10 Fakta om solceller: Information om solpaneler du inte visste!

Solceller är för många nytt och spännande. Därför har vi sammanställt 10 intressanta fakta om solceller som du kanske inte visste.

 


Solceller fakta information

10 intressanta fakta om solceller

  1. Det finns ungefär 80 000 villor med solceller i Sverige.
  2. Solceller producerar förnybar med låg miljöpåverkan.
  3. Medeleffekten för svenska solcellsanläggningar är ca 10,4 kWp.
  4. Första solcellen uppfanns redan år 1839.
  5. Solpaneler har en återbetalningstid på cirka 10 år.
  6. Priset på solpaneler är idag 99 % lägre än 1977.
  7. 95 % av alla solceller är kiselbaserade.
  8. Solceller kan producera el även när det är molnigt.
  9. Mindre än 1 % av svensk el kommer från solceller.
  10. Solceller höjer värdet på fastigheten med 300 000 kr i genomsnitt.

I denna artikel fokuserar vi på fakta om solceller och hur de fungerar. Är du intresserad av mer allmän information om hur solenergi fungerar och används hittar du det i vår artikel fakta om solenergi.

1. Det finns ungefär 80 000 villor med solceller i Sverige

Enligt Energimyndighetens statistikdatabas för nätanslutna solcellsanläggningar fanns det 80 207 anslutna solcellsanläggningar i Sverige med en totaleffekt under 20 kW i slutet på 2021. Majoriteten av dessa är villor med solceller, då företags- och kommersiella anläggningar i oftast har väsentligt mycket högre effekt än 20 kW.

Graf med statistik över antalet nätanslutna solceller i olika effektstorlek i Sverige för år 2016–2021
Källa: Statistik från Energimyndigheten 2022.

2. Solceller är bra för miljön

Solceller är en miljövänlig energikälla som är helt förnyelsebar. Utsläppsnivåerna för el från solceller i Sverige motsvarar cirka 28–35 gram CO2-ekvivalenter/kWh. För exempelvis kolkraft är samma tal ca 820–1 000 gram CO2-ekvivalenter/kWh enligt IPCC, vilket är nästan 30 gånger så mycket.

Vill du läsa mer om hur solceller påverkar miljön hittar du mer information på vår sida om miljöpåverkan av solceller.

3. Medeleffekten för svenska solcellsanläggningar är ca 10,4 kWp

Den genomsnittliga storleken för en solcellsanläggning i Sverige (under 20 kW) är enligt Energimyndighetens statistikdatabas 10,4 kWp år 2021.

En solcellsanläggning på 10,4 kWp består av ca 28 stycken solpaneler, tar upp en takyta på ungefär 60 kvadratmeter och förväntas kosta ungefär 130 000 kronor inkl. bidrag.

 

Testa Hemsols solcellskalkyl!

4. Första solcellen uppfanns redan år 1839

Redan år 1839 listade fysikern Alexandre-Edmond Becquerel ut hur solceller fungerar i sin fars laboratorium, vilket gav resultatet att den första solcellen uppfanns. Det skulle dock ta så lång tid som 1954 innan den första kommersiella solpanelen kom ut på marknaden, som släpptes av Bell Laboratories.

5. Solpaneler betalar sig själva med en återbetalningstid på 10 – 15 år

Förutom att vara en miljövänlig och förnyelsebar energikälla är solceller en lönsam investering som betalar tillbaka sig själv. Solpaneler har en återbetalningstid på ungefär 10–15 år, och alla intäkter som genereras efter det är vanligtvis skattefri vinst.

6. Priset på solpaneler är idag 99 % lägre än 1977

Enligt en undersökning från Solar Energy Industries Association (Solar Market Insight Report 2017) har priset på solpaneler (räknat i kostnad per effekt i Watt) sjunkit med så mycket som 99 % sedan 1977.

Den successiva prisminskningen är en av de största anledningarna till att jättar såsom Tesla och IKEA numera är verksamma i branschen. Du hittar mer statistik om priser på sidan om solpanelernas prisutveckling.

7. 95 % av alla solceller är kiselbaserade

Ungefär 95 procent av alla solceller som finns idag är kristallina kiselsolceller. De solceller som inte är kiselsolceller är framförallt så kallade tunnfilmssolceller, som har något lägre effektivitet men högre formbarhet.

En fördel med detta är att kisel är ett väldigt vanligt förekommande ämne på jorden, och går även att återvinna till stor del. Du hittar mer information om olika typer av solceller i vår artikel om kiselsolceller.

8. Solceller kan producera el även när det är molnigt

Till skillnad från vad många tror producerar solceller solel även när solen inte lyser rakt på cellerna. Detta eftersom att solceller kan nyttja indirekt och reflekterad solinstrålning, vilket gör att solceller producerar el även när det är molnigt.

9. Mindre än 1 % av svensk el kommer från solceller

År 2020 var det endast 0,59 % av all Sveriges elektricitet som kom från solceller enligt SCB. För samma år var motsvarande siffra i Tyskland 9,2 % enligt Fraunhofer ISE, trots att Sverige och Tyskland har liknande nivåer av solinstrålning.

Potentialen för att installera fler solceller finns alltså, både tack vare den höga solinstrålningen i Sverige och de ljusa somrarna.

Graf med statistik över olika energislags tillförsel av el till det svenska elnätet år 2020

10. Solceller höjer fastighetsvärdet

Enligt studien Pricing the Sun (Bolin, Axel, 2019) ökar värdet på en bostad med i genomsnitt cirka 300 000 kronor efter att man installerat solceller. Värdeökningen per kWp installerad effekt motsvarar i rapporten ca 40 000 kronor.

Eftersom att en solcellsanläggning kostar ca 10 000–15 500 kronor per kWp innebär det enligt studien att solceller betalar tillbaka sig direkt. I och med att värdeökningen på huset är större än kostnaden för solcellerna har investeringen genast återbetalat sig.

Du hittar en mer ingående analys kring hur solceller påverkar husvärdet på sidan om värdeökning på fastigheten vid solcellsinstallationer.

Vanliga frågor

Hur fungerar solceller enligt fysiken?

Solceller omvandlar solljus till el rent fysiskt med hjälp av två olika lager som negativt och positivt laddade. När solljuset värmer upp det positivt laddade lagret frigörs elektroner som flyttas till det negativt laddade lagret. När elektronerna rör på sig får vi elektricitet att använda i hemmet.

Du hittar en mer djupgående förklaring på hur solceller fungerar enligt fysikens lagar på vår sida om hur fungerar solceller.

Hur många solcellsanläggningar finns det i världen?

Under 2020 fanns 767,2 GW solceller installerade runt om i världen. Detta motsvarar runt 1,9 miljarder solpaneler på 350 W. Skulle vi räkna om detta till normalstora anläggningar till villa på 10,3 kW motsvarar det runt 65 miljoner solcellsanläggningar.

Hur mycket el genererar solceller?

Solceller genererar runt 950–1 050 kWh el per installerad kW i Sverige. Mängden genererad el beror bland annat på solinstrålningen i området, solpanelens lutning och i vilket väderstreck panelerna är installerade. Du kan läsa mer om vad som påverkar elproduktionen på sidan om hur mycket el solceller genererar.

Hur fungerar solceller på vintern?

Så länge solcellerna inte är helt täckta med snö fungerar solcellerna och producerar el även under vintern. Elproduktionen under vintern är dock låg i Sverige i och med att vi får så få soltimmar. Läs mer om hur elproduktionen ser ut i Sverige under vintern på vår sida om hur solceller fungerar på vintern.