Regler för solceller: Vilka krav finns det för solpaneler 2024?

När man börjar läsa på om solceller kan det kännas som en djungel av regler att hålla koll på. I denna artikel går vi igenom alla regler du behöver ha koll på för; bygglov, installation, skatt och solel.

 


Solceller regler

Sammanfattning av alla regler för solceller

  1. Bygglovsregler: Solceller i takets lutning kräver inte bygglov.
  2. Skatteregler: Inkomster utan kapitalskatt upp till 40 000 kronor.
  3. Momsregler: Inkomster under 80 000 kr kräver ingen momsregistrering.
  4. Regler för solel: Anläggningar över 500 kW betalar energiskatt.
  5. Krav för montering: Installation kräver auktoriserad elinstallatör.

Regler för solceller att ha koll på

När du installerar solceller finns det tre olika typer av regler att förhålla sig till: regler för bygglov, skatteregler samt regleringar för montering. Din installatör kan hjälpa dig med reglerna kring bygglov och montering. Skattereglerna är aktuella när du säljer el från dina solceller.

Regler gällande bygglov för solceller

Solceller som installeras ovanpå tak och som följer takets lutning kräver inget bygglov. Om huset är av kulturhistoriskt värde, är i ett område av riksintresse för totalförsvaret eller inom ett detaljplanerat område som förbjuder solceller krävs bygglov.

Även om solpaneler inte alltid kräver bygglov kan det i områden finnas anmälningsplikt. Du kan läsa mer om reglerna för bygglov på vår sida om bygglov för solceller.

Skatteregler som gäller för solceller

När du säljer och producerar el från solceller är det främst kapitalskatt, moms och energiskatt som du behöver hålla koll på. Som privatperson behöver du vanligtvis inte betala någon skatt på de inkomster du får från att sälja solel.

Sälja överskottsel ger kapitalskatt på inkomster över 40 000 kronor

När du säljer solel ska du redovisa dina inkomster som intäkter från privatbostad. Inkomsterna som överstiger 40 000 kronor/år beskattas med kapitalskatt på 30 %. Som privatperson överstiger du sällan schablonavdraget genom att endast sälja överskottsel.

Regler kring moms och solceller

Som privatperson med solceller behöver du momsregistrera dig endast om din årliga försäljning överstiger 80 000 kronor. Företag och bostadsrättsföreningar applicerar vanligtvis moms på såld överskottsel. Du kan läsa mer om reglerna kring moms i vår djupgående artikel om moms på solceller.

Regler kring energiskatt på solel

Solcellsanläggningar under 500 kW är befriade från att betala energiskatt på solel. Anläggningar som är 500 kW eller större betalar full eller reducerad energiskatt på solel som inte matas ut till ett koncessionspliktigt nät. Läs mer om energiskatt och vad som gäller i vår artikel om skatt på solel.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Regler och krav för montering av solceller

Enligt Elsäkerhetsverkets regler måste montering av solceller göras av en behörig elektriker som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. En del monteringsarbete kan göras av obehörig men du kan inte helt montera solceller själv.

Att installera solceller själv utan behörighet är straffbart på grund av riskerna för brand och skador. Läs mer om kraven för montering av solpaneler i vår artikel om montering av solceller.

Vanliga frågor

Vilka regler gäller för solceller?

Ska du installera solceller behöver du först och främst ha koll på krav kring bygglov samt krav för elinstallationer. När du sedan producerar och säljer el finns det skatteregler kring kapitalskatt, moms och energiskatt att beakta. Privatpersoner behöver dock sällan betala skatt för såld el.

Vilka regler gäller om jag säljer mer solel än jag köper in?

Om du säljer mer el från dina solceller än vad du köper in från elnätet blir du en nettoproducent. Enligt ellagen har ditt elnätsföretag då rätt att ta ut avgifter för inmatning av el. De flesta elnätsföretag har dock valt att skippa avgifterna för mikroproducenter som är nettoproducenter.

Ett vanligt missförstånd är även att du tappar din rätt till skattereduktionen om du säljer mer el än vad du köper in. Så är inte fallet, utan mängden el du köper in är bara en maxgräns för vad du får ta ut skattereduktion för. Du blir alltså bara utan skattereduktion för den mängd såld el som överstiger mängden inköpt el.

Vill du lära dig mer om villkoren för skattereduktionen kan du läsa vår artikel om solel och skattereduktion.

Vad händer om jag bryter reglerna för montering av solceller?

Att göra elinstallationsarbete utan behörighet är straffbart. Enligt ellagen kan du få böter om du bryter mot de föreskrifter som Elsäkerhetsverket lagt upp för solcellsanläggningar.

När ändrades reglerna för energiskatt?

Gränsen för när solcellsanläggningar behöver betala energiskatt ändrades den 1 juli 2021. Innan förändringen var anläggningar större än 255 kW skyldiga att betala energiskatt. Idag ligger gränsen för energiskatt på 500 kW för solcellsanläggningar.