Bäst Solcellsregulator Apr 2024: Välj Rätt Laddningsregulator

Att välja laddningsregulator till solceller kan upplevas krångligt. För att göra valet enkelt har HemSol sammanställt en topplista med de bästa solcellsregulatorerna 2024 och en köpguide för hur du väljer regulator.

 


Solceller 12v solcellsregulator

De 3 bästa solcellsregulatorerna 2024

Nedan hittar du en komplett topplista med de bästa solcellsregulatorerna 2024. I listan hittar du laddningsregulatorer till solceller med både MPPT- och PWM-teknik. En sammanfattning av topplistan är:

 1. Bästa solcellsregulatorn all-round: Mastervolt SCM25 MPPT
 2. Bästa prisvärda solcellsregulatorn: Victron Energy SmartSolar MPPT
 3. Bästa lågpris-solcellsregulatorn: Nordmax PWM12V10A

1. Bästa solcellsregulatorn all-round: Mastervolt SCM25 MPPT

Mastervolt SCM25 MPPT är enligt oss den bästa solcellsregulatorn 2024. SCM25 är ett bra val för dig som vill ha en smidig MPPT regulator (endast 135 x 190 x 75 mm) för användning till solcellsanläggningar upp till 360 W vid 12 V eller 720 W vid 24 V.

En smidig funktion med Mastervolt SCM25 MPPT är att all viktig information såsom nuvarande effekt från solcellerna och grad nivå på batteriladdning (SoC) visas på en LCD-skärm.

Mastervolt SCM25 MPPT

Mastervolt SCM25 MPPT utnämndes också av tidningen Praktiskt Båtägande (utgåva 2016-05) till den bästa solcellsregulatorn utav 13 andra laddningsregulatorer.

Egenskaper och funktioner hos Mastervolt SCM25 MPPT

 • Batterityper: Gel-, wet cell-, AGM- och Litiumjon batterier
 • Garanti: 2 år
 • Laddspänning till batteri: 12 V, 24 V
 • Maximal ström: 25 A
 • Spänningsintervall: 15–66 V
 • Lämplig med solpaneler för hus: Ja

2. Bästa prisvärda solcellsregulatorn: Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15

Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 är en prisvärd MPPT regulator från välrenommerade Victron. Deras SmartSolar serie bjuder på smarta funktioner såsom fjärrövervakning via bluetooth och en algoritm som de kallar BatteryLife.

Laddningsregulatorn har en algoritms om anpassar laddspänningen till batteriet beroende på historisk användning för att maximera batteriets livslängd.

Smartsolar

Denna solcellsregulator är specificerad för maximalt 440 W vid 24 V eller 220 W vid 12 V.

Egenskaper och funktioner hos Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15

 • Batterityper: AGM- och Litiumjon batterier
 • Garanti: 5 år
 • Laddspänning till batteri: 12 V, 24 V
 • Maximal ström: 15 A
 • Spänningsintervall: 10–75 V
 • Lämplig med solpaneler för hus: Ja

3. Bästa lågpris-solcellsregulatorn: Nordmax PWM 12V 10A

Nordmax PWM12V10A är en solcellsregulator av typen PVM. Detta är en av de billigaste laddningsregulatorerna för solceller på marknaden och gör vad den ska. Genom två USB-uttag kan du t.ex. ladda telefonen direkt i regulatorn och du får grundläggande information på dess svart-vita LCD display.

Med denna PWM regulator kan du ladda 12 V och 24 V blybatterier med maximalt 120 W respektive 240 W effekt. Den stödjer heller inte heller flera seriekopplade solceller pga. dess låga maximala systemspänning.

 • Batterityper: AGM batterier
 • Garanti: okänt
 • Laddspänning till batteri: 12 V, 24 V
 • Maximal ström: 10 A
 • Spänningsintervall: 0–23 V
 • Lämplig med solpaneler för hus: Nej

Så väljer du rätt solcellsregulator

Vid valet av en laddningsregulator för solceller finns det primärt fyra aspekter att ta hänsyn till:

 1. Vilken maximal systemspänning (Volt) som nås.
 2. Solcellernas kombinerade effekt (Watt).
 3. Vilken maximal ström (Ampere) som kan nås.
 4. Om du planerar att parallell- eller seriekoppla solcellerna i systemet.

