Solcellstak

 • Allt om soltak och takpannor med solceller
 • Pris, design och lönsamhet för olika soltak
 • Jämför upp till 4 offerter på solcellstak via Hemsol

Eller

Jämför 4 offerter på solcellstak

Jämför solcellsofferter kostnadsfritt och bindningsfritt.

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Solcellstak är snygga, men är det värt det att satsa på? I denna artikel har HemSol samlat alla frågor om soltak. Bland annat får du svar på frågor om pris och lönsamhet samt en genomgång av olika typer av olika modeller som solcellstakpannor.

Sammanfattande fakta om solcellstak

 • Soltak är integrerade solceller som ersätter takbeläggningen.
 • Priset för soltak ligger mellan 2 000–10 000 kronor per kvm.
 • Solcellstak är dyrare än vanliga solpaneler men ger ett snyggt tak.
 • Det är främst lönsamt att investera i soltak i samband med takbyte.
 • Soltak har en effekt på runt 180 watt per kvadratmeter.
 • Solcellstak kräver i regel bygglov eftersom det ändrar på takets färg och yta.
 • Soltak finns som takpannor, plåttak, solpaneler istället takbeläggning och integrerade solpaneler.
 • Vanliga solpaneler är mer lönsamt att investera i om du idag har ett tak som är i gott skick.

Vad är soltak?

Soltak är ett tak där det yttre taket är ersatt med solceller istället för till exempel plåt eller betongpannor. Soltak kan antingen byggas med vanliga solpaneler och tätningslister, alternativt med solcellstakpannor.

Solcellstak räknas som en byggnadsintegrerad lösning i och med att solpanelerna helt ersätter taket. Det innebär att du i regel behöver ansöka om bygglov för installation av soltak.

Vad är skillnaden mellan ett soltak och vanliga solpaneler?

Skillnaden mellan vanliga solpaneler och ett soltak är att soltaket inte har något takskikt under sig. Solpanelerna eller solcellstakpannorna i ett soltak monteras direkt på takpappen eller integrerat med takpannorna. Vanliga solpaneler å andra sidan monteras på en skena ovanpå det befintliga taket.

Både pris och effektivitet skiljer mellan soltak och vanliga solpaneler. Soltak har både lägre verkningsgrad och ett högre pris än solpaneler. Det gör att vanliga solpaneler i normalfall är en mer lönsam investering än soltak.

När ska jag välja att köpa ett soltak?

I följande två situationer är det rekommenderat att köpa ett soltak:

 1. Om du ska byta taket och även vill installera solceller.
 2. Om du värderar design högre än pris och lönsamhet.

1. Montera soltak i samband med takbyte

Om du ska byta ditt tak och är intresserad av att installera solceller kan du välja att köpa ett soltak. Anledningen till att soltak passar bra vid takomläggning är att priset för att lägga ett soltak oftast är lägre än priset för att först lägga nytt tak och sedan köpa en solcellsanläggning.

Är alternativet är att både lägga tak och skaffa solpaneler på taket, kan det löna sig att i stället satsa på ett soltak. Däremot skulle vi inte rekommendera att du väljer soltak istället för solpaneler om du inte också ska byta ut taket, ur ett rent ekonomiskt perspektiv.

2. Montera ett snyggt designat soltak

Om du värderar designen på ditt tak högt och gärna vill ha solceller på taket är soltak en perfekt lösning för dig. Priset är förstås högre än för att montera solpaneler men resultatet blir snyggt och solcellerna på taket syns inte.

På grund av den höga initiala kostnaden för takintegrerade solpaneler är det dock en mindre lönsam investering än vanliga solcellpaneler.

Olika typer av solcellstak

Det finns idag flera olika modeller av solcellstak som på olika sätt integreras i taket. Bland annat kan du hitta följande modeller av soltak:

 • Solpaneler istället för takbeläggning.
 • Solceller inbyggda i takpannor.
 • Plåttak med integrerade solceller.
 • Halvintegrerade solpaneler.

Solpaneler istället för takbeläggning

Ett soltak med solpaneler istället för takbeläggning använder som namnet antyder vanliga solpaneler istället för takbeläggning. Solpanelerna läggs direkt på takpapp och råspont istället för ovanpå till exempel betongpannor. Vanligtvis läggs en tätningslist mellan solpanelerna för att hålla taket tätt.

På denna typ av soltak används plåtbeslag för att täcka exempelvis taknock och takkanter.

Fördelen med soltak byggda av vanliga solpaneler är att verkningsgraden är högre än för andra modeller av soltak. Nackdelen är att lösningen inte ser lika integrerad ut i och med att du fortfarande har kvadratiska solpaneler på taket.

Hus med soltak gjort av solpaneler istället för takbeläggning

Solceller inbyggda i takpannor

Det finns idag en par modeller av solcellstak tillgängliga där själva takpannorna har inbyggda solceller. Till exempel erbjuder företaget Soltech solcellstakpannan Shingel, vilket är en takpanna med en inbyggd tunnfilmssolcell. För sådana soltak läggs solcellstakpannor istället för vanliga takpannor.

