Skatteavdrag för solceller: Så fungerar ROT & grönt avdrag 2024

Det finns två skatteavdrag att använda vid installation av solceller; grönt avdrag och rotavdrag. I denna artikel går vi igenom skatteavdragens storlek, villkor samt vilket som är bäst att använda när du installerar solpaneler.

 


Sammanfattande fakta om skatteavdrag för solceller

 • Grönt avdrag kan användas för solceller, batteri och elbilsladdare.
 • Grönt avdrag för solceller är 19,40 procent av totalkostnaden.
 • Grönt avdrag för solcellsbatteri är 48,50 procent av totalkostnaden.
 • Grönt avdrag för elbilsladdare är 48,50 procent av totalkostnaden.
 • Rotavdrag ligger på cirka 9 % av totalkostnaden.
 • I normalfall appliceras antingen grönt avdrag eller rotavdrag.
 • Vid soltaksinstallation kan både rotavdrag och grönt avdrag användas.
 • Krav för användning av skatteavdragen är bland annat ägande av bostad.

Vad är grönt skatteavdrag?

Grönt teknik avdrag är en skattereduktion som kan fås för solceller, energilagring och laddpunkt för elbil. Skattereduktionen ger 20 % avdrag (solceller) samt 50 % avdrag (batteri och laddstolpe) på material- och installationskostnader. Grönt avdrag är endast tillgängligt för privatpersoner.

Maxgränsen för grönt avdrag ligger på 50 000 kronor per person och år. Det är även möjligt att dela upp skatteavdraget på flera personer i hushållet. Till exempel kan avdraget delas upp i 10 procent var på två personer, vilket gör att man tillsammans kan få ut 100 000 kronor i avdrag.

Hur fungerar grönt avdrag?

Grönt avdrag appliceras enligt fakturamodellen och dras av direkt vid inköp. Avdraget ges alltså direkt på faktura på samma sätt som rotavdrag. Detta innebär att privatpersoner inte själva behöver ansöka om avdraget utan det hanteras av installationsföretaget.

Schablon för grönt avdrag används vid totalentreprenad

Vid köp av solceller, laddstolpe eller solcellsbatteri till fast pris (totalentreprenad) används i normalfall en schablon för att att beräkna grönt avdrag. Material- och installationskostnader, vilka ger rätt till avdrag, antas vid totalentreprenad vara 97 procent av totalkostnaden, enligt Skatteverket (1).

Med schablonbeloppet applicerat blir grönt avdrag för solceller 19,40 procent (0,97 * 0,2 = 0,194) av totalkostnaden. Avdrag för laddstolpar och solcellsbatteri blir, räknat med schablonbelopp, 48,50 procent (0,97 * 0,50 = 0,485) av totalkostnaden.

När infördes skatteavdraget för grönt teknik?

Skatteavdraget för grönt teknik infördes den 1 januari 2021. När avdraget infördes ersatte det det gamla solcellsbidraget, stödet för solcellsbatterier samt ladda-hemma-stödet. I januari 2023 höjdes grönt skatteavdrag från 15 procent till 20 procent.

Kan rotavdrag användas för solceller?

Rotavdrag kan användas för solceller och är då 9 % av totalkostnaden. Eftersom grönt avdrag är större rekommenderas det framför rotavdrag. En dyr investering i både solceller och batterier kan dock ge orsak att använda rotavdrag till solceller.

Rotavdraget för solceller är egentligen 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden för solceller räknas dock som ett schablonbelopp på 30 % av totalkostnaden. Rotavdrag blir därför 9 % av totalkostnaden för solceller.

Notera! Du kan totalt få ut max 50 000 kronor i rotavdrag per person och år.

Krav för rotavdrag till solpaneler

För att ha rätt till rotavdrag på en installation av solpaneler behöver installationen göras av ett företag med F-skatt. Samt som att arbetet inte får göras av en nära släkting till kunden eller kundens egen firma.

Det villkor som skiljer rotavdrag från grönt avdrag är att bostaden där solpaneler installeras måste vara äldre än 5 år för att ge rätt till rotavdrag.

Vilka skatteavdrag kan jag få för solceller och annan grön teknik?

Vid investering i solceller eller annan grön teknik hemmet är det möjligt att ta del av följande skatteavdrag:

 1. Grönt avdrag för solceller: 19,40 % avdrag av totalkostnad.*
 2. Rotavdrag för solceller: 9 % avdrag av totalkostnad.
 3. Grönt avdrag för solcellsbatteri: 48,50 % avdrag av totalkostnad.
 4. Grönt avdrag för billaddare: 48,50 % avdrag av totalkostnad.

