Köpa Billiga Solceller från Kina - För- och Nackdelar

I den här artikeln går vi igenom hur du importerar kinesiska solceller samt för- och nackdelarna med detta. Vi belyser även de prisskillnader som är aktuella i jämförelse med de solcellssystem som svenska installatörer erbjuder.

 


Köpa solceller från Kina cover

Är det bra att köpa solceller från Kina?

Att köpa solceller från Kina är inget vi kan rekommendera. Kinesiska solceller är vanligtvis billiga, och säljs bland annat via Alibaba och Aliexpress. Det uppstår däremot flera nackdelar när man köper solceller från kina, såsom osäkerhet kring garantier, reklamationsrätt och installationsvillkor.

Vilka avgifter tillkommer vid import?

När man importerar från Kina tillkommer det vanlig moms på 25 % av inkomstpriset, samt leveransavgift för det som du har köpt. Däremot tillkommer det inte någon tullavgift på solpaneler från Kina längre.

Prisskillnad: Kinesiska kontra svenska solceller

Ett komplett solcellspaket med maxeffekten 5 kW som köps och installeras av en svensk återförsäljare kostar cirka 90 – 100 000 kronor, inklusive frakt, installation och moms.

Nedan hittar du ett räkneexempel på vad totalkostnaden för en solcellsanläggning från Kina kan kosta.

 • Material: 40 000 kronor för solpaneler, växelriktare och monteringsmaterial
 • Moms: 10 000 kronor (25 % av materialkostnaden)
 • Installation: 20 000 kronor för installation, montering och elarbete
 • Utkörning & säkerhetsanordning: 5 000 kr
 • Frakt: 5 000 kronor
 • Tull: 0 kr
 • Totalkostnad: 80 000 kronor

Enligt detta exempel blir besparingen på en mindre anläggning ca 10 – 20 000 kr. Detta är förstås pengar, men vi ser att nackdelarna och de eventuella problemen som kan uppstå väger tyngre än fördelarna.

Vi avråder därför att köpa solceller från Kina om du inte har väldigt bra koll på vad du gör.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Tre fördelar med Kina-import

1. Kinesiska solpaneler är billiga

Prisläget är en av få fördelar med att importera solceller från Kina. Om du får kontakt med en kinesisk solcellsfabrik som säljer direkt till kund blir prisbesparingen cirka 50 % innan avgifter för tull, frakt och moms räknats in. Utöver detta tillkommer förstås kostnader för installation och montering.

2. Tullavgiften är slopad för solceller från Kina

Fram till 2018 var svenska privatpersoner och företag som ville importera budgetpaneler från Kina tvungna att betala tullavgift. Denna avgift är numera borttagen, vilket innebär att kinesiska solceller kan importeras till en lägre kostnad.

3. Utbudet av solceller är enormt i Kina

Nästan alla kinesiska solcellsfabriker driver sin verksamhet i ett av dessa tre industridistrikt; Zhejiang, Jiangsu eller Guangdong.

Nedan nämner vi några av de mest profilerade solcellstillverkarna i Kina.

TCI Ecology & New Energy Tech Co. Ltd: TCII Ecology är en av världens största exportörer av solceller. De ägs av staten likt många andra kinesiska företag, och är involverade i solcellsprojekt i över 20 länder.

Guangdong Prostar New Energy Technology Co. Ltd: Guangdong Prostar bildades år 1998 och ägs av flera intressenter i Kina, USA samt Taiwan. De förfogar över ett fullt sortiment av kiselsolceller, växelriktare och solcellsbatterier.

Seasun New Energy Co.Ltd: Seasun grundades år 2008 och lämnar 25 års garanti på samtliga produkter och de mest effektiva solpanelerna har en maxeffekt om 330 W. Denna leverantör säljer alla typer av solcellsprodukter, inklusive soltak.

Tre nackdelar med Kina-import

1. Osäkerhet kring garantier, kundservice och reklamationer

Kina är inget EU-land. Det kan därför bli mycket svårt att nyttja de garantier som tillverkaren utlovat. Om en reklamation blir aktuell kan även transportkostnaden visa sig bli mycket hög, eftersom den felande komponenten kan behöva forslas tillbaka till Kina.

Utöver detta kan det minst sagt bli problematisk att kontakta kinesisk kundservice på grund av tidsskillnaden och språkbarriären som råder.

Att köpa hem produkter från Kina kan även leda till komplikationer relaterat till hur din hemförsäkring täcker solcellsanläggningen.

2. Osäkerhet kring installationen

De flesta svenska solcellsinstallatörerna ansvarar för hela anskaffningsprocessen, inklusive projektering, material & installation. Om du själv köper och importerar solpaneler blir arbetet inte lika lönsamt för solcellsinstallatörerna, vilket gör att många installatörer överhuvudtaget inte accepterar arbeten där de själva inte står för materialet.

I de fallen då leverantörer accepterar att installera solpaneler som du beställt blir arbetskostnaden ofta betydligt dyrare än för ett nyckelfärdigt solcellspaket. Utöver det finns risken att du köper material som installatörerna inte är vana att arbete med.

I Sverige måste även en certifierad elektriker utföra samtliga uppgifter som kan förknippas med elarbete för solcellsanläggningar. Du kan alltså inte sköta arbetet själv.

3. Minsta beställningsvolymer

Minimum Order Quantity (MOQ) är den minsta mängden solceller som en återförsäljare säljer per beställning. Kinesiska solcellsleverantörer tillämpar vanligtvis höga MOQ-värden. Exempelvis finns det flera leverantörer som säljer minst 83 solpaneler i taget, vilket räcker till strax under tre genomsnittliga solcellsinstallationer.

Variationer gällande MOQ-värdet varierar på Aliexpress och Ebay, men Alibaba och fabrikerna själva tillämpar ofta höga MOQ-värden.

Så här köper du solceller från Kina

 • Hitta en lämplig återförsäljare: På Aliexpress, Alibaba och Ebay.com återfinns många kinesiska solcellstillverkare, varav vissa har möjlighet att exportera till Sverige. När du jämför de listpriser som är aktuella bör du ha i åtanke att moms, frakt och installation ej ingår.
 • Betala för din beställning: Du kan i regel inte betala med hjälp av faktura när du beställer solceller från Kina. Däremot accepteras kredit-, kontokort samt Paypalbetalningar nästan alltid.
 • Invänta leveransen: Kinesiska solceller har en beräknad leveranstid om 10 till 30 arbetsdagar. Leveranskostnaden är i regel 2 000 till 10 000 kronor, beroende på totalvikt samt antalet kolli.
 • Ta emot, packa upp & montera solpanelerna: När du tagit emot solpanelerna är det dags att packa upp och montera dem. Tyvärr får man inte installera solceller själv, utan man får endast utföra arbete som inte inkluderar elektricitet. Installationsarbete som berör de elektriska komponenterna måste utföras av en behörig elektriker.