degradering inte beaktas.
 • Kalkylränta är 5 procent om inte annat nämns.

Solcellers inverkan på husets värde är inte medräknat i lönsamhetskalkylerna

Enligt en undersökning från SLU ökar värdet på ett hus med i genomsnitt 14 procent när solceller installeras på taket. Att solceller ökar värdet på huset går dock inte att veta med säkerhet och har därför inte inkluderats i lönsamhetskalkylerna nedan.

Så kan du beräkna lönsamheten för solceller

För att beräkna lönsamheten för solceller kan du använda olika metoder som:

 • Enkel avkastningsberäkning: Beräkning utan diskonteringsränta.
 • Internräntemetoden: Beräkning av snittavkastning vid ojämna kassaflöden
 • Payback-metoden: Tiden det tar för investeringen att återbetala sig.

Enkel avkastningsberäkning

För att göra en enkel avkastningsberäkning för solceller behöver du uppskatta investeringens årliga besparingar och intäkter samt investeringskostnaden. Besparingarna tillsammans med intäkterna divideras med grundinvesteringen för att få fram avkastningen.

Med en enkel avkastningsberäkning blir avkastningen för solceller med 10,4 kW effekt cirka 11,7 procent.

Internräntemetoden

I mer avancerade lönsamhetskalkyler för solceller används vanligtvis internränta, även kallad Internal Rate of Return (IRR), för att beräkna lönsamhet. Med internräntemetoden får man fram den årliga avkastningen baserat på investeringskostnaden och de årliga kassaflödena.

Den årliga avkastningen för 10,4 kW solceller blir enligt IRR-metoden cirka 9,4 procent. För beräkningar med IRR-metoden har vi även inkluderat en årlig degradering på 0,5 procent för solcellerna. Det innebär att solcellerna producerar 0,5 procent mindre el för varje år som går.

Payback-metoden räknar ut återbetalningstiden för solceller

När man räknar på lönsamheten för solceller är det vanligt att använda deras återbetalningstid som faktor för utvärdering. I regel ligger återbetalningstiden för solcelleranläggningar på 10–15 år, beroende på förutsättningarna. Återbetalningstiden för solceller kan antingen räknas med eller utan diskonteringsränta.

Faktorer som påverkar solcellernas lönsamhet

Det finns flera faktorer att ta i beaktande för att utvärdera solcellernas lönsamhet, bland annat:

 • Solcellernas elproduktion och din villas elförbrukning.
 • Priset du betalar för solcellsanläggningen.
 • Statliga stöd som skattereduktionen.
 • Kvalitet och hållbarhet på solcellsanläggningen.
 • Elprisets utveckling.

Din elproduktion och elförbrukning påverkar solcellers lönsamhet

Dina solcellers lönsamhet påverkas både av deras elproduktion och din elförbrukning. Ju mer el dina solceller producerar, desto större blir dina intäkter och besparingar.

Samtidigt blir dina solceller mer lönsamma om du använder en större andel av solelen direkt i bostaden. Anledningen till det är att du sparar mer på att slippa köpa el från elnätet än vad du tjänar på att sälja el till elnätet.

Jämförelse av lönsamhet för solceller beroende på olika andel egenanvänd el

Tabell 2: Hur avkastningen (enkel beräkning) ändrar beroende på förhållandet mellan använd och såld solel. Beräkningarna gäller för 10,4 kW solceller.
Andel såld elAndel egenanvänd elAvkastning
80%20%11,19%
70%30%11,45%
60%40%11,71%
50%50%11,97%
40%60%12,23%
30%70%12,49%
20%80%12,74%

Slutsatsen från beräkningarna i tabell 2 är att ju högre egenanvändningen av solel är desto högre blir avkastningen för solcellsanläggningen i fråga. I normalfall blir egenanvändningen för solcellsanläggningar monterade på villatak mellan 30–40 procent.

Priset på solceller lägger grunden till lönsamheten

Solceller är vanligtvis en lönsam investering så länge priset per kW ligger under 20 000 kronor efter avdrag. När priset per kW blir så högt som 30 000 kronor efter avdrag blir den årliga avkastningen i storlek med inflationen. Det innebär att vinsterna tas ut av inflationen.

Priset för solceller ligger idag på 10 000–15 500 kronor per installerad kilowatt (efter grönt avdrag på 19,40 procent). Under 2022 har priserna på solceller ökat något på grund av bland annat hög efterfrågan på solcellsmarknaden. Det förväntas dock inte ske några större förändringar i priset på solceller framöver.

Statliga stöd ökar lönsamheten

Det spekuleras ofta i hur solcellers lönsamhet skulle se ut utan dagens statliga stöd: grönt avdrag och skattereduktion för solel. Utan skattereduktionen för såld solel antas avkastningen (via enkel beräkning) för 10,4 kW solceller vara 9,46 procent. Med skattereduktionen på 60 öre per kWh uppskattas avkastningen vara 11,71 procent.

