Solcellspark: Läs om solparker i Sverige & de största i världen!

Det blir mer vanligt att företag och organisationer investerar i solcellsparker. I denna artikel om solparker listar vi Sveriges största solcellsparker samt information om förväntad elproduktion, PPA, priser, bygglov och världens största solkraftverk.

 


Solceller solcellspark

Sammanfattande fakta om solcellsparker

 • Sveriges största solcellspark finns i Strängnäs och är 14 MW stor.
 • Världens största solcellspark finns i Indien och är 2,25 GW stor.
 • En solpark på flera MW kostar 6–9 kronor per watt, exklusive moms.

Vad är en solcellspark?

En solcellspark är en större solcellsanläggning som installeras på marken och används för kommersiellt bruk. Vanligen placeras solcellsparker på markytor som inte har andra användningsområden, exempelvis på mark längs motorvägar och områden kring flygplatser.

Solcellspark i grön område

Det investeras konstant i nya solparker både runtom i världen och i Sverige. Sveriges största solcellspark finns i Strängnäs som idag ligger på 14 MW och ska byggas ut till 20 MW.

Branschexperter väntar dock att fler parker med solceller kommer byggas inom kort och att detta rekord kommer att slås inom de närmsta åren.

Vilka solcellsparker finns i Sverige?

I Sverige har vi 57 stycken solcellsparker med en toppeffekt över 500 kW, och 33 st solcellsparker med en toppeffekt över 1 000 kW. Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med 678 procent (140,03 MW till 1089,68 MW) från 2016 till 2020.

Det är värt att nämna att vi inte har någon officiell gräns för när en solcellsanläggning räknas som en solcellspark. När anläggningen har en toppeffekt på över 500 kW är elproducenten dock skyldig att betala energiskatt, vilket kan räknas som en gräns.

20 största solcellsparkerna i Sverige 2021

 1. Strängnäs i Strängnäs, 14 MW.
 2. Eken i Linköping, 12 MW.
 3. Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo, 5,8 MW.
 4. Nya Solevi i Göteborg, 5,5 MW.
 5. Utby solcellspark i Göteborg, 5,5 MW.
 6. Solskenet i Borås, 5 MW.
 7. Fyrislund i Uppsala, 4,4 MW.
 8. Solpunkten C4 Energi i Kristianstad, 4 MW.
 9. Hisingen Logistikpark i Göteborg, 3,7 MW.
 10. Komatsu Umeå i Umeå, 3,2 MW.
 11. Solcellspark Östersund i Östersund, 3 MW.
 12. Solsidan i Tvååker, 2,7 MW.
 13. Törneby Solpark i Kalmar, 2,25 MW.
 14. ETC Solpark i Katrineholm, 2,2 MW.
 15. Solcellsparken i Landskrona, 2,2 MW.
 16. Solcellspark NÄL i Trollhättan, 1,6 MW
 17. Elvireborgs Solpark i Södra Möinge, 1,6 MW
 18. Susegården Solpark i Getinge, 1,5 MW
 19. Apotea Morgongåva i Morgongåva, 1,5 MW
 20. HSB Brf Bosvedjan i Sundsvall, 1,3 MW.

*Lista från Svensk Solenergi.

De tre största solparkerna finns i Strängnäs, Linköping och Sjöbo. Tillsammans har de 2020 en toppeffekt på 31,8 MW, vilket motsvarar en årlig produktionskapacitet på 30,5 GWh.

Två av anläggningarna är dessutom under utbyggnad, vilket innebär att den sammanlagda toppeffekten inom kort kommer ligga på 50 MW för de tre största solparkerna.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Solcellsparken i Strängnäs

Solcellsparken i Strängnäs lades igång under 2020 och ligger på 14 MW i och med att den första etappen är klar. När den andra etappen av projektet är slutförd kommer solparken ha en toppeffekt på 20 MW. Den årliga produktionskapaciteten kommer då att täcka årselanvändningen för 5 000 lägenheter.

HSB Södermanland har varit drivande i projektet och det är i första hand HSB Södermanlands bostadsrättsföreningar som erbjuds att köpa andelar i anläggningen. Parken har byggts i samarbete med Jämtkraft och EnergiEngagemang.

Eken i Linköping

Solcellsparken Eken i Linköping invigdes under 2020 och har idag en toppeffekt på 12 MW. Den årliga produktionskapaciteten väntas täcka årsanvändningen av el för 2 300 villor. Parken ägs tillsammans av Alight, Infranode, Tekniska Verken och Better Energy.

Solparken har ett PPA-avtal (power purchase agreement) med Swedbank, vilket innebär att Swedbank köper all solel som produceras.

Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo

Solcellsparken i Sjöbo har idag en toppeffekt på 5,8 MW och har varit igång sedan 2019. Solparken är ännu under utbyggnad och kommer, när den är klar, att ha en toppeffekt på 18 MW. Anläggningen har byggts som ett samarbete mellan Leif Johansson, Carl-Axel Dahlgren, Svea Solar, Sparbanken Skåne och Lime.

Vanliga frågor

Hur mycket el producerar en solcellspark i Sverige?

