Solceller i Sverige: Statistik på Svensk Solinstrålning & Solenergi

De senaste åren har solenergi blivit ett hett ämne i Sverige. Allt fler personer väljer att installera solceller, och utvecklingen är exponentiell. I den här artikeln går vi igenom statistik om hur populärt solceller är i Sverige, hur mycket solel som produceras, hur hög solinstrålningen är och mycket mer!

 


Solceller solenergi Sverige statistik

Hur mycket solceller finns det i Sverige?

I januari 2022 fanns det totalt 92 359 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Av dessa uppskattas ca 80 207 st tillhöra privatpersoner som installerat solceller, medan ca 12 152 st tillhör företag. Under helåret 2021 installerades 26 500 solcellsanläggningar i Sverige.

Graf över antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige år 2021

Hur hög installerad effekt solceller finns det i Sverige?

I januari 2022 var den totala installerade effekten från solceller i Sverige 1 587 MW, vilket motsvarar 1 587 000 000 W. Ungefär hälften av den installerade effekten är från privata villainstallationer och resterande från företag. Under 2021 installerades en total effekt solceller på ca 498 MW.

Hur många installerade solpaneler finns det i Sverige?

Det finns ingen officiell statistik gällande exakt antal solpaneler i Sverige, men det går däremot att uppskatta. Med en total installerad effekt på 1 587 000 000 W och en snitteffekt på 275 – 325 W per solpanel ger det en uppskattning på 4,88 – 5,77 miljoner solpaneler i Sverige.

Tabell 1: Statistik för solceller i Sverige.
År (vid årets slut)Totalt antal solcellsanläggningar (st)Total installerad effekt (MW)
202192 3591 587
202065 8191089
201943 944698
201825 486411
201715 298231
201610 006140

Källa: SCB.

Hur mycket sol energi produceras i Sverige?

År 2020 producerades totalt 1 035 GWh (1,035 TWh) av solenergi i Sverige. I procent motsvarar det ca 0,2 % av den totala produktionen (508 TWh) och 0,3 % av den totala elförbrukningen (355 TWh). Trots att sol energi blivit populärt i Sverige utgör solel alltså mindre än en procent av elmixen.

Räkna ut hur mycket solenergi som kan produceras i Sverige

Genom att använda vårt beräkningsverktyg för solceller kan du på vilken plats som helst i Sverige räkna ut potentialen för att producera solenergi.

Vilken potential har solenergi i Sverige?

Det har gjorts flera utredningar om potentialen för Solenergi i Sverige. Energimyndigheten uppskattade (2018-05-24) att takmonterade solceller har en potential att producera upp till 40 TWh per år, och markmonterade solceller har en potential att producera upp till 50 TWh per år.

Krav på lönsamhet påverkar potentialen för solceller

Vad som framförallt påverkar den uppskattade potentialen är vilka krav som ställs på lönsamheten för den installerade solkraften. Till exempel är det vara mer lönsamt att installera solceller i söderläge i södra Sverige än mot norr i norra Sverige (då de får mindre solinstrålning).

I utredningen från Energimyndigheten 2018 gjordes följande uppskattningar:

För solceller monterade på taket av olika byggnader:

  • Var potentialen 5 TWh solel per år till en kostnad under 800 sek/MWh.
  • Var potentialen 40 TWh solel per år till en kostnad under 1 500 sek/MWh.

För solceller på marken:

  • Var potentialen 5 TWh solel per år till en kostnad under 700 sek/MWh.
  • Var potentialen 50 TWh solel per år till en kostnad under 1 200 sek/MWh.

För solceller på småhus (dvs. solceller till villa)

  • Var potential totalt 12 TWh, kostnaden beror på hur priset & bidragen utvecklar sig.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Tabell 2: Statistik för solenergi i Sverige.
ÅrSolenergi från Solkraft (GWh)Andel av totala elproduktionen
2021 (jan - jun)5770,68 %
2020 (hela året)8050,5 %
2019 (hela året)4530,275 %

Källa: Energimyndighetens statistikdatabas.

Tyvärr saknas det produktionsdata för åren 2016 – 2018 från Energimyndigheten.

Vad har vi för solinstrålning i Sverige?

Solinstrålningen i Sverige (globalstrålningen) har i genomsnitt varit ca 970 kWh/m2 per år de senaste 20 åren. Värt att nämna är att solinstrålningen varierar både år till år (cirka +- 10 %) och per plats. T.ex. är genomsnittet i Visby ca 1 117 kWh/m2 per år, och i Kiruna är det ca 807 kWh/m2.

Vill du läsa mer specifik data om solceller och elproduktion kan du läsa vår artikel om solceller och produktion per kvadratmeter.

Graf med statistik över solinstrålning i Sverige från år 1980 till 2020

Källa: SMHI.

Att solinstrålningen är högre i Visby än i Kiruna beror framförallt på att solen står högre i söder än i norr. Dessutom är det i regel mindre molnigt ute vid havet än inne vid land under sommarhalvåret.

Det som har störst inverkan på mängden solinstrålning, och därigenom variationen på ca 10 % år till år, är molnigheten. I Sverige är molnigheten ofta liknande över stora områden. På grund av detta blir variationen i molnighet mellan olika år väldigt liknande över hela landet.

Eftersom merparten av den solinstrålning (globalinstrålning) Sverige nås av inträffar under sommaren ger mulna somrar med mycket regn låga årsvärden för solinstrålningen.

