Monokristallina vs Polykristallina solceller: Välja Mono eller Poly?

Att jämföra och förstå skillnaden mellan monokristallina och polykristallina solceller är inte alltid enkelt. I denna artikel har vi samlat allt om funktion, pris, verkningsgrad, effekt och utseende för både mono och poly solpaneler.

 


Sammanfattande fakta om poly- och monokristallina solceller

  • Monokristallin har högre verkningsgrad än polykristallin.
  • Monokristallin har högre effekt per kvm än polykristallin.
  • Monokristallina solceller är dyrare än polykristallina solceller.
  • Monokristallin är svart och polykristallin är blått.
  • En monokristallin solcell består av hela kiselplattor.
  • En polykristallin solcell består av flera kisel komponenter.

Är monokristallina eller polykristallina solceller bättre?

Monokristallina solceller är i regel bättre. De har högre kvalitet än polykristallina solceller och har därför både högre verkningsgrad (21 % vs. 17 %) och effekt (330 – 400 W vs. 250 – 300 W). Monokristallina solceller har även högre effekt per investerad krona jämfört med polykristallina.

Skillnad i storlek mellan monokristallina solceller som tar upp mindre yta än polykristallina solceller

Ska man välja mono eller poly solpaneler?

För att kunna välja de solpaneler som passar dig bäst lönar det sig att jämföra verkningsgrad, pris, livslängd och utseende. Se tabell 1 för generella jämförelsevärden.

Tabell 1: Statistik för solceller i Sverige.
JämförelsetalMonoPoly
VerkningsgradCa 21%Ca 17%
Effekt330-390 W250-300 W
PrislägePremiumBudget
Livslängd80 % effekt efter 25 år80% effekt efter 25 år
FärgSvartaBlåskimrande
HuvudproducenterSunPower, LG*SolarWorld, Trina*
ÖvrigtEffektiva även vid lite solljusPassar större anläggningar

*OBS! Det kan även finnas solpaneler av mindre producenter som presterar bättre i test. Det är därför alltid bra att kolla in test över de bästa solpanelerna, för att inte förbise bra modeller av mindre leverantörer.

Pris, verkningsgrad och utseende på monokristallina solceller

Monokristallina solceller är den populäraste modellen på marknaden idag, mest tack vare sin höga effekt. Solcellsinstallatörer i Sverige säljer främst mono paneler eftersom de ger mest sol-celler för pengarna.

Vad är monokristallina solceller?

Monokristallina solceller tillverkas av kisel med endast en kristall och har därför både hög verkningsgrad och effekt per panel. Mono paneler är inte bara populära tack vare deras höga effektivitet utan även deras utseende, de är svarta i tonen och smälter bra in i taket när de är installerade.

Monokristallina solceller är normalt helt svarta i ton, eftersom de är gjorda av hela kiselplattor. Detta bör du ta i beaktande om det är viktigt för dig att solcellerna ser snygga ut och smälter in i taket. Monokristallina solceller installerade på ett svart plåttak smälter bra in och syns knappt.

Närbild på hur monokristallina solpaneler ser ut

Hur fungerar monokristallina solceller?

Monokristallina solceller genererar elektricitet genom den elektriska spänning som finns mellan de två kisel skikten i cellen. När solstrålarna träffar kisel skikten i cellen börjar elektroner röra sig mellan skikten. Delar av elektronerna rör sig via en krets, från vilken likström tas tillvara.

Monokristallina solceller görs av kisel med endast en kristall, vilket ger elektronerna mer utrymme att röra sig fritt. Därav har mono paneler en högre effektivitet än poly paneler.

Pris på monokristallina solceller

Mono paneler kallas även för premium paneler, både för deras kvalitet och högre pris. En monokristallin solpanel med låg effekt (300-330 W) kostar runt 1 500 – 2 000 kronor exklusive moms och montagematerial. Solpaneler med högre effekt kostar normalt runt 2 000 – 3 000 kronor.

Märk dock att pris på solceller inte endast påverkas av effekt utan även modell och märke, så det lönar sig alltid att prisjämföra.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Funktion, pris och verkningsgrad för polykristallina solceller

Polykristallina solceller är idag relativt ovanliga på marknaden. De flesta solcellsleverantörerna i Sverige har valt att främst sälja mono paneler eftersom att de ger högre effekt per kvadratmeter jämfört med poly paneler.

Polykristallina solceller kan dock finnas tillgängliga för mindre lösningar, exempelvis till 12 V anläggningar.

Vad är polykristallina solceller?