 

Exempel på grönt avdrag och rotavdrag för solceller och batteri.
Bild 1. Exempel på procentsatser för skatteavdrag för solceller.

 

OBS! Avdragen anges som dess slutliga värde efter applicering av schablon på totalentreprenad. Läs mer om reglerna kring schablonbeloppen här.

*Grönt avdrag för solceller höjdes den 1 januari 2023 från 14,55 procent till 19,40 procent.

Kan flera skatteavdrag appliceras på en och samma installation?

Rotavdrag och grönt avdrag kan inte appliceras på en och samma solcellsinstallation. När solceller och solcellsbatteri installeras samtidigt kan dock grönt avdrag på 48,50 % appliceras på batteriet och grönt avdrag på 19,40 % appliceras på solcellerna.

En solcellsinstallatör har vanligtvis bra koll på vilka avdrag som kan användas till vad och kan hjälpa till genom processen.

Undantagsfall Solcellstak kan ge rätt till rotavdrag och grönt avdrag

Vid installation av soltak läggs i normalfall även nytt tak (utan solceller) på delar av taket. I detta fall kan både rotavdrag och grönt avdrag appliceras på installationen. Vanligtvis appliceras då grönt avdrag på den del som berör solceller, medan resterande takinstallation går under rotavdrag.

Vid installationer av soltak som inte kräver ett nytt tak appliceras i normalfall endast grönt teknik avdrag. Ett exempel på en sådan installation är solcellstaket Midsummer Wave som läggs på existerande betongpannor.

Tabell 1. Räkneexempel för solcellsinstallation med grönt avdrag.
KategoriPris
Solceller 10 kW175 000 kronor
Grönt avdrag (19,40 % av totalkostnad)33 950 kronor
Slutpris140 050 kronor

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Krav på godkända arbeten för skatteavdrag till grön teknik

För att skatteavdraget för grön teknik ska gälla måste installationen ske på ett småhus eller ägarlägenhet som avdragssökanden äger eller en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt. För att kunna använda skatteavdraget för grön teknik behöver installationen räknas som ett godkänt arbete.

Skatteavdrag för grön teknik gäller överlag inte för

 • Enbart material. Samma företag som utför installationen måste köpa in material för att ge rätt till avdrag på material.
 • Installationer av teknik som ska användas av flera hushåll.
 • Övriga kostnader vid installation, t.ex. frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.
 • Installationer på uthyrda eller arrenderade fastigheter.

Krav på solceller för grönt avdrag

Grönt avdrag gäller endast för nätanslutna solceller, anläggningen måste alltså kopplas till det allmänna elnätet för att ge rätt till avdrag. Hybridsystem med både solceller och solvärme måste bestå av minst 20 procent solceller för att ge rätt till grönt avdrag.

OBS! Grönt avdrag kan inte appliceras på anslutningsavgifter till elnät.

Krav på energilagring för grönt avdrag

Det mest grundläggande kravet för grönt avdrag för energilagring är att det kräver lagring av egenproducerad energi. Avdraget gäller alltså inte för energilagring av endast köpt el. I praktiken innebär det att egen elproduktion, till exempel solceller, måste kopplas till batteriet.

Systemet för energilagring av solel måste bidra till att lagra el för användning vid ett annat tillfälle samt öka den årliga andelen av egenanvänd el i hushållet.

Krav på laddningspunkt till elfordon för grönt avdrag

För att ha rätt till skatteavdrag för grön teknik krävs det att laddningspunkten är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Laddningspunkten bör även uppfylla standard EN 62196-2 eller EN 62196-3. Avdraget gäller inte för mobila laddningspunkter eller extra laddkablar.

Villkor för att du ska ha rätt till grönt avdrag och rotavdrag

För att ha rätt till grönt avdrag och rotavdrag bör du som privatperson uppfylla följande villkor som Skatteverket ställt upp:

 • Du äger helt eller delvis bostaden där arbetet utförs.
 • Bostaden används som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Du själv faktureras eller betalar arbetet.
 • Du har skatteavdrag kvar att använda.
 • Du bor och är obegränsat skattskyldig i Sverige.
 • Alternativt bor utomlands men är begränsat skattskyldig i Sverige.
 • Du är 18 år eller äldre vid årets slut.
 • Du är vid liv när arbetet utförs.
 • Arbetet görs av en firma som du själv inte äger.
 • Betalningen sker elektroniskt via t.ex. kontokort, Swish, BankID eller inbetalningskort.