Nedan förklarar vi hur du reder ut dessa fyra saker baserat på vilka solceller och batteri du planerar att ansluta solcellsregulatorn till.

Det finns även andra mindre viktiga ställningstaganden att göra, såsom i vilka fall man bör välja PWM respektive MPPT – något vi skriver om senare i artikeln.

1. Vilken typ av system med solceller du vill bygga

De flesta mindre solcellsystem kombineras med ett 12 V batteri. I vissa fall används dock batterier med 24 V eller 48 V. Vilken spänningskapacitet batteriet behöver avgörs både av vad du avser att driva med batteriet och vilken kapacitet du behöver.

Säkerställ därför att den tilltänkta solcellsregulatorn klarar av att ladda det batteri du vill ha i systemet med solceller.

2. Det tilltänkta systemets totala effekt

Om du har ett system som består av flera solpaneler som ska seriekopplas adderar du varje panels effekt. En regulator som är specificerad för maximalt 400 W vid 12 V klarar således av 3 st 120 W 12 V solpaneler (120 + 120 + 120 = 360).

Du vill alltså inte installera solpaneler med en totalt sett högre effekt än vad laddningsregulatorn är specificerad för.

3. Systemets maximala ström (A)

Solcellsystemets maximala ström beror på om du väljer en regulator av typen MPPT eller PWM. Maximal ström går att räkna ut med någon av dessa två enkla formler:

 • PWM regulator: [Total systemeffekt (W)] / [Maximal spänning i solcellsystemet (V)] = Maximal ström (A) i PWM system. Maximal spänning är det som anges i den ansluta solcellens datablad som Vmp (voltage maximum power). Ex: 300 W / 18,6 V=16,1 A
 • MPPT regulator: [Total systemeffekt (W)] / [Maximal laddspänning för anslutet batteri (V)] = Maximal ström (A) i MPPT system. Maximal spänning anges i det ansluta batteriets datablad som ett intervall, t.ex. 13,6–13,8 V. I detta fall anger du 13,8 V som maximal laddspänning. Ex: 300 W / 13,8 V = 21,7 A

4. Om flera solpaneler parallellkopplas

Om du parallellkopplar flera solpaneler räknas systemspänningen ut genom att addera varje solpanels maximala spänning (Vmp). Tre stycken solpaneler där Vmp = 18,6V innebär således en maximal systemspänning på 18,6 x 3 = 55,8 V. Säkerställ att detta värde ligger inom det i solcellsregulatorn datablad specificerade intervall (ofta angivet som Nominal PV voltage).

Vid parallellkoppling av solpaneler blir systemspänningen densamma. Däremot kräver detta att solcellsregulatorn har stöd för detta, samt eventuellt grövre elkablar. Strömmen (A) kommer nämligen bli högre, vilket kan leda till avbrunna kablar om man inte dimensionerar dessa rätt.

Välj rätt – behövs en PWM eller MPPT regulator?

I generell mening är en PWM-regulator lämplig för solcellsystem med en effekt på under 300 W. För system över 300 W är en MPPT-regulator att rekommendera.

En PWM solcellsregulator kostar som minst 250 kr, ofta runt 500 kr. En MPPT regulator kostar från 600 kr, ofta runt 1200 kr. Normalt sett är en MPPT regulator bättre, men är det värt den extra kostnaden?

I nedan stycken beskriver vi detalj resonemanget bakom detta och vilka andra faktorer som kan spela in på valet mellan PWM och MPPT. Om du inte har bekant med begreppen sedan tidigare rekommenderar vi vår artikel om hur MPPT och PWM-solcellsregulatorer fungerar.

Ett räkneexempel på förväntad besparing och avbetalningstid

För att kunna föra ett objektivt resonemang kan vi utgå från det faktum att en 100 W solpanel förväntas producera ungefär 80–110 kWh per år i Sverige. Det är förenklat sagt el till ett värde av ca 80–110 kr.

