Intresserad av solceller?

  1. Räkna & lär dig mer Räkna & lär dig mer
  2. Jämför solceller Jämför solceller
  3. Spara pengar klimatklokt Spara pengar klimatklokt

Gör vår solcellskalkyl & ta reda på ditt taks potential för solceller

Pröva kalkylen här!

Komplett investeringskalkyl Allt om solceller Objektivt & opartiskt

Sänk din elkostnad

Gör en av de bästa möjliga investeringarna som finns idag med solceller.

få tillbaka 20% av kostnaden

Ta tillfället i akt och passa på att nyttja det förmånliga solcellsbidraget för solceller.

…och värna samtidigt om miljön!

Gör en god gärning för klimatet och minska ditt klimatavtryck med solceller.

Vanliga frågor om solceller

Vad kostar solceller?

Priset för ett paket med 5 kWp solceller är ungefär 90 000 kr innan investeringsstöd. En anläggning på 10 kWp kostar runt 160 000 kr innan samma stöd. Priset för ett solcellspaket varierar såklart beroende på installatör och vilka komponenter som används.

Kostnaden för solanläggningen sjunker med 20 % genom det statliga solcellsstödet eller med 9 % om man väljer ROT-avdrag. Avdraget dras direkt från fakturan medans det är kö för solcellsstödet. Vi rekommenderar därför att du först i samband med installationen väljer ROT-avdraget och sedan betalar tillbaka avdraget när ditt solcellsstöd väl beviljas.

I priset för solceller ingår vanligtvis flera olika delar, t ex offerering, transport, uppsättning av byggställning, anslutning till elnät etc. Dessa kostnader utgör en proportionerligt mindre del av totalkostnaden om antalet solceller skalas upp. Du kan enkelt ta reda på hur kalkylen ändras för större anläggningar genom vår solcellskalkyl.

Fungerar solceller verkligen i Sverige?

Ja, väldigt bra dessutom. Faktum är att Sverige har liknande solinstrålning som t ex Tyskland. Där produceras 7 % av all energi av solceller, motsvarande siffra för Sverige är 2020 0,2 %. Jämförelsevis är beräknad produktion i en förort till Stockholm ungefär 1 000 kWh per installerad kW solceller och år. Motsvarande siffra för en förort till Berlin är runt 1 040 kWh/kWp/år. Man kan kort och gott säga att vi ligger efter i Sverige.

Ett vanligt antagande är att Sverige är olämpligt för solceller på grund av de långa vintrarna. Det stämmer att solceller producerar mindre el under vinterhalvåret. Däremot kompenseras detta av en väldigt bra sommar där el-överskottet säljs tillbaka till elbolaget. 

Inte nog med det så trivs solceller väldigt bra i kallare klimat, verkningsgraden är väsentligt mycket högre när temperaturen i solpanelen sjunker. Solceller producerar även en betydande andel av sin el från indirekt ljus, det krävs alltså inte strålande sol för en stadig produktion.

Hur mycket tjänar jag på solceller?

Det finns inget kort svar på frågan. En tumregel är däremot att man i Sverige producerar någonstans mellan 800 – 1 100 kWh per installerad kW solceller. Det innebär försiktigt räknat att en solcellsanläggning på 10 kW genererar någonstans kring 9 000 kWh per år. En del av elen förbrukas i hemmet och en del säljs till elnätet.

 

Solceller har en kort återbetalningstid

Bygger vi vidare på exemplet ovan kan vi göra en grovhuggen kalkyl. Ett rimligt antagande är att en 10 kW anläggning kostar ungefär 130 000 kr efter stöd. De 9 000 kWh som anläggningen producerar per år har ett estimerat värde på runt 12 000 kr.

Återbetalningstiden för denna solcellsanläggning är således 130 000/12 000 11 år. Hårt draget gäller ett samband där ju större anläggningen är, desto kortare återbetalningstid. För mer exakta kalkyler rekommenderar vi vår solcellskalkyl.

 

Ett bestående värde

Något annat som många missar är att solceller ger en positiv värdeökning på huset . Likt t ex bergvärme ger solceller en lägre månadskostnad för ägarna och således får huset ett högre marknadsvärde.