Specialfall angående grönt avdrag vid årsskiftet 2022/2023

I och med att grönt teknik avdrag ändras vid årsskiftet 2022/2023 har det uppkommit frågor kring vilket avdrag som appliceras i olika fall. För att klargöra det hela har Hemsol nedan lagt ihop några exempel:

 • Anläggning slutbetald och färdigställd 2022: 15 % avdrag.
 • Anläggning slutbetald och färdigställd 2022 men nätansluten 2023: 15 % avdrag.
 • Anläggning slutbetald och färdigställd 2022 men utan installerad växelriktare: 15 % avdrag.
 • Anläggning delbetald och påbörjad 2022 men slutbetald 2023: 20 % avdrag på hela eller delar av beloppet.

Anläggning slutbetald och färdigställd 2022

En anläggning som är färdigställd under 2022 samt slutbetald innan den 31 december 2022 applicerar 15 procent avdrag. Installatören kan ansöka om utbetalning fram till den 31 januari 2023.

Anläggning slutbetald och färdigställd 2022 men nätansluten 2023

En solcellsanläggning som är slutbetald och färdigställd under 2022 applicera 15 procent avdrag. Detta gäller även om den ansluts till elnätet först under 2023. Skatteverket har i sitt ställningstagande i oktober 2022 förtydligat att en solcellsanläggning kan anses vara färdigställd även om den ännu inte är nätansluten (2).

Anläggning slutbetald och färdigställd 2022 utan installerad växelriktare

En solcellsanläggning som är slutbetald och färdigställd under 2022 applicerar 15 procent avdrag. Detta gäller även om växelriktaren ännu inte är installerad på grund av försenad leverans.

Detta under förutsättning att anläggningen ska nätanslutas samt att växelriktaren inte installeras på grund av försenad leverans. För att kunna ansöka om grönt avdrag behöver kostnaden för växelriktaren finnas med i slutbetalningen. Skatteverket har gått ut med detta ställningstagande i oktober 2022 (3).

Anläggning delbetald och påbörjad 2022 men slutbetald 2023

En solcellsanläggning som påbörjats 2022 men som slutbetalas 2023 kan applicera 20 procent avdrag. Detta görs utan hinder om ingen förskottsbetalning gjorts. Om en förskottsbetalning gjorts under 2022 kan den antingen krediteras och bakas in i slutbetalningen alternativt blir den delen utan avdrag.

Kreditering av förskottsbetalning för solceller

En förksottsbetalning för solceller från 2022 kan krediteras och därmed flyttas till 2023 om solcellsinstallatören accepterar detta. Slutbetalningen innefattar då totalkostnaden för installationen vilket påläggs med avdrag på 20 procent.

En sådan lösning ska inte leda till några problem så länge solcellsanläggningen inte färdigställts under 2022. Enligt Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, är det datum för slutbetalning som är av intresse för Skatteverket (4).

Förskottsbetalningen förblir utan avdrag

Om slutbetalningen görs 2023 och förskottsbetalningen görs 2022 förblir förskottsbetalningen utan avdrag om ingen åtgärd som ovan görs. Förskottsbetalningen måste göras samma år som slutbetalning för att skattereduktion ska medges på hela beloppet.

OBS! Eftersom avdraget för 2023 är högre är det inte nödvändigtvis så att du går miste om avdrag även om förskottsbetalningen hamnar utanför avdraget. Om endast 75 % av totalkostnaden erhåller avdrag på 20 procent, alltså betalas 2023, blir det totala avdraget i normalfall ändå större än om hela kostnaden erhåller 15 % avdrag (5).

Kan företag använda grönt avdrag för solceller?

Företag kan inte använda grönt avdrag, det finns idag därför inget statligt stöd för solceller tillgängligt för företag. När företag köper solceller är det dock tillåtet att göra avdrag på ingående moms på anläggningen.

Om privatpersoner vill installera solceller på en näringsverksamhet men använda solelen i en privatbostad är det möjligt att använda grönt avdrag. Det är möjligt att använda grönt avdrag i detta fall om privatbostaden och näringsverksamheten har olika elanslutningar. Alternativt om max 5 procent av el från solceller används i näringsverksamheten.

Läs mer om andra skatteavdrag och stöd för solceller

Vanliga frågor

Gäller grönt avdrag för solcellstak?

Du kan använda grönt avdrag för solcellstak som inte kräver byte av tak. Exempelvis om du installerar solcellstakpannor som monteras ovanpå vanliga takpannor kan du använda grönt avdrag.

Om du ska lägga ett helt nytt tak eller byta ut taket kan installationen behöva delas upp, eftersom du inte kan få grönt avdrag för ett nytt tak. I dessa fall kan du använda rotavdrag för takinstallationen och grönt avdrag för installationen av solcellstak.

