Pris på såld solel fr. solceller: Ersättning & värde på solel 2024

Har du solceller på taket kan du sälja din överskottsel och få ersättning från både elbolag och elnätsföretag. I denna artikel går vi igenom vad du kan förvänta dig för pris för att sälja solel och vem som betalar vad.

 


Vilket pris får man i ersättning för att sälja solel från solceller?

Det pris man får i ersättning för att sälja solel som privatperson är ca 1,21 kronor/såld kWh. Ersättningen för varje kWh utgörs av 60 öre i skattereduktion från staten, ca 5 öre i nätnytta från elnätsbolaget, ca 1 öre för ursprungsgarantier samt ca 5 öre i påslag och 50 öre spotpris från elbolaget.

Priset på såld solel ligger något lägre än den rörliga kostnaden för att köpa in en kWh som villaägare, vilket ligger på ca 1,45 kr/kWh. Det gör att man som solcellsägare i regel tjänar marginellt mer på att använda sina egen el från solceller (och undvika att köpa in el) än att köpa in el från elnätet.

Pris och ersättning på såld solel skiljer sig mellan elbolag

Hur mycket man får i ersättning per såld kWh solel kan skilja sig med ca 5 – 15 öre beroende på vilket elhandelsbolag du säljer din el till. Ett enkelt sätt att jämföra ersättningar är att besöka vår sida om vilka elbolag som betalar högst pris på solel från solceller.

Vad kostar en producerad kWh solel för en solcellsanläggning?

Jämför man kostnaden för en solcellsanläggningen med mängden solel den producerar över sin livstid blir värdet per producerad kWh solel ca 1 kr. Det innebär att om du köper en solcellsanläggning för 100 000 kr motsvarar det ca 100 000 kWh (diskonterat).

Siffrorna ovan är baserade på följande antaganden:

 • En normalstor solcellsanläggning med 10 kW effekt och 30 års livslängd.
 • En kostnad för solcellsanläggningen på 130 000 kr inkl bidrag.
 • En årlig solelproduktion på 9 000 kWh, som minskar med 0,8 % per år.
 • En diskontering av värdet på framtida kWh med 5 % per år. 100 kWh som produceras om ett år räknas alltså vara värda 95 kWh idag.

Antaganden ovan ger ett nuvärde på ca 129 300 kWh till en kostnad på 130 000 kr, vilket ger ett pris per kWh på strax över 1 krona.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vill du läsa mer om hur man räknar ut förväntad elproduktion hittar du djupgående information på vår sida om hur mycket el solceller producerar.

Vad är skillnaden i pris mellan såld solel och köpt el?

Skillnaden mellan köpt el och såld solel är att köpt el i regel är 30 – 50 öre dyrare än såld solel. Detta gäller för elavtal med rörligt pris för köpt el. Anledningen att köpt el i de flesta fall är dyrare än såld solel beror på att du betalar energiskatt, nätavgift och moms på köpt el.

Moms på köpt el ökar skillnaden i pris när spotpriset ökar

När du köper in el från ditt elbolag betalar du moms på 25 % på inköpet. Prisskillnaden mellan köpt el och såld el ökar därför i takt med att spotpriset ökar. I grafen nedan kan du se sambandet mellan köpt och såld el vid olika spotpris.

I grafen har vi utgått från att:

 • Såld el består av skattereduktion (60 öre), nätnytta (5 öre), ursprungsgaranti (1 öre), påslag (5 öre) och variabelt spotpris.
 • Köpt el består av elbolagets påslag (2 öre), energiskatt (36 öre), elnätsavgift (30 öre), påslag för elcertifikat (2 öre), variabelt spotpris och moms 25 %.

Situationer när såld solel kan ha ett högre värde än köpt el

 1. Du har ett bundet förbrukningsavtal för köpt el och elpriset är högt.
 2. Du köper och säljer el till ett lantbruk med reducerad energiskatt.
 3. Du har ett produktionsavtal med ovanligt högt påslag på såld solel.

1. Du har ett bundet förbrukningsavtal för köpt el

Har du ett bundet förbrukningsavtal (elavtal för att köpa el) och ett produktionsavtal (elavtal för att sälja el) som ger dig spotpris för såld solel kan du, när spotpriset är högt, få ett högre pris för såld solel än köpt el.

Detta blir i längden oftast ett nollsummespel eftersom fast pris på el normalt ligger över medelspotpriset.

2. Du köper och säljer el till ett lantbruk med reducerad energiskatt

Har du solceller på en lantbruksfastighet och köper samt säljer el som lantbruksföretag kan du få ett högre pris för såld el än köpt el. Lantbruk betalar nämligen begränsad energiskatt och har därför ett lägre elpris.

Denna skatteförmån med reducerad energiskatt gör det ytterst lönsamt för lantbruk med solceller att sälja solel.

3. Du har ett produktionsavtal med ovanligt högt påslag på såld solel

Om du har ett påslag på över 40 öre/kWh kan du, när spotpriset är lågt, få ett högre pris för såld el än köpt el. Detta slår dock över när spotpriset överstiger 70 öre/kWh, på grund av att momsen ökar priset i större utsträckning när spotpriset är högre.

