Vad är solceller?

Solceller omvandlar solenergi till elektricitet (likström) genom en så kallad fotovoltaisk process. Det finns lite olika typer av solceller, men de vanligaste är monokristallina och polykristallina celler. Monokristallina är effektivare, men lite dyrare. De tillverkas ur en enda stor kristall, medan polykristallina tillverkas ur flera. Vilken sort du väljer spelar inte så stor roll. Polykristallina paneler är däremot de vanligaste idag på grund av deras relativt låga pris.

Intresset för solceller har ökat bland privatpersoner på senare år. Vid årsskiftet 2016/2017 producerade solceller installerade i Sverige cirka 193 MW. Är du intresserad av att börja producera el till din villa med hjälp av solceller? Då har du kommit rätt. Här går vi igenom det du behöver känna till för att komma igång. Solens strålar är en miljövänlig och effektiv energikälla som fler och fler börjar nyttja även för produktion av el till privata villor. Kostnaderna för inköp och installation har sjunkit och fler har insett att det är lönsamt att installera solceller.

Fördelar med solceller

Det finns många fördelar med solceller. Här har vi listat de viktigaste:

 • I princip inga underhållskostnader
 • Inga rörliga delar
 • Miljövänligt
 • Beprövat (i Tyskland genereras 50 % av elen genom solenergi)
 • Enkelt att installera
 • Du slipper prishöjningar på el
 • Lönsamt
 • Ökar värdet på huset
 • Är tysta och luktar inte
 • Avger inga föroreningar
 • Enkla att anpassa storleksmässigt (byggs i moduler)
 • Oftast behövs inte bygglov
 • Möjligheten att ersätta träbeklädnad med solceller

Solcellers verkningsgrad

Verkningsgraden ligger ofta kring 15 %. Det betyder att ca 15 procent av solenergin omvandlas till el. Övrig energi reflekteras eller omvandlas till värme. Man brukar säga att en anläggning på 10 kW genererar ungefär 9500 kWh per år och tar upp en yta kring 70 m2. Då räknar man med att taket lutar ca 30-50 grader och befinner sig i söderläge helt utan skugga. 30-50 graders lutning och helt utan skugga är det mest optimala. Alla föremål som skapar skugga minskar verkningsgraden. Sommartid genererar solcellerna cirka 7 gånger så mycket el som under vintermånaderna. Att bli självförsörjande på el under sommarmånaderna är ett bra och realistiskt mål.

Att installera solceller

Undersök först om du har några takytor eller markytor som lämpar sig för installation av solceller. Du behöver en elmätare, en yta på minst tio kvadratmeter med 10-60 graders lutning och max 20 meter till en elcentral. Kontakta din kommun och fråga om du behöver bygglov för solceller. Efter det kontaktar du din elnätsleverantör om du tänker ansluta dina solceller till elnätet. Själva monteringen är enkel och snabb. Modulerna monteras på en aluminiumram. Växelriktare monterar du inomhus. Du kan göra all montering själv förutom inkoppling av växelriktare mot elnät, det arbetet ska utföras av en elektriker.

En trygg investering

Priset på solceller har sjunkit och på 10 till 15 år har du tjänat in investeringen. Solcellerna har en livslängd som är svår att bedöma. Oftast garanteras minst 25 års funktion, men troligtvis håller de mycket längre än så. Många tillverkare erbjuder garanti upp emot 30 år, vilket gör det till en trygg investering. Att köpa solceller till din villa är med andra ord en god och trygg investering.

Solceller på tak

För att veta om ditt tak passar för solceller så behöver du beakta följande. För optimal verkningsgrad bör taket ligga i riktning mot syd, sydväst eller sydost. Taket bör ha en lutning på ca 35 grader, men en lutning från 20 till 60 grader fungerar också. Om du har ett platt tak så löser du det genom att montera en ställning på taket. Se också till att ingen skugga faller över taket. Även om endast en liten del av taket är skuggad så kan det påverka verkningsgraden mycket negativt.