Utöver årsvariationen går det även att tyda en långsiktigt svagt uppåtgående trend för mängden globalstrålning i Sverige, där tillväxttakten är + 0,4 % per år (Källa: SMHI).

Karta över Sverige med utmärkning för solinstrålning i olika områden

Tabell 3: Statistik på solinstrålning i Sverige.
årStockholmGöteborgVisbyUmeåSverige
20201078106211649721010
2019100210101129967976
201810981069117510371051
20179919731089887934
201610099821145885964

Indirekt, Global-, direkt- och diffus strålning

Solinstrålning delas i regel in i globalstrålning, diffus strålning och direktstrålning. Nedan reder vi ut vad de olika begreppen innebär.

Förklaring av direkt, diffus, absorberad, markreflekterad, reflekterad och atmosfärisk solinstrålning

Direkt solstrålning: Sol vid klar himmel

Direkt solstrålning är den solinstrålning som färdas rakt från solen till jordens yta utan att reflekteras (t.ex. sol vid klar himmel). Redan vid tjockare molnighet går dock den direkta solstrålningen ned mot noll. Vid uppmätning av direkt solstrålning används en yta vinklad mot solen.

Diffus solstrålning: solceller kan med fördel producera el

Diffus solstrålning är solinstrålning som når en plan horisontell yta efter att ha reflekterats mot de molekyler och partiklar som finns i atmosfären (framförallt vattenånga). Att det kan vara ljust ute även när det är molnigt (utan direkt solstrålning) är pga. diffus solinstrålning.

Diffus solinstrålning är anledningen till att det oftast inte är helt kolsvart i områden där det är skugga. En fördel med solceller är att de kan producera el även genom diffus solstrålning när det t.ex. är molnigt.

Globalstrålning: Sammanlagd solinstrålning

Globalstrålning är den sammanlagda solinstrålningen, både direkt från solen och reflekterad från himlen, som når en plan horisontell yta. Ett sätt att räkna ut globalstrålningen är att addera den direkta solinstrålningen med den diffusa solinstrålningen mot en plan yta.

Till skillnad från direkt solstrålning är mäts alltså globalstrålning inte i en vinkel som vetter direkt mot solen. När man pratar om solinstrålning, framförallt i samband med solceller, är det globalstrålningen man pratar om.

Reflekterad/indirekt solstrålning

Indirekt (även kallad reflekterad) solstrålning är den solinstrålning som når en yta efter att ha reflekterats mot exempelvis marken, naturen eller närliggande byggnader. Den indirekta solinstrålningen är väldigt beroende av den närliggande naturen, och inkluderas därför inte i t.ex. Globalstrålningen.

Då solceller även kan nyttja indirekt solstrålning (t.ex. solinstrålning som reflekterats mot snö på marken) ökar dock solcellers produktion vid hög reflekterad strålning.

Samband mellan diffus, global- och direktstrålning

Om man sätter:

  • G = globalstrålning.
  • I = direktstrålning.
  • h = solhöjden.

Visar formeln G = I x sin(h) + D sambandet mellan de olika strålningstyperna. På grund av att direktstrålning är vinklad direkt mot solen kan alltså direktstrålningen i många fall vara högre än globalstrålningen mot en plan yta.

Nästan 50 % av svensk solinstrålning är diffus

Till skillnad från vad många tror är nästan hälften av den solstrålning som utgör globalstrålning i Sverige diffus solstrålning. Det här innebär att en stor mängd av den solel som produceras av en svensk solcellsanläggning är till följd av diffus solstrålning.

Tabell 4: Diffus solstrålning i Sverige i tre olika städer.
GenomsnittVisbyKirunaNorrköping
202140%54%45%
202038%53%44%
201942%54%47%
201839%51%41%
201742%57%48%
201639%55%46%

Vanliga frågor

Passar Sverige bra för solceller?

Sverige har ett bra klimat bra för solceller, även om vi inte är det land med bäst förutsättningar i världen för solceller. Till exempel har vi i Sverige endast ca 10 % mindre solinstrålning är Tyskland, vilket är Europas solcellstätaste land.

Det kalla klimatet gynnar solcellernas verkningsgrad

Utöver detta gynnas solelproduktion av ett kallt klimat. Mer om detta kan du läsa om i vår artikel om hur temperatur påverkar solcellers verkningsgrad.

Vad har solceller och solcellsparker haft för utveckling i Sverige?

Solceller har haft en väldigt stark utveckling de senaste åren i Sverige. Under perioden 2016 – 2020 ökade antalet installerade solanläggningar med 558 %, och den installerade effekten med 678 %. För tillfället finns det inget som talar mot att utvecklingen kommer stagnera.

Antalet solcellsparker med över 1 000 kW installerad effekt har från 2016 till 2020 ökat markant. År 2016 fanns det 3 solcellsparker på över 1 000 kW. År 2020 fanns det 22 stycken stora solcellsparker i Sverige.

Inom vilket effekt-spann ligger solinstrålning i Sverige (W/m2)?

I Sverige varierar normalt solinstrålningen mellan 10 – 1 100 W/m2 (både globalstrålning & direktstrålning). Lägre mätvärden såsom 10 W/m2 är vanliga vid kväll eller tjockt molntäcke, medan höga mätvärden på 1 100 W/m2 uppstår vid strålande sol.