Kom igång med solceller

  1. Räkna & lär dig mer Räkna & lär dig mer
  2. Jämför solceller Jämför solceller
  3. Spara pengar klimatklokt Spara pengar klimatklokt

Gör vår solcellskalkyl & ta reda på ditt taks potential för solceller

Pröva kalkylen här!

Komplett investeringskalkyl Allt om solceller Objektivt & opartiskt
Eller

Sänk din elkostnad

Solceller är en riktigt bra investering som sänker din elkostnad.

få tillbaka 9 % av kostnaden

Ta tillfället i akt och utnyttja ROT-avdraget för solceller.

…och värna samtidigt om miljön!

Gör en god gärning för klimatet och minska ditt klimatavtryck med solceller.

Vanliga frågor om solceller

Vad kostar solceller?

En normalstor solcellsanläggning med en effekt på 9 kW kostar ca 160 000 kronor inklusive installation, driftsättning och moms. Efter ROT-avdraget blir kostnaden ca 145 000 kr.

Läs mer om pris på solceller

Finns det bidrag för solceller?

Fram till den 1:a januari 2021 finns det endast ROT-avdrag på solceller vilket motsvarar 9 % av totalkostnaden*. Från och med 2021 förväntas det tillkomma ett grönt skatteavdrag på 15 % av totalkostnaden.

* Schablonen innebär 30 % av arbetskostnaden (som är 30 % av totalkostnaden) vilket ger totalt 9 % i avdrag.

Läs mer om solcellsbidrag

Hur mycket el producerar solceller?

Beroende på var du bor och hur ditt tak ser ut producerar 1 kW solceller i Sverige ca 800 – 1 100 kWh per år. En anläggning på 9 kW producerar alltså ca 7 000 – 10 000 kWh årligen.

Läs mer om årsproduktion för solceller

Kan man sälja el från solceller?

Ja, all den överskottsel som du inte använder själv kan du sälja vidare. När du säljer solel får du både ersättning från ditt elhandelsbolag, din nätägare och en skattereduktion på 60 öre/kWh.

Läs mer om att sälja solel

Är solceller en bra investering?

Ja, solceller i Sverige är lönsamt. Beroende på pris, produktionsförutsättningar för taket och anläggningsstorlek kan man räkna med en återbetalningstid på ca 10 – 15 år.

Läs mer om lönsamhet och återbetalningstid för solceller

Behövs det bygglov för solceller?

Sedan 2018 behöver man vanligtvis inte bygglov för solceller. Det finns vissa undantag, t.ex. för solceller på platta tak, solceller som integreras i takfasaden och solceller på K-märkta hus.

Läs mer om bygglov för solceller

Hur fungerar solceller?

När en solpanel träffas av solljus skapas det elektrisk spänning i panelen, och likström uppstår. Strömmen omvandlas sedan till växelström för att användas i huset.

Läs mer om hur solceller fungerar

Får man installera solceller själv?

Nej, man får inte installera solceller helt själv. För allt elarbete till solceller krävs det en behörig elektriker. Du kan däremot sköta montering som ej kräver elarbete själv.

Läs mer om att installera solceller själv