Kan jag använda grönt avdrag för att utöka min solcellsanläggning?

Grönt avdrag kan användas flera gånger och då även för att utöka en solcellsanläggning. Om det gamla solcellsbidraget har använts vid första installationen kan grönt avdrag fortfarande användas för att utöka anläggningen, så länge solcellsbidraget inte gäller för just denna installation.

OBS! Grönt avdrag får inte användas om samma installation har fått försäkringsersättning, statligt bidrag eller om rotavdrag applicerats.

Hur ansöker jag om grönt skatteavdrag och rotavdrag för solceller?

Privatpersoner behöver inte ansöka om avdraget utan endast meddela installatören att avdraget ska appliceras. Grönt avdrag och rotavdrag appliceras enligt en fakturamodell. Alltså dras avdraget av direkt på fakturan av solcellsinstallatörer.

Är grönt avdrag eller rotavdrag bättre för solceller?

Hemsol rekommenderar att i första hand använda grönt avdrag för solceller i och med att det är ett större avdrag. Har dock grönt avdrag redan använts till max under året, till exempel vid köp av solcellsbatteri, kan rotavdraget användas för solceller som andra alternativ.

Notera! Detta är bara en möjlighet och inte en rekommendation. Om möjligt rekommenderar Hemsol i detta fall att vänta med installationen av solceller till nästa år för att igen kunna använda grönt avdrag.

Kan jag använda rotavdrag och grönt avdrag under samma år?

Ja, grönt avdrag och rotavdrag kan användas under samma år, så länge de används på olika arbeten. Kom ihåg att skatteinbetalningen bör vara högre än 100 000 kronor för att kunna få fullt avdrag för både rotavdrag och grönt avdrag under samma år.

OBS! Skatteavdraget medges inte för den del av den slutliga skatten som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift.

Kan jag kombinera rotavdrag och solcellsbidrag?

Nej, det utgångna solcellsbidraget kan inte kombineras med rotavdrag. Det är dock inte ett måste att betala tillbaka rotavdrag som beviljats under 2020 för dem som även beviljats solcellsbidrag efter 2020. Solcellsbidraget appliceras i dessa fall endast på material- och projekteringskostnader.

Kan jag använda skatteavdrag för grön teknik på en solcellsinstallation utomlands?

Privatpersoner som är skattskyldiga i Sverige kan ta del av skatteavdraget för grön teknik, även för att installera solceller utomlands. Det utländska företaget bör då begära utbetalning från Skatteverket. Företaget behöver skicka in ett skuldfrihetsintyg till Skatteverket som motsvarar F-skatt.

Kan jag använda grönt avdrag för utökning av huvudsäkring?

Nej, i regel kan grönt avdrag inte appliceras på kostnaden och avgifterna som tillkommer vid en utökning av en huvudsäkring. Om utökningen dock görs i kombination med en solcellsinstallation kan de delar av arbetet som hanteras av solcellsinstallatören läggas till arbetskostnaderna för totalentreprenaden. Detta berättigas därmed 19,40 % grönt avdrag.

OBS! Arbetskostnaden för utökning är dock liten och ingen betydande andel av den totala kostnaden för utökning av en huvudsäkring.

Vem betalar om en solcellsanläggning kräver att elnätet förstärks?

Om elnätet behöver förstärkas till följd av att en mikroproduktionsanläggning (mindre än 63 A huvudsäkring) ska anslutas till elnätet är det elnätsföretaget som står för kostnaden. Elnätsföretaget är därtill skyldiga att ansluta en mikroproduktionsanläggning och måste därmed förstärka elnätet utan extra kostnad för anläggningsägaren.

Om detta inte följs av ett elnätsföretag är det möjligt att vända sig med klagomål till Energimarknads Inspektionen som agerar tillsynsmyndighet för dessa ärenden.

Källhänvisning

 1. Rättslig vägledning: Installation av grön teknik, Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.6/384289.html (hämtad 2023-01-12).
 2. Rättslig vägledning: Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation, Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/417105.html?date=2022-10-24 (hämtad 2023-01-12).
 3. Rättslig vägledning: Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation, Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/417105.html?date=2022-10-24 (hämtad 2023-01-12).
 4. Höjd skattereduktion för solceller – så påverkas du, Realtid, https://www.realtid.se/hojd-skattereduktion-for-solceller-sa-paverkas-du/ (hämtad 2023-01-12).
 5. Gröna avdraget – vad gäller för årsskiftet?, Svensk Solenergi, https://svensksolenergi.se/grona-avdrag-vad-galler-for-arsskiftet/ (hämtad 2023-01-12).