Sara Hemming

Roll på Hemsol

Skribent

Design av media

 Digital marknadsföring

Ansvarsområde

Sara Hemming är huvudskribent och ansvarig för media och digital marknadsföring på Hemsol. Hon skriver majoriteten av de artiklar och inlägg som hittas på hemsidan.

På HemSol är det dessutom Sara som håller koll på nyheter inom solcellsbranschen, förändringar av skatteregler och jämförelser av hårdvara till solcellsanläggningar.

Erfarenhet

Sara har mer än sex års erfarenhet av solenergi och andra förnyelsebara energikällor. Hon har även utbildat sig solcellsmontör hos Glava Energy Center, för att bättre kunna svara på alla frågor om solceller. Sara har jobbat på Hemsol sedan oktober år 2021.

Innan Sara började på Hemsol jobbade hon bland annat som skribent och digital marknadsföringsexpert inom solceller på Greenmatch.se.

Utbildning

Sara har en magisterexamen i ekonomi från Hanken Svenska Handelshögskolan (Hanken School of Economics).

Sara har genomgått en Installatörsutbildning i Solenergi vid Glava Energy Center i juni 2022. Kursen innefattade teori om solcellsteknik, dimensionering av solceller och montage. Under kursen genomfördes även praktik i montage av solceller på plåttak och betongpannor.

Expertis

Textproduktion

Marknadsföring

Design

Kontaktuppgifter

Kontakt: sara.hemming@hemsol.se

Linkedin: länk till Saras profil