Skatteavdrag för solceller: Så fungerar ROT & grönt avdrag 2022

Det finns två skatteavdrag att använda vid installation av solceller; grönt avdrag och rotavdrag. I denna artikel går vi igenom skatteavdragens storlek, villkor samt vilket som är bäst att använda när du installerar solpaneler.

 


Sammanfattande fakta om skatteavdrag för solceller

 • Du kan använda grönt avdrag för solceller och solcellsbatteri.
 • Grönt avdrag ligger på 14,55 % (solceller) och 48,5 % (batteri).
 • Rotavdrag ligger på cirka 9 % av totalkostnaden.
 • Om du inte använder grönt avdrag kan du använda rotavdrag.
 • För soltak kan du använda både rotavdrag och grönt avdrag.
 • För att använda skatteavdragen bör du bl.a. äga bostaden.

Vilka skatteavdrag kan jag få för solceller och annan grön teknik?

När du investerar i solceller eller annan grön teknik till ditt hem kan du ta del av följande skatteavdrag:

 1. Grönt avdrag för solceller: 14,55 % avdrag av totalkostnad.
 2. Rotavdrag för solceller: 9 % avdrag av totalkostnad.
 3. Grönt avdrag för solcellsbatteri: 48,50 % avdrag av totalkostnad.
 4. Grönt avdrag för billaddare: 48,50 % avdrag av totalkostnad.

Skatteavdrag solceller solcellsbatteri

Kan jag använda flera avdrag för samma installation?

Du kan inte använda rotavdrag och grönt avdrag för samma solcellsinstallation. Installerar du dock solceller och ett solcellsbatteri samtidigt kan du använda grönt avdrag på 50% till batteriet och grönt avdrag på 15 % till solcellerna.

Din installatör har vanligtvis bra koll på vilka avdrag som kan användas till vad och kan vägleda dig genom processen.

Grönt avdrag för solceller, laddstolpe och solcellsbatteri

Sedan januari 2021 kan privatpersoner använda grönt avdrag vid installation av solceller, solcellsbatterier samt laddstolpar till elbil. För solceller ligger skatteavdraget på 15 % av material- och installationskostnaderna. För laddstolpar och solcellsbatterier ligger skatteavdraget på 50 %.

Du kan max få 50 000 kronor i grönt skatteavdrag per person och år. Om ni är två personer i hushållet kan ni välja att dela på skatteavdraget, och till exempel få 7,5 procent var. Detta kan vara fördelaktigt t.ex. om 15 % av investeringskostnaden överstiger det personliga maxbeloppet på 50 000 kronor.

Schablon på 14,55 % som grund för grönt avdrag vid totalentreprenad

Om du köper in solceller, laddstolpe eller solcellsbatteri till ett fast pris (totalentreprenad) kan övriga kostnader, som inte ger rätt till avdrag, räknas med schablon. Skatteverket utgår i dessa fall att 97 procent av totalpriset ger rätt till grönt avdrag, och 3 procent räknas som övriga kostnader.

Med schablonbeloppet applicerat blir grönt avdrag för solceller 14,55 procent av totalkostnaden. Avdrag för laddstolpar och solcellsbatteri blir, räknat med schablonbelopp, 48,50 procent av totalkostnaden.

Tabell 1: Räkneexempel för solcellsinstallation med grönt avdrag.
Solceller 10 kW135 000 kronor
Grönt avdrag (14,55 % av totalkostnad)19 642,50 kronor
Slutpris115 357,50 kronor

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Krav på godkända arbeten för skatteavdrag till grön teknik

För att skatteavdraget för grön teknik ska gälla måste installationen ske på ett småhus eller ägarlägenhet som du äger eller en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt. För att kunna använda skatteavdraget för grön teknik behöver installationen räknas som ett godkänt arbete.

Skatteavdrag för grön teknik gäller överlag inte för

 • Enbart material, samma företag måste även utföra installationen för att ge rätt till avdrag på material.
 • Installationer av teknik som ska användas av flera hushåll.
 • Övriga kostnader vid installation, t.ex. frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.
 • Installationer på uthyrda eller arrenderade fastigheter.

Krav på solceller för grönt avdrag

Grönt avdrag gäller endast för nätanslutna solceller, anläggningen måste alltså kopplas till det allmänna elnätet för att du ska få rätt till avdrag. Hybridsystem med både solceller och solvärme måste bestå av minst 20 % solceller för att ge rätt grönt avdrag.

OBS! Grönt avdrag täcker inte anslutningsavgiften till elnätet.

Krav på energilagring för grönt avdrag

Det viktigaste kravet för grönt avdrag till energilagring är att det gäller endast lagring av egenproducerad energi. Du kan alltså inte få avdrag för endast energilagring av köpt el utan du behöver även ha egen t.ex. solceller. Anläggningen för elproduktion måste även vara nätansluten.

Systemet för energilagring av solel måste bidra till att lagra el för användning vid ett annat tillfälle samt öka den årliga andelen av egenanvänd el i hushållet.

Krav på laddningspunkt till elfordon för grönt avdrag

För att ha rätt till skatteavdrag för grön teknik krävs det att laddningspunkten är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Laddningspunkten bör även uppfylla standard EN 62196-2 eller EN 62196-3. Avdraget gäller inte för mobila laddningspunkter eller extra laddkablar.

Villkor för att du ska ha rätt till grönt avdrag och rotavdrag

För att ha rätt till grönt avdrag och rotavdrag bör du som privatperson uppfylla de villkor som Skatteverket ställt upp. Kraven är desamma för både rotavdrag och grönt avdrag.