Notera att du sällan har ett påslag på 40 öre för såld solel, normalt ligger påslaget på 0 – 5 öre/kWh. Enda gången elhandelsbolag i nuläget erbjuder påslag upp emot 40 öre är om du köpt din solcellsanläggning via elbolaget. Även då gäller ersättningen bara en tidsbegränsad period (ca 1 år).

Vad ingår i ersättningen när man säljer solel från solceller?

 1. Spotpris + påslag för solel: Runt 50 + 5 öre/kWh.
 2. Ersättning för nätnytta: Runt 5 öre per såld kWh.
 3. Skattereduktion: 60 öre per såld kWh.
 4. Ursprungsgarantier: Runt 1 öre per såld kWh.
 5. Elcertifikat (i undantagsfall): Runt 2 öre per såld kWh.

1. Spotpris och påslag för solel från elbolag

Priset du får för att sälja solel är idag vanligtvis spotpris, som under 2021 i medeltal låg på 41 – 72 öre/kWh. En del elbolag erbjuder även ett påslag på 5 – 15 öre per såld kWh solel. Vissa elbolag erbjuder ett högre påslag under en begränsad tid om du köper solceller via dem.

Vill du jämföra påslag och villkor mellan olika elbolag hittar du en omfattande jämförelse på vår sida om vilket elbolag som betalar bäst för solel.

2. Ersättning för nätnytta från elnätsföretaget

När du säljer solel till dina grannar slipper elnätsbolaget transportera el till ditt område. Detta minskar elnätsföretagets elförluster och kostnader, vilket ger dig rätt till ersättning för nätnytta. Nätnytta ger en ersättning på runt ungefär 5 öre/kWh.

3. Skattereduktion för solel från Skatteverket

För varje kWh solel du säljer till elnätet får du en skattereduktion på 60 öre. Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år (dvs 18 000 kr), eller max för så många kWh el du tagit ut från elnätet. Skatteverket beviljar skattereduktion på solel både för privatpersoner och företag.

4. Ursprungsgarantier för el från solceller

Ursprungsgarantier (UG) delas ut till all producerad el i Sverige. Meningen med systemet är att kunna ursprungsmärka el. Utdelningen av ursprungsgarantier hanteras av Energimyndigheten i systemet Cesar.

Kontot för UG i systemet Cesar är kostnadsfritt. Ersättningen för ursprungsgarantier från solceller ligger på ca 1 öre/kWh.

5. Elcertifikat för såld solel i undantagsfall

Elcertifikat delas ut till förnyelsebar el och kan ansökas om via systemet Cesar. Ersättningen för elcertifikat ligger på ca 2 öre/kWh. Cesar-kontot har idag en årlig avgift på 200 kr, vilket har gjort det olönsamt för privatpersoner att handla med elcertifikat för solel.

Att sälja elcertifikat är därför endast aktuellt i undantagsfall, exempelvis för företag med stora solcellsanläggningar.

Vanliga frågor

Är det bättre att sälja solel än att använda det själv?

Generellt sett är det mer lönsamt att använda elen själv istället för att sälja den. Detta eftersom elhandelsbolag säljer vidare el dyrare än vad de köper in den för från privatpersoner. Dessutom behöver du inte betala moms eller energiskatt på egenanvänd el.

Eftersom att ca hälften av intäkterna från att sälja solel kommer från skattereduktionen är intäkterna från såld solel även känsligare mot politiska förändringar.

Hur betalas ersättning för såld solel ut?

Ersättning för solel dras vanligen av på fakturan, både från elhandelsbolaget och elnätsföretaget. Skulle din ersättning vara högre än dina kostnader under en månad flyttas den vanligtvis till nästa faktura.

Har du en stor summa insamlad kan du även be om en utbetalning av elbolaget/elnätsföretaget. Du hittar information om hur det praktiskt går till på vår sida om hur det fungerar att sälja solel.

Behöver jag applicera moms på elpriset när jag säljer el från solceller?

Som privatperson behöver du vanligtvis inte applicera moms på elpriset när du säljer el från dina solceller. Så länge din årliga försäljning ligger under 80 000 kronor, vilket motsvarar 80–100 kW solceller, är du momsbefriad.

Du kan läsa mer reglerna och kraven för moms på vår sida om moms för solceller.

Kostar det att sälja el?

Det kostar inget att sälja el om du uppfyller kraven för mikroproducenter (max huvudsäkring 63 A, max anläggningseffekt 43,5 kW och nettokonsument av el). Är du inte mikroproducent kan elbolaget och/eller elnätsföretaget göra ett avdrag på 2 – 4 öre per inmatad kWh el.

OBS! Kravet att årligen köpa mer el än du säljer (vara nettokonsument) kommer att försvinna under 2022. Det finns redan idag elbolag och elnätsföretag som bortser detta krav och låter dig sälja mer än du köper utan extra avgifter.