Beroende på storlek varierar förstås elproduktionen för en solcellspark. Sveriges största solpark på 14 mW förväntas producera 13 000 000 kWh solel årligen. En mindre solpark på 500 kW ska kunna producera runt 475 000 kWh solel per år.

Hur mycket el solceller i Sverige producerar beror på solinstrålning, placering och vinkling av panelerna.

Hur mycket kostar en solcellspark?

Eftersom att en solcellspark kan variera i storlek från 500 kW – 20 MW är det svårt att ge ett generellt pris. Du kan räkna med att priset per installerad kW minskar ju större anläggning som installeras. I runda slängar kan man räkna med runt 13 miljoner kronor per installerad MW.

Prisinformationen kommer från en rapport om produktionskostnader för från solceller publicerad av Energimyndigheten. Du hittar mer prisinformation för solceller på sidan om vad solceller kostar.

Kan vem som helt investera i solenergi och bygga en solcellspark?

Vanligtvis är det företag och statliga institutioner med målet att bidra till utvecklingen av solenergi som bygger solparker. Normalt är det flera finansiärer och ägare som går samman för att bygga riktigt stora solcellsparker. Små aktörer, exempelvis lantbrukare, kan dock också bygga mindre solparker för att nyttja solenergi både för privat användning och försäljning.

Vill du veta mer om vad solenergi kan användas till? Läs vår artikel med fakta om solenergi.

Vad är ett PPA?

PPA står för Power Purchase Agreement och kan ingås mellan en ägare av en solpark och en elköpare. För att försäkra försäljningen av el innan man bygger en solpark kan ägaren av anläggningen ingå ett PPA avtal med en köpare. Med ett sådant avtal kan man försäkra sig om att få ett högre pris för såld el och investeringen har därför mindre risk.

Hur stor yta behövs för att en solcellspark med markställningar?

Beroende på hur stor solcellspark du vill investera i behövs olika stora ytor för markställningarna. En mindre solpark på 500 kW kan kräva endast 0,5 hektar medan en stor solpark på 12 MW kräver runt 13 hektar. Kom ihåg att solceller på markställning måste monteras en bit ifrån varandra för att undvika skuggning.

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i en solcellspark?

För det första bör du se till att ha en låg markkostnad. Ju lägre kostnaden är för marken desto mer lönsam är investeringen. Jämför också lönsamheten mellan en solcellspark och alternativa användningsområden för marken för att utvärdera investeringen.

Du bör även se kolla med elnätsföretaget så att elnätet är starkt nog att hantera en solpark. Om inte kan det leda till oväntade kostnader för att förstärka elnätet som leder till anläggningen.

Kan man få statligt bidrag för solceller till en solcellspark?

Det statliga solcellsbidraget på 20 procent utgick under 2020 och har idag ersatts av ett skatteavdrag för grön teknik på 20 procent. Skatteavdraget kan användas för privatpersoner och kan då också användas för en mindre solcellspark.

Som företag eller organisation kan du tyvärr inte ta del av skatteavdraget för grön teknik, därav finns det inget investeringsstöd för företag i dagsläget. Du kan ta del av alla uppdateringar kring solcellsstödet på vår sida om solceller och bidrag.

Kom ihåg! När anläggningen är igång och producerar el kan ni få statligt stöd genom att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier som ni kan sälja för extra inkomst.

Vilka solceller är bäst att använda till solcellsparker?

När man väljer solpaneler till solcellsparker handlar det främst om att hitta en solcellsleverantör som är stor nog att hantera igångsättningen av en solpark.

Det kan även vara bra att välja solceller med rankningen Tier1. Om solcellstillverkaren är Tier1 rankad kan man anta att företaget är ekonomiskt tillförlitligt och då kan upprätthålla exempelvis garantier, vilket är viktigt vid en så stor investering som en solpark.

Läs mer om solceller som presterar bra i test på vår sida “solceller bäst i test”.

Använder man solpaneler som följer solen i solcellsparker?

Det är ovanligt att installera solpaneler som följer solen i solcellsparker i Sverige. Istället installeras solcellerna i optimal riktning (sydlig) och med optimal lutning (30 – 40 grader) för att kunna ta tillvara det mesta av solens strålar under dagen när solen är som starkast.

Att använda solpaneler som följer solen är mer vanligt i mycket soliga regioner där nyttan är större.

Kan man köpa el från ett solkraftverk i Sverige?

Det finns en del solkraftverk i Sverige som erbjuder privatpersoner att köpa andelar i färdiga solcellsparker. På så vis kan du köpa el direkt från solparken. Beroende på upplägg kan du exempelvis köpa en ägarandel motsvarande 100 kWh årligen och då få avdrag på din elfaktura motsvarande värdet på den el som din “andel” av solkraftverket producerat.

Behöver man ansöka om bygglov för solcellsparker?

Du behöver inte ansöka om bygglov för att bygga en solcellspark så länge den inte ligger på ett detaljplanelagt område. Transformatorstationen, om sådan installeras, behöver dock bygglov så det behöver du ansöka om. Du behöver även göra en anmälan till länsstyrelsen om anläggningen.

Vilken är världens största solcellspark?

Världens största solcellspark är idag Bhadlar Solar Park i Indien. Solparken har en toppeffekt på 2,25 GW.