 1. Du äger helt eller delvis bostaden där arbetet utförs.
 2. Bostaden används som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 3. Du själv faktureras eller betalar arbetet.
 4. Du har skatteavdrag kvar att använda.
 5. Du bor och är obegränsat skattskyldig i Sverige.
 6. Alternativt bor utomlands men är begränsat skattskyldig i Sverige.
 7. Du är 18 år eller äldre vid årets slut.
 8. Du är vid liv när arbetet utförs.
 9. Arbetet görs av en firma som du själv inte äger.
 10. Betalningen sker elektroniskt via t.ex. kontokort, Swish, BankID eller inbetalningskort.
Ta in offerter på solcellspaket

Kan företag använda grönt avdrag?

Företag kan inte använda grönt avdrag, det finns idag därför inget statligt stöd för solceller tillgängligt för företag. När ni köper solceller som företag får ni dock göra avdrag på ingående moms på anläggningen.

Om du som privatperson vill lägga upp solceller på en näringsverksamhet men använda solelen i en privatbostad är det möjligt att använda grönt avdrag. Du har rätt att använda grönt avdrag i detta fall om privatbostaden och näringsverksamheten har olika elanslutningar. Alternativt om max 5 % av solelen används i näringsverksamheten.

Rotavdrag för solceller

Rotavdrag för solceller ligger på 9 % av totalkostnaden. Eftersom grönt avdrag är större bör du använda det framom rotavdrag. En stor investering i både solceller och batterier kan dock de dig orsak att använda grönt avdrag till batterierna och rotavdrag till solcellerna för att få ut max avdrag.

Rotavdraget för solceller är egentligen 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden för solceller räknas dock som ett schablonbelopp på 30 % av totalkostnaden. Rot blir därför 9 % av totalkostnaden.

Notera! Du kan totalt få ut max 50 000 kronor i rotavdrag per person och år.

Krav för rotavdrag till solpaneler

För att ha rätt till rotavdrag på din installation av solpaneler behöver installationen göras av ett företag med F-skatt. Samt som att arbetet inte får göras av en nära släkting eller din egen firma.

Det villkor som skiljer rotavdrag från grönt avdrag är att bostaden där en solpanel installeras måste vara äldre än 5 år för att du ska ha rätt till rotavdrag.

Vanliga frågor

Gäller grönt avdrag för solcellstak?

Du kan använda grönt avdrag för solcellstak som inte kräver byte av tak. Exempelvis om du installerar solcellstakpannor som monteras ovanpå vanliga takpannor kan du använda grönt avdrag.

Om du ska lägga ett helt nytt tak eller byta ut taket kan installationen behöva delas upp, eftersom du inte kan få grönt avdrag för ett nytt tak. I dessa fall kan du använda rotavdrag för takinstallationen och grönt avdrag för installationen av solcellstak.

Kan jag använda grönt avdrag för att utöka min solcellsanläggning?

Du kan använda grönt avdrag flera gånger och då även för att utöka din solcellsanläggning. Om du har använt solcellsbidraget för din första installation kan du fortfarande använda grönt avdrag för att utöka anläggningen, så länge solcellsbidraget inte gäller för just denna installation.

OBS! Du får inte använda grönt avdrag om du för samma installation fått försäkringsersättning, statligt bidrag eller om du använt rotavdrag.

Hur ansöker jag om grönt skatteavdrag och rotavdrag för solceller?

Om du har rätt till rotavdrag eller grönt skatteavdrag är det bara att nämna det till din solcellsinstallatör. Skatteavdragen fungerar så att installatören drar av det direkt på fakturan. Installatörer ansöker sedan om utbetalning från staten. Så du behöver inte aktivt ansöka om avdraget.

Är grönt avdrag eller rotavdrag bättre för solceller?

Vi rekommenderar att du använder grönt avdrag i första hand för solceller i och med att det ger dig ett större avdrag. Har du dock använt grönt avdrag för ett solcellsbatteri redan under året och därmed uppnått maxgränsen på 50 000 kronor kan du använda rotavdraget för solceller som andra alternativ.

Notera! Detta är bara en möjlighet och inte en rekommendation. Om möjligt rekommenderar vi i detta fall att vänta med installationen av solcellsbatteri till nästa år för att igen kunna använda grönt avdrag.

Kan jag använda rotavdrag och grönt avdrag under samma år?

Ja, du kan använda grönt avdrag och rotavdrag under samma år, så länge de används på olika arbeten. Så länge din slutliga skatt är högre än 100 000 kronor har du möjlighet att få ut fullt avdrag för både rotavdrag och grönt avdrag under samma år.

Skatteavdraget medges inte för den del av din slutliga skatt som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift.

Kan jag kombinera rotavdrag och solcellsbidrag?

Du kan tyvärr inte kombinera det utgångna solcellsbidraget med rotavdrag. Om du har ansökt om solcellsbidrag under 2020 och nu beviljats stöd, samt använt rotavdraget vid installation behöver du dock inte återbetala rotavdraget. Du får då istället bara solcellsbidrag för material- och projekteringskostnaderna.

Kan jag använda skatteavdrag för grön teknik på en solcellsinstallation utomlands?

Så länge du är skattskyldig i Sverige kan du ta del av skatteavdraget för grön teknik, även för att installera solceller utomlands. Det utländska företaget du anställt bör då själva begära utbetalning från Skatteverket. Företaget behöver skicka in ett skuldfrihetsintyg till Skatteverket som motsvarar F-skatt.