Nackdelen med solcellstakpannor är att solcellerna är små och att lösningen kräver mycket elektronik på taket som riskerar gå sönder. Denna typ av solcellstak har dessutom en lägre effektivitet och ett högre pris per watt jämfört med vanliga solpaneler. Du får alltså mindre effekt på taket för ett högre pris.

Fördelen med solcellstakpannor är att du får ett snyggt tak där det knappt syns att du har solceller på taket.

Hus med soltak gjort av solcellstakpannor

Plåttak med integrerade solceller

Det finns idag flera modeller av solcellstak byggda tillsammans med falsad plåt. Denna typ av soltak har vanligtvis tunnfilmssolceller fastlimmade på plåten mellan falsarna. Eftersom solcellerna är tunna och svarta syns de knappt när de ligger nära inpå den falsade plåten.

Bland annat svenska Midsummer, Lindab och Roofit erbjuder solceller integrerade i plåttak.

Fördelen med plåttak med integrerade solceller är att det är snyggt och att solcellerna knappt syns när taket är installerat. Nackdelarna med solcellstak i plåt är att du har mycket elektronik uppe på taket som riskerar gå sönder. Därtill är lösningen dyrare än vanliga solpaneler samtidigt som effektiviteten är lägre.

Soltak i falsad plåt med solceller mellan falsarna

Halvintegrerade solpaneler

Halvintegrerade solpaneler är en typ av soltak som endast delvis täcker taket. För halvintegrerade soltak används vanliga solpaneler som byggs in med resten av taket. Du kan till exempel tar bort betongpannor och montera ett TP20 tak varpå solpaneler monteras. Runt om solpanelerna läggs sedan betongpannor.

Halvintegrerade lösningar är inte helt vanliga men kan erbjudas av de flesta solcellsinstallatörer om så önskas. Denna typ av soltak kostar något mer än vanliga solpaneler i och med att installationen är mer komplex. Du får dock snygga halvintegrerade solceller uppbyggda med vanliga solpaneler som har högre effektivitet än solcellstakpannor.

Halvintegrerat solcellstak med takpannor runt nedsänkta solpaneler

Pris på soltak och solcellstakpannor

Priset på soltak ligger på 3 000–10 000 kronor per kvadratmeter efter avdrag. För ett soltak på 50 kvm (ca 9 kW) blir slutpriset alltså 150 000–500 000 kronor inklusive installation. Priset per Watt för soltak är ungefär dubbelt så högt som priset för traditionella solpaneler.

Priset på soltak varierar beroende på hur ditt tak ser ut, hur stor anläggning du vill ha, vilken modell du väljer samt vilken leverantör du anlitar. Detsamma gäller för priset på vanliga solceller.

Priset för soltak minskar med grönt avdrag och rotavdrag

När du installerar ett soltak har du rätt att använda grönt avdrag på 19,40 procent på inköpet. Det innebär att du får 19,40 procent rabatt på fakturan direkt vid betalning. Som privatperson har du rätt att använda upp till 50 000 kronor per år i grönt avdrag.

När det kommer till soltak kan du i vissa fall använda ROT-avdraget istället för det gröna avdraget för vissa delar av din installation. Detta gäller främst när du lägger soltak på halva taket och vanligt tak på andra halvan av taket. Takläggningen på halvan av taket utan solceller går då under ROT-avdraget istället för grönt skatteavdrag.

Lönsamhet och återbetalningstid för ett solcellstak

Ett solcellstak är lönsamt men ger ingen hög avkastning på grund av dess höga pris. Enligt våra beräkningar ligger den årliga avkastningen på cirka 5–6 procent (enligt IRR) för ett soltak på 50 kvm. Återbetalningstiden för ett solcellstak ligger på 13–21 år beroende på om du beaktar diskonteringsränta eller inte.

OBS! I beräkningarna ovan har vi endast beaktat priset för att lägga soltak på en sida av ett tak på 100 kvm. Räknar man med kostnaden för att lägga om hela taket (halva med solcellstakpannor och halva med vanliga betongpannor) blir återbetalningstiden 49 år med diskonteringsränta.

Antaganden för beräkning av återbetalningstid för solcellstak

I lönsamhetskalkylen för ett solcellstak har vi utgått från följande antaganden:

 • Solcellstak på 50 kvadratmeter.
 • Effekt på 180 W per kvadratmeter (totalt 9 kW).
 • Inköpspris 170 900 kronor efter grönt avdrag.*
 • Tillägg på 20 000 kronor för byte av växelriktare efter 15 år.
 • Årlig elproduktion på 8 550 kWh (950 kWh/kW/år).
 • 60 procent av producerad solel säljs, 40 procent används i hushållet.
 • Värdet av den egenanvända solelen är 212 öre.
 • Ersättning för såld solel är 171 öre per kWh.
 • Diskonteringsränta 5 procent.

