Så mycket solceller behöver man: Dimensionering & storlek

En vanlig fråga hos solcellsspekulanter är hur mycket solceller man behöver. Vi på HemSol har därför sammanfattat hur man dimensionerar en solcellsanläggning – både utifrån storlek på solpanelerna, maximal lönsamhet och ditt befintliga elbehov.

 


Solceller hur mycket behöver man

Sammanfattande fakta om dimensionering av solceller

 • Solceller dimensioneras så att elproduktionen täcker fastighetens elförbrukning på årsbasis.
 • Solcellers effekt bör inte överstiga huvudsäkringens maxeffekt.
 • Takstorleken begränsar antalet solpaneler som kan monteras.
 • Solpaneler har en storlek på 1,82–2,2 kvadratmeter.

Hur mycket solceller behöver man till ett hus?

Hur mycket solceller man behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.

En villa med en huvudsäkring på 16 A har därmed möjlighet att installera cirka 11 kW solceller.

Du kan maximalt skaffa så mycket solceller som din huvudsäkring tillåter

Hur många solpaneler behöver jag?

För att göra investeringen lönsam behöver du åtminstone 3 kW, vilket motsvarar ca 8 solpaneler. Vill du täcka din årliga elförbrukning med solel behöver du en solpanelseffekt i watt motsvarande din elförbrukning i kWh.

Notera att du vanligen inte driver ditt hus till 100 % på egen solel. Exempelvis köper du el under de tider solpanelerna inte producerar el och säljer överskottet när solpanelerna producerar mer el än du använder.

Hur mycket solceller har den genomsnittliga svensken?

Under 2021 hade den genomsnittliga mikroproducenten i Sverige en solcellseffekt på 10,4 kW vilket motsvarar en takyta på 50 – 58 kvadrat.

Hur mycket solceller får man ha?

Det finns ingen gräns för hur mycket solceller du får ha, utan det är fritt. För att räknas som mikroproducent får du dock ha en solcellsanläggning på max 43,5 kW. Överstiger du detta kan du behöva betala avgifter när du säljer överskottsel till elnätet.

Storlek på solceller

Den genomsnittliga solcellsanläggningen under 2021 hade en storlek på ca 50 m2 vilket motsvarar ca 28 paneler. En solcellspanel har en storlek på runt 1,8 m2. Du kan dock sällan fylla hela taket med solceller, på grund av t.ex. skorsten och takfönster, och bör därför räkna med 2 m2 yta per panel.

Solceller begränsas av takstorleken och hinder på taket som skorsten, stegar och ventilationsrör

Storlek och mått på solpaneler

Solpaneler har en area på 1,57 – 2,58 kvadratmeter, den vanligaste storleken är dock 1,82 kvadratmeter. En solcell på 1,82 kvadratmeter har måtten normalt 1,75 x 1,03 meter. Effekten per kvadratmeter för en solpanel ligger normalt på 170 – 210 watt.

Tabell 1: Area i kvadratmeter och total watt för olika typer av solpaneler som finns tillgängliga på marknaden idag.
Solpanelyta (m2)Toppeffekt (W)
1,68335 - 350
1,82370 - 405
1,95405 - 425
2,17450 - 455
2,58550 - 555

Hur ska man dimensionera solceller?

Du dimensionerar främst dina solceller efter din:

 1. Huvudsäkring: Max så många W solceller som huvudsäkring x 690.
 2. Elförbrukning: Max så många W solceller som årlig elförbrukning i kWh.
 3. Takyta: Max så många solpaneler takytan rymmer.
Tabell 2: Hur solceller kan dimensioneras.
Effekt på anläggningFörväntad elproduktion/elförbrukningMinsta huvudsäkringTakyta
5 kW5 000 kWh16 A21 - 25 kvm
8 kW8 000 kWh16 A34 - 39 kvm
10 kW10 000 kWh16 A43 - 49 kvm
12 kW12 000 kWh20 A51 - 59 kvm
15 kW15 000 kWh25 A64 - 73 kvm
20 kW20 000 kWh35 A85 - 98 kvm
25 kW25 000 kWh50 A107 - 122 kvm

Faktorer som påverkar dimensioneringen av solceller

 1. Huvudsäkringens storlek
 2. Befintlig elförbrukning
 3. Tillgänglig yta på taket
 4. Ekonomin i investeringen
 5. Lutning och riktning på taket

1. Huvudsäkringens storlek

Ju större solcellspaket du installerar, desto kraftigare säkringar behövs. Huvudsäkringen begränsar solcellernas maxeffekt. Du kan räkna ut hur mycket solceller din elcentral tillåter så här: 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen = effekten på solcellerna din bostad klarar av.

Har du en för liten huvudsäkring är risken att du ofta får strömavbrott. En 16A huvudsäkring klarar av solceller med en maxeffekt på 11 kW medan 20 A klarar maxeffekten 13,8 kWp. På vår sida om hur huvudsäkringar fungerar hittar du mer information om vilken mängd solceller en huvudsäkring klarar av.

Tabell 3: Färg och maxeffekt för olika säkringsstorlekar.
FärgSäkringsstorlekMaxeffekt anläggning
Grå16A11 kW
Blå20A13,8 kW
Gul25A17,2 kW
Svart35A24,1 kW
Vit50A34,5 kW
Koppar63A43,5 kW
Undantag kring dimensionering av solcellsanläggning enligt huvudsäkring

Solcellsanläggningens totala effekt är den maximala toppeffekt som den kan uppnå. I praktiken är det väldigt sällsynt att maxeffekten uppnås, och om den uppnås är det endast under kortare perioder (t.ex. mitt på dagen vid en ovanligt solig sommardag).

Av denna anledning är det vanligt att överdimensionera anläggningen något i förhållande till huvudsäkringen. Detta görs framförallt om man har solpaneler i flera väderstreck, eftersom de når sin fulla produktionspotential vid olika tidpunkter under dagen.

Växelriktaren kan dimensioneras efter huvudsäkringen och strypa solcellernas effekt vid behov

Du kan installera en solcellsanläggning på 15 kW på en 16 A huvudsäkring genom att ha en växelriktare på 11 kW. Växelriktaren stryper då solcellsanläggningens effekt under de få tillfällen effekten går över 11 kW, och förhindrar huvudsäkringen att bli överbelastad.

Läs mer om hur man väljer rätt växelriktare till solceller i vår artikel om att dimensionera växelriktare till solceller.

2. Din befintliga elförbrukning

Det är rekommenderat att på årsbasis inte sälja mer el än du köper in. Detta eftersom du då blir nettoproducent, vilket kan leda till inmatningsavgifter och sämre villkor på ditt elavtal. Din förväntade årliga elproduktion bör därav vara samma eller mindre än din nuvarande elförbrukning.

Vill du göra en mer utförlig beräkning kan du jämföra daglig förväntad elproduktion med daglig elförbrukning och använda detta som beslutsunderlag.

3. Tillgänglig yta på taket

När du ska installera solceller på taket begränsas storleken på anläggningen av din tillgängliga takyta. Både den totala ytan samt eventuella takfönster eller skorstenar sätter begränsningar för hur många paneler som har rum på taket. Detta begränsar i sin tur anläggningens totala effekt i kW.

Tabell 4: Hur stor takyta ett solcellssystem med effekten 5 kW till 20 kW kräver.
Storlek på solcellerKrav på takyta
5 kW25 - 28 m²
8 kW40 - 45 m²
10 kW49 - 56 m²
12 kW59 - 67 m²
15 kW74 - 84 m²
20 kW99 - 112 m²

Osäker på din takstorlek?

Om du är osäker på vilken takyta du är har tillgänglig så har du två alternativ:

1. Mät taket direkt i vår solcellskalkyl

Testa Hemsols solcellskalkyl!

2. Mät ditt tak manuellt

Mät först takets bredd, och efter det längden från takfot till taknock, alltså från stupränna till takets högsta punkt. Om du vill slippa klättra kan du binda en tyngd i ett snöre och kasta det över huset. Klipp därefter av snöret vid takrännorna, och multiplicera längden med bredden.

3. Ekonomin i investeringen

Ska du köpa nätanslutna solceller till din villa är det rekommenderat att köpa en anläggning som är 3 kW eller större. Priset per kW blir nämligen i överkant för mindre anläggningar i.o.m. att de fasta avgifterna förblir desamma som för större anläggningar.

Enligt Energimyndighetens prisstatistik är priset per installerad kW runt 20 % högre för 5 kW solcellsanläggningar jämfört med 10 kW (17 625 vs 14 750 kr). För anläggningar mindre än 5 kW blir priset per installerad kW något högre.

4. Takets lutning och riktning

Solceller placeras vanligtvis inte i norrläge i.o.m. att exponeringen av solljus är mycket lågt i detta väderstreck. Med låg exponering för solljus blir elproduktionen låg vilket i sin tur gör investeringen i solceller olönsam. I vår artikel om solcellers väderstreck och lutning hittar du mer djupgående information om solceller i norrläge.

Vanliga frågor

Vad har en solcell för effekt per kvadratmeter?

Vilken effekt solcellerna har per kvadratmeter beror på solcellens totala effekt. En normal solcell har en verkningsgrad på runt 21 %. Effekten per kvadratmeter blir för en sådan panel 210 Watt. Vill du lära dig mer om verkningsgrad och effekt på solpaneler kan du läsa vår djupgående artikel om solcellers effekt per kvadratmeter.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett självförsörjande hus?

För att driva ett hus helt på solceller behövs tillräckligt med solceller för att täcka elförbrukningen. Ett hus med en elförbrukning på 12 000 kWh behöver runt 13 kW solceller.

Om huset ska vara helt självförsörjande, utan möjligheten att köpa el, behövs dock fler solceller för att kunna säsongslagra tillräckligt med el till vintern. Detta eftersom du tappar el om du exempelvis ska lagra el som vätgas. Vill du lära dig med om att vara självförsörjande med solceller kan du läsa vår artikel om att vara självförsörjande med solceller.

Tyckte du artikeln var hjälpsam?

HemSol är ett litet företag. Hjälpa oss att kunna skriva fler utförliga artiklar genom att recensera oss.

Ditt omdöme gör stor skillnad!