Med en PWM regulator istället för en MPPT regulator skulle den totala mängden solel som producerats sannolikt bli 10–20 % lägre på årsbasis (förutsatt ojämn produktion). Förlusten i utebliven produktion ligger alltså i storleksordningen 8–22 kr per år för en 100 W-panel om man jämför PWM med MPPT.*

För att uppnå en återbetalningstid på 10 år (vilket är en vanlig avbetalningstid för solceller till hus) skulle det i teorin krävas en anläggningseffekt på 333 W och att alla solel som produceras brukas.

* Förutsätter att en PWM regulator på årsbasis presterar 15 % sämre än en MPPT regulator och att el kostar ca 1 kr/kWh att köpa in.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

MPPT-regulator på exempelvis en husbil används inte regelbundet

En viktig faktor är att all solel troligtvis inte tas tillvara på med tanke på vad 12V solceller oftast används till. I regel sitter dessa solceller på husbilar, husvagnar, fritidshus eller båtar. Det innebar sporadisk användning, kanske endast ett par dagar per år.

Om elen från solcellsbatteriet endast används sporadiskt innebär det att besparingen med 100 W solpanel tillsammans med en MPPT regulator blir en bråkdel av de redan ynka 8–22 kronorna från exemplet ovan.

Vill du läsa mer om hur du dimensionerar en solcellsanläggning till husvagn hittar du djupgående information på sidan om solceller till husbil.

Då är en PWM solcellsregulator att föredra

De dessa fall är en PWM regulator är att föredra framför en dyrare MPPT regulator:

 • PWM är lämplig för små system, under 300 W solceller.
 • När det är kritiskt att systemet kan leverera maximal effekt, exempelvis om elförbrukningen är hög under sommaren.
 • När solpaneler enskilt eller seriekopplade har en maximal spänning (Vmp) som är under 12 V vid laddning av 12 V batteri, eller 36 V för 24 V batteri. Notera att solpaneler kan parallellkopplas för att hålla nere spänningen.

Tänk på att flera parallellkopplade solpaneler med låg spänning kan kräva en hög kabelarea. Något som kan öka installationskostnaden rejält.

I dessa fall är en MPPT solcellsregulator att föredra

De dessa fall är det värt att investera lite mer i en MPPT regulator:

 • När solcellsanläggningen har hög effekt, minst 333 W för anläggningar som används året runt, högre än så för sporadiskt använda solanläggningar.
 • När solcellernas spänning är väsentligt mycket högre än batteriets maximum. T.ex. vid användning av solceller ämnade för villor kopplade till ett “12 V-batteri”.

Tänk på att seriekopplade solceller drabbas hårt av skuggning. Hela slingan kan sluta att producera solel redan vid mindre skuggning. Tänk därför till innan du investerar i en dyrare MPPT solcellsregulator att inte skugga enstaka eller ens delar av paneler i en slinga.

Fler bäst-i-test-listor för dig som letar solcellsregulator:

För dig som letar efter en solcellsregulator kan det vara relevant att kika på våra andra topplistor för solcellsprodukter nedan:

Bästa solcellerna för villa

Bästa växelriktarna till solceller

Bästa solcellsbatterierna

Bäst elavtal för solceller

Bästa 12V solcellspaketet för fritidshus

Vanliga frågor

Kan jag överdimensionera effekten för en MPPT regulator?

Ja, oftast kan man installera högre effekt solceller än en MPPT laddningsregulator klarar av. Det beror på att MPPT justeras till dess maximum för slingan om solcellerna skulle producera mer solel än vad regulatorn klarar av.

Vilka ytterligare funktioner bör jag leta efter i en solcellsregulator?

Dessa funktioner och egenskaper är uppskattade när man köper en solcellsregulator:

 • Att regulatorn har ett vattentätt hölje.
 • Att det finns en LCD-display.
 • Att solcellsregulatorn automatiskt känner av vilken typ av batteri den ansluts till.
 • Att kunna koppla upp sig via WiFi för att se solcellsregulatorns status.