Passar mitt tak för solceller?

Tvärtemot vad många tror så passar solceller på väldigt många hustak. Det är egentligen endast två saker som är extra viktiga.

 

Solceller ska inte monteras i norrläge

Som rubriken säger bör du undvika att installera solceller på delar av taket som endast är riktade norrut. Att installera solceller i söderläge är bäst, men även tak som vetter mot öst och väst lämpar sig väl. Solceller som vetter åt öst eller väst producerar ungefär 80 % av vad de optimalt placerade solcellerna gör. 

 

Hustaket ska inte vara utsatt för betydande skugga

Är stora delar av taket skuggat av t ex andra hus, träd eller en stor skorsten är det extra viktigt att din installatör gör en gedigen förstudie innan en konkret offert. I vissa fall kan problemet lösas genom att installera optimerare på de drabbade solpanelerna, alternativt koppla dem i en separat slinga. Numera är det standard att växelriktare har flera separata slingor, så kallade MPPTs.

Många funderar också på om deras tak är tillräckligt stort. Faktum är att de allra flesta villatak rymmer har plats åt tillräckligt många solpaneler för att det ska vara en lönsam investering. En solpanel är i regel ca 1,7 x 1 meter och ger grovt hugget 150 W effekt per m². Det är alltså möjligt att installera en 5 kW solcellsanläggning på endast 33 m².

Det finns också utbredd myt om att taklutningen är väldigt betydelsefullt. Skillnaden i elproduktion mellan optimalt lutade solceller (ungefär 35° i södra Sverige och 45° i norra) och en solcellsanläggning med endast 15° eller så mycket som 60° lutning är ofta mindre än 10 %. En högst marginell skillnad alltså. Har du ett helt platt tak är det däremot lämpligt att med ett montagesystem vinkla upp panelerna mot syd i ungefär 15° vinkel.

Vilken livslängd har solceller?

Solcellstillverkare ger ofta en effektgaranti på 25 år eller mer på sina solceller. Det är sällan effektgarantin att de ska producera mindre än 80 % av sin toppnivå efter 25 år. Med största sannolikhet kommer förstås solcellerna att producera solel även långt efter det, avsaknaden av rörliga delar i panelen gör nämligen att väldigt lite kan gå sönder.

I internationella studier har man kunnat se en degrading (sänkning) av solcellers verkningsgrad med i genomsnitt 0,8%-enheter per år. Denna degraderingstakt innebär att det tar 30 år för solceller att tappa ungefär 25 % av sin förmåga att producera el. Däremot finns det nyare studier som visar att mildare klimat, så som i Sverige, innebär en betydligt lägre degradering och således bättre långsiktig produktion. I klimat liknande Sveriges har det istället handlat om så lite som 0,2 % degradering per år. Vill du räkna på hur olika degraderingstakter påverkar investeringskalkylen för solceller kan du göra det i vår solcellskalkyl.

Utöver degradering måste växelriktaren bytas ungefär var 15:e år. Växelriktaren utgör vanligen 15-25% av kostnaden för den färdiginstallerade anläggningen och är den enskilt största kostnaden kopplat till kontinuerlig drift av en solcellsanläggning. 

Vilka bidrag finns för solceller?

Det finns två alternativ för dig som privatperson, de kan tyvärr inte kombineras.

 

Statligt bidrag för solceller

Solcellsbidrag innebär att du som privatperson kan få tillbaka 20 % av investeringskostnaden (ink. moms) för solanläggningen.

Vår rekommendation är att du ansöker om bidraget i samband med att du börjar jämföra offerter.

 

ROT-avdrag för solceller

ROT-avdrag för solceller ligger år 2019 på 9 % av investeringskostnaden. 

Vi rekommenderar att du väljer ROT-avdraget först. Man kan sedan betala tillbaka ROT-avdraget när solcellsbidraget för solceller beviljas.

Läs mer om solpaneler

Undersök vilka typer av solpaneler som finns och vilka som passar just dig.

Läs mer om solcellspaket

De olika solcellspaketen ger dig bild av vad det kostar att installera solpaneler på ditt hus och vad som inkluderas.