*Priset gäller endast för solcellstakpannorna på ett tak halva motsvarande 50 kvm och inte för att byta hela taket. Att byta hela taket kostar cirka 285 000 kronor (solcellstakpannor på 50 kvm och vanliga betongpannor på 50 kvm).

Om du räknar med diskonteringsränta på 5 procent blir återbetalningstiden för solcellstaket 21 år. Det innebär att investeringen fortfarande är lönsam, men återbetalningstiden närmar sig soltakets livslängd på 25–30 år. Därmed blir avkastningen inte allt för stor på soltak jämfört med vanliga solceller som har en återbetalningstid på 10–15 år.

Jämförelse av soltak tillgängliga på svenska marknaden

I tabell 1 har vi jämfört:

 • Märke och modell: Märke och modell på produkten.
 • Typ av soltak: Vilken typ av solcellstak det är.
 • Typ av solcell: Solcellstekniken som används i soltaket.
 • Watt/kvm: Effekten per kvadratmeter för soltaket.
Tabell 1: Information om de modeller av soltak som finns tillgängliga på svenska marknaden idag.
Märke och modellTyp av soltakTyp av solcellWatt/kvm
Soltech ShingElSolcellstakpannaTunnfilm CdTe180
Soltech RooFSolcellstakpannaTunnfilm CdTe110
Midsummer SlimFalsad plåtTunnfilm CIGS150
Midsummer WaveSolcellstakpannaTunnfilm CIGS110
Lindab LSPSFalsad plåtTunnfilm CIGS90
Roofit ClickFalsad plåtMono PERC165
Roofit SeamFalsad plåtMono PERC150
SunStyleSolcellstakpannaMono PERC173
Solitek B.60 370 W Full blackFalsad plåtMono Bifacial191
SolarstoneSolcellstakpannaMono190

Soltech ShingEl

ShingEl är en solcellstakpanna utvecklad av svenska företaget Soltech. Solcellstakpannan är gjord för att passa ihop men Benders betongtakpannor Carisma. Soltech ShingEl har en verkningsgrad på 18 procent och kostar cirka 3 500 kronor per kvadratmeter.

Vanliga frågor

Säljer Tesla ett solcellstak?

En av de mest kända produkterna på marknaden för integrerade solcellstak är Teslas soltak, Tesla Solar Roof. Teslas soltak finns tyvärr inte tillgängligt i Sverige. Idag finns heller inget officiellt lanseringsdatum för Tesla Solar Roof.

Bör jag välja solcellstakpannor eller solpaneler?

Soltak är omkring dubbelt så dyra i jämförelse med traditionella solpaneler på tak. Men om du ändå ska byta tak, eller är i färd med att bygga ett nytt hus, kan ett soltak vara en god idé.

Vilka garantier ges för soltak?

Det finns garantier för tre separata områden när du installerar ett soltak:

 • Produktgaranti: Täcker solcellssystemets funktion och garanterar att anläggningen är fri från fel i uppemot 12 år.
 • Installationsgaranti: Gäller för taket och dess tätskikt och gäller i regel fem till tio år.
 • Effektgarantin: Även kallat degraderingsgaranti. Tillverkaren av takets solceller garanterar hur stor del av soltakets angivna toppeffekt som finns kvar efter ett visst antal år. En lägsta effekt om minst 80 % efter 30 år är standard.

Oavsett om du skaffar soltak eller vanliga solpaneler är det alltid viktigt att jämföra alla tre av ovan nämnda garantier för solceller.

Kan man ersätta takpannor med solceller?

Ja, du kan ersätta dina takpannor med solceller och således bygga ett soltak. Takpannorna kan antingen ersättas med vanliga solpaneler eller med takpannor med inbyggda solceller. Vill du byta taket till ett plåttak kan du även ersätta takpannorna med ett soltak i falsad plåt.

Vad kostar ett soltak per m2?

Soltak där takpannorna är integrerade med solceller kostar cirka 4 000–10 000 kr per kvadratmeter. För de enklare integrerade solcellstaken där panelerna monteras på skenor kostar det omkring 3 000–6 000 kronor per kvadratmeter.

Du bör således välja takställnings-monterade solceller istället för integrerade solcellstakpannor om prisnivån och återbetalningstiden är viktigast.

Krävs bygglov för takintegrerade solcellstak?

Ja, i regel krävs det bygglov om solceller skall integreras i fasad- eller takmaterial. Bygglov krävs för soltak eftersom att du byter material och färg på taket. Du söker bygglov via kommunens byggnadsnämnd och det kostar vanligtvis från 1000 kronor och uppåt, beroende på kommun.

installerar du vanliga solpaneler på taket behöver du i normalfall inte ansöka om bygglov för solcellerna.

Är soltak vanligt i Sverige?

På grund av det höga priset är soltak väldigt ovanligt i Sverige just nu. När vi diskuterat soltak med solcellsinstallatörer som installerat hundratals anläggningar har de ofta bara installerat ett fåtal soltak.