Jämförelse av lönsamhet för solceller beroende på antalet år med skattereduktion

Tabell 3: Den förväntade avkastningen (beräknad med enkel avkastningsberäkning) för solceller beroende på hur många år under skattereduktionen finns tillgänglig under de 25 år solcellerna används. Beräkningarna gäller för 10,4 kW solceller med egenanvändning på 40 procent.
Antal år med skattereduktion på 60 öre per såld kWhAvkastning
09,46%
59,91%
1010,36%
1510,81%
2011,26%
2511,71%

Skulle skattereduktionen på 60 öre per såld kWh solel försvinna blir det extra viktigt för lönsamheten i en solcellsanläggning att egenanvändningen blir så hög som möjligt. Det blir viktigt eftersom värdet på såld el blir så lågt i jämförelse med köpt el. Ett viktigt tillägg är att det idag inte finns några uttalade planer att ta bort skattereduktionen för solceller inom den närmsta tiden.

Grönt avdrag för solceller påverkar lönsamheten men inte nämnvärt

Om det gröna avdraget skulle försvinna ökar priset på en solcellsanläggning med max 20 procent, vilket klart påverkar solcellers lönsamhet. Statens plan för det gröna avdraget är dessutom att fasa ut det i takt med att priset på solceller sjunker. Tanken är alltså att förändringen inte ska blir märkbart för konsumenter.

Det är dock inte lika intressant att beakta lönsamheten utan grönt avdrag för solceller i och med att avdraget finns tillgängligt när investeringsbeslutet tas.

Kvaliteten på installation och hårdvara är viktigt för solcellers lönsamhet

Om de solceller du investerat i ger upphov till framtida utgifter minskar investeringens lönsamhet. I normalfall behöver solceller inget underhåll. Vid bristfälliga installationer och installationer där produkter av låg kvalité använts finns det risk för framtida utgifter.

Som försäkring mot oväntade utgifter för underhåll kan du göra en besiktning av installationen. En besiktning görs av ett tredjepartsföretag som går igenom och kvalitetssäkrar solcellsinstallationen.

OBS! Växelriktare har en kortare livslängd än solpaneler. Den växelriktare du installerar behöver alltså troligen bytas ut efter 15–20 år. I normalfall räknar man in kostnaden för detta (ca 20 000 kr) i en eventuell lönsamhetskalkyl.

Utvecklingen av elpriset och elavtal för solceller

Utvecklingen av elpriset är den del av lönsamhetskalkyler för solceller som är mest spekulativ, i och med att vi inte vet vad elpriset kommer vara i framtiden. Ju högre elpris man utgår ifrån desto mer lönsam blir en investering i solceller.

Som grundregel kan man använda elpriset för fast avtal på 5 år i kalkylen, eftersom elbolagen estimerat detta som ett medelelpris framöver. Alternativt kan man själv göra en uppskattning kring elprisets utveckling.

Jämförelse av solcellers avkastning beroende på elpris

Tabell 4: Hur en enkel beräknad avkastning för 10,4 kW solceller påverkas av olika spotpris.
Genomsnittligt elprisAvkastning (enkel)
50 öre/kWh8,28 %
100 öre/kWh11,71 %
150 öre/kWh15,14%
200 öre/kWh18,57 %
250 öre/kWh22,01 %

Slutsatsen är helt enkelt att ju högre elpriset är desto högre blir avkastningen för en investering i solceller. Det beror på att ju högre elpriset är desto mer tjänar du på att använda din egen el. Samtidigt får du även mer betalt för din sålda solel vilket ger dig mer inkomster.

Hur lönsamt är solceller för olika investerare?

Lönsamheten för solceller skiljer sig vanligtvis mellan olika typer av investerare. Skillnaderna beror bland annat på att olika investerare har rätt till olika statliga stöd, ofta har olika elförbrukning samt köper olika stora solcellsanläggningar.

Lönsamhet för solceller till företag

Företag som investerar i solceller kan i normalfall förvänta sig en årlig avkastning på 10 procent eller mer. Företag som investerar i solceller får ofta högre avkastning är privatpersoner. Det beror framförallt på att de köper större solcellsanläggningar, vilket ger dem mängdrabatt och således ett lägre pris per installerad kW.

De fastigheter företag installerar solceller på har i regel dessutom högre elförbrukning under dagen än de bostäder privatpersoner installerar solceller på. Det gör att de använder en större andel av solelen de producerar själva, vilket är mer lönsamt än att sälja den till elnätet.

Å andra sidan har företag inte möjlighet att använda något statligt bidrag som grönt avdrag på 19,40 procent. Detta vägs dock upp med att företag som skaffar solceller får dra av momsen på 25 procent vid inköp.

Lönsamhet för solceller till privatpersoner

För privatpersoner är solceller vanligtvis en lönsam investering med en avkastning på 5–15 procent per år. Att investera i solceller som privatperson kan vara mindre lönsamt om du skaffar en anläggning på mindre än 3 kW. Det beror på att priset i per kW blir högt för anläggningar med låg effekt.

Fördelen med att skaffa solceller som privatperson är att du kan använda det gröna avdraget och dra av 19,40 procent av totalpriset. Lägg märke till att du måste ha betalat skatt så att du kan dra av 19,40 procent av investeringen med avdraget för solceller.

Lönsamhet för solceller till BRF

I normalfall är solceller till BRF lönsamt så länge föreningens tak är minst 300 kvm. Den årliga avkastningen för solceller till BRF varierar beroende på BRF:ens förutsättningar, och kan vara allt från 3–30 procent per år.

De faktorer som gör att lönsamheten för solceller till BRF:er varierar så mycket som de gör är framförallt följande:

 • Användningen av solel: Om solelen används endast i allmänna utrymmen eller både i bostäder och allmänna utrymmen, vilket är att föredra.
 • Fördelningen av moms: Hur en BRF kan applicera momsavdraget på solceller.
 • Tillgängligheten till taket: Om taket är svårtillgängligt och litet ökar kostnaderna för installation.

Solcellsanläggningar till BRF:er skiljer sig mycket i både utformning och storlek. Därav bör ni göra en skräddarsydd kalkyl för att anta något om lönsamheten. Generella uttalanden kring lönsamheten för solceller till BRF blir ofta missvisande.

Lönsamhet för solceller till lantbruk

Att investera i solceller till lantbruk är i de flesta fall lönsamt. Det är speciellt lönsamt tack vare att jordbruksfastigheter ofta har stora tillgängliga takytor och hög elförbrukning. Den årliga avkastningen för solceller till lantbruk ligger på 5–15 procent beroende på förutsättningarna.

Det finns tyvärr inget stöd för lantbruksföretag att använda vid köp av solpaneler idag. Lantbruksföretag får dock, på samma sätt som vanliga företag, dra av moms från priset på en solcellsanläggning om elen anläggningen producerar används i företaget.

På grund av höga säkerhetskrav från försäkringsbolag kan lantbrukare även räkna med ett något högre pris för solceller till lantbruk, jämfört med vanliga företag.

Vanliga frågor

Är solceller en bra investering?

Ja, solceller i Sverige är lönsamt. Beroende på pris, produktionsförutsättningar för taket och anläggningsstorlek kan man räkna med en återbetalningstid på ca 10 – 15 år.

Läs mer om lönsamhet och återbetalningstid för solceller.

Är solceller lönsamt i Sverige?

Ja, solceller är lönsamt även i Sverige. Det är lätt att tro att våra mörka vintrar ska göra solcellerna olönsamma, men så är inte fallet. Vi har tillräckligt med soltimmar med bra solinstrålning under sommar, vår och höst för att göra investeringen lönsam.

Jämför man solinstrålningen i Sverige med Tyskland, världens fjärde solcellstätaste land, ligger vi stort sett på samma nivåer. Solinstrålningen i Sverige ligger på runt 1 000 watt per kvadratmeter per år, vilket är tillräckligt mycket för att solceller i Sverige ska vara lönsamt.

Är solceller med batteri lönsamt?

Ja, om du investerar i ett batteri tillsammans med dina solceller är det fullt möjligt att hela investeringen blir lönsam. Det beror dock på att solcellerna återbetalar både batteriet och panelerna. Ett solcellsbatteri i sig är idag svårt att få till en lönsam affär.

Det är möjligt att göra ett solcellsbatteri till en lönsam affär om du använder batteriet på rätt sätt. För att en investering i ett batteri till solceller ska bli lönsamt behöver du använda en tredjepartstjänst som kan styra ditt batteri. På så sätt kan du kapa till exempel effekttoppar vilket minskar dina effekttariffer.

Hur påverkar snö lönsamheten för solceller?

Snö har liten påverkan lönsamheten för solceller. Solceller i Sverige producerar cirka 5 procent av årets totala elproduktion under de mörkaste vintermånaderna (nov–jan). Skulle solpanelerna vara snötäckta under dessa månader påverkas alltså den totala elproduktionen inte markant.

Kom ihåg att solcellerna kan fungera även när de är täckta med ett tunt lager snö. Det är endast om ett tjockt lager snö ligger på solcellerna och täcker panelerna helt som elproduktionen stoppas.

Tyckte du artikeln var hjälpsam?

HemSol är ett litet företag. Hjälpa oss att kunna skriva fler utförliga artiklar genom att recensera oss.

Ditt omdöme gör stor skillnad!