Polykristallina solceller är en budgetvariant av monokristallina solceller. Tekniken som används vid produktion ger lägre kvalitet på solcellen vilket resulterar i lägre verkningsgrad och effekt för polykristallina solceller. Priset per Watt är därför vanligtvis lägre för polykristallina solceller.

De kiselskikt som används i polykristallina solceller görs genom att smälta samman kisel med flera kristaller. Därav blir ytan på solcellerna inte helt jämn i ton. Poly panelerna är blåskimrande i tonen och i ytan kan man se fragment av olika kristaller.

Närbild på hur polykristallina solceller ser ut

Vad är polykristallina solceller gjorda av?

Polykristallina solceller görs av kisel som innehåller flera kristaller. Vid tillverkningen smälts flera kiselkristaller samman för att skapa solcellen. När solcellen innehåller flera kiselkristaller blir det svårare för elektronerna att röra sig fritt, vilket gör att verkningsgraden och effekten minskar.

Vill du lära dig mer om vilka metaller som finns i solceller kan du läsa vår grundliga artikel “vad är solceller gjorda av”.

Vad kostar ett paket polykristallina solceller?

Ett paket med polykristallina solceller är vanligtvis något billigare per installerad kW jämfört med mono paneler. Det är dock svårt att hitta jämförbara priser i och med att de flesta poly panelerna tillgängliga på den svenska marknaden är 12 V paneler.

OBS! För att veta vad som är den billigaste och lönsammaste lösningen för dig bör du jämföra både pris, verkningsgrad och effekt. Solceller till paketpris ligger på runt 125 000 kronor för en anläggning på 10 kW.

Alternativ till kiselsolceller: tunnfilm, PERC och perovskitsolceller

Kiselsolceller är idag inte den enda solcellstekniken tillgänglig på marknaden. Den mest utvecklade alternativa tekniken är idag tunnfilm. I framtiden hoppas vi kunna byta ut kiselsolceller mot nya, effektivare och miljövänligare tekniker.

Solceller av tunnfilm

Solceller av tunnfilm har fördelen att de både är billigare och mer formbara än kiselsolceller. Tunnfilmssolceller används till exempel idag vid tillverkning av takpannor med inbyggda solceller. Solceller av tunnfilm är även mer miljövänliga i och med att de kräver mindre material vid tillverkning.

Nackdelen med tunnfilmssolceller är att de idag ännu inte har lika hög verkningsgrad som kiselsolceller. Verkningsgraden ligger idag på ca 18 procent men utvecklingen går snabbt och i labbmiljöer har man redan uppmätt en verkningsgrad på 22 procent.

PERC och perovskitsolceller

Nya tekniker som ännu utvecklats är bland andra PERC-solceller, perovskitsolceller och nanotrådsbaserade solceller. Dessa tekniker har potential att uppnå både högre verkningsgrad och lägre materialanvändning än kiselsolceller, men finns inte ännu tillgängliga för konsumenter i stor skala.

Vanliga frågor

Vilken verkningsgrad och effekt har monokristallina solceller?

Verkningsgraden för mono paneler ligger på 20 – 23 procent beroende på modell och tillverkare. Verkningsgraden är ett mått för hur mycket solenergi som kan omvandlas till elektricitet. Monokristallina solceller har den högsta verkningsgraden bland de solceller som finns kommersiellt tillgängliga.

I och med att monokristallina solceller har en verkningsgrad som är hög har de även en hög effekt. Effekten för en monokristallin solpanel ligger mellan 330 och 390 Watt. Panelens effekt anger hur mycket elektricitet den kan producera i ideala förhållanden.

Vilken verkningsgrad och effekt har poly paneler?

Poly paneler har normalt en verkningsgrad på 15 – 20 %, vilket är lägre än mono paneler. Polykristallina solceller kan alltså omvandla ca. 17 procent av solenergin till elektricitet. Effekten för en poly panel ligger mellan 250 – 300 Watt.

När ska jag välja monokristallina solpaneler?

Om du ska installera nätanslutna solceller på ditt tak är monokristallina solpaneler det bästa alternativet. Med mono paneler får du ut mer effekt per kvadratmeter än med poly paneler. Priset är något högre men med mono paneler får du ändå en lösning av väsentligt högre kvalitet.

Ska du välja solpaneler som smälter in med taket är det en bra idé att satsa på mono paneler som har en jämn mörk ton. Har du ett mörkt tak kan du installera mono paneler utan att de syns och stör husets utseende.

När ska jag välja poly solceller?

Polykristallina solceller är idag i praktiken utfasade på den svenska marknaden för nätanslutna solceller. Ska du installera solceller på taket är det alltså mono paneler som gäller. Söker du en off-grid eller 12 Volts lösning kan du hitta tillgängliga poly paneler till ett billigare pris.