Installeras solcellsoptimerare eller mikroinverters till varje panel går det däremot minska problemet. Dessa tillbehör gör att en skuggad panel in sänker effekten av för resten av systemet. Ett annat bra tips är att satsa på högkvalitativa solceller eftersom dessa har längre livstid och du minskar risken för kostsamma reparationer.

Vad kostar solceller?

Prisutvecklingen på solceller är positiv. Under år 2015 så sjönk priserna på solceller i Sverige med ca 5-11 procent. Antalet privata solcellsanläggningar ökar under samma år med 42 procent. Så fler och fler börjar upptäcka hur lönsamt det är med solceller.

Ett genomsnittligt solcellspaket till en villa kostade år 2016 ca 100 000 kr. En genomsnittlig användare kan räkna med att spara ca 6000 kronor per år med solceller, räknat på en årlig förbrukning på 10 000 kWh. Solcellernas produktion är ofta garanterad upp till 25 år, men någon övre gräns finns inte. Av de solpaneler som installerades t.ex. i Tyskland för över 30 år sedan så finns majoriteten av dem kvar idag. Du kan däremot behöva byta ut växelriktaren efter ca 15 år. Priset på en ordinär växelriktare för en genomsnittlig solcellsanläggning är ca 10 000 kronor.

Bidrag för solceller

Vid installation av solceller kan du få statligt investeringsstöd. Detta brukar kallas för solcellsbidrag. Sedan 1:a Januari 2018 är bidraget är på 30 % av totalkostnaden. Ansök om solcellsbidrag hos görs hos Länsstyrelsen. Det finns en kö idag på personer som väntar på bidraget, säkerställ däremot vad som gäller i ditt län.

Det finns också möjlighet att nyttja ROT-avdraget för installation av solceller. ROT-avdraget innebär att du får 30 % av arbetskostnaden betald. Det finns vissa kriterier för att du ska kunna ansöka om ROT-avdrag: huset måste vara minst 5 år, du måste stå som ägare till huset och du får inte vara skatteskyldig under beskattningsåret.

Dessutom har du möjlighet att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Du kan läsa mer om detta på Skatteverket.se.

Är det lönsamt med solceller i Sverige?

Ja! Tack vare att inköpskostnaderna på solceller har sjunkit så är det absolut lönsamt att investera i solceller i Sverige. Även om mängden sol är liten under vinterhalvåret så räcker solinstrålningen under vår- och sommarmånaderna för att du ska kunna räkna hem investeringen på 10-15 år. Sverige har goda förutsättningar för solceller, med ungefär lika många soltimmar som centrala Europa.

Många faktorer påverkar självklart mängden el du kan producera, till exempel hur soligt det är, i vilket väderstreck du monterar anläggningen, lutning på taket, skuggning, snö och verkningsgrad.

Solceller är miljövänliga, enkla att installera och lönar sig på sikt. Att montera solceller på sin privata blir allt vanligare, även i Sverige. Möjligheten att få ekonomiskt bidrag finns. Undersök först dina förutsättningar för att producera el med hjälp av solceller. Om förutsättningarna är de rätta hoppas vi att du ska känna dig trygg med din investering.

Browse our categories

Visar alla 14 resultat

Solcell 270W, Monokristallin
2 999 kr
 
Läs mer
Solcell 270W, Polykristallin
2 899 kr
 
Läs mer
Solcell 290W, Monokristallin
3 149 kr
 
Läs mer
Solcell 290W, Polykristallin
3 099 kr
 
Läs mer
Solcell 310W, Monokristallin
3 499 kr
 
Läs mer
Solcell 310W, Polykristallin
3 199 kr
 
Läs mer
Solcellspaket 10 KW (Large)
84 999 kr
 
Läs mer
Solcellspaket 4 KW (Basic)
49 999 kr
 
Läs mer
Solcellspaket 7 KW (Medium)
69 999 kr
 
Läs mer
Växelriktare 10 KW
11 999 kr
 
Läs mer
Växelriktare 12 KW
13 499 kr
 
Läs mer
Växelriktare 14 KW
15 499 kr
 
Läs mer
Växelriktare 4 KW
7 999 kr
 
Läs mer
Växelriktare 8 KW
9 999 